Đơn của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và đơn của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ gửi Cơ quan An ninh điều tra


(boxitvn)

Bài này đã được đăng trong Diễn biến vụ án và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Đơn của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và đơn của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ gửi Cơ quan An ninh điều tra

 1. phan vu to tam nói:

  Đến hôm nay,chỉ còn hơn 2 tuần 1 tí là hết hạn tạm giam CHHV,thời gian qua biết bao lời đề nghị,thỉnh cầu,yêu cầu ,kiến nghị…. và cả những tiếng hô to:TRẢ LẠI TỰ DO CHO CÙ HUY HÀ VŨ,ấy thế mà cả bộ máy khổng lồ, đủ các diện mạo trẻ có,già cứng cựa có,từ bằng cấp thấp nhất là cử nhân Luật có đến cácvị có những văn bằng cao siêu,”nặng ký” hơn,từ cơ quan cấp thấp đến những cơ quan theo văn bản là “Quyền lực cao nhất của dân,của nước” đến những “cơ quan siêu quyền lực”…..đều …IM RE. Sao thế nhỉ????Mỗi người đều có lời giải của chính mình !Nhưng cái GIỐNG NHAU ai ai cũng muốn TỐT NHẤT là TRẢ TỰ DO NGAY CHHV,sau là :Ở tại tòa TUYÊN BỐ CHHV TRẮNG ÁN.Đấy mới là biểu hiện KHÁT VỌNG TỰ DO,CÔNG LÝ của tất cả NGƯỜI VN ta.Muốn là một việc,còn thực tế nào có dễ chiều ai!!Với những cách hành xử bao năm qua,việc lớn việc nhỏ thì ý nguyện củ chúng ta :TRẢ NGAY CHHV RA BÊN NGOÀI TRẠI GIAM có lẽ vẫn chỉ là “giấc mơ giữ ban ngày” mà thôi !Ôi! họ sẽ bỏ lỡ cơ hội sám hối,hiểu ra những điều cơ bản nhất của ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI!Bao nhiêu lời tâm huyết như rút từ tim can,như chắt lọc từ não bộ của các vị chủ biên trang Boxitvn,của Lưu mạnh Anh.Nguyến Hữu Quý……v ..v…và v…v…song các vị thử nhớ coi đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp họ còn lờ luôn nữa là …..Cho nên nếu chúng tôi đi biểu tình để THỂ HIỆN HẾT NGUYỆN VỌNG CỦA CHÚNG TÔI thì họ lại chụp cho tội “chống đối NN”.Thế thì dân đen chúng tôi muồn tỏ NGUYỆN VỌNG của mình thì TRÔNG CẬY VÀO AI,LÀM GÌ ĐƯỢC ĐÂY,thưa quý vị,KÍNH thưa các ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI vô cùng kính mến của chúng tôi ???Tại sao bao ngày qua chúng tôi chưa thấy 1VỊ ĐẠI BIỂU QH nào lên tiếng ?TẠI SAO?TẠI SAO?????

 2. Đừng ai bi quan nữa, nhất định anh Vũ sẽ được trả tự do! Người công chính thì đứng ra thanh minh cho anh Vũ! Đừng ai dùng nickname kích động quần chúng bạo loạn người ta mới lo ngại mới hàm oan cho anh Vũ!

 3. Nguyễn văn Tình nói:

  MUON KET TOI CU HUY HA VU PHAI CO DAY DU 2 YEU TO SAU:
  1. PHAI CO BANG CHUNG
  2. BANG CHUNG DO VI PHAM VAO DIEU NAO, TRONG BO LUAT HINH SU.
  CON CHHVU TRA LOI TREN CAC DAI, BAO MANG TRONG VA NGOAI NUOC GOI LA PHAN DONG:
  CO DIEU LUAT CU THE NAO, NOI CAC CO QUAN TRUYEN THONG TREN LA PHAN DONG, DIEU NAO TRONG BO LUAT HINH SU, LA CAM TRA LOI CAC DAI TREN. TRANG VOA TIENG VIET LA TIENG NOI CUA BO NGOAI GIAO HOA KY. HAU HET CAC BAI CUA ONG VU NOI LA VI PHAM DIEU 88. CAC BAI NAY, DEU DUOC DANG TREN TRANG MANG TRI THUC YEU NUOC, CO DANG KY HAN HOI, DO LA TRANG BAU XIT VIETNAM. KHONG CO LE, CAC CO QUAN TRUYEN TAI THONG TIN CUA CU HUY HA VU CUNG LA PHAN DONG ( NEU CU HUY HA VU LA PHAN DONG). 3000 CHU KY CUA NGUOI VIET YEU NUOC, YEU CAU DUNG KHAI THAC BAUXIT TAY NGUYEN TREN TRANG BAUXIT VIET NAM ,CUNG LA PHAN DONG, VI ONG VU LA NGUOI KHOI KIEN, DE BAO VE KHONG DUOC KHAI THAC BAUXIT TAY NGUYEN .
  CON VE VIEC ONG CU HUY HA VU KHOI KIEN:
  LUAN KHIEU NAI TO CAO DIEU 1.2 CO KHANG DINH ” Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.”NGUON
  Read more: http://www.luatgiapham.com/phap-luat/hanh-chinh/105-luat-khieu-nai-to-cao-so-09-1998-qh10.html#ixzz164BC958B. CAN CU THEO LUAT KHIEU NAI TO CAO, ONG VU CO QUYEN KHOI KIEN BAT KY AI, BAT KY TO CHUC NAO NEU THAY HO LAM SAI. KHIEU NAI TO CAO LA 1 QUYEN DUOC QUOC HOI THUA NHAN. CHUA CO DIEU LUAT NAO TRONG BO LUAT HINH SU, CUNG NHU TRONG LUAT KHIEU NAI TO CAO NOI : TO CAO LA MOT TOI AC, DANH RANG NEU VU KHONG, TO CAO KHONG BANG CHUNG THI NGUOI TO CAO SE MAC TOI VU KHONG. HON NUA ,SU VIEC NGUOI TO CAO CON DUOC CAC CO QUAN THANH TRA, CONG AN, VIEN KIEM SOAT VAO CUOC DE DIEU TRA : NEU DUNG THI TRA LOI NGUOI TO CAO LA CO CO SO, CON NEU KHONG DUNG CUNG TRA LOI LA DON TO CAO KHONG CO CO SO, THE THOI. BOI VI CHUA CO MOT DIEU LUAT NAO NOI: CHI CAN DON TO CAO LA NGUOI KHAC BI BUOC TOI. VIEC CAC DON TO CAO CUA ONG VU, KHONG DUOC TRA LOI THEO LUAT KHIEU NAI TO CAO (KHONG QUA 15 NGAY NGUOI GUI DON NHAN DUOC TRA LOI CUA CO QUAN CHUC NANG). CAC CO QUAN CHUC NANG NAY, KHI KHONG TRA LOI CON VI PHAM VAO DIEU 132 BO LUAT HINH SU”Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo
  1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:
  a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo;
  b) Có trách nhiệm mà cố ý không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo
  CAC CO QUAN NAY CON CO THE BI KHOI TO HINH SU, NEU ONG HA VU MUON.KHI DO CAC CO QUAN TO TUNG PHAI VAO CUOC THEO YEU CAU CUA ONG HA VU, NEU KHONG CAC CO QUAN NAY KHONG VAO CUOC SE VI PHAM DIEU 294 BO LUAT TO TUNG HINH SU QUI DINH”Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội
  1. Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là có tội, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
  a) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng;
  b) Gây hậu quả nghiêm trọng.
  3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
  4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm VA DIEU 313 BO LUAT TO TUNG HINH SU QUI DINH “Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội
  1. Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là có tội, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
  a) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng;
  b) Gây hậu quả nghiêm trọng.
  3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
  4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm . HON NUA, CAC VAN DE ONG VU VIET, TRONG DO CO DON TO CAO, DEU DUOC GUI QUOC HOI,TONG BI THU, CHU TICH NUOC, CHINH PHU SAU DO MOI DUOC DANG CONG KHAI, TREN MANG, CHU YEU TU TRANG MANG TRI THUC YEU NUOC :BOXIT VIETNAM. CAN CU THEO: HIEN PHAP, BO LUAT HINH SU, BO LUAT TO TUNG HINH SU, LUAT KHIEU NAI TO CAO. THI VU HOAN TOAN VO TOI. NEU CO TOI LA TOI: DAM CONG KHAI, CAN TRUONG YEU NUOC, NOI THAY CHO HON 80 TRIEU DAN VIET NAY, CON SO HAI KHONG DAM NOI, NHUNG DANG NOI VA SE NOI
  nguồn http://nguyentrongtao.org/2010/11/23/lu%E1%BA%ADt-s%C6%B0-tr%E1%BA%A7n-lam-noi-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-k%E1%BA%BFt-t%E1%BB%99i-ts-cu-huy-ha-vu/

 4. Anh Minh nói:

  Sau mấy tuần bị bắt hôm nay mới có tin anh Vũ. Chắc là anh Vũ bắt CA đợi phải có luật sư bào chữa mới cho lấy cung đấy.

 5. Người yêu nước!
  Không nao núng tinh thần vì dân vì nước!
  Ngàn năm tranh đấu đã dạn dày
  Anh hùng xưa để giống hôm nay
  Không ai có quyền đứng trên pháp luật để xét xử người yêu nước thương dân!

Trả lời phan vu to tam Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s