Daily Archives: Tháng Hai 22, 2011

Lối thoát duy nhất danh dự cho nhà cầm quyền

Lối thoát duy nhất danh dự cho nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam là phải hủy bỏ bản án đối với Tiến Sĩ luật Cù Huy Hà Vũ , có ngay quyết định trả tự do cho Cù Huy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 18 phản hồi