Bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ

Công Lý Giang San (danlambao)

Chiều 17/12, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Cù Huy Hà Vũ (sinh năm 1957, trú tại số 24 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 88, Khoản 1, điểm c – Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng số 18/CT-VKS-P2, vụ án bắt nguồn từ tháng 10/2010 khi Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có công văn gửi Công an thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ việc phát hiện trên mạng Internet có một số bài trả lời phỏng vấn của người tự xưng danh là Cù Huy Hà Vũ có nội dung chống phá Nhà nước, đòi xóa bỏ Điều 4 – Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Qua điều tra, đã xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến tháng 10/2010, Cù Huy Hà Vũ đã có nhiều bài viết, bài trả lời phỏng vấn đăng tải trên mạng Internet có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các bài viết và trả lời phỏng vấn này đã xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền và thể chế Nhà nước, bôi nhọ cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam. Xác định hành vi vi phạm của bị can Cù Huy Hà Vũ là nghiêm trọng, cần được xử lý nghiêm trước pháp luật nên các cơ quan tố tụng đã xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can này./.”

Theo K.A (TTXVN/Vietnam+)

*

Theo Điều 88, BLHS: “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.”

Như vậy ông Cù Huy Hà Vũ bị truy tố vì cho rằng có hành vi phạm vào Điểm c, khoản 1, Điều 88 Bộ luật hình sự: “Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” . Ngoài ra nếu cho rằng ông Cù Huy Hà Vũ có các hành vi khác như là: “Các bài viết và trả lời phỏng vấn này đã xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền và thể chế Nhà nước, bôi nhọ cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam.” là hoàn toàn bịa đặt và trái pháp luật vì nó ngoài nội hàm của Điểm c, khoản 1, Điều 88 như đã dẫn ở trên.

Căn cứ Điều 196, Bộ luật tố tụng hình sự:

Giới hạn của việc xét xử

Tòa án chỉ xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát truy tố và Tòa án đã quyết định đưa ra xét xử.

Toà án có thể xét xử bị cáo theo khoản khác với khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện kiểm sát đã truy tố.”

Như vậy, Viện Kiểm sát truy tố theo Điểm c, khoản 1 thì Tòa án chỉ có quyền xét xử theo Điểm c, khoản 1 hoặc nhẹ hơn mà thôi.

Vậy ông Cù Huy Hà Vũ có phải chịu trách nhiệm hình sự như Cáo trạng số 18/CT-VKS-P2, ngày17/12/2010 của VKS nhân dân thành phố Hà Nội truy tố không?

Như Cáo trạng thì ông Cù Huy Hà Vũ đã có những hành vi, trích: “… phát hiện trên mạng Internet có một số bài trả lời phỏng vấn của người tự xưng danh là Cù Huy Hà Vũ có nội dung chống phá Nhà nước, đòi xóa bỏ Điều 4 – Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, … Cù Huy Hà Vũ đã có nhiều bài viết, bài trả lời phỏng vấn đăng tải trên mạng Internet có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” Tóm lại là ông Cù Huy Hà Vũ đã phát biểu quan điểm bằng cách thông qua các cuộc phỏng vấn và các bài viết trên Internet.

1. Căn cứ Điều 19 Công ước Quốc tế về những quyền Dân sự và Chính trị năm (1966), Việt Nam đã tham gia ngày 24/9/1982:

1. Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp.

2. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia.

3. Việc hành sử quyền tự do phát biểu quan điểm (ghi ở khoản 2 nói trên) đòi hỏi đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu:

a. Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác.
b. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý.”

Vậy bất luận ông nội dung quan điểm của ông Vũ phát biểu có là gì đi chăng nữa cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp điều đó nằm trong ít nhất 01 hoặc cả 02 Điểm (a, b) khoản 3 của chính Điều 19 Công ước quốc tế đã dẫn trên. Quan điểm của ông Vũ là xóa Điều 4, Hiến pháp năm 1992 có nội dung là: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Thứ nhất: (Về Điểm a), Việc yêu cầu xóa Điều 4, Hiến pháp năm 1992 hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền tự do và thanh danh của bất cứ cá nhân nào.

Thứ hai: (Về Điểm b), Việc yêu cầu xóa Điều 4, Hiến pháp năm 1992 cũng không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý.

Căn cứ Điều 82, Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật:

“Hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng

Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước trung ương có hiệu lực trong phạm vi cả nước và được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp văn bản có quy định khác hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.”

Từ các căn cứ nêu trên đã dẫn đến một khẳng định là ông Cù Huy Hà Vũ không vi phạm bất cứ một tội nào mà BLHS đã quy định.

Hơn nữa, việc công dân có quan điểm xóa hoặc thay đổi một phần hay toàn bộ hiến pháp chính là thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước, quyền kiến nghị với cơ quan Nhà nước; quyền tự do ngôn luận đã được quy định bởi Hiến pháp năm 1992 tại các Điều 53, 69 dưới đây:

“Điều 53
Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.”

“Điều 69
Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.”

Điều này lịch sử đã chứng minh qua 04 lần thay đổi Hiến pháp nhiều điều đã bị xoá một phần hoặc toàn bộ với sự đóng góp ý kiến của công dân.

2. Nhà nước Việt Nam từ khi được thành lập từ ngày 02/9/1945 cho đến này luôn là một chính thể như đã ghi nhận ngày 02/9/2010 là ngày Quốc khánh lần thứ 65 của Nhà nước Việt Nam, điều đó chứng tỏ Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vẫn là một. Trong 35 năm đầu tức (1945 -1980), trong nội dung của Hiến pháp không có nội dung nào như Điều 4 của Hiến pháp 1992, nước Việt Nam vẫn đánh thắng các đế quốc xâm lược và chiến thắng trong chiến tranh biến giới bảo vệ tổ quốc, đồng thời đã hoàn thành các kế hoạch 5 năm xây dựng đất nước. Vậy không có lý gì nói rằng yêu cầu xóa Điều 4, Hiến pháp 1992 là chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

3. Phạm trù ĐCSVN không đồng nghĩa với Nhà nước, dẫn chứng là: từ khi khai sinh nước Việt Nam cho đến nay là 65 năm, Nhà nước Việt Nam chưa từng có một điều luật nào quy định ĐCSVN với Nhà nước Việt Nam là một. Vì vậy yêu cầu xoá Điều 4 Hiến pháp năm 1992 không thể gọi là hành vi chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với các căn cứ và lập luận trên đây đã dẫn đến một chân lý là ông Cù Huy Hà Vũ không có tội với nhân dân Việt Nam.

 

Việt Nam, 17/12/2010

Công Lý Giang San

danlambao.com

Bài này đã được đăng trong Bài vở liên quan, Thảo luận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

40 Responses to Bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ

 1. Quà giáng sinh Chúa đã ban cho
  Nhân dân Việt nam anh hùng
  Yêu tự do yêu công lý!

 2. Phiên tòa này thật là món quà Nô en vô cùng thiêng liêng mà đất trời ban tặng cho nhân dân Việt nam anh hùng lại rất yêu chân lý, yêu tự do!

 3. Đứa nào không tin yêu nhân dân, lại ham sống sợ chết thì không được nói leo vào chính sự, không được đến dự phiên tòa! Chỉ dòng họ Cù Huy và những người yêu chân lý yêu nhân dân mới được tham dự phiên tòa!

 4. Đây Phù Đổng Thiên Vương!
  Là Thành Đồng Tổ Quốc!

 5. Đây hội nghị Diên Hồng!
  Toàn dân ta đánh giặc!
  Thần chết phải chạy xa!
  Đây giống nòi anh dũng!

 6. Đây đá tảng góc tường!
  Của đô thành chiến lũy lòng dân!

 7. Đây hồn thiêng sông núi!
  Nguồn cảm xúc thơ ca!
  Đây giống thơm dòng quý!
  Biển cuồn cuộn phong ba!

 8. Vì yêu Anh, Chúa đã chọn Anh!
  Làm ánh sáng cho đời!
  Làm bánh thơm nuôi người!
  Làm hạt muối tinh khôi!

 9. Những ai ở ngòai dòng họ lại sợ chết, sợ thất bại thì không được tham dự phiên tòa làm nhân dân ta thêm bực! Đứa nào ham sống sẽ không được sống lâu. Đứa nào sợ chết thì phải chết ngay! Đất nước Việt nam anh hùng chỉ công nhận những người con dũng cảm ngoan cường kiên trung bất khuất như anh Nguyễn Văn Trỗi! Anh đã sống cuộc đời anh rực ánh mặt trời!

 10. Nhân dân ta vô cùng tin yêu dòng họ Cù Huy danh thơm lừng lẫy, là đá tảng góc tường trong đô thành trong chiến lũy lòng dân. Các cụ cao niên hãy chứng minh cho toàn dân vui sướng đón chào Nô en rằng đứa nào dám động vào hòn đà này sẽ bị danh bại thân liệt! Bọn ươn hèn chỉ biết suy diễn loanh quanh làm lòng dân phẫn uất! Chúng dám coi thường nhân dân Việt Nam anh hùng, suy diễn chủ quan rằng nhân dân cũng thờ đô la như bọn chúng!

 11. Cụ Thức và cụ Chừ và tất cả các cụ cao niên dòng họ Cù huy hãy chúng minh sắc bén cho toàn dân ta thấy ý chí cách mạng lòng yêu nước sắt son của dòng họ để toàn dân phấn khởi học tập! Phải hạ gục bọn ươn hèn sợ giặc không dám đánh giặc ngay tại phiên tòa để hào khí Đông A sôi lên sùng sục trong lòng dân! Ôi dòng họ Cù Huy danh thơm lừng lẫy, hãy xuất chinh oanh liệt cho nhân dân ta anh dũng noi gương!

 12. Vợ thảo dâu hiền, anh em đùm bọc, tấm gương sáng cho toàn dân ta học tập!

 13. Nhất định dòng họ Cù Huy sẽ thắng!

 14. Xuất bản tập thơ Hồn Thiêng Sông Núi Con Lạc Cháu Hồng để tôn vinh lòng yêu nước yêu chân lý của nhân dân ta, cho toàn thế giới bất ngờ!

 15. Tư tưởng yêu nước yêu chân lý yêu tự do của Nguyễn Ái Quốc là vô địch, tác giả của thiên cổ hùng văn bản án chế độ thực dân pháp! Chị Dương Hà cùng dòng Cù Huy nhanh chóng tiếp thu hấp thụ tinh hoa dân tộc để hầu tòa thật chu đáo cho thỏa lòng mong ước của nhân dân! Không xin xỏ không kêu van một điều gì để họ coi thường đàn bà! Rút kinh nghiệm của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến dòng họ Cù Huy danh thơm lừng lẫy xuất chinh anh hùng, nhất định bên nguyên đuối lý, họ sẽ phải thôi chức ngay! Đền bù danh dự cho anh Vũ, mỗi ngày tù một hệ số lương!

 16. hật phi lý và phi pháp cái trò suy diễn vòng vo quê mùa! Nhân dân ta chẳng sợ gì bọn giặc đâu! Nhìn anh Trỗi mà suy nghĩ! Anh đã sống cuộc đời anh rực ánh mặt trời! Anh sống tuổi thanh xuân đẹp tươi! Coi thường nhân dân ta , tự cho mình là đại biểu cho nhân dân, tự đánh giá tự hạ thấp tinh thần yêu nước của nhân dân thì theo bánh xe đổ của bọn ngụy!

 17. Quân lực Việt Nam cộng hòa có rất nhiều người trở về với cách mạng! Hải quân Hoang Sa đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền của dân tộc thì thật đáng vinh danh như anh Vũ kiến nghị! Lờ chuyện này đi làm mất tinh thần chiến đấu của quân ta, lại còn suy diễn là anh xuyên tạc cuốc kháng chiến thần thánh của dân tộc! Thanh niên Việt Nam mất ý chí chiến đấu vì đâu? Chờ đến khi nào mới thu hồi Hoàng Sa? Đêr giặc xông vào Hà Nội rồi mới chiến đấu ư? Chuyện quân cơ đâu có thể lừng khừng? Để mai sau cho con cháu làm thì bây giờ tiệc tùng ăn chơi làm gì? Để con cháu ta tổ chức 2000 năm thăng long cho rồi! Đừng có ăn hết lộc của con cháu rồi lại bảo chúng đi đòi lại Hoàng Sa!

 18. Bọn ngụy bôi nhọ và giết hại anh hùng dân tôc Nguyễn Văn Trỗi làm cho nhân dân ta rất căm giận! Đến bây giờ chúng vẫn còn dương dương tự đắc vì đã giết hại Anh! tại sao bây giờ có nhiều người lại đi bắt chước bọn ngụy cơ chứ! Lòng dân ta sôi sục căm thù lên ngay, không ai thèm đô la đâu, nhân dân ta là như thế, chỉ bọn lạc loài con hoang mới để đô la lên đầu mà thờ, không biết ai là đông bào đồng chí!

 19. Nhân dân ta yêu nước và vô cùng căm ghét bọn giặc cướp nước và bọn việt gian bán nước. Kiến nghị tha cho bọn ngụy đã hối cải thì có gì là tội! Nếu dân ta chưa nguôi giận thì anh Vũ cũng vẫn không có tội! Bọn ngụy không được tha, còn anh Vũ vô tội!

 20. Suy diễn vòng vo để quy chụp kết án một người chính trực làm lòng dân hết sức căm giận! Đây là trò bẩn thỉu của bọn việt gian bán nước ngụy quân ngụy quyền sài gòn đến bây giờ nhân dân ta chưa hết giận, mặc dầu anh Vũ đã kiến nghị tha cho bọn chúng.

 21. Chị Dương Hà và hai con của anh Vũ hãy học tác phong lý luận sắc bén của Nguyễn Ái Quốc mà hầu tòa cho thật chu đáo! Ai có tư tưởng thất bại thì thôi, đừng xung trận làm gì để nhân dân thêm bức xúc! Thật lòng đấy, ai có gan thì xông ra đánh giặc, ai sợ chết thì lao đầu xuống sông mà chết cho ngon lành đừng ra trận làm gì, quân lính sẽ tức giận vì mấy cái thằng hèn!

 22. Không ai có thể chứng minh anh Vũ cấu kết phản động để chóng lại nhân dân. Buôn bán làm ăn với nước ngoài còn là hợp pháp, trả lời phỏng vấn đài báo nước ngoài cũng là chuyện bình thường! Sao không bắt tất cả những người trả lời phỏng vấn của báo nước ngoài! Bọn phản động nước ngoài nó sử dụng diễn văn của các đồng chí lãnh đạo nhà nước thì cũng bắt luôn các đồng chí ấy được sao? Đúng là suy diễn vòng vo rồi! Đồng bào đồng chí thấy có phải không? Để thói quen suy diễn quê mùa lạc hậu này vào trong đầu, lười học tập, lười suy nghĩ thì thăng tiến làm sao?

 23. Tên đế quốc đầu sỏ, tên đại việt gian Hoàng cao khải, họ Ngô gian ác cũng chưa khống chế được lòng dân ta yêu nước thương nòi!

 24. Mà nhân dân ta rất yêu chân ly! Đừng có hỏi ý kiến của bọn tiểu nhân xu nịnh rồi nói là ý kiến của nhân dân ta! Nổi tiếng như giáo sư Ngô cũng chưa đại diện được cho toàn dân ta đâu!

 25. Giáo sư Ngô đã làm gì có lợi cho đất nước ta mà tung mà hứng? Anh Vũ đã làm được bao nhiêu việc lớn mà lờ đi, lại còn quy kết vu vạ cho Anh bao nhiêu điều xấu xa, mua dâm, chụp ảnh Anh cởi trần ghép với một phụ nữ tung lên mạng để làm nhục cả giống nòi Lạc Hông! Ai có lòng yêu chân lý thì chịu làm sao được?

 26. Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh!

 27. Trứng rồng đã nở thành rồng!
  Ngàn năm sông núi vẫn dòng Lạc long!

 28. Không quy chụp cho tộc trưởng một dòng họ danh thơm lừng lẫy được rồi! Ông tướng nào rồi cũng phải đào tạo nâng cấp trình độ lý luận khả năng tác chiến, nếu không sẽ bị lỗi thời, bị kỷ luật, bị đào thải?

 29. Ngông cuồng như anh Vũ thì có tội gì? Sợ giặc, không dám đánh giặc, cõng rắn cắn gà nhà mới có tội muôn đời với núi sông với dòng giống Lạc Hồng!

 30. Tài năng của anh Vũ có thể sánh với Nguyễn Ái Quốc! Tôi hoàn toàn có thể chứng minh sắc bén! Mà ở Việt Nam ta chưa có ai khiêm nhường như Stalin để trọng dụng Anh, đưa đất nước tiến lên! Hay là khi giặc đã xông vào nước ta như phát xít đức mới nhờ Anh mặc áo hoàng bào xung trận đẩy lui chúng ra khỏi bờ cõi như tướng Duy Cốp đánh tan phát xít!

 31. Người hiền tài như anh Vũ không kiếm đâu ra! Vụ Cồn Dầu om xòm mà giáo hoàng ngồi im, giám mục co ro, chỉ có anh Vũ xông ra bênh đỡ! Như thế là cấu kết phản động ư? Bọn phản động nó đã bỏ rơi cồn dầu rồi! Nó chỉ lợi dụng cồn dầu thôi! Anh Vũ mới thương cồn dầu bị đánh, bị chết! Chứ cả Vatican im re, thời đức quốc xã cũng sợ run cầm cập chỉ có Stalin và Duy cốp mới hợp tài hợp sức đánh cho phát xít tan tành! Yêu thương chăm lo cho đông bào công giáo bị thiệt thòi vì thiếu lý tưởng cách mạng thiếu hiểu biết pháp luật, thì suy diễn là cấu kết phản động là sao? Suy diễn như tướng Quắc thì có ai mà chấp nhận!

 32. Đó là đạo đức cách mạng! Chính Phủ đã làm hết sức mình mà nền kinh tế ỳ ạch, Quốc hội không có thẩm quyền trong vụ Vináhin! Phát xít xông vài nước Nga như vũ bão khi tướng Duy Cốp chưa vào Đảng! Người tài như anh Vũ thì kiếm đâu ra mà bảo là không cần! Đảng ta Nhà Nước ta có cần anh Vũ không? Nhìn tấm gương Stalin vĩ đại, ta học đựoc bao nhiêu điều, nhất là đức khiêm nhường! Mình làm không nổi thì nhờ anh tài hào kiệt giúp đỡ! Bị hiền tài chỉ trích thì đấng minh quân có gì phải tự ái nổi khùng! Đồng chí Stalin có nổi khùng với tướng Duy Cốp không mà bảo là độc tài? Bọn bất tài bọn ươn hèn nó mới vu vạ cho Stalin thôi!

 33. Nhân đây tôi muốn nhắc lại chuyện Liên Xô đánh phát xít! Đồng chí Stalin nổi tiếng độc tài khi bị tướng Duy Cốp (khi đó còn chưa là đảng viên) chỉ trích vì đã bán xăng dầu cho đức quốc xã đã khiêm nhường nói: Tôi có tội lớn rồi, đại tướng quân hãy giúp tôi đánh giặc cứu nước đi! Cả đời này kiếp này tôi phải đội ơn đại tướng quân! Cảm kích trước thái độ thành khẩn của đông chí Stalin, tướng Duy Cốp xin vào Đảng và cùng ngày đã trở thành ủy viên bộ chính trị và quả là phát xít bị đánh tan tành. Quốc hội Nga chỉ nói một phía độc tài mà không nói phần quan trọng hơn là đồng chí Stalin khiêm nhường như thế nào! Đó là hai mặt của người cộng sản trung kiên đã cảm hóa mọi nhân tài hào kiệt nước Nga chống phát xít!

 34. Không ai có bằng chứng gì để kết tội anh Vũ cả! Nếu suy diễn như tướng Quắc để kết tội Anh thì hậu quả tai hại! Lòng dân ta yêu công lý, yêu lẽ phải sẽ rất căm giận đấy!

 35. Kiến nghị tha cho ngụy quân ngụy quyền đã thống hối, biến đôi tượng của cách mạng thành đối tác của nhân dân, đấy là lời tâm huyết của đông chí Tổng Bí Thư căn dặn đảng viên công chức! Không có gì là xuyên tạc cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta đánh tan tên đế quốc đầu sỏ! Rõ ràng là trái tim Anh Vũ mênh mông ôm cả giang sơn mọi kiếp người! Ngồi cạnh đồng chí Tổng Bí Thư như thế lại có thể chống chính quyền nhân dân là làm sao? Yêu nước thương dân như thế có gì là sai là tội!

 36. Anh Vũ tôn trọng nhân dân tôn trọng nhân cách của các đồng chí lãnh đạo! Anh phê bình anh nhắc nhở thì không phải tự ái nổi khùng lên! Không có tật ta không giật mình! Đấy là đạo đức cách mạng! Người lớn rồi, mình sử xự như con nít làm gì! Các đồng chí công an nhân dân dũng cảm mưu trí đừng đánh đồng anh Vũ với bọn phản động lưu vong ươn hèn ném đá giấu tay! Anh Vũ là con dòng cháu giống vừa hông vừa chuyên, các đồng chí nhớ cho! Đừng suy diễn mà kết tội anh! Oan trái lắm!

 37. Anh không thuê côn đồ đập phá nhà cửa hò hét làm ảnh hưởng đến sức khỏe các đồng chí lãnh đạo! Kết tội anh Vũ là theo thói quen suy diễn của tướng Quắc!

 38. Anh Vũ không xúc phạm tới bất kỳ ai, càng không xúc phạm vào đời tư vào nhân cách của các đồng chí lãnh đạo! Anh không chụp ảnh cởi trần của các đồng chí rồi tung lên mang! Anh can gián các đông chí trong phương thức ngoại giao anh nhắc nhở các đồng chí rèn luyện đạo đức lý tưởng cách mạng thì không thể suy diễn ra là anh xúc phạm!

 39. Hiến pháp phải thay đổi 4 lần và chỉnh sửa thường xuyên cho phù hợp với tình hình đất nước! Không thể suy diễn để kết tội anh Vũ!

 40. Kiến nghị thay đổi hiến pháp thì không có tội gì cả! Ta đã 4 lần thay đổi hiến pháp! Tại sao lại suy diễn ra là anh Vũ chống chính quyền nhân dân? Anh yêu nước anh thương dân thì rất rõ ràng!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s