Daily Archives: Tháng Mười Hai 27, 2010

Ts. Cù Huy Hà Vũ tố cáo những người bắt ông

VRNs (27.12.2010) – Sài Gòn – Như chúng ta đã biết, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã chính thức bị khởi tố với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Phóng viên Thomas Việt , VRNs đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Diễn biến vụ án | 16 phản hồi