Daily Archives: Tháng Mười Hai 5, 2010

Đúng một tháng trước đây ngày 05.11.2010 TS Cù Huy Hà Vũ bị bắt

Dưới đây là tổng hợp một số  sự kiện, thông tin nổi bật xếp theo thứ tự thời gian xảy ra trước và sau khi TS Cù Huy Hà Vũ bị bắt

Đăng tải tại Diễn biến vụ án | Bạn nghĩ gì về bài viết này?