Daily Archives: Tháng Mười Một 7, 2010

Toàn văn Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền

Trong bài http://www.boxitvn.net/bai/7860, BVN đã đăng 27 điều trích từ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ, 1966. Nay theo yêu cầu của nhiều bạn đọc, chúng tôi xin đăng toàn văn 53 điều của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn bản pháp luật | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?