Daily Archives: Tháng Một 27, 2011

Chuyện bên lề: Buổi họp báo bắt ông Cù Huy Hà Vũ

Nhà báo mới vào nghề Nguyễn Ngọc Bích nên cập nhật thông tin từ các bài viết trong mục “Xem thêm” ở cuối trang này cũng như từ nhiều bài viết khác trên mạng.

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 15 phản hồi

Câu đối chữ Nho tặng cặp Luật sư Dương Hà – Hà Vũ

河 武 暴 直 無 憂 , 可 以 英 雄 氣 節 ! 陽 河 忠 貞 有 律 , 欲 成 熟 女 心 肝 !

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 2 phản hồi