Daily Archives: Tháng Một 16, 2011

VPLS Cù Huy Hà Vũ yêu cầu Báo Công an nhân dân xin lỗi vì vu cáo

(NVCL) Vẫn biết nghề của tờ Công an nhân dân là bóp méo, vu cáo, dựng chuyện… vì không như thế không phải là công an, một lực lượng chỉ biết “Còn Đảng, còn tiền”.

Đăng tải tại Diễn biến vụ án | Thẻ , | 8 phản hồi