Daily Archives: Tháng Mười Một 24, 2010

Lâm Đại Hoàng – Ai là người sẽ giải cứu cho Cù Huy Hà Vũ?

Lâm Đại Hoàng (danluan) Sau khi đọc bài của Lưu Mạnh Anh và của bác Bùi Tín, tôi thấy đây là việc làm hữu ích và cần thiết của chúng ta, nhưng tôi lại nghĩ chỉ có Đảng cộng sản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | 1 phản hồi

Từ chuyện khai thác Bô-Xít

Trần Nhân Tâm (danlambao) – Trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc bất kỳ một nhà cầm quyền nào đan tâm bán nước, hại dân đều phải chuốc lấy thảm bại. Là dân Việt, họ phải hiểu rằng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | 1 phản hồi

Đơn của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và đơn của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ gửi Cơ quan An ninh điều tra

Đăng tải tại Diễn biến vụ án | Thẻ , | 5 phản hồi