Phỏng vấn luật sư Trần Đình Triển về phiên tòa sắp tới liên quan đến ông Cù Huy Hà Vũ

Được biết Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ ra tòa vào ngày 24 tháng 3 sắp đến với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, có khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù; và một trong những luật sư tham gia bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ là luật sư của Văn phòng Luật sư Vì dân Trần Đình Triển. Bauxite Việt Nam phỏng vấn LS Trần Đình Triển về một số vấn đề liên quan đến phiên tòa.

Bauxite Việt Nam

– BVN: Xin Luật sư cho biết trong phiên tòa sắp tới liên quan đến ông CHHV có bao nhiêu LS được tham gia bào chữa?

LS Trần Đình Triển: Số lượng LS tham gia bào chữa là do gia đình mời, điều này tôi không biết chính xác. BVN có thể hỏi chị Dương Hà để biết cụ thể hơn.

Tôi được gia đình mời tham gia tham gia bào chữa và đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa. Cụ thể, hôm nay tôi đã nhận được giấy thông báo của tòa về phiên xử, đó là vào 8 giờ ngày 24 tháng 3 này.

– BVN: Hiện nay người ta đang truy tố ông CHHV căn cứ vào các bài viết và các bài trả lời phỏng vấn của ông ấy. Thế theo luật pháp Việt Nam và các công ước quốc tế mà VN đã ký kết tham gia thì theo Luật sư, ông CHHV có tội hay không?

– LS Trần Đình Triển: Tôi đã nói rõ quan điểm của tôi rất nhiều lần là anh CHHV không có tội.

Trước hết ta phải xem xét đến động cơ và mục đích. Nếu xem xét một hành vi thì phải xem động cơ và mục đích của người thực hiện hành vi đó. Xem xét những quan điểm của anh Vũ đã nêu hay những bài viết của anh Vũ, tôi nhận thấy trong đó có những vụ việc anh đi vào cụ thể, kiến nghị vào những cái cụ thể, có những điều anh đưa ra như một luận điểm khoa học. Nếu người ta đi vào cái cụ thể để kiến nghị cái cụ thể thì không được khái quát thành cái chung.

Cái thứ hai là về việc chống nhà nước XHCNVN thì quan điểm của tôi là: khái niệm về CNXH là một khái niệm đang còn trừu tượng, đang được bàn luận rất nhiều kể cả về học thuật ở nhiều nước trên thế giới. Chúng ta hãy xem đó như một học thuyết. Có những học thuyết nếu có những quan điểm tốt thì ta áp dụng, còn nếu những quan điểm chưa chuẩn xác hay thậm chí đang còn là trừu tượng hay thậm chí đang là viễn tưởng, như khoa học viễn tưởng, thì chúng ta không nên mơ mộng vào đó, và hãy hiểu rằng chúng ta đang đi theo một khoa học viễn tưởng mà thôi. Tôi giả định nếu khái niệm nhà nước CHXHCN VN là của dân, do dân và vì dân là sự thật, thì những quan điểm và bài viết được nêu ở cáo trạng của anh Vũ nó chống lại của dân, chống lại do dân và chống lại vì dân ở đâu? Hậu quả ở đâu? Một hành vi phạm tội phải có nguyên nhân, hậu quả và mối quan hệ nhân quả. Hậu quả là cái gì? Ở đây hậu quả chỉ thấy nêu là các ý kiến tập hợp của Sở Văn hóa Thông tin đưa sang mà chưa thấy hậu quả cụ thể gì cả, thế thì mối quan hệ nhân quả nó ở đâu? Tôi chưa nói là nếu chúng ta đã tham gia các công ước quốc tế thì trong quy định pháp luật chúng ta về các điều ước quốc tế, trong bộ luật tố tụng hình sự, trong bộ luật ban hành quy phạm pháp luật cũng nói nếu có điều gì trái với các công ước quốc tế mà chúng ta đã tham gia thì phải thực hiện theo các điều của các công ước quốc tế đó. Những điều này khỏi phải bàn, nhưng tôi tin chắc rằng tại phiên tòa sắp tới họ sẽ bỏ qua những điều đó, dù có lập luận gì nữa thì người ta cũng bỏ!

Bây giờ nếu chúng ta xét theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, vì nói rằng chúng ta đang theo chủ nghĩa Mác mà, Mác nói rằng đấu tranh giữa các mặt đối lập là động lực của sự phát triển của xã hội. Vậy thì ở đây nếu có những quan điểm đối lập thì chúng ta phải cùng giải quyết, phải cùng mổ xẻ nó ra để thúc đẩy cho xã hội phát triển, chứ tại sao lại phải chỉ có một quan điểm duy nhất, và ai nói khác đi với quan điểm đó thì cho đó là phạm tội, là tuyên truyền chống phá? Điều đó chính là đã chống lại chủ nghĩa Mác.

Ngay chính như Đảng CSVN cũng nói rằng đấu tranh phê và tự phê là động lực của sự phát triển, nhưng nếu có người phê bình thì lại cho rằng người ta phạm tội, là chống lại đường lối. Trong vấn đề về đa nguyên đa đảng, tôi rất tán đồng quan điểm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí còn làm Chủ tịch QH. Khi đó đ/c NPT đã trả lời một phóng viên của báo ở Ấn Độ và nói rằng “ở VN trong giai đoạn hiện nay chúng tôi thấy chưa cần thiết phải đa đảng”; có nghĩa là hiện nay “chưa cần thiết”, như thế sẽ có thời điểm cần thiết. Và cũng đã có nhiều người có cùng quan điểm như anh Vũ vậy, tại sao không bắt và truy tố hết?

Và còn nữa, hiện nay chúng ta đang có phong trào học tập tấm gương Bác Hồ, thì Bác đã nói rằng “Đảng ta là đảng cầm quyền”, chứ Bác đâu có nói là đảng độc quyền đâu, đâu có nói độc đảng đâu?

Anh Vũ nêu lên một quan điểm như vậy, nếu như tôi là một lãnh đạo, tôi sẽ đưa quan điểm đó ra mổ xẻ, thảo luận ở những cơ quan nghiên cứu như Viện Mác – Lênin, Viện Triết học… để tranh luận với nhau và để đi đến một kết luận thống nhất, chứ tại sao khi người ta vừa đưa quan điểm đối lập thì lại cho là người ta chống? Nếu hành xử như vậy thì xã hội sẽ không bao giờ phát triển được. Nói trái là phải đi trái, nói phải là phải đi phải thì bao giờ xã hội mới phát triển được?

Một điều nữa là hiện nay, chúng ta đang phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, và chính ngay Đại hội Đảng vừa qua cũng đã nói đến quyền sở hữu, nếu khái niệm về quyền sở hữu theo quan niệm của CNXH là công hữu nhà nước về tư liệu sản xuất, thì vừa rồi cũng tranh luận và cuối cùng đã phải bỏ, thì tại sao có những quan điểm đang tranh luận, đang xem xét, đang giải quyết với nhau mà lại đưa ra truy tố như vậy?

Một vấn đề nữa là theo chủ nghĩa Mác, tôi không nói gì khác ngoài chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Mác nói rằng: chính cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng luôn luôn đi sau cơ sở hạ tầng và nếu không thay đổi nó thì nó sẽ kìm hãm những động lực phát triển của cơ sở hạ tầng, còn khi cơ sở hạ tầng phát triển thì buộc kiến trúc thượng tầng phải thay đổi theo. Đó là quan điểm biện chứng giữa kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng theo chủ nghĩa Mác. Rõ ràng với một nền kinh tế đa thành phần, đa loại hình sở hữu như chúng ta, các thiết chế về mặt xã hội, tổ chức nhà nước, thể chế chính trị phải theo các hình thức của cơ sở hạ tầng như quan điểm của chủ nghĩa Mác chứ. Thế tại sao khi anh Vũ đưa ra một quan điểm như vậy thì gọi là chống? Chúng ta phải căn cứ vào pháp luật, căn cứ vào đường lối của Đảng, căn cứ vào ý nguyện của người dân và với sự hòa hợp của dân tộc với văn minh của nhân loại để xem xét một hành vi, chứ không phải theo ý chí của những người đang cầm quyền.

– BVN: Như vậy theo phân tích của Luật sư thì dựa vào luật pháp VN, dựa vào các công ước quốc tế mà VN đã tham gia, dựa vào cả quan điểm của chủ nghĩa Mác, và vào tư tưởng Hồ Chí Minh thì ông CHHV không có tội?

– LS Trần Đình Triển: Vâng đúng vậy. Không những không có tội mà đó còn là những suy nghĩ và hành động rất tiến bộ và rất đáng khen.

– BVN: Trong phiên tòa sắp tới Luật sư dự đoán người ta sẽ xử ông CHHV như thế nào?

– LS Trần Đình Triển: Người ta sẽ vẫn xử anh Vũ có tội, bất chấp các luận điểm tôi vừa nêu trên. Và với thực tại như xã hội hiện nay, tôi dự đoán người ta sẽ xử CHHV với mức án 4 – 6 năm tù. Việc họ xử anh CHHV có tội sẽ lại càng khẳng định việc anh CHHV đòi đổi mới là đúng. Tôi cho rằng lịch sử rồi sẽ xét để khẳng định rằng anh Vũ đúng, quan điểm của tôi đúng.

– BVN: Với thực tế như thế, với dự kiến kết quả của phiên tòa sẽ như thế thì đó là một điều đáng buồn cho xã hội hiện nay phải không thưa ông?

– LS Trần Đình Triển: Vâng, không chỉ buồn mà tôi còn thấy vừa nhục, vừa đau.

– BVN: Bauxite Việt Nam xin chia sẻ tâm trạng của Luật sư, khi bào chữa cho thân chủ mình, biết thân chủ mình không sai, nắm chắc phần phải, nhưng không thể bảo vệ quyền lợi cho thân chủ mình, vì thật ra phiên tòa như thường lệ sẽ không hề căn cứ trên sự tranh tụng để tìm ra chân lý, mà bản án đã có sẵn.

– LS Trần Đình Triển: Tôi đoán được tất cả mọi việc đã được xếp đặt sẵn rồi, cho nên luật sư có nói hay, có tranh tụng hay đi nữa thì cũng là để cho mọi người bàn luận lại sau này thôi, chứ để thay đổi được phiên tòa thì không mong muốn được gì cả. Bản án đã có sẵn.

– BVN: Xin cám ơn Luật sư đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn.

BVN thực hiện.

____________________________

Xem thêm (hoặc bấm vào đây để xem các bài viết mới)

Bài này đã được đăng trong Bài vở liên quan, Diễn biến vụ án và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

10 Responses to Phỏng vấn luật sư Trần Đình Triển về phiên tòa sắp tới liên quan đến ông Cù Huy Hà Vũ

 1. Pingback: TỔNG HỢP THỨ 7 (03/12/2011) « Người Đưa Tin 24h

 2. Ẩn danh nói:

  Chửi “vì sự tiến bộ của dân trí & xã hội”

  B15 Chửi là yêu nước, chửi là dân chủ, chửi là vì “sự tiến bộ của dân trí & xã hội”? Còn hễ ai không biết chửi như họ thì người đó không phải là trí thức yêu nước, không phải dân chủ, không vì “sự tiến bộ của dân trí & xã hội”?

  Lại thêm một đợt còm chứi mới từ những cơn phẫn nộ của làn sóng “dân chủ”. Nó không rầm rộ, ào ạt như đợt trước, nhưng mức độ “dân chủ” có vẻ đã đến mức cao trào khi độ chửi mỗi ngày một thô tục, bỉ ổi và… súc vật hơn. Bạn đọc thử vào trang Tin tức hàng ngày và một số trang “lề trái” nhân danh dân chủ, nhân danh “vì sự tiến bộ của dân trí & xã hội” để đọc hàng loạt những comment vô văn hóa của các “nhà chửi học”.

  Thật sự, trong nhiều trang “dân chủ” đó, một số trang đã có lúc để lại trong tôi sự quí trọng và chút ít niềm tin. Tuy nhiên mỗi ngày càng thấy sự hiểu biết và tầm trí của các “nhà dân chủ” dạng này không quá một gang tay. Khi Ngô Bảo Châu ký tên vào bản kiến nghị phản đối Bauxite thì họ ngợi ca như một vĩ nhân, coi đó là sự khích lệ cho “phong trào dân chủ”. Nhưng khi ông thật thà nói “không ngưỡng mộ đặc biệt” đối với “người hùng” Cù Huy Hà Vũ thì lập tức vị giáo sư khả kính bị ví như “loài cừu gặm cỏ”. Khi Trương Duy Nhất viết nhiều bài phản biện phê bình chính phủ và đột nhiên tuyên bố trả thẻ nhà báo để viết blog thì hầu hết các trang “lề trái” vơ vào tưởng tôi là “người hùng của phong trào dân chủ”, thổi lên tận mây xanh đến mức tôi thấy xấu hổ cho chính cái sự thổi dựng thiếu hiểu biết này.

  Tôi đã tuyên bố rất nhiều lần: Trương Duy Nhất không phải là trang lề trái, càng không bao giờ là trang phản động. Trương Duy Nhất là trang lề phải và viết theo lẽ phải. Vậy mà bao nhiêu trang “lề trái” lại cứ vơ vào bảo Trương Duy Nhất là “lề” của họ. Để đến khi thấy tôi góp bàn, nhìn nhận khác theo chiều ngược với suy nghĩ “lề trái” thì lập tức hô toáng lên rằng Trương Duy Nhất là an ninh, là người của Tổng cục này nọ, là Cộng sản cài cắm vào để “phá hoại phong trào dân chủ”.

  Họ không đọc ra hoặc quên rằng ngay từ khi lập trang blog này, tôi đã chạy slogan cho mình là “một góc nhìn khác”. Tôi luôn muốn tìm kiếm cho mình một góc nhìn khác có thể qua mỗi sự thể chứ không cho phép đứng về đám đông, a dua theo một thứ tư duy đám đông cố hữu. Sự khác biệt này, cũng như mọi sự khác biệt khác, giả ai đó không thích, không đồng cảm, nhưng nó phải được tôn trọng. Kêu gọi tự do ngôn luận, lớn mồm hô hào “đấu tranh cho dân chủ” nhưng thấy ai nói ngược nghĩ ngược và nhìn ngược mình thì lập tức nhảy đổng lên chửi bới thì đó là thứ dân chủ Chí Phèo.

  Nghiệt thay, cho đến nay, hầu hết các phong trào “dân chủ” Việt đều dừng ở tầm này. Đọc những trang chửi này, nhiều lúc cứ tự hỏi: Chẳng lẽ những comment chửi như súc vật ấy lại là của những trí thức có học, của những nhà “yêu nước” đang to mồm đấu tranh cho dân chủ và “vì sự tiến bộ của dân trí & xã hội” ?

  Có người quanh năm suốt tháng chỉ biết điểm dẫn hết trang này đến trang nọ rồi gắn chêm vài câu chửi xỏ xiên lại tỏ ra hiểu biết khi cho rằng đã nhìn ra “mặt thật” của Trương Duy Nhất, vốn liếng vài câu chửi bới chế độ nhưng lại hợm hĩnh vênh váo vỗ ngực cho mình có “bề dày văn hóa” hơn người khác.

  Văn hóa và tầm trí loại này, tôi đã nói nhiều lần: chống mấy thằng cướp vặt ngoài chợ cũng không xong chứ đừng mong chống điều gì lớn lao.

  Tôi không biết Kami là ai, nhưng tôi đọc nhiều bài viết của tác giả này. Khi đọc “Thư ngỏ gửi bạn ở hải ngoại nhân ngày 30-4” trên RFA, tôi đoán chắc Kami sẽ ăn đòn chửi. Đúng vậy, không những ăn đòn chửi, Kami còn bị ví như… Phạm Xuân Ẩn: “Không lý nào BBT blog RFA không rõ là bộ chính trị ta đã từng điều một Phạm Xuân Ẩn nhiều năm tiêu lòn trong lòng địch khi xưa?”.

  Sự hiểu biết cỡ này- thú thật không hơn một đứa con nít!

  Tôi biết, có “nhà báo tự do” trong hàng ngũ “dân chủ” dạng này đã tỏ ra rất hồ hởi khi khoe khoang trên facebook về một “thành tích” rất lưu manh. Có dịp tôi sẽ trở lại câu chuyện này.

  Định không nhắc gì nữa, nhưng trước sự lồng lộn chửi bới đến vô học của nhiều trang “dân chủ”, đành phải viết thêm những dòng này. Có bạn đọc khuyên tôi nên “lấy lại hình ảnh”? Buồn cười. Hình ảnh gì nhỉ? Hay là tôi phải hét lên, hòa trong cái dàn đồng ca ông ổng của các phong trào “dân chủ”, chửi lại chính thể chế, nhà nước mình để chứng tỏ mình “đứng về phía nhân dân”? Nhân dân nào, hay là những con người cựa tí là chửi rủa chế độ, là những gã Chí Phèo mang danh trí thức? Chẳng lẽ chửi là yêu nước, chửi là dân chủ, chửi là vì “sự tiến bộ của dân trí & xã hội”? Còn hễ ai không biết chửi như họ thì người đó không phải là trí thức yêu nước, không phải dân chủ, không vì “sự tiến bộ của dân trí & xã hội”?

 3. Pingback: Ai đã đánh mất niềm tin của nhân dân? | Chào mừng bạn đến trang nhà chúng tôi…

 4. Ẩn danh nói:

  Ho co the bo tu duoc 1 nguoi nhung ho se lam mat long tin hang trieu nguoi dan nhu chung toi.

 5. nguyen cong bang nói:

  Ong khong duoc nan chi! O la luat su gioi O phai lam cho nhung ke bo tu anh CHHV thay nhuc nha! Phai cho nhung nguoi dan nhu chung toi tin vao xa hoi van co nguoi can dam dam chong lai bat cong ! Mong O khoe!

 6. xyzdangvien nói:

  Roi ba con se duoc xem ho to chuc phien TOA ra sao! HAY DOI DAY!!!!

 7. Thich Chan Quang nói:

  Toi ung ho quan diem cua Luat su Tran Dinh Trien.
  Cam on luat su.
  Chucs luatj su bao ve thanh cong vu an. Mac du toi biet nhung loaij an nhu tha nay luon duoc viet san, hay nguoi ta goi la “An bo tui”.
  Nhung du sao qua anh se giup nhan dan hieu duoc che do, phap luat va cong ly.

 8. Người dân nói:

  Những ai mà học luật của Việt Nam chắc phải điên mất thôi, luật gì mà có công ở tù, có tội thì thăng chức, khen thưởng, trong khi nước ngoài thì ngược lại, như vậy là sao. Chỉ nội cái suy nghĩ về vụ án Tiến sĩ Vũ mà tôi muốn điên mất, nếu như đúng luật quốc tế mà họ đã công nhận và cả luật mà họ đã đặt ra thì lý do để bắt ông Vũ còn không có chứ đừng nói mà xử, còn nếu đã bắt và xử ông thì họ đã công nhận là công nhận cái gì, họ đã đặt ra cái luật gì, họ có học hay không chưa cần nói tới nhưng họ cũng đã lớn rồi, tóc bạc hết rồi đâu thể nào cứ nói chơi với quốc tế với nhân dân như vậy mãi được, như vậy thì họ lấy cái tư cách gì mà lãnh đạo hơn 80 triêu người, họ còn bắt người dân Việt Nam này đi về đâu nữa khi trình độ, tư cách của họ chỉ là như vậy.

  • xyzdangvien nói:

   Luat gi o VN HIEN NAY !!!Mot lu NGU-DOT nhung cam duoc cai….QUYEN trong tay the la NGAO MAN ,tuong rang GIOI GIANG,THONG MINH,BAC HOC ;lam nen BAO TAN,DA MAN….san sang GIET BAT CU AI co the lam nguy hai cho “cai ghe” cua chung>Day moi la thuc chat cua cac su kien da dien ra trong may nam qua.Chung se chet tham hai cho coi.Khong nhon nhon,kenh kieu mai duoc dau! Dan ngan,ghet va se dan den COI KHINH,THU OAN bon no lam roi!

 9. dalat nói:

  Mong luật sư Trần đình Triển có những lập luận đanh thép tại phiên tòa. Dù kết quả vụ án Hà Vũ có như thế nào thì người dân cũng biết lẽ phải thuộc về ai. Cảm ơn TS Triển, TS Vũ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s