Daily Archives: Tháng Hai 14, 2011

Người tiết lộ bản cáo trạng Cù Huy Hà Vũ đáng được coi là một Julian Assange

Từ hai tuần nay bản cáo trạng Cù Huy Hà Vũ của Viện Kiểm Sát Nhân dân Tp Hồ Chí Minh được đưa tới và đăng trên Dân Luận “từ một nguồn tin xin được giấu tên”, đã là đầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Diễn biến vụ án | Thẻ , | 25 phản hồi

Nhận định của TS Cù Huy Chử về vụ án LS Cù Huy Hà Vũ

Đưa ra nhận định về điều 88 trong vụ án tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ “tuyên truyền chống phá nhà nước Xã hội Chủ nghĩa”, tiến sĩ Cù Huy Chử cho rằng, vụ án này là một tấm bi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan, Diễn biến vụ án | Thẻ , , | 1 phản hồi