Chủ động phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận

Đại tá, TS. CAO XUÂN TRUNG – “Gần đây, các cơ quan chức năng Việt Nam đãxét xử Cù Huy Hà Vũ về tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hoà XHCN ViệtNam”, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã phối hợp với nhau chống pháta hết sức quyết liệt. Chúng đề cao, ca ngợi Cù Huy Hà Vũ như là: “Chiến sĩ điđầu trong đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”; từ đó vu cáo, xuyên tạc luật phápvà chế độ ta.”

Đấu tranhlàm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá CNXH, trước hết là trên lĩnh vực tư tưởng,lý luận (TT,LL) của các thế lực thù địch là vấn đề có ý nghĩa sống còn của cáchmạng Việt Nam; là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàndân và toàn quân ta hiện nay.

Mục tiêu cốt lõi chống phátrên lĩnh vực TT,LL của các thế lực thù địch là tấn công vào nền tảng tư tưởngcủa Đảng, nhằm làm chệch hướng con đường phát triển của đất nước; phủ nhận cácgiá trị ưu việt của chế độ XHCN và thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sựlãnh đạo của Đảng; phá vỡ sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và ý chí trongtoàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, hòng làm cho nội bộ ta suy yếu và dẫn đến“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thủ đoạn chủ yếu mà chúng thường sử dụng là:giả mạo, đơm đặt, cắt xén, ngụy tạo bằng chứng để vu cáo một cách trắng trợn;sử dụng bài viết cũ bằng những luận điệu mới; tung tin đồn nhảm, tạo dư luậnxấu; triệt để lợi dụng những vấn đề “nhạy cảm”, những khó khăn tạm thời vànhững sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chínhsách của Đảng và Nhà nước; những tiêu cực nảy sinh ở một số cán bộ có chức, cóquyền… để quy chụp, cho đó là sai phạm thuộc về bản chất, có nguồn gốc từ hệ tưtưởng, quan điểm, đường lối của Đảng.

Thực hiện những âm mưu, thủđoạn trên, các thế lực thù địch trong nước đã cấu kết với các “trung tâm pháhoại tư tưởng”, các chuyên gia chiến tranh tâm lý ở nước ngoài, huy độngtối đa các lực lượng, phương tiện truyền thông (sách, báo, đài phát thanh, phimảnh, băng đĩa, mạng internet,…) nhằm tăng cường xuyên tạc, phủ nhận các luậnđiểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá quan điểm, đườnglối của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền đa nguyên chính trị, đa đảng đốilập, khơi gợi lấy tư tưởng xã hội dân chủ thay thế cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin;bịa đặt, bôi nhọ nhằm “hạ bệ” lãnh tụ của Đảng; xuyên tạc mục tiêu Cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền đòi “phichính trị hóa” quân đội… Thời gian gần đây, chúng đã đưa vào Việt Nam nhiều ấnphẩm, như: sách, báo, tạp chí, bản tin, phim ảnh,… có nội dung xấu, hòng chốngphá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực TT,LL. Chúng tìm cách tách luận điểm củaV.I. Lê-nin ra khỏi chủ nghĩa Mác và cho rằng: chủ nghĩa Lê-nin là sai lầm, làmbiến dạng chủ nghĩa Mác; lợi dụng những trì trệ, khuyết điểm của CNXH hiện thựcđể phủ nhận tư tưởng Mác – Lê-nin và tán dương các học thuyết đối lập với chủnghĩa Mác. Đặc biệt, chúng trắng trợn phát tán các loại sách và phim phản động,nhằm xuyên tạc thân thế, sự nghiệp và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời củaChủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Với Đảng Cộngsản Việt Nam, chúng lợi dụng các vấn đề “nhạy cảm”, như: việc phân định biêngiới lãnh thổ trên bộ và trên biển Đông; tình trạng tham nhũng, suy thoái đạođức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên; hiện tượng tập trung khiếu kiệnđông người,… để nhào nặn, bóp méo sự thật, nhằm quy kết và phủ định những thànhquả của công cuộc đổi mới đất nước, phủ định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhândân ta đã lựa chọn. Họ còn cho rằng: con đường đi lên CNXH của nhân dân ta làsai lầm; bởi có nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới có điểm xuất phátgiống Việt Nam, nhưng nhờ đi theo con đường TBCN, đã trở nên giàu có, phồnvinh; việc Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, làm bạn với tất cả các quốcgia, dân tộc trên thế giới, tuy làm cho đất nước “không cô độc, nhưng đơn độc”…Những kẻ bồi bút của các thế lực thù địch còn lớn tiếng khẳng định: đa nguyên,đa đảng, nhà nước pháp quyền và kinh tế thị trường tất yếu sẽ thay thế mô hìnhđộc đảng và kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Hơn thếnữa, họ còn trực diện công kích Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam; cho rằng, ởViệt Nam “không có dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận”, ĐảngCộng sản Việt Nam “không có khả năng lãnh đạo, điều hành, quản lý kinh tế”,“bao che cho tham nhũng”,…Gần đây, các cơ quan chức năng Việt Nam đãxét xử Cù Huy Hà Vũ về tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hoà XHCN ViệtNam”, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã phối hợp với nhau chống pháta hết sức quyết liệt. Chúng đề cao, ca ngợi Cù Huy Hà Vũ như là: “Chiến sĩ điđầu trong đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”; từ đó vu cáo, xuyên tạc luật phápvà chế độ ta. Trước những biến động ở Trung Đông-Bắc Phi, chúng tìm mọi cáchkích động hòng tạo ra những bất ổn ở nước ta,v.v.

Có thể nói rằng, thủ đoạn chống phá của các thếlực thù địch là rất nham hiểm, xảo quyệt. Vì vậy, chủ động phòng, chống[B] [/B]cóhiệu quả các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vựcTT,LL là một nhiệm vụ quan trọng và hết sức cấp thiết. Để thực hiện tốt nhiệmvụ này, chúng ta cần có những giải pháp đồng bộ, nhằm huy động được nhiều tổchức, lực lượng, phương tiện tham gia đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủđoạn chống phá của chúng; trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dungcơ bản sau:

Thứ nhất, thườngxuyên nâng cao cảnh giác, kịp thời vạch rõ và vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn củacác thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực TT,LL. Muốnvậy, trước hết, chúng ta phải nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của chúng. Theo đó, lựclượng làm công tác TT,LL phải thường xuyên được các cơ quan chức năng cung cấptình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân này, với những âm mưu, thủ đoạn màchúng thường sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam; đặc biệt, phải chỉ rõ nhữnghành vi giả mạo, xuyên tạc, bóp méo sự thật của chúng, để qua đó, giúp các cơquan báo chí lật tẩy bộ mặt của những kẻ giả danh vì đất nước, vì dân chủ, nhânquyền; đồng thời, làm cho nhân dân và bạn bè quốc tế thấy rõ chân tướng của chúng.Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, các lực lượng có phương thức đấu tranh hiệuquả; có biện pháp quản lý chặt chẽ việc sử dụng, khai thác các phương tiện truyềnthông nhằm phát hiện, ngăn chặn việc phát tán, lưu hành, tàng trữ, sử dụng cácấn phẩm có nội dung xấu độc. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phảithường xuyên quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; nắm bắt dư luận xãhội, nhất là những tin đồn thất thiệt mà các thế lực thù địch, cơ hội dựngchuyện, thổi phồng nhằm xuyên tạc tình hình, bôi nhọ chế độ, gây mất an ninhchính trị, trật tự, an toàn xã hội… để kịp thời có giải pháp thích hợp vô hiệuhóa âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng.

Thứ hai, chămlo xây dựng phẩm chất, năng lực của đội ngũ làm công tác TT,LL đáp ứng yêu cầunhiệm vụ đặt ra. Đội ngũ những người làm công tác TT,LL của Đảnglà lực lượng tiên phong trực tiếp nắm bắt mọi diễn biến tình hình, lên kế hoạchvà trực tiếp tham gia đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chống phácách mạng nước ta. Đây cũng là lực lượng mà các thế lực thù địch đang tập trungchống phá quyết liệt, với nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt, như: muachuộc, lôi kéo, nhằm làm giảm sút lập trường, niềm tin, bản lĩnh của người cộngsản… Thực tế cho thấy, trong tiến trình cách mạng Việt Nam, trước những âmmưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch, đội ngũ cán bộ làmcông tác TT,LL luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, với cách mạng; kiênquyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng… góp phần quantrọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta. Tuy nhiên, cũng có một số kẻ cơ hội,hữu khuynh, thậm chí thoái hóa, biến chất. Vì vậy, việc quan tâm nâng cao phẩmchất, năng lực của đội ngũ làm công tác TT,LL đáp ứng yêu cầu đấu tranhphòng, chống các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là vấn đềcó ý nghĩa vô cùng quan trọng. Điều này đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải có nhữngchủ trương, giải pháp phù hợp để lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng được những ngườicó bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức cách mạng trong sáng; am hiểu sâusắc những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh,đường lối, quan điểm của Đảng; có tư duy chính trị sâu sắc và nhãn quan chínhtrị nhạy bén, sắc sảo; có khả năng đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quảcông tác TT,LL.

Thứ ba, khôngngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dụcchủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chínhsách và pháp luật Nhà nước cho nhân dân. Cùng với việc chăm lo phát triểnkinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, chúng ta cần quan tâmđến đời sống văn hóa tinh thần, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng HồChí Minh, đường lối của Đảng…; làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn,đầy đủ hơn bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng HồChí Minh và sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong hoàn cảnh mới; quađó, góp phần làm cho nhân dân thêm tin tưởng, gắn bó với công cuộc đổi mới, xâydựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Đồng thời, giúp các tầng lớp nhân dân thấy rõ hơnâm mưu, thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch, tạo sự “miễn dịch” trướccác luận điệu chống phá của chúng. Các cơ quan chuyên trách, lực lượng nòng cốtlàm công tác TT,LL của Đảng ở các cấp, cần chủ động, sáng tạo, có kế hoạch cụthể, phù hợp; nắm vững những vấn đề lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng, bámsát thực tiễn và tiến hành công tác TT,LL theo đúng quan điểm, đường lối, bảođảm có tính thuyết phục cao, tạo niềm tin vững chắc cho mọi tầng lớp nhân dânvào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Các cấp cần chú ý làm tốt côngtác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, đáp ứng yêu cầu thựctiễn công cuộc lao động, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra, gópphần làm sâu sắc hơn những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng HồChí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhấtlà những vấn đề mà Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH(bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra. Đểnâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vựcTT,LL, chúng ta cần huy động nhiều lực lượng, nhất là những cán bộ lãnh đạo, quảnlý, các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, các vị chức sắc trong các tôn giáo… thamgia viết bài phản bác một cách thuyết phục, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao vớiquan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Đại tá, TS. CAO XUÂN TRUNG

Trường Sĩ quan Chính trị

Theo QPTD

____________________________

Tiếp tục tham gia ký tên yêu cầu trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ
BAUXITEVN – THƯ KIẾN NGHỊ TRẢ TỰ DO CHO CÔNG DÂN CÙ HUY HÀ VŨ
Đồng hành với Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ là mệnh lệnh của thời đại
Bấm vào đây để trở về trang chủ

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài vở liên quan và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

139 Responses to Chủ động phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận

 1. tttt nói:

  bài viết rất hay rất trúng và rất đúng chúng ta phải lấy chủ nghĩa mác, tư tưởng hồ chí minh làm kim chỉ nam trong mọi hành động, hy vọng thầy tiếp tục có những bài viết như thế này để vạch mặt bọn phản động và chỉ ra sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta

 2. người lạ nói:

  Các ngôn từ “lạ”:
  – “Diễn biến hòa bình”
  – “Thế lực thù địch”
  – “Thế lực phản động”
  – “Bọn phản động”
  – “Chống phá chủ nghĩa Mác Lê Nin; tư tưởng Hồ Chí Minh”
  Ông đại tá TS này lợi dụng “chống diễn biến” lồng ghép “diễn biến” tài tình đấy chứ!!

 3. TRÍ THỨC HẢI NGOẠI

  http://www.danchimviet.info/archives/42235#comment-39741

  Việt Nam có cả hàng ngàn
  Những người đầu óc đàng hoàng phúc thay
  Năm Châu bốn biển bấy chày
  Dọc ngang tung cánh quãng trời thế gian
  Có chi đâu phải vội vàng
  Việc đời còn đó mơ màng mà chi
  Để thành ra chuyện thị phi
  Mình người trí thức, có gì nôn nao
  Nước nhà, thảy việc đồng bào
  Dân tình là chính, lẽ nào không thông
  Chính quyền, vẫn thứ viễn vông
  Nước nào cũng vậy, khó lòng phô trương
  Non sông, dầu có vấn vương
  Ngóng về là chính, tỏ tường mà chi
  Chuyện xâm lăng, chẳng ngại gì
  Hễ còn dân tộc, ta thì chẳng lo !
  NGÀN KHƠI
  (17/9/11)

  @ VHT !

  KIỀU HỐI VIỆT KIỀU gần 10.000.000.000 Mỹ kim mỗi năm CHƯA KỂ chuyển lậu
  cho các cháu chít chắt CHÂN DÀI của hàng trăm ngàn k ụ VỊT KÌU trâu già mà ham cỏ non ! …..

  trong khi giá SIÊU HÀNG KHÔNG MẪU HẠM chạy bằng năng lượng NGUYÊN TỬ

  ( chớ không như bác tầu sân bay SỌT RÁC THI LANG « thang » MUA LẠI CỦA Ukraina của THẦY TÀU KHỰA của Nguyễn Bá ThÁnh « chủ tẹt Đè Nẽng » DZUA ĐÀ NẴNG )

  USS George H.W. Bush (CVN-77) hạ thủy ngày 9 tháng 10 năm 2006

  trị giá 6.200.000.000 Mỹ kim

  http://en.wikipedia.org/wiki/USS_George_H.W._Bush_(CVN-77)#cite_note-dailypress-1

  SIÊU HÀNG KHÔNG MẪU HẠM chạy bằng năng lượng NGUYÊN TỬ USS John C. Stennis viếng thăm ngoài khơi ĐÀ NẴNG mời các CÁN NGỐ ra thăm THẤY MUỐN RỚT nón cối NHƯ BỘ ĐỘ K ụ HỒ vào giải phóng PHỎNG D…ÁI Sài Gòn nhìn nhà cao tầng NHÀ CAO ỐC !

  SIÊU HÀNG KHÔNG MẪU HẠM chạy bằng năng lượng NGUYÊN TỬ USS John C. Stennis hạ thủy ngày 03 tháng 5 năm 1975

  trị giá 4.500.000.000 Mỹ kim

  http://en.wikipedia.org/wiki/USS_John_C._Stennis_(CVN-74)


  VỊ CHI VIỆT KIỀU gởi gần 2 SIÊU HÀNG KHÔNG MẪU HẠM chạy bằng năng lượng NGUYÊN TỬ mỗi năm !

  CHƯA KỂ nếu cần có cơ chế DÂN CHỦ nhiều VIỆT KIỀU yêu Nước chân chính có thể về chiến đấu bảo vệ TỔ QUỐC VIỆT NAM chớ không phải HY SINH cho chế độ BÙ NHÌN cộng hòa XHCN Việt Nam ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC trá hình GIAO CHỈ QUẬN thế kỷ 21 đâu nhé !

  VỤ VINASINK làm chìm đánh đắm SIÊU HÀNG KHÔNG MẪU HẠM chạy bằng năng lượng NGUYÊN TỬ USS John C. Stennis hạ thủy ngày 03 tháng 5 năm 1975

  trị giá 4.500.000.000 Mỹ kim

 4. chỉ có một nhóm người thôi nhưng có rất nhiều comment khác nhau . Cùng một nicnam đấy .

 5. nói:

  Tranh cãi với thằng chó đẻ Hoàng Đức Duy làm gì cho mệt.

 6. Ẩn danh nói:

  Tinh ngo di Cong Tam, dung u me dan don nhu the nua. Gen cua Cong Tam thi chi sinh ra duoc quai thai thoi !

 7. QUANG MINH nói:

  Gửi Công Tâm , Tôi nghĩ Công Tâm vẫn còn trẻ người non dạ , có lẽ công tâm đang ngồi trên ghế nhà trường đúng không? Cháu vẫn không hiểu được bản chất của mọi vấn đề ,Chính công cuộc xây dựng XHCN, chính chế độ độc đảng đã tạo ra những đặc quyền đặc lợi cho Đảng cộng sản , việc tham nhũng nó giống như mỡ để miệng mèo liệu mèo có chê được không? Vì vậy nạn tham nhũng không bao giờ được dẹp bỏ được, Kinh tế đất nước được định hướng theo CNXH là không phù hợp với quy luật tự nhiên làm cho nền kinh tế trì trệ ,Lãnh đạo Đất đước là do Đảng bầu ra theo cơ cấu tiêu chí của riêng Đảng vì thế không tìm kiếm được người tài thật sự lãnh đạo đất nước vì vậy đây là sai ở hệ thống chứ không phải là sai lầm cá biệt

  • Cong Tam nói:

   Con toi la ky su, bac si tu lau roi. Chac cau chi la hang con chau toi thoi. Gioi thi tranh luan di. Dung an noi hon hao nhe !

   • 1nxx nói:

    Sống chật đất, phí gạo và vô liêm sỉ.

   • QUANG MINH nói:

    Gửi cháu Công Tâm, Với tư duy của cháu mà đã tự nhận là người nhiều tuổi nhiều kinh nghiệm ư? Sao lòe bịp được bác, Bác đã phân tích cho cháu mà cháu vẫn không hiểu sao?nếu xét vè gen di truyền thì sau này cháu không thể đẻ ra kỹ sư với bác sỹ được đâu ,thôi đừng nằm mơ nữa cháu ạ, xạo quá !Chịu khó mà học hành học cách tư duy sáng tạo một chút , kiến thức và hiểu biết nông cạn quá

   • Khoa nói:

    ‘Cong Tâm’ này chắc là cha của …. ‘bác sĩ’ Nguyễn Tấn Dũng và ‘kỹ sư’ Nguyễn Phú Trọng ‘lú’ … và nhiều triệu ‘gian sư thất sĩ’ khác đầy rẫy tại xứ Vịt Ngan bây giờ ? Chắc Cong Tâm (tên khác là Cong Tăm) …. ‘loạn luân’ quá nên mới sinh ra các loài quái thai như vậy ???

   • nguyen nói:

    Con ông là Bác sĩ ở bệnh viện Năm căn à?
    Hay đại loại giỏi như Bác sĩ trong kíp trực đó à?
    Con ông là kỹ sư trong tập đoàn Vanasin đúng không?
    Con ông là Bác sĩ-Kỹ sư thì không còn gì đáng để nói với ông nữa.

 8. Ẩn danh nói:

  Cong Tam la thang cho chet, ngu dot me muoi nao vay ?

 9. danv nói:

  Xin nói thêm;
  đọc bài của ông tôi khẳng định ông chỉ như 1 con gà què quanh quẩn bên cái cối xay,chưa thoát ra khỏi cái ao làng, nên đừng cao giọng tận bên Thái lan,bên Italia,anh hay mỹ…ông chẳng hiểu cái đếch gì cả.
  Tôi khuyên thật nếu ông có cơ hội đi ra nước ngoài mà khoe ra như thế người ta nhổ vào mặt cho thì tội nghiệp.

  • Khoa nói:

   Dân ta phải …. chửi Đảng ta
   Chửi hoài chưa đã (thì hãy) … chửi cha đảng Tàu !!!

   Anh Công Tâm này là em các anh ‘Công Ăn’ nhân dân đấy ! Thấy diễn đàn này ‘lạnh lẽo’ quá nên vào ‘sưởi ấm’ đó mà ! Phải cám ơn anh ấy mới đúng chứ !
   Mời xem phim và đọc truyện vể ‘lũ tạnh’ Hồ Ly Minh cho … ‘hạ hỏa’ !
   (các link ở bên trên)

 10. Công Tâm nói:

  Lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam ư ? Hê …hê… Có ngủ mê không các cha nội ?
  Ngày xưa có cả một chính quyền Việt Nam cộng hòa với hơn 1 triệu quân, lại được hơn nửa triệu quân Mỹ yểm trợ mà còn tháo chạy tán loạn, quăng cả súng ống, giày dép, tim thì đập, chân thì run. Bây giờ mấy ông có gì trong tay ? Xin lỗi nhé, mỗi ông chỉ có một cái miệng, một khẩu súng và hai hòn đạn trứng……thì đòi lật đổ ai ? Mới gặp công an là muốn vãi ……ra quần rồi, thì lật đổ cái nỗi gì ? Thôi, tỉnh ngủ đi ông ơi !
  Đất nước đã trải qua bao nhiêu năm chiến tranh tàn phá khốc liệt, hậu quả là hàng triệu người chết, hàng vạn gia đình ly tán, con mất cha, vợ mất chồng,….mới có được nền độc lập và thống nhất hôm nay. Hiện tại, đất nước đã thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, đang hòa bình và phát triển, được cả thế giới ngưỡng mộ. Đời sống nhân dân ngày một cải thiện, hầu hết quần chúng nhân dân đều tin tưởng và ủng hộ chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, đã mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và ngày càng nâng cao vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế.
  Mấy ông đừng lợi dụng một số sai sót ở chỗ này, chỗ nọ mà la lối um sùm, đổ lỗi vào đầu Đảng cộng sản thi không ai tin mấy ộng đâu. Tôi hỏi các ông nhé, Gái điếm đầy rẫy ở Thái Lan, tham nhũng và buôn ma túy ở Italia, cướp nhà băng ở Mỹ, ăn xin và trồng lậu thuốc phiện ở Anh, hiếp dâm ở Quỹ tiền tệ quốc tế,….có phải do Đảng Cộng sản ở các nước và các tổ chức này gây ra không ? Chắc chắn, các ông buộc phải trả lời là ” không,”. Vậy thì, tại sao ở Việt Nam có các hiện tượng này, các ông lại nói là tại chế độ cộng sản và tuyên truyền phải lật đổ chế độ cộng sản mới hết các tiêu cực được ? Tuyên truyền thế, ai mà tin ?
  Vận động biểu tình ư ? Biểu tình chống Trung quốc xâm lăng thi ai mà chẳng ham, ai mà chẳng muốn tham gia. Nhưng người ta biết tỏng cái mục đích xấu của các ông rồi, ban đầu là lợi dụng mục tiêu chống Tàu, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để vận động người dân tham gia và làm quen với biểu tình, từ đó mấy ông chuyển hướng các cuộc biểu tình sang chống đối chế độ bằng các khẩu hiệu, bài ca, lời hô phản động, dẫn đến xô xát giữa chính quyền và dân biểu tình, từ đó các ông sẽ kích động gây bạo loạn, lật đổ và mời thế lực phản động bên ngoài nhảy vô can thiệp buộc chính quyền phải tan rã chớ gì ? Các ông tính làm cách mạng hoa lài ở Việt Nam như cách mạng cam, cách mạng hoa hồng đã thành công ở các nước Đông Âu chứ gì ? Ở Việt Nam thì còn lâu, các ông không qua mặt được chính quyền và nhân dân đâu. Các cuộc biểu tình đang chết yểu đấy, đừng hô hào nữa nhé, mắc cỡ lắm !
  Thôi, chào các nhà dân chủ nhé ! Cứ suy nghĩ, kiên trì để tìm các biện pháp chống đối Đảng và Nhà nước đi, đến Tết ……..Công Gô là thành công đó. Chỉ sợ các ông không làm được gì, tức tưởi quá rồi mau chết sớm thì vợ con mất nhờ mới buồn chớ !

  • danv nói:

   Tôi cam đoan với ông là ông sẽ bị chửi vuốt mặt không kịp với cái lối ăn nói của ếch ngồi đáy giếng.
   Đọc câu:”đất nước đã thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, đang hòa bình và phát triển, được cả thế giới ngưỡng mộ. Đời sống nhân dân ngày một cải thiện, hầu hết quần chúng nhân dân đều tin tưởng và ủng hộ chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, đã mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và ngày càng nâng cao vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế”
   nghe thật đáng cười,ông đúng là 1 kẻ đáng thương.
   Ông đọc bài trên BBC tựa đề”Việt nam-một đồng minh đáng xấu hổ”(với Hao kỳ)chưa ?

  • 1nxx nói:

   Công Tâm là kẻ Mặt dầy, đổi trắng thay đen, ngụy biện, bẻ cong sự thật, trơ trẽn, không biết nhục, vẫy đuôi liếm tay thè lưỡi, tự rạch mặt, són ra quần rồi đổ cho CHHV, dùng 2 áo mưa secondku để bảo vệ chính quyền, dùng hãng đổ rác để tự sướng, ăn cắp, ăn cướp, hiếp dâm trẻ con và chả còn tí liêm sỉ nào cả.

  • 1nxx nói:

   Công Tâm trả lời xem có ” Bắt đền’ bệnh viện về cái chết của thiếu nữ 16 tuổi ” được không?
   http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/06/bat-den-benh-vien-ve-cai-chet-cua-thieu-nu-16-tuoi/
   Công Tâm trả lời xem có ” Bắt đền’ bệnh viện vì bị cưa chân ” được không?
   http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/05/bat-den-benh-vien-vi-bi-cua-chan/
   Công Tâm dấu 2 cái áo mưa ở đâu đưa ra mọi người coi thử xem đã xài chưa?

  • 1nxx nói:

   hoangducduy là con trai đầu lòng của Công Tâm có phải không? Thảo nào cha con như đúc từ 1 khuôn, Công Tâm gọi thêm vợ Hoa Ngâu từ http://donga01.blogspot.com/ sang đây bảo vệ đảng đi. Đừng thấy bác Đông A có tuổi suy luận không còn sắc bén như lúc còn trẻ nữa mà bắt nạt bác. Tôi sẽ bỏ thời gian quí báu của tôi tranh luận cùng gia đình Công Tâm và đảng giả danh cộng sản VN. Tù đầy không làm tôi hỏang sợ mà từ bỏ ý định bảo vệ người anh hùng của dân tộc tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ và tất cả những người con ưu tú nhất của Tổ quốc đang bị giam giữ trái phép tại nhà tù của đảng giả danh cộng sản đâu. Tôi chấp Công Tâm và đảng dùng bao cao su để bảo vệ chính quyền, kể cả băng vệ sinh nữa nếu đảng cảm thấy là chính đáng. Đảng và gia đình Công Tâm có thể dùng nguồn tài chính vô hạn từ Vinashin để tranh luận với tôi. Nếu đảng và gia đình Công Tâm thua tôi chỉ xin đúng 1 điều trả tự do ngay lập tức cho CHHV và tất cả tù chính trị tại VN.
   Chở bao nhiêu đạo…
   Tran Phong.

 11. kami nói:

  NHC QUA ONG DAI TA TIEN SI OI

 12. 1nxx nói:

  HÃY MUA VÒNG HOA LỚN VỚI DÒNG CHỮ : ” TỰ DO CHO CHHV, TỔ QUỐC GHI CÔNG ANH” TẶNG CHỊ DƯƠNG HÀ CÀNG SỚM CÀNG TỐT CÁC BẠN ƠI.

 13. Ẩn danh nói:

  Gui Hoang Duc Duy, chau cang viet bac lai cang thay thuong hai cho chau. Sao ma dai kho den the ha chau ?

 14. chimtonhatmang nói:

  Cho tôi comment với:
  Mịa cái thằng Cao Xuân Trung, thằng này họ Cao Cầu, bỉ ổi quá các pác ạ. Tiến sỹ éo gì mày, nhai đi nhai lại không biết ngượng mồm. Các pác có tin rằng cái pằng tiến sỹ của nó đem sang Pháp thì người ta không thèm chùi đít. Còn họ Cù bằng tiến sỹ tại Pháp (có nền giáo dục quốc tế)hẳn hoi, còn cái loại kể cả có 76 ngàn tỷ cho việc cải các giáo dục, làm sách, cũng không thèm tính. Cao Xuan Trung ơi là Cao Xuan Trung. ông lấy cái chổi hay cái dễ vệ sinh mồm miệng của ông đi. ông viết thối quá. Tôi thì đồng ý với Duy là xã hội nào cũng có cái bất cập. Tôi cho rằng chế độ Cộng sản hay Tư bản nếu mà làm đúng theo tôn chỉ Tự do- Dân chủ- Bình đẳng – Bác ái thì tôi ủng hộ. Còn chế độ nào để cho dân tôi đi xuất khẩu lao động với giá rẻ mạt…..””””Bạn có thể cho tôi là kẻ ba hoa là kẻ bốc phét. Nhưng thực tế là vậy. và họ đều là người đi xuất khẩu lao động, bạn cứ lên google gõ và tìm về xã Xuân Song, về Huyện Nghi Xuân thì bạn sẽ rõ”””””””…là tôi không ủng hộ.

 15. hoangducduy nói:

  Các bạn cứ mặc sức mà chế nhạo. Tôi cũng chả quan tâm nhiều đến những điều các bạn nói. Các bạn. à quên nên gọi là các Bác hoặc các chú chứ, vì thấy ai cũng có vẻ từng trải đường đời lắm mà, và hình như ai cũng đã từng là một CHHV thì phải, và ai cũng là nạn nhân của chế độ này vậy.
  Tôi kể chuyện tôi cho các bác nghe nhé (cái này tôi đã từng kể cho một bạn có tham gia diễn đàn này qua mail)
  Đầu tiên là chuyện của Bố tôi. Bố tôi là một công chức nhà nước về hưu. Ông trước là trưởng ty giao thông Bắc Miền Trung (giờ là tổng 4 -trụ sở tại Vinh). Ông cũng là nạn nhân của chế độ. Ông bị buộc về hưu khi mới 40 tuổi (năm 1990) do bất mãn với sự luân chuyển cán bộ. Hơn nửa số đường giao thông Bắc Miền Trung và Lào là do đơn vị ông xây dựng. Nhưng Bạn nghĩ ông có bức xúc không? Không hề, cho dù bây giờ lương ông chỉ xấp xỉ vài triệu bạc, nếu tại chức ông có thể là một người trong bô giao thông bây giờ, và lương tháng của ông có thể hàng chục triệu một tháng. Ông luôn dạy chúng tôi sống thế nào cho đúng chuẩn mực đạo đức, cho đúng với tâm mình, cho đúng với bản chất cuộc sống của mình.
  Còn đây là chuyên anh cả nhà tôi. Khi còn là sinh viên năm cuối ĐH NL Huế. Anh đã bị mấykẻ vô công rồi nghè làm cho thành người tàn phế. Vây mà mấy thằng đó vẫn cứ nhơn nhơ, không bị bất kỳ một hình phạt nào của pháp luật. Tuy may mắn được sự tận tình chạy chữa của y bác sỹ bệnh viện 108 anh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng tay phải, chân phải anh đã thành dị tật. tay phải chỉ cầm hờ được. Nhưng các bác có biết anh trai tôi dã nói gì không? Anh khuyên chúng tôi phải sống cho thành người, sống sao cho xã hội này phải nhìn mình với con mắt nể phục, và anh đã làm được điều anh nói.
  Và chung quy lại bố tôi, anh cả tôi và hệ lụy là cả gia đình tôi đều là nạn nhân của chế độ này, Chúng tôi từ những cậu ấm trở thành như những người bình thường khác, gia đình tôi từ chỗ giàu có nhất xa trở lại một cuộc sống chật vật. Và nếu như thế, nếu chúng tôi cứ suốt ngày như các bạn, cứ oán thán chees độ, cứ vì xã hội như thế mà bất mãn để rồi quay lại chống phá, bôi nhọ nhà nước chế độ này. Tôi không phủ nhận những yếu kém còn tồn tại trong chế độ này, nhưng không vì thế mà phủ nhận những đóng góp của Đảng với cách mạng VN, với đát nước VN.
  Khi ông ngoại tôi lâm bệnh hiểm nghèo (ung thư giai đoạn cuối) trước khi mất ước muốn của ông là được ra thăm lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, một ước muốn nhỏ nhoi đó mà cho đén khi nhắm măt
  xuôi tay mà ông không thể nào đạt được. trước kia ông thường kể cho chúng toi nghe cuộc sống thời Pháp thuộc, rồi ông kể cái cảnh chạy bom, chạy pháo kích, rồi những lần đối mặt với tàu chiến MỸ ngoài khơi…mỗi lần ông kể lại là mỗi lần ông thêm ưu tư, ông cũng luôn dạy cho chúng tôi cách để làm người, cách biết ơn, cách nhận và cahcs cho.
  Chuyện tôi chỉ có bao nhiêu dó thôi. Khi tham gia diễn đàn này tôi không có ý làm sao để cho các bạn nghe theo tôi đâu, tôi cũng chả bao giwof ép buộc một ai để rồi người ta bảo tôi áp đặt cả. Và tôi cũng chả học được gì từ các bạn. Học thì người ta học cái hay cái tốt chứ ai lại học cách chủi bới và hạ nhục người khác. Tôi cũng chả quan tâm nhiều đến những lời nói các bạn. Tôi trong chờ vào một người bên kia có cách ăn nói thiện cảm một ít. Ít ra cũng đừng như anh xe thồ, hay anh gì gì đó ở thanh hóa, anh Khoa, anh danchung…
  Thật sự toi không biết các ban có đọc hết com của tôi hay không? và khi họ đọc họ có hiểu được thiện ý cảu người viết hay không? Bạn cũng vậy, tôi cũng vậy đều là con người, đều chụi ít nhiều sự ảnh hưởng của chế độ. Có thể các bạn cho tôi ngu dốt, thiếu hiểu biết, thiếu sự va chạm. Nhưng tôi thì không nghĩ thế. Tôi, một người trưởng thành, có đủ nhận thức, lý trí để xác định cho mình cái đúng, cái sai, đủ có thể có khả năng để nhìn nhận và so sánh mọi vấn đề. Bnaj tôi bên Mỹ cũng không phải ít. Ít nhất cũng dăm 3 chục người, châu âu cũng không kém, hàn quốc, nhật bản lại cnagf nhiều hơn. Bạn có thể cho tôi là kẻ ba hoa là kẻ bốc phét. Nhưng thực tế là vậy. và họ đều là người đi xuất khẩu lao động, bạn cứ lên google gõ và tìm về xã Xuân Song, về Huyện Nghi Xuân thì bạn sẽ rõ.
  Anh khoa còn thắc mắc về ông Vũ, làm sao tôi biets ông ta. QUê vợ tôi ở xã Đức Hòa/ Đức thọ. Và nếu muốn nghe người dân nói gì thì các bạn cứ tự tmf hiểu,ở đây tôi cũng luôn thấy những nhân sỹ, những trí thức gọi như một số bạn là “người trí”, vậy thì việc tìm hiểu đó dễ như trở bàn tay vậy. Các bạn cứ về đó, nghe ngóng dò la hỏi thử xem sao, chứ tôi nói ra lại có người chọc khéo tôi “bôcs phét”.
  Còn rất nhiều bất công của chế độ, bao nhiêu chết chóc… đó không phải là hoàn toàn của một chế độ. mỗi chế độ đều có mặt tốt và mặt xấu cảu nó. TBCN mà đại diện là nước Mỹ cũng đâu có hoàn toàn tốt cả. Sụ chênh lệch giàu ngèo, sự bất cong trong xã hội cũng đâu có ít đi sau những nỗ lực cải cách của nhà cầm quyền. Người Mỹ luôn đi gieo rắc cái chết, cái tang thương, chia ly lên dân tộc khác, lên người khác, lên dân tộc khác mà họ có nghĩ rằng các dân tộc khác cũng cần có một cuộc sống yên ổn và bình an…còn nhiều nhiều lắm, bạn tôi kể nhiều lắm, cảnh lao động nước ngoài thì bạn biết thế nào đấy, ông chủ tư bản bốc lột họ thậm tệ, nếu cùng cong việc đó người bản địa làm thì 8 tiếng, lương 1000$ một tháng thì bạn tôi phải làm tới 10 đến 12 tiếng mà lương chỉ đc 500 đến 800$. Chỉ đon giản để so sánh thôi.
  Thân!

  • Khoa nói:

   Gửi anh Hoangducduy.hatinh@gmail.com kính mến.
   Đừng giận dai nếu tôi nhận xét thẳng anh là người “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, ngây ngô, lập luận cùn, ba hoa, bị “nhồi sọ” rất nặng, thần tượng Minh Râu, tự hào vì gia đình có truyền thống “ngu trung”, luôn cho mình và dòng họ là thanh liêm, bác ái, độ lượng, vị tha (cũng chẳng trách anh được vì đây là những triệu chứng phải có ở những người mắc phải hội chứng Communism có tính chất gia truyền, hiện nhiều người VN vẫn còn mắc bệnh mà không được Đảng và Nhà nước cho phép “điều trị”, ai muốn “thành tâm” được điều trị thì Đảng sẽ “kính mời” vào nhà tù như anh Cù Huy Hà Vũ để được điều trị “tới xương tới cốt”, trong khi đó người dân ở rất nhiều nước văn minh, tiên tiến hoặc đang phát triển khác trên thế giới đã có “miễn dịch” bẩm sinh hoặc có “vaccine” để phòng bệnh hoặc phương thuốc tên “Democracy” để điều trị từ lâu rồi). Vì ánh mắt anh vẫn đang nhìn xã hội VN này với một màu hồng tươi thắm, luôn cho rằng dăm ba “giáo điều” mình biết là đúng nên mới hăng say tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình đến cùng và nếu có thể thì phải “ăn tươi nuốt sống kẻ thù” nên tôi đoán anh còn rất trẻ, khoảng 20-24 tuổi, gia đình khá giả chứ không đến nỗi “đói quá đầu gối phải bò” như đa số đồng bào Miền Trung nước ta hiện nay, có lẽ anh đang làm chính trị viên quân đội cấp nhỏ (có thể là “đệ tử ruột” của TS.ĐT Cao Xuân Trung). Chắc anh cũng chưa bao giờ tiếp xúc, sống hoặc học tập, làm việc với người nước ngoài (tôi không đề cập đến Việt kiều, tức “khúc ruột ngàn dặm” mà ông Nguyễn Minh Triết gọi thật tha thiết) trừ các anh cộng sản ít ỏi còn lại trên thế giới để cảm thấy người VN trong nước mình bị hầu như cả thế giới xem thường hoặc thậm chí khinh bỉ như thế nào nếu họ “lỡ” tiếp xúc, lắng nghe, tâm sự với những người có “tầm cỡ” văn hóa và tranh luận như anh. Nếu được như thế thì anh đã thấy họ sẽ nhìn anh như thể một người đến từ hành tinh khác hoặc chính xác hơn là như “con giòi từ đống phân chui ra” (tôi cũng từng bị họ nhìn như vậy, các lãnh đạo quốc gia VN hiện vẫn bị họ nhìn như vậy cả mà thôi). Một ánh mắt của họ còn hơn ngàn lời nói, nó khiến anh nhục nhã không thể tả anh Duy à dù da mặt anh có “dày” hơn cả các lãnh tụ của nước ta. Những gì mà anh cảm thấy những người trong diễn đàn này như thể xem thường hay xúc phạm “cái tôi” của anh chẳng thấm tháp tí gì cả. Họ giận anh, ghét anh, khinh thường anh nhưng cũng bất lực vì không thể chữa dứt bệnh cho anh được, chỉ dùng những lời lẽ chói tai để khiến con “virus cộng sản” trong người anh nó thương tình mà “tha mạng” cho anh mà thôi.
   Với kinh nghiệm của người thầy thuốc … nghèo lâu năm, đã từng bị bệnh giống anh nhưng nhẹ hơn, đã tiếp xúc và điều trị cho rất nhiều bệnh nhân bị bệnh thể xác và tâm hồn, tin xin mạo muội “kê toa” cho anh các vị “thuốc” rất hiệu nghiệm dưới đây và tôi tin rằng nếu anh còn là con người có lương tri với dân tộc VN của mình thì sau khi “uống” xong hết các vị thuốc này và bình tâm thư giãn, tạm quên đi công việc “hăng say tranh luận” trên diễn đàn này trong 1 tuần thì bệnh của anh sẽ nhanh chóng thuyên giảm và khỏi hẳn thôi cho dù anh vẫn hàng ngày tiếp xúc với “con virus cộng sản” cũ mèm đó.
   Chúc anh mau khỏi “bệnh”.
   Chào! Thân!

   http://www.youtube.com/view_play_list?p=AF34137E9083D9D3
   http://xoathantuong.tripod.com/

   • 1nxx nói:

    Ohlala, đơn thuốc của bạn trị đúng căn bệnh của đồng bào ta, hy vọng họ sẽ sớm khỏi bệnh. Tôi đã có ý định tiếp tục trị bệnh cho hoangducduy nhưng nay cảm thấy không cần thiết nữa vì hoangducduy đã bị mọi người chỉ đích danh đây là 1 an ninh mạng cao cấp, mù quáng và ngoan cố. Ở blog này không cho phép an ninh mạng giả danh dân thường vào khua môi múa mép đổi trắng thành đen biến sự thật thành tế nhị mà không bị phản kháng, dù chúng có thể là Vũ Hải Triều, Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng hay 14 ủy viên bộ chính trị đi chăng nữa.

 16. Bush nói:

  * WHICH ONE MANKINDS CHOOSE: CNTB, OR CNCS?
  CNCS xuât phát tu quôc gia nào? Hiên tai nhung quôc gia dó có theo CNCS nua không? Tai sao không? Và tai sao thê gioi này chi có vài quôc gia theo CNCS?

  • Thằng Khờ nói:

   Hỏi tức là đã trả lời ! Chỉ nhục và bỉ ổi cho những ai chẳng những không biết nêu câu hỏi và tự tìm câu trả lời rồi hành động mà lại còn luôn rao giảng những giáo điều trên cho người khác!

 17. Pham Thanh Hai. nói:

  Hoang Duc Duy cung co Nang khieu va To chat lam tho, tuy nhien voi mat tich cuc ma noi thi tho cua Duc Duy la 1 dang tho viet theo kieu trinh do lop Vo long thoi ki Viet Nam con dang phai Duong dau voi cuoc cach mang la Giet 3 loai giac. ngoai xam,Giac Doi, va Giac Dot. Ban da nam tren 1 trong 3 loai Giac nay.!

 18. Fan Hoàng Đức Duy nói:

  Chung quy cũng tại Vua Hùng.
  Sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên.
  Xuân Trung là một thằng khùng.
  Bi giờ xuất hiện thêm Hoàng Đức Duy.
  Đức Duy tuy mới ba mươi.
  Nhưng mà tài thánh Xuân Trung sao bì.
  Lại thêm bí kíp “Đắc Nhân”.
  Phen này bác Nguyễn Hiến Lê chạy dài.
  Cù Huy Hà Vũ rớt đài.
  Ông Ô Ba Má vái dài Đức Duy.
  Ka ka ka.

  • nhóm bạn trẻ nói:

   Ka kaka….
   Ngạc nhiên nhất là cách suy luận cãi cọ, suy diễn lung tung, vặn vẹo đủ thứ, cố chấp cho là chỉ có mình cao quý ( có học , có giáo dục tôt ) , càng nói càng lòi cái tư duy kém cỏi của hoangducduy.
   Vậy mà là người có bằng cấp cao sao ? Vậy mà đã gần 30 tuổi sao ?
   Ghê quá !

  • Ẩn danh nói:

   sao lai co ke cuong ngon loan dang vay nhi.ha nghi di chi60cuoc doi thoi ma cai tu xung la gi duc duy do
   tu de cao minh la cai toi ngu nhat cua doi nguoi day

 19. Bác Hai nói:

  Hoangducduy còn quá nhỏ, chúng ta không nên tranh cãi nhiều với nó. Dù nó có học vị cao bao nhiêu đi nữa thì vẫn không bao giờ hiểu được thực tế xã hội Việt Nam trước năm 1975 nói chung, miền Nam nói riêng vì nó chưa trải nghiệm. Con ạ ! Con đường con chưa đi qua thì con chưa biết chỗ nào là bùn lầy, khúc khuỷu…Có những chuyện bây giờ nói đây nhưng 30 năm sau con mới hiểu được Duy à! Con đừng viết nhiều lý lẽ non kém trên diễn đàn này mà gây nhiễu loạn con nhé !

  • danv nói:

   Việt nam khổ hoài là do còn nhiều cu con như hoangducduy đó bác hai ạ.

   • 1nxx nói:

    Tội nghiệp dân tộc ta, gần 100 năm bị thực dân Pháp đô hộ đau khổ trăm bề, lại bị bọn Nhật bắt nhổ lúa trồng đay 2 triệu người chết đói, tưởng độc lập sẽ thóat khổ, không ngờ có độc lập thì mất tự do. Thằng chủ nô mũi lõ mắt xanh đi thì thằng chủ nô mũi tẹt da vàng đến. Thằng sau còn ác bằng trăm lần thằng trước. Trước chết đói 2 triệu, giờ 6 triệu chết trong chiến tranh do bọn mất nhân tính này gây ra. Bọn này giờ đây còn muốn bán luôn cả 86 triệu dân cùng sơn hà xã tắc mồ mả cha ông cho bọn bá quyền. Vận mệnh Tổ quốc đang ngàn cân treo sợi tóc. Mà tệ hại hơn nữa những kẻ như hoangducduy, Công Tâm, Hoa Ngâu và đảng giả danh cộng sản VN lại vẫy đuôi liếm tay bọn bá quyền cắn những người bảo vệ nhân dân vô tội và giữ gìn mảnh đất ông cha để lại như CHHV, Điếu Cày và những tù nhân chính trị khác.

 20. Làng Cháy nói:

  Đại tá, Tiến sĩ ở việt Nam bây giờ nhiều như chó con. tước hiệu thì thật là hoành tráng mà chả giúp ích gì cho dân cho nước. Thấy mà buồn! cái cách đào tạo trong QĐNDVN bây giờ chỉ sản xuất ra ngày càng nhiều Tiến sĩ “Gà công nghiệp” để góp phần tàn phá đất nước và ức hiếp nhân dân ngày càng nặng nề mà thôi.

  • Thăng Long nói:

   @Làng Cháy nói phải lắm. Hội đồng bảo vệ Tiến sĩ trong BQP chỉ là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (như Viện KH&CNQS) cũng chính thức công nhận được TS của Quân đội (không cần Hội đồng KH của Nhà nước như trước đây). Những tên TS như vậy chỉ là những kẻ cơ hội, những kẻ tàn phá thật sự đất nước này, chứ chúng có tri thức chuyên ngành gì đâu, chúng có bao giờ học để phục vụ cho nhân dân đâu. Chúng bảo vệ TS chỉ vì cái chức mang lại nhiều lợi lộc trong tương lai mà thôi.

 21. khach nói:

  Bài của ông Đại tá, TS. CAO XUÂN TRUNG là đúng khi CHUYỂN CHỬ TA, NHÂN DÂN TA, TỔ QUỐC TA và tất cả những chữ VIỆT NAM thành chữ Trung Quốc.
  Bài viết mang miệng lưỡi của một tên TAY SAI, CHÓ SĂN, BÁN NƯỚC, PHẢN BỘI DÂN TỘC, PHẢN BỘI ANH EM, PHẢN BỘI TỔ QUỐC.
  Hắn là một tên Việt gian trong cái tập đoàn Việt gian cần phải bị trừ khử thì may ra dân tộc VN mới sống còn, nhân dân VN mới ấm no hạnh phúc

 22. danv nói:

  Tôi mới đọc có mấy dòng đầu tiên của bài viết này mà thấy tức cười quá,và thất vọng nữa.
  Thời đại Internet này mà còn có 1 Đại tá quân đội,Tiến sĩ lên giọng như vậy thì không tức cười sao được.
  Ông về quê mà nuôi lợn đi.
  Mất nước mất thôi.

 23. Thanh Thiện nói:

  Cao Xuân Trung nghiên cứu sinh lấy Tiến Sĩ tại Trung Quốc nay về thực hiện mệnh lệnh của TQ là hãy giết hại tất cả những người yêu nước chống lại bè lũ bành trướng TQ.

 24. ca chay coi va qsv gui coi chay nói:

  Cho ong ay ve nghi huu di cho dep…

 25. Làng Cháy nói:

  Thằng chó ngu dốt mà lên dọng dạy đời. Ngu như nó mà làm công tác giáo dục chính trị thì nguy hiểm quá. nó đang làm hỏng cả một thế hệ sinh viên QĐNDVN.

 26. HNH Dân nói:

  Ông Tiến Sĩ,đại tá Cao Xuân Trung có tước hiệu này chắc nhờ ý tưởng “hai bao cao su…”

 27. Ẩn danh nói:

  Thang nay lay bang tien si cua HOC VIEN CHINH TRI QUAN SU

 28. Pingback: Hoan hô bác vũ Cao Phan (?) « Shock & Sex- hot, fun & erotic (don't think, just … search!)

 29. tài Nông Đức cạn nói:

  Bọn cuồng tín giáo điều Mác-Lê hãy phân tích hiện tượng này: Tại sao chính con, cháu của tổ sư Mác, Lê chối bỏ cái tà thuyết của cha, ông chúng nó từ cách đây hơn 20 năm? Còn cái thằng Ts CXT này nó cũng biết cả đấy, thế nhưng vì miếng cơm, manh áo mà nó vẫn phải ngoác mồm phun ra cái bài này để lên lon, lên chức trong cái guồng máy cai trị nhân dân nghèo đói, lạc hậu này!

 30. Le Hai nói:

  1.Ông này như một con vẹt, cái giọng nghe ở bất cứ hội nghị tuyên huấn nào, ở bất cứ cấp nào, ở miệng bất kỳ một cán bộ nào nói chuyện về thời sự. Tôi không phải là nhà văn, song tôi hứa sẽ tổng kết các kiểu nói của các cán bộ Đảng và Chính quyền để mọi người cùng đọc. Tôi là người đi họp nhiều, nên không cần nghe cũng biết họ nói cái gì. Buồn thật.
  2. Ông nói đến vụ án CHHV ư, đây là vụ án ô nhục nhất của nền tư pháp Việt nam, nó sẽ đi vào lịch sử, vào giáo trình dạy ở trường Luật như một bài học về sự coi thường pháp luật, của sự mất dân chủ, của sự dốt nát, hèn nhát của Chủ tọa phiên tòa.. Ông dám khoe phiên tòa này ư, thật là đê tiện. Hãy đọc thư của TS. CHHV gửi ông Lê Dức Anh xem CHHV là ai, có cao hơn đỉnh cao trí tuệ của các người không.
  Đọc bài của ông mà tôi thấy thương ông, vì chắc chắn ông sẽ bị khinh bỉ, bị búa rìu dư luận, nhưng cũng thông cảm vì miếng cơm manh áo mà ông phải làm thôi

 31. Thăng Long nói:

  Gửi ông Trung – tiến sĩ “vườn”
  Ông làm con vẹt đáng thương kêu hoài
  Học sinh ông dạy là ai?
  Một lũ lười học thiểu tài, thiểu năng
  Cho nên ông nói lăng nhăng
  Chúng vẫn há miệng, tưởng rằng nói hay!

  Nhưng xin ông nhớ điều này
  Nhà lý luận phải có tài, có tâm
  Nói Dân nghe phải có tầm
  Tinh thông kinh sử, tinh thông Thiên Thời
  Không phải con vẹt hót chơi
  Hót theo lề chẳng đoái hoài Người nghe!

  (còn tiếp)

  • Thăng Long nói:

   …..
   Nói Dân nghe phải có tầm
   Tinh thông Kinh sử, tinh thông Thiên Thời
   Không phải con vẹt hót chơi
   Hót theo “LỀ”… chẳng đoái hoài Người nghe!

   Nực cười anh lại dám chê
   Những nhà yêu Nước không hề đắn đo
   Biết hy sinh – sống là cho
   Hiến thân vì Nước, lo cho Dân nghèo.
   Cộng sản nay đã đổi màu
   Chỉ lo vơ vét làm giàu bất nhân
   Ôm chân bành trướng ngoại xâm
   Ức hiếp bắt nạt người dân quê mình

   Cù Huy Hà Vũ anh minh
   Anh hùng thời đại xả thân cứu đời
   Tâm anh trong sáng tuyệt vời
   Chỉ lo cho Nước, cho người Dân đen
   Anh muốn PHÁP LUẬT THƯỢNG TÔN
   Tổ quốc mãi mãi trường tồn cùng Dân
   Tại sao đảng lại hung hăng
   Dựng lên vụ án, xử oan người tài?

   Anh Trung ơi, hãy nghe đây
   Làm người phải biết đúng sai ở đời
   Đừng theo “LỀ”: ĐÚNG nói SAI
   Đừng theo “LỀ” để hại người anh minh
   Mấy lời khuyên nhủ tới anh….

 32. danchung nói:

  theo suy diễn của Hoangducduy bên mỹ không có dân chủ 🙂

  vì bên mỹ không có ai đi kiện tổng thống (ý bạn Hoangducduy bên đó tổng thống cũng như thủ tướng bên ta cũng sai phạm rầm rầm) mà không có ai đi kiện (Hoangducduy nghĩ luật pháp bên đó cũng như ta) suy ra bên đó không có dân chủ hoặc kém dân chủ hơn bên ta (cách suy diển của ai vậy ta? giống mấy bài tư tưởng, đường lối em học quá!!!!!)

 33. danchung nói:

  Chào bạn Hoangducduy!
  những nhận định của bạn thoạt nghe cảm thấy hợp lý, tuy nhiên phân tích kỹ câu nói của bạn mới thấy một số điểm không phù hợp:
  Thứ nhất: Bạn là người áp đặt và hay suy diễn như câu “Họ cứ cộng sản này, cộng sản nọ chứng tỏ họ là lớp người của chế độ cũ hoặc là con cháu của họ. phần ít người là từ cái bất công của xã hội của xã hội mà nói ra” (áp đặc quá)
  Thứ hai: Bạn đưa ra câu nói trung lập để được mọi người ủng hộ Bạn “Thât ra mà nói không có một chế độ nào là tốt đẹp cả, và cũng không có một chế độ nào là xấu hoàn toàn cả. Chế độ đẹp trừ khi nó đáp ứng được tuyệt đại đa số nguyện vọng của quần chúng. Nếu như TBCN mất lòng quần chúng thì TB không tồn tại nữa rồi. Và CNXH không được lòng dân thì chắc nó đa sụp đổ hoàn toàn rồi.” và bạn đưa tiếp “Ở Mỹ họ nói bên mỹ có tự do dân chủ nhưng đó là tự do kiểu Mỹ, vậy trong nước Mỹ có ai dám đứng ra kiện tổng thống không? có ai dám kêu gọi sửa đổi hiến pháp không?chắc không rồi.” Bạn phải hiểu được rằng có sai mới có sửa, làm không đúng mới có người đi kiện. còn đằng này bạn bị hết thuốc chữa khi đưa ra một giả thuyết mơ hồ rồi áp đặc tiếp “So sánh kiểu vậy thì VN dân chủ hơn Mỹ rồi” (mình ko phải người mỹ nhưng qua theo dõi thời sự mình cũng biết được rằng tổng thống mỹ cũng có tham nhũng nhưng kín đáo, kín đến nổi khi hết nhiệm mới phát hiện. và khi tổng thống mới lên thay mới phát hiện và đưa ra báo chí và tất nhiên là phải áp theo pháp luật mà xữ ông ta chứ ko sài luật rừng như bên Ta)
  Thứ ba: Bạn rất khinh người khi bạn đưa ra “Thật sự em thấy trong tất cả đây không ai có suy nghĩ tích cực cả, họ khong vì lợi ích củac cả cộng đồng mà hi sinh một phần nào đó cái tôi của mình đi. Em nghĩ họ nên tìm cuốn đắc nhân tâm mà đọc thì hơn. Họ sẽ thấy mình học được nhieuf đấy” ở thế kỷ XXI này, những người có học thức không ai áp đặc cái quan điểm cá nhân của mình lên người khác trừ khi đó là những tên vua thế kỷ XVIII còn sót lại. (vừa áp đặc vừa khinh người trong đây toàn nhà văn lớn nhà hoạt động chính trị, trí thức tuy không được chính phủ chấp nhận vậy mà….)
  Cuối cùng xin dẫn một câu nói của bật tiền nhân “người không vì mình trời tru đất diệt” bạn tưởng bạn sống cho mọi người à! không đâu ngay cách hành văn của bạn thì chắc chắn bạn cũng vì cái nồi cơm của bạn mà thôi, và đó cũng là chuyện “bình thường thôi”.
  Chào bạn!

  • dân miền trung nói:

   Rất đồng ý với bạn @ danchung.
   Qua cách lý luận suy diễn và áp đặt của Hoang đức Duy, tôi không nghĩ Duy là người trí .
   ” CNXH không được lòng dân thì nó đã sụp đổ hoàn toàn rồi “, hì hì, Duy không thấy là nó đang sụp đổ gần hết đó sao ? CN XH chỉ còn tồn tại ở các nước không dân chủ, người dân không có quyền lực gì trong tay nên chưa thay đổi được, giới cầm quyền độc tài ra sức đàn áp dân để duy trì quyền lợi của mình. Xã hội mang danh là XHCN như VN thật sự bản chất có phát triển theo CN XH nữa không ? sao công nhân đình công nhiều quá vậy ? Các cuộc đình công còn bị CA đàn áp nữa ? sao Đảng viên bây giờ được mệnh danh là Tư bản đỏ vậy ?
   ” VN dân chủ hơn Mỹ ” , ” Mỹ không có ai kiện tổng thống ‘”, hì hì, có tìm được cái sai thì mới sửa chứ ! Cò ở Vn, sai nhiều nhưng có kiện được đâu ? Vụ lớn như Vinashin , Bô xít còn trơ trơ, người kiện bị trả thù, chụp mũ tù đày,..Các phong trào dân chủ bị đàn áp thẳng cánh…Vậy sao Duy lại khen VN dân chủ hơn MỸ nhỉ ? Duy không thành thật , không khách quan trong suy luận chút nào cả. Suy luận theo lối ấy, thì cái TA luôn luôn đúng , làm sao lại mở miệng ra nói ĐẮC NHÂN TÂM ? Đọc sách hay, rồi tự mình nghĩ chỉ có mình hay như sách, Duy cần phải được cuộc đời dạy nhiều nữa thì mới bớt chủ quan và áp đặt. Muốn phê bình điều gì, cần lùi xa có cái nhìn ” hiểu người, biết ta “.
   Tôi đươc biết rất nhiều người Đảng viên CS có tâm trước đây bây giờ quay ra chê CS đấy , nếu theo suy luận của Duy, thì tất cả họ cũng là ” lớp người của chế độ cũ hay con cháu ” hết sao ? Ngay Putin và Gorbachov cũng có những câu nói bất hủ về chế độ CS, vậy Putin và Gorbachov cũng là ” người của chế độ cũ và con cháu họ” hết đấy .
   Mong rằng Duy cố gắng đọc nhiều hơn, suy luận một cách có căn cứ, khoa học chứ đừng suy diễn chủ quan.

   • hoangducduy nói:

    Bạn Dân miền trung nói mới hay nè. Tôi đang thắc mắc 2 từ “người trí” là gì đây?
    bạn cho rằng tôi nói ” CNXH không được lòng dân thì nó đã sụp đổ hoàn toàn rồi “ là không đúng sao? và bạn nói lại là “Duy không thấy là nó đang sụp đổ gần hết đó sao ?” vậy ý bạn ở đây là gì? theo tôi hiểu thì bạn đang khẳng định lại lời tôi nói đó.
    bạn cho rằng Việt Nam mang danh XHCN nhưng bạn nhầm rồi, nếu bạn đọc hay bạn có tìm hiểu qua các văn kiện đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội ban hành thì chắc chắn một điều rằng sẽ không có một lời khẳng định nào Việt Nam là một nước XHCN cả, mà chỉ có cụm từ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hoặc định hướng XHCN mà thôi.
    Bạn nghĩ bản chất XHCN là như thế nào?Bạn cho rằng đình công là không được là thiếu dân chủ sao? vậy bạn cho rằng đình công là dân chủ hay không dân chủ đây? và đình công bị công an đàn áp chỗ nào? bạn có biết rằng các cuộc đình công đó đều được tổ chức một cách bài bản do các tổ chức công đoàn của các công ty khởi xướng không? mà bạn có biết công đoàn là tổ chức thế nào không?do ai chủ quản không? và các ông chủ, hay công ty đều là các công ty liên doanh 50%vốn nước ngoài hoặc 100% vón nước ngoài không? Bạn của tôi thì nhiều lắm, chủ yếulaà công nhân thôi bạn à, nên tôi hiểu được đôi chút chứ không chỉ nói theo sách đâu, còn nữa “Đọc sách hay, rồi tự mình nghĩ chỉ có mình hay như sách, Duy cần phải được cuộc đời dạy nhiều nữa thì mới bớt chủ quan và áp đặt. Muốn phê bình điều gì, cần lùi xa có cái nhìn ” hiểu người, biết ta “cái này mới hay. Sách là sách, nếu anh không theo sách anh chả làm được cái gì cả, nhưng nếu tôi cứ theo sách thì chắc rằng tôi không đủ tự tin để bày tỏ quan điểm cảu mình.tôi càn phải để cuộc đời này dạy nhiều, nhưng toi cảm thấy tôi cũng học được không ít rồi. Xấp xỉ 30 thì bạn nghĩ tôi đủ học đc nhiềut chưa?
    Thật sự mà nói bố tôi, anh trai tôi đều là nạn nhân của chế độ này nhưng họ không bao giờ oán thán hay than trách ai. Bố tôi luôn day tôi phải sống thế nào cho phải đạo, phải biết sống theo đúng lương tâm của chính mình.
    còn nữa ông cha ta nói “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng” vậy mà anh lại khuyên tôi “Muốn phê bình điều gì, cần lùi xa có cái nhìn ” hiểu người, biết ta “”. vậy anh nghĩ anh làm thế, anh không cần biets đối thủ, anh không quan tâm anh thế nào thì anh vẫn sẽ thắng sao? anh có quá tự tin hay không vậy?
    anh nói tôi suy diễn chủ quan, nói thiếu căn cứ, vậy anh có nghĩ rằng anh suy diễn không? nói thiếu căn cư không? anh nói tôi không được áp đăt trong khi đó anh đi áp đặt cho tôi. chả hiểu sao nữa, câu trước anh đập câu sau, hết hiểu được anh con người có “”người trí”

   • dân miền trung nói:

    @Hoàng đức Duy,
    — Trong xã hội ta có nhiều người học cao, có nhiều bằng cấp, nhưng suy nghĩ rất chủ quan, không thấm nhuần kiến thức đã học, nên không vận dụng nó vào cuộc sống. Những người này, mang danh là trí thức, nhưng tôi nghĩ họ chỉ có sách vở trong đầu thôi, còn tự họ không tư duy một cách khoa học được. Những người này không phải là người có trí.
    –Câu ” nếu CNXH không được lòng dân thì nó sụp đổ hoàn toàn rồi” nếu chỉ đứng riêng lẻ thì là câu nói đúng, nhưng nằm trong ngữ cảnh bài viết của Duy thì câu đó có nghĩa là CNXH đúng nên đang còn tồn tại. Duy bảo VN không phải là xã hội XHCN ( chính xác) , nhưng Duy quên mất một điều, VN đang lấy danh nghĩa là X HCN đó thôi. ( Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ). Ba, bốn mươi năm trước thế hệ chúng tôi đã được giáo dục rằng VN đang ở thời kỳ Quá độ, chỉ cần hòa bình xong khoảng 10, 15 năm sau theo các đàn anh Liên xô, Ba Lan,…xây dựng CNXH thành công là ta sẽ vượt các nước tư bản Pháp , Ý , Nhật,…Còn các nước Tư bản Thì đang dãy chết. Bây giờ thì đều rõ cả rồi , vây theo ý Duy thì nó đã sụp đổ hoàn toàn chưa?
    —Về chuyện đình công có lẽ Duy nên vào blog Nguyễn thiện Nhân đọc xem tình hình sẽ rõ hơn, thay vì kê ra một tràng các câu hỏi về Công Đoàn . Vì những câu hỏi này có tính cách thách đố ( chuyện con nít, ), Duy có thể tìm những cuốn sách về Công đoàn mà đọc, đừng suy diễn kéo đi xa chủ đề chính mất thời gian và không gian của mọi người. Chẳng lẽ Duy không hiểu được mục đích câu hỏi về’ phong trào đình công của tôi
    là để cho thấy XH này chưa dân chủ . Vấn đề là thực hiện, chứ không phải đề ra công đoàn một cách hình thức, còn thực hiện thì ngược lại. ” Đâu có áp bức , đó có đấu tranh’ ” mà. Hiện tượng lập đi lập lại nhiều lần thể hiện bản chất , nên tình trạng đình công nhiều lần sẽ cho ta thấy điều gì ?
    _ Tôi không định nói nhiều , nhưng Duy có một ưu điểm của người trẻ tuổi mà tôi thấy thích , là bạn không ngần ngại tranh luận và nói thật hết những ý nghĩ của mình, không ngại va chạm. Nếu bạn bớt suy diễn thì tốt hơn nữa. Duy nhắc đến tên sách ” Đắc nhân tâm “, và trong bài comment trước đã lồ lộ ra những điều rút từ cuốn sách đó., điều này làm tôi bật cười khi đọc đền ( tôi chỉ nói sự thật, không muốn xúc phạm Duy đâu ). Điều tôi thấy không thích ở Duy là Không biết đối phương là ai, mà quy chụp họ là cá nhân chủ nghĩa,” không biết vì cộng đồng mà hy sinh cái tôi của mình đi”, quá chủ quan và suy diễn ! Tôi biết ở đây có nhiều người trình độ cao, vì cái chung nên đấu tranh , vì lợi ích cộng đồng, nên họ tham gia diễn đàn để đóng góp tin tức, nhận thức , suy luận của mình , Duy chê họ, đồng thời lên mặt dạy đời ( nên dành ra 5 phút để nghĩ tới người xung quanh ), thât là chủ quan không biết người biết ta gì cả.
    Mặc dù đã đọc cách đây 40 năm , tôi vẫn nhớ bài học chung rút ra được từ cuốn Đắc nhân tâm là Giảm nghĩ về mình, mà hãy nghĩ nhiều đến người, Phải đặt mình vào vị trí của người để thông cảm với người hơn thì ta sẽ thành công. Vậy mà trong cách suy nghĩ của Duy, tôi chỉ thấy nhận xét chủ quan và khinh người. Như vậy sách đi đằng sách , người đi đằng người mất rồi.
    Vì vậy mới nói ” Đọc sách hay, rồi tự nghĩ mình hay như sách “.

  • hoangducduy nói:

   Anh Danchung sai rồi.
   Thứ nhất. tôi không áp đặt. Bởi vì một lẽ, rất ít người Việt Nam cứ nói đến Đảng Viên hay cán bộ là CS, vì rất đơn giản từ CS là từ mà được CNTB dành cho CNXH khi nó mới ra đời.
   Thứ 2 tồi nói “Thât ra mà nói không có một chế độ nào là tốt đẹp cả, và cũng không có một chế độ nào là xấu hoàn toàn cả. Chế độ đẹp trừ khi nó đáp ứng được tuyệt đại đa số nguyện vọng của quần chúng. Nếu như TBCN mất lòng quần chúng thì TB không tồn tại nữa rồi. Và CNXH không được lòng dân thì chắc nó đa sụp đổ hoàn toàn rồi” mà bạn cũng cho là không đúng thì quả thật tôi chả biết nói sao nữa. Vậy là bạn cho rằng TBCN tốt đúng không? Vậy là bạn cho rằng TBCN không hề có một khiếm khuyết nào đúng không? Tiếp đó bạn cho rằng tôi áp đặt vì đã cho rằng “Ở Mỹ họ nói bên mỹ có tự do dân chủ nhưng đó là tự do kiểu Mỹ, vậy trong nước Mỹ có ai dám đứng ra kiện tổng thống không? có ai dám kêu gọi sửa đổi hiến pháp không?chắc không rồi.” vậy bạn hãy cho biết tôi áp đặt thế nào nào? Bnaj hãy cho tôi xem ở nước Mỹ ai đứng ra kiện tổng thống nào? Ai đứng ra đòi thay đổi hiến pháp vậy? Chắc bạn không nghĩ rằng bạn tùy tiện cho tôi một cái tên và nói rằng chính anh ta đó chứ? . Tiếp tục bạn cho rằng tôi hết thuốc chữa khi so sánh “VN dân chủ hơn Mỹ”nhưng bạn nghĩ VN không dân chủ hơn Mỹ ở điểm nào? và bạn hãy cho tôi biết Mỹ dân chủ hơn VN ở điểm nào? Bạn nói “mình ko phải người mỹ nhưng qua theo dõi thời sự mình cũng biết được rằng tổng thống mỹ cũng có tham nhũng nhưng kín đáo, kín đến nổi khi hết nhiệm mới phát hiện. và khi tổng thống mới lên thay mới phát hiện và đưa ra báo chí và tất nhiên là phải áp theo pháp luật mà xữ ông ta chứ ko sài luật rừng như bên Ta” vây trong các cựu tổng thống Mỹ có ông nào bị pháp luật xử chưa vây? đình đám nhất chắc là ông Clinton với những bê bối tình dục với người mẫu, với sinh viên….vậy ông ta bị ai xử? Còn nặng nhất chắc ông chủ nhà trắng Nixon, ông ta không những chi tiền bất hợp pháp cho cuộc bầu cử mà con cài điệp vụ vào nghe lén, lấy thông tin mật của đối thủ… vậy ông ta bị ai xử?
   tiếp đó anh bạn phủ nhận lời nói cảu tôi và cho rằng “ở thế kỷ XXI này, những người có học thức không ai áp đặc cái quan điểm cá nhân của mình lên người khác trừ khi đó là những tên vua thế kỷ XVIII còn sót lại. (vừa áp đặc vừa khinh người trong đây toàn nhà văn lớn nhà hoạt động chính trị, trí thức tuy không được chính phủ chấp nhận vậy ”
   vậy là anh bạn lại áp đặt rồi, anh bạn lấy bằng chứng nào mà cho rằng “trong đây toàn nhà văn lớn nhà hoạt động chính trị, trí thức tuy không được chính phủ chấp nhận vậy”
   và anh bạn nghĩ rằng tôi áp đặt quan điểm cá nhân mình lên người khác, tôi đâu có vậy, tôi đang nói họ bỏ bớt đi cái toi của mình đi thôi mà, chả qua nó chỉ như một lời khuyên, tôi có sử dụng từ “phải” để nói mà anh bảo tôi áp đặt.
   và thêm nữa bạn nói câu này rất hay và rất đúng “người không vì mình trời tru đất diệt”. Làm ngườikhi mà khoong thoar mãn được nhu cầu bản thân, hay nói cách khác là chưa đủ khả năng lo cho mình thì làm sao lo nổi cho người khác. Nhưng tôi cũng hay nghe câu này “Người quá vì mình trời diệt đất tru”. Vậy đó. Mỗi con người có một cách sống cách suy nghĩ riêng, tôi không bao giwof áp đặt quan điểm của mình lên người khác, khi phát biểu trước đám đông tôi hay dùng từ “tôi nghĩ rằng”, hay “tôi cho rằng” và “tôi thấy rằng”…khi khuyên mọt ai tôi hay dùng từ “nên” thay cho từ “phải”… nên bạn đừng nghĩ tôi áp đặt cho bạn và cho người khác

   • danchung nói:

    Bạn hoangduncduy thân!
    Trước khi đọc bạn phải dùng cả 2 mắt để đọc, đừng để cái đầu mang nhiều thành kiến chi phối (bạn nên nghe bài “con mắt còn lại” của Trịnh Công Sơn!).
    Đại tá, TS. CAO XUÂN TRUNG không phải là tri thức sao? hay trong mắt bạn cho rằng ông Đại tá, TS. CAO XUÂN TRUNG là tri thức mà là bọn mua bằng rẻ tiền? tiếp đến, Bạn xem lại bài trên của tôi có từ nào tôi nói “TBCN không hề có khuyết điểm” ko?.
    Bây giờ tôi lại thấy bạn thêm tính bảo thủ, vì lúc nào cũng ôm khư khư cái bài viết của mình.
    Con người chứ có phải thánh thần đâu bạn. “Ai cũng sai, nhưng sai mà biết sửa mới là người trí” (trong bài có một số câu trích dẫn nhưng ko biết của ai 🙂 )
    Chào bạn!

   • danchung nói:

    (TÔI VIẾT THIẾT SỢ BẠN ĐỌC HIỂU LẦM XIN ĐĂNG LẠI)
    Bạn hoangduncduy thân!
    Trước khi đọc bạn phải dùng cả 2 mắt để đọc, đừng để cái đầu mang nhiều thành kiến chi phối (bạn nên nghe bài “con mắt còn lại” của Trịnh Công Sơn!).
    Đại tá, TS. CAO XUÂN TRUNG không phải là tri thức sao? hay trong mắt bạn cho rằng ông Đại tá, TS. CAO XUÂN TRUNG KHÔNG là tri thức mà là bọn mua bằng rẻ tiền? tiếp đến, Bạn xem lại bài trên của tôi có từ nào tôi nói “TBCN không hề có khuyết điểm” ko?.
    Bây giờ tôi lại thấy bạn thêm tính bảo thủ, vì lúc nào cũng ôm khư khư cái bài viết của mình.
    Con người chứ có phải thánh thần đâu bạn. “Ai cũng sai, nhưng sai mà biết sửa mới là người trí” (trong bài có một số câu trích dẫn nhưng ko biết của ai 🙂 )
    Chào bạn!

   • danv nói:

    Chú Hoangducduy thân mến.
    Chú cho tôi hỏi:
    1. chú hiểu thế nào là”quá độ lên cnxh,có nước nào đã đến được cnxh chưa?hiện tạị đời sống nhân dân các nước tbcn tốt hơn hay đs nhân dân các nước quá độ nên cnxh tốt hơn?
    2.kinh tế thị trường định hướng xhcn là cái gì?,có phải là đứa con lai của cntb và cnxh không?chú có biết Vinasin là hậu quả của cái kiểu điều hành kinh tế không giống ai đó không?
    3.cuối cùng chú cho anh hỏi chú đang làm việc gì?trong hay ngoài biên chế nhà nước cộng sản?
    cảm ơn chú.

 34. dânthường nói:

  Thế kỷ 21 rồi mà một ông Đại tá vẫn cứ sủa mãi những bài ca muôn thủa này ư? thằng Mỹ Thằng Nhật thằng Thủy điển, Thằng Nauy, thằng Sinhgapo thậm chí thằng Mailai nó có tăng cường công tác tuyên truyền tư tưởng này nọ gì đâu mà sao chúng vẫn văn minh và hạnh phúc thế, thử xem lại “Lỗi Hệ Thống” – Như một ông tứ trụ triều đình mới nói đi. Đầu đất

  • Lưỡng đầu thọ địch nói:

   Đúng là dân chủ quá trớn, chưa chắc gần 90 triệu người lại cần vài người lên mặt dạy khôn? Nếu đã chê dân tộc mình là ngu ngốc, nghèo khổ thì cần gì mà đau khổ thế? hãy tôn trọng người khác đó là điều người khác sẽ trả cho bạn. Đến bao giờ các bạn học được cách tôn trọng người khác lúc đó thì nói chuyện công bằng dân chủ??????

 35. vì Tổ Quốc VN thân yêu nói:

  Tôi ko muốn gọi tên này là TS. bây giờ là thời đại nào mà vẫn ôm mộng bá chủ, độc tài, ngu dân nữa. Đến khi chiến tranh xẩy ra ko ai thèm dành chức danh liệt sĩ của ông đâu. “những vấn đề “nhạy cảm”, những khó khăn tạm thời và những sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những tiêu cực nảy sinh ở một số cán bộ có chức, có quyền”
  Những khó khăn của nước VN mà gọi là tạm thời hả…phải gọi là trường kỳ mới đúng chứ đại tá.
  Còn “một số” cán bộ có chức quyền tôi đồng ý vì cũng chỉ có một số người có chức quyền trong bộ máy nhà nước, điều hành toàn bộ bộ máy nhà nước làm sai mà thôi. Tham nhũng cũng chỉ có vài cán bộ đảng viên àh, điển hình là thủ tướng. ko biết sao ông lại có tư tưởng ấu trĩ thế nhỉ, ông nghĩ là với bài viết của ông sẽ được người dân đón nhận hả, ông coi thường người dân quá đó, hay là đây là bài cảnh báo, ai ko nghe thì bắt tù hết….có thể lắm chứ!

 36. Chí Phèo nói:

  Và xin nói cho ông hay: cái “giá trị ưu việt của chế độ XHCN” chỉ có loại như ông được hưởng, còn đại đa số nhân dân lao động sống khổ như trâu, ngựa, điều này chắc chắn ông thừa biết. Chấm dứt ngay kiểu lý luận cùn đi, Hồ Chí Minh từng “ghét cay ghét đăng thói nói một đằng, làm một nẻo” thì nay cả hệ thống chính trị này lại đang “nói một đằng, làm một nẻo” phải không ông TS?

 37. Chí Phèo nói:

  Xin hỏi nhỏ Đại tá, TS. CAO XUÂN TRUNG: ông lấy bằng TS ở cơ sở đào tạo nào và hết bao nhiêu “đô”?

  • TS. Mù X.Trung nói:

   Hả, cái gì, bạn hỏi gì? tai mình …đ.iế..c mất rồi, mắt mình đ..u..i mất rồi, hả, bằng ts hả, ừ . mua 18 chai, nhậu 2 chai nữa là chẵn 20. mất hơn 5tấn lúa của ông cụ nhà mình. bây giờ … 1tuần phải có 1-2 bài để hướng dư luận, híc, các bạn thông cởm
   mình chỉ kiếm cơm thôi, (xây cái nhà 10lầu còn dang dở … tí, hề hề …) ko có ý jì đâu. nhiều khi ko phải tí xin các bạn bỏ quá cho.
   Đây là những lời “chân thật” nhất của mình ko phải “chân giả” đâu mong các cụ như cụ 1nxx, cụ khoa, cụ v.v và v.v cụ bỏ quá cho, nhá nhá …! và thành thật xin anh “chí” nhé, em ko phải cụ “bá kiến” nhá ,nhá .

   • 1nxx nói:

    Buồn cười đến chết mất thôi, bác làm tôi cười ngã lăn từ trên ghế xuống đất, tí nữa thì gẫy cổ. Tôi cũng đã có 1 trận cười đứt ruột như thế này khi đọc tin thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tự sướng bằng cái hãng đổ rác của Đức đến nỗi súyt bị liệt dương. Buồn cười wá.

 38. Khoa nói:

  Giáo sư Tiến sĩ Hoangducduy.hatinh@gmail.com này rất giỏi chủ nghĩa Mác-Lê và “Nhân tâm học” mà chưa được ĐCSVN chiêu nạp thì thật là phí phạm. Chỉ tội nghiệp là mắc chứng “hoang tưởng tự đại” (delusions of grandeur; megalomania) và “tâm thần phân liệt thể thanh xuân” (juvenile- onset schizophrenia). Khó trị đây !!! Chỉ có GS.TS Trọng “lú” là may ra chữa trị giúp được. Tiếc thay!!!

 39. Xích lô nói:

  Bạn HNH Dân ơi ! Không phải Đại tá, TS. CAO XUÂN TRUNG đui đâu, mà thật ra “Thằng” này nó sáng mắt lắm vì nó nhận ra rằng “còn Đảng còn mình” nên thao thức để viết ra những gì “như thằng đui và điếc vậy”. Qua bài này dân tộc lại thấy “lòi” ra thêm một “Con cừu” “có tai có mắt mà cũng như không”. Mong rằng “Con cừu” này cút xéo sang lề phải mà “hát” nhé. Cù Huy Hà Vũ muôn năm.

 40. Giang Sài Gòn nói:

  Về bằng cấp, theo tôi cần phải phân biệt rõ đó là bắng cấp gì?
  vÍ Du; TS Kinh tế học, điện học, hay y khoa…
  Còn như TS Mac Lê, thời này có bao người dùng chứ ạ?

 41. Khoa nói:

  Hà Tĩnh là quê gốc của các cụ Huy Cận, Xuân Diệu và anh Cù Huy Hà Vũ sao lại sản sinh ra “cậu ấm đầu miệng còn hôi sữa” Hoangducduy.hatinh@gmail.com này thế nhỉ. Chắc cậu này thuộc nòi của tên ĐT.TS Cao Xuân Tru quá chứ chẳng liên can gì đến các vị khả kính tôi vừa nêu. Chắc vừa được ai mới dạy làm cái hộp mail nên bày đặt vào diễn đàn này “khua môi, múa mép” để quảng cáo cho hộp mail thối của mình rồi tìm cách gom thư vào đó nhỉ ??? Hay hắn chính là “ngài đại tá chờ thư” tên Cao Xuân Tru (Trư) mà Gabriel Garcia Marquez đã miêu tả thế nhỉ ???

  • hoangducduy nói:

   Bạn có biết tôi rất gần ông Vũ không? Bạn có biết dân chúng gần nhà ông nói ông ta thế nào không? bạn có biết họ hàng ông vũ nói gì không?
   không hiểu sao nổi bạn nữa. chả lẻ tôi lại quay sang chửi cho bạn một trận, cỡ như bạn thì không nên lên các diễn đàn mà tranh luận. bạn nên học cách tranh luận đi đã, tranh luận cũng là một văn hóa đó bạn, và tôi có thể tin rằng bạn cứ như thế thì có học thêm chục năm nữa thì bạn cũng không tranh luận nổi với tôi đâu.Thân!

   • Khoa nói:

    hoangducduy says:
    Tháng Sáu 30, 2011 lúc 12:29 sáng
    Bạn có biết tôi rất gần ông Vũ không? Bạn có biết dân chúng gần nhà ông nói ông ta thế nào không? bạn có biết họ hàng ông vũ nói gì không?
    không hiểu sao nổi bạn nữa. chả lẻ tôi lại quay sang chửi cho bạn một trận, cỡ như bạn thì không nên lên các diễn đàn mà tranh luận. bạn nên học cách tranh luận đi đã, tranh luận cũng là một văn hóa đó bạn, và tôi có thể tin rằng bạn cứ như thế thì có học thêm chục năm nữa thì bạn cũng không tranh luận nổi với tôi đâu.Thân!

    Thư ngỏ cùng anh Hoangducduy.hatinh@gmail.com kính mến !
    Tôi tên thật là Nguyễn Xuân Khoa và thành thật xin lỗi anh vì chưa được hân hạnh biết anh là vĩ nhân nào mà đã mạo muội đoán anh mắc bệnh giống “ngài đại tá chờ thư” Cao Xuân Trung mà văn hào đoạt giải Nobel là Gabriel Garcia Marquez đã miêu tả vì “khẩu khí” của anh và ngài đại tá khá giống nhau. Nhưng tôi cũng như vài chục triệu người dân Việt Nam khác thuộc nhiều thế hệ đều biết rõ Hà Tĩnh quê anh đã sản sinh ra hai thi nhân Huy Cận Và Xuân Diệu mà tôi cùng họ rất ngưỡng mộ và Cù Huy Hà Vũ là con cháu của hai cụ trên cũng có những tài năng, khí phách khiến tôi và nhiều người khác (trừ anh và thiểu số còn lại) rất cảm phục.
    Tôi chỉ suy nghĩ “thiển cận” rằng anh Vũ là “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” như các cụ trên mà thôi !
    Tôi cũng xin lỗi anh vì trong comment trước tôi ca ngợi quê hương Hà Tĩnh sản sinh ra các vị trên mà quên không ca ngợi anh vì tôi “hồ đồ” không kịp suy nghĩ kỹ là ở đâu mà chẳng có hiền sĩ và “hèn sĩ” và anh Vũ là kẻ đã làm “hoen ố” thanh danh của gia đình, tổ tiên, quê hương Hà Tĩnh và của … riêng anh.
    Thế nên anh mới chất vấn tôi nhẹ nhàng: “Bạn có biết tôi rất gần ông Vũ không? Bạn có biết dân chúng gần nhà ông nói ông ta thế nào không? bạn có biết họ hàng ông vũ nói gì không?”.
    Tôi thừa nhận là mình ngu dốt thật vì đến giờ dù đã vắt óc suy nghĩ (có lẽ hàng chục triệu người Việt Nam khác cũng …thông minh như tôi) cùng với sự trợ giúp đắc lực của Internet cũng không thể hiểu và trả lời được các câu hỏi thật là “hóc búa” trên của anh và xin tạm trả lời anh là … “hoàn toàn không”.
    Tôi thật tò mò và mạo muội xin anh Hoangduchuy hãy vui lòng giải thích rõ các nghĩa “tôi rất gần ông Vũ” là như thế nào, nhà ông Vũ hiện ở đâu, dân chúng ở gần nhà ông Vũ nói ông Vũ thế nào, họ hàng ông Vũ nói gì về ông ấy? Nghe như thể anh là “bạn chí cốt” hoặc “thân bằng quyến thuộc” của anh Vũ và biết rõ mọi bí mật về anh ấy? Tôi chỉ biết địa chỉ nhà anh Vũ tại 24 Điện Biên Phủ – Hà Nội nhưng hiện nay anh Vũ không được ở đấy vì không rõ anh Vũ có “công lao to lớn” gì mà ĐCSVN đã “hiến tặng” anh Vũ một căn “nhà đá” khác “khang trang, kiên cố” hơn nhiều nhưng không rõ địa chỉ ở đâu, xin nhờ anh “bật mí” càng nhiều càng tốt giúp tôi và mọi người khác có quan tâm luôn thể!
    Anh lại trách yêu tôi “không hiểu sao nổi bạn nữa. chả lẻ tôi lại quay sang chửi cho bạn một trận”. Xin anh đừng chửi mà hãy “chỉ giáo” cho tôi thật nhẹ nhàng như cốt cách lịch lãm của anh vốn có nếu những giải thích và góp ý của anh “rõ ràng và thích đáng”. Tôi gần 40 tuổi rồi nhưng “da mặt còn mỏng” nên vẫn còn hay “ấm ức” khi bị người khác “cứ thoải mái bày tỏ ý kiến của mình” (2 từ trong ngoặc kép sau này trích từ comment trước đó vào lúc 8:20 chiều ngày 28/6/2011 của anh).
    Anh lại khuyên tôi “cỡ như bạn thì không nên lên các diễn đàn mà tranh luận. bạn nên học cách tranh luận đi đã, tranh luận cũng là một văn hóa đó bạn, và tôi có thể tin rằng bạn cứ như thế thì có học thêm chục năm nữa thì bạn cũng không tranh luận nổi với tôi đâu.Thân!”. Anh quả là người dễ thương, trìu mến, có thuật “đắc nhân tâm” và tầm “nhìn xa trông rộng” không hổ danh là người đã từng khuyên mọi người hãy tìm cuốn “Đắc nhân tâm” mà đọc để tiếp thu được nhiều điều bổ ích cho bản thân, cộng đồng và cuộc sống. Tôi chỉ mạo muội nghĩ là anh chỉ muốn góp ý không chỉ riêng với tôi một cách “nhẹ nhàng” là tất cả những ai có tấm lòng bao dung, độ lượng, có văn hóa, có tầm cỡ tranh luận như anh Hoangduchuy thì mới nên lên các diễn đàn này mà tranh luận, còn riêng tôi thì hãy nên học cách tranh luận trước đã ít nhất là với ai đó có tầm cỡ tranh luận và văn hóa như anh, nhưng tốt nhất là giá mà tôi học được từ anh thì hay và may mắn biết mấy vì nếu mà lỡ được học từ bất cứ người nào khác thì có thêm chục năm nữa tôi cũng không tiến bộ để mà có đủ “tầm cỡ và văn hóa” tranh luận nổi với anh (đúng không ạ)? Than ôi !!! Thế mà từ bấy lâu tôi cứ ngỡ diễn đàn https://chhv.wordpress.com/ này là “cửa từ bi” của anh Cù Huy Hà Vũ để “phổ độ” cho mọi kẻ u mê, tăm tối như tôi (gia đình, dòng họ nhiều thế hệ có số lượng đảng viên ĐCSVN đông như kiến, riêng tôi khước từ vào ĐCSVN) nên vẫn thường xuyên mạo muội đến thăm và “học lóm” các cách tranh luận “miễn phí” khác nhau để làm sáng tỏ những nghi hoặc của mình về anh Vũ và các giáo điều khác mà ĐCSVN “dạy miễn phí” cho tôi (chứ không phải là tranh luận vặt theo kiểu hơn thua mà tôi tạm gọi là “ngụy chiến luận”) mà quên xin phép anh? Thảo nào mà mọi người khác chẳng ai chấp nhặt gì và “tẩy uế” giùm các comment mà tôi nghĩ là khá “thô tục”, “bỉ ổi”, “bôi nhọ” … của tôi đối với anh Cù Huy Hà Vũ, Đảng CSVN, những tay VNCH cơ hội, phản động, thù địch khác… hoặc họ cùng tranh luận với tôi cả ngoài anh! Cám ơn anh đã “mở rộng tấm lòng” mà chiếu cố nhận tôi làm khách để “tiếp đãi ân cần” và đã cùng “tranh luận có văn hóa” với tôi nhưng xin anh “đã thương thì thương cho trót” mà can đảm trả lời, giải thích các yêu cầu tôi đã nêu và nhận tôi làm đồ đệ để truyền thụ “văn hóa” cùng “nghệ thuật tranh luận” thâm hậu của anh thì hay biết mấy!
    Mong sớm nhận mọi phúc đáp sớm từ anh!
    Chào anh!

  • 1nxx nói:

   Khoa says:…“cậu ấm đầu miệng còn hôi sữa”
   Trả lời:
   hoangducduy là 1 an ninh mạng có nhiều kinh nghiệm và có nhiều kiến thức để đổi trắng thành đen, sự thật chỉ có 1 nửa, bóp méo sự thật, bẻ cong sự thật, ngụy biện, chụp mũ và mù quáng. Không nên nhầm lẫn giữa cán bộ cao cấp an ninh mạng với người dân.

   • Khoa nói:

    Cám ơn 1nxx đã nhắc nhở tôi !!!
    Xin quảng cáo với “còm hữu” vài đường link bổ ích mà tôi đã post bên dưới lúc 9:19 sáng nay (ngày 01/9/2011).
    Thân chào !!!

 42. anh ban cham phat tren oichung toi la dan bac ky cs day chung toi dang danh dum va tiet kiem mau chung toi dang lam cong tac chinh tri va tu tuong voi bo chinh tri chung toi khong muon dap dau bon cs ma chung toi chi muon cs phai dau hang va xin loi ca dan toc vn neu bon cs tq thi csvn thang nay ia ra roi thang khac danh nhau an va cung khong buoc qua khoi cau hien luong canh cao may may cau

 43. hoangducduy nói:

  Bây giờ tôi mới hiểu rõ tai sao VNCH lại thua đau đớn đến vậy. nếu cứ tập hợp một kiểu tập đoàn người kiểu như mấy người thì làm sao mà không thua cho được. Phải chăng mọi người không được học hành tử tế? hay mọi người thiếu nhận thức về vấn đề? hay mọi người quá có định kiến với chế độ. Ở đây ai cũng có cái kiểu phê phán người khác như nhau là hạ thấp, bôi xấu hay thậm chí là chửi thế chửi tục…Tất cả đây đang đấu tranh cho cái gì đây? Vì công lý? Vì dân chủ? Vì công bằng xã hội? hay bất kỳ lý do gì mà mọi người có thể cho rằng nó có lợi cho đất nước việt nam, cho 54 dân tộc trong cả nước, có lợi cho những người theo tôn giáo và không tôn giáo?
  hay chỉ là vì tư thù cá nhân, vì đã thua, vì quá bất lực hay chỉ đơn giản là sự ganh ghét đố kỵ.
  Nếu mọi người vẫn cứ một mô típ cũ rích là chửi bới, bôi nhọ những người bên kia, hạ thấp những nền tảng tư tưởng của họ hay thậm chí là xuyên tạc, chửi bới lãnh tụ, lãnh đạo thì muôn đời mọi người cũng không thể phục quốc, hay làm cho chế độ này suy sụp, mà chỉ có thể hạ đi phần nào đó sự căm tức mà thôi. Hãy tìm cách khác xem, hãy chủ động nghiên cứu về đối phương để biết họ mạnh yếu thế nào. Hãy học cách tôn trọng đối thủ của mình để chính tôn trọng bản thân mình vậy.
  Tôi là một người sinh ra sau chiến tranh. Không được chứng kiến về cuộc chiens, về những cái mà 2 bên đã từng làm, nhưng tôi chỉ biết một điều rằng Việt Nam bây giờ độc lập, tự do, bắc nam là một, và thực tế nó là vậy. Và bạn thử nghĩ rằng nếu như không có một 30.4.1975 thì liệu bán đảo đông Dương sẽ là một bán đảo triều tiên khác nữa hay không? Và lúc đó, anh em họ hàng, bạn be muốn gặp nhau, muốn đoàn tụ thì chắc rằng cũng sẽ phải làm như Nam, Bắc triều tiên vây.
  Các bạn có thể chửi tôi ngu, chửi tôi ngu muội, chửi tôi nhồi sọ….(tôi nói trước để mọi người đỡ phải nói). Nhưng tôi vẫn thấy các bạn quá đề cao bản thân, cái tôi trong các bạn quá cao, ngừơi ta nói rằng những người hèn kém thường dùng tới 95% thời gian để ngĩ về mình. Những người mà được lòng người cái quỹ thời gian đó sẽ ít hơn, họ sẽ dành một phần nào đó cho gia đình, một ít cho người khác và một ít là cho nơi mà họ sinh ra và lớn lên, một ít nữa là cho nhân loại và những vấn đề liên quan đến thế giới này. Và theo tôi thấy các bạn thuộc những lớp người dành 95% cho bản thân đó. Hãy suy nghĩ thật kỹ coi, thay vì ngồi đây chửi bới, bôi nhọ người khác các bạn thử chấp nhận người khác xem sao, các bạn cứ nghĩ rằng một ngày hãy dành cho những người xum quanh 5 phút để cho họ biết rằng bạn là người quan trọng(ít ra đối với ai đó). Các bạn nếu có ấm ức thì cứ check mail cho tôi qua địa chỉ này Hoangducduy.hatinh@gmail.com và cácb ạn cứ thoải mái bày tỏ ý kiến của mình. Nhưng xin đừng chửi….

  • nguyen nói:

   Em viết hay lắm. Đúng sai hay không chưa bàn tới nhưng dũng cảm nói lên chính kiến của mình như thế là rất có bản lĩnh rồi.

   Anh chỉ muốn nói với Em không phải ai ở đây cũng như Em nhìn nhận và không phải ai phản đối những tồn tại thực tiễn trong xã hội hiện nay là chửi bới giống như Duy nhận xét.
   Không phải ai chửi bới trên đây cũng là VNCH cũng như không phải ai phản ánh tiêu cực cũng do họ là nạn nhân chế độ.

   Không tất cả những người trên đây không ai không bỏ ra ít nhất 5 phút suy nghĩ về bản thân cũng như xh xung quanh đâu Em. Họ đã quan sát, đã suy tư, đã bức xúc về những bất công, những mặt trái của xh Việt Nam hiện nay cũng như mọi người, như Em thôi. Sự khác nhau nếu có chỉ ở điểm có người cho rằng đấy là những sai lầm nhất thời, không mang tính phổ biến, có thể sửa chữa khắc phục … còn họ cho rằng tất cả là do lỗi hệ thống vì vậy họ phê phán cái hệ thống đó để trước nhất cái hệ thống đó tự phải sửa chữa ….

   Sau này khi Em va vấp nhiều hơn, hiểu sự đời hơn, chứng kiến nhiều bất công hơn … và tất nhiên cố tìm lời giải đáp sâu hơn cho tất cả những tồn tại đó thì tôi hy vọng Duy không thấy được cái lỗi hệ thống này …
   Vâng, thấy rồi thêm khổ, khổ tâm thì phải nói dù nó chẳng đem lại lợi lộc gì cho bản thân ….

   • hoangducduy nói:

    Hi. Cảm ơn Anh.
    Nhưng mà thế này cũng hơi có phần quá đáng. Họ cứ cộng sản này, cộng sản nọ chứng tỏ họ là lớp người của chế độ cũ hoặc là con cháu của họ. phần ít người là từ cái bất công của xã hội mà nói ra. Thât ra mà nói không có một chế độ nào là tốt đẹp cả, và cũng không có một chế độ nào là xấu hoàn toàn cả. Chế độ đẹp trừ khi nó đáp ứng được tuyệt đại đa số nguyện vọng của quần chúng. Nếu như TBCN mất lòng quần chúng thì TB không tồn tại nữa rồi. Và CNXH không được lòng dân thì chắc nó đa sụp đổ hoàn toàn rồi. Tuy nhiên không một chế độ nào không có khiếm khuyết của nó. Ví như thế này. Ở Mỹ họ nói bên mỹ có tự do dân chủ nhưng đó là tự do kiểu Mỹ, vậy trong nước Mỹ có ai dám đứng ra kiện tổng thống không? có ai dám kêu gọi sửa đổi hiến pháp không?chắc không rồi. Trong lịch sử thì chưa có đúng không? Còn VN chúng ta được nhiều người nói là không dân chủ, vậy sao có người lại dám kiện cả thủ tướng và
    kêu gọi đổi hiến pháp. So sánh kiểu vậy thì VN dân chủ hơn Mỹ rồi
    Thật sự em thấy trong tất cả đây không ai có suy nghĩ tích cực cả, họ khong vì lợi ích củac cả cộng đồng mà hi sinh một phần nào đó cái tôi của mình đi. Em nghĩ họ nên tìm cuốn đắc nhân tâm mà đọc thì hơn. Họ sẽ thấy mình học được nhieuf đấy

  • danv nói:

   “. Và bạn thử nghĩ rằng nếu như không có một 30.4.1975 thì liệu bán đảo đông Dương sẽ là một bán đảo triều tiên khác nữa hay không? Và lúc đó, anh em họ hàng, bạn be muốn gặp nhau, muốn đoàn tụ thì chắc rằng cũng sẽ phải làm như Nam, Bắc triều tiên vây.”
   Tôi chọn làm người Nam Triều Tiên.
   Còn bạn??????bạn cũng chọn làm người Nam Triều Tiên đúng không?

  • danv nói:

   Đọc bài của Duy anh nghĩ D chưa quá 20 tuổi,vì vậy anh thông cảm cho Duy.
   Trước hết anh xin ghi nhận cái tâm của Chú.Nhưng:
   Anh xin thưa với Chú rằng,Anh không phải là người của VNCH,Ông của anh là Liệt sĩ hiện chưa tìm thấy hài cốt,Anh đang quản lý 1 công ty TNHH có hơn 10 nhân viên.
   Chú có biết rằng 1 năm 2 lần Anh phải Phong bì cho bao nhiêu cơ quan công quyền không?(Quản lý TT,Thuế,Sở Y tế,Phòng Y tế,Phòng lao động,TBXH và hằng ngày xe trở hàng trên đường phải làm luật tại bao nhiêu trạm không?),và mỗi lần có công việc liên quan đến thủ tục hành chính Anh lại bị hành như thế nào không?

   • 1nxx nói:

    danv says:
    “…1 năm 2 lần Anh phải Phong bì cho bao nhiêu cơ quan công quyền không?(Quản lý TT,Thuế,Sở Y tế,Phòng Y tế,Phòng lao động,TBXH và hằng ngày xe trở hàng trên đường phải làm luật tại bao nhiêu trạm không?),và mỗi lần có công việc liên quan đến thủ tục hành chính Anh lại bị hành như thế nào không?”
    Chuyện này có thật không hả bác danv, 1 năm 2 lần phong bì thì tại sao công ty không bị phá sản? Tiền đâu ra mà công ty trả những khỏan này? Bác có thể nêu dẫn chứng không? Tôi không ngờ họ hành hạ doanh nghiệp đến mức như vậy. Vậy làm sao mà sống nổi?

   • Fan Hoàng Đức Duy nói:

    @1nxx
    danv nói đúng đó anh. Tôi cũng là doanh nhân nên hiểu tâm trạng bức xúc của danv.
    Chưa hết đâu. Ngoài việc cống nạp định kỳ danv còn phải đau khổ đi bia ôm (?), gái gú, bia bọt tràn trề để tiếp đãi chúng nó nữa; trong lúc vợ con ở nhà phải thức khuya vò võ đợi chờ; nếu không đáp ứng thì chúng tìm mọi thủ đoạn hành hạ, gây khó dễ, kéo dài thời gian làm ảnh hưởng công việc của danv.
    Là người trí thức ai cũng muốn sống tử tế và làm việc theo Pháp luật để giữ tư cách khi đứng trước dạy dỗ con cái và bảo bọc hạnh phúc gia đình, để không phải xấu hỗ với tổ tiên dòng họ và góp phần xây dựng đất nước qua việc thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế.
    Nhưng Cơ chế và Luật pháp nước ta hiện nay nó như một rừng rậm âm u, mỗi cán bộ công chức là một linh cẩu ẩn nấp trong mọi ngõ ngách, chỉ chờ chực xâu xé con mồi là các doanh nghiệp, khiến cho tiền thuế thay vì về kho bạc Nhà nước 10 thì chỉ còn 3 phần. Vậy 7 phần còn lại chạy đi đâu? Đó là : 3 phần trốn thuế có sự tiếp tạy của CB Nhà nước, 2 phần CB bỏ túi do có công phá hoại, 2 phần bôi trơn ăn nhậu nuôi các em nhà nghèo thiếu vải.
    Để kiểm chứng điều này rất dễ ở địa phương các bạn.
    Mọi người hãy quan sát tìm hiểu các Đầy tớ Mẫn cán của Nhân dân, với đồng lương không đủ sống như vậy mà :
    – Khách hàng ở những quán nhậu và karaoke thường xuyên là ai.?
    – Ai thường giao dịch với Ngân hàng và mua vàng ở các tiệm vàng lớn ? (Tất nhiên là nữ, nhưng các người đó là vợ con của ai?)
    – Ngoài những Cty Bất động sản thì những đối tượng nào có nhiều đất đai dự án ?
    – Tỉ lệ sinh viên du học nước ngoài thuộc thành phần nào cao nhất, nhì trong tỉnh?
    Những việc này có thể Hoàng Đức Duy ngây thơ không biết đâu.

  • 1nxx nói:

   hoangducduy says:
   ” Bây giờ tôi mới hiểu rõ tai sao VNCH lại thua đau đớn đến vậy”
   Trả lời :
   VNCH thua vì nhiều lý do, trong đó 2 lý do chủ yếu là :
   1.Hơn 1/2 dân tộc mù quáng đến mức điên cuồng nghe lời tuyên truyền mị dân của đcsvn tiến hành 1 cuộc chiến tranh nồi da sáo thịt chống lại bà con mình.
   2.Sự tiếp tế về vật chất của 2 kẻ trục lợi đcs Liên xô và Trung quốc.
   Người thua là dân tộc VN, bà mẹ VN, Tổ quốc VN.
   Người thắng là đcs LX, đcs TQ và đcs VN.
   hoangducduy says:
   ” Phải chăng mọi người không được học hành tử tế? hay mọi người thiếu nhận thức về vấn đề? hay mọi người quá có định kiến với chế độ.”
   Trả lời :
   -Trình độ học vấn của mỗi người mỗi khác tùy hòan cảnh và khả năng. Trên khắp thế giới này sự chênh lệch về học vấn của con người là rõ ràng. Vì vậy hoangducduy do thiếu giáo dục nên mới hỏi xấc xược : “Phải chăng mọi người không được học hành tử tế?” kiểu hỏi của bề trên với kẻ dưới. hoangducduy học ở đâu ra lối ăn nói xách mé và trịnh thượng này? Hiện nay trong trường có lẽ bỏ giờ đạo đức chuyên dậy trẻ con cách đối xử với cha mẹ chú bác bà con thầy cô rồi nên hoangducduy mới có cách hỏi khiếm nhã như vậy. Chính vì vậy xã hội ta mới có chuyện thầy hiệu trưởng và 16 đồng chí lãnh đạo của đảng hiếp dâm trẻ con. (http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/03/hieu-truong-mua-dam-nu-sinh-bi-phat-9-nam-tu/)
   -Ở đây mọi người có quyền tự do bầy tỏ quan điểm của mình và tôn trọng quan điểm của người khác. Ở đây không phải là Hoả lò hay Chí hòa để mọi người phải ngậm mồm không dám nói những gì mình nghĩ, mình yêu, mình ghét, mình căm thù. Nhưng ở đây không cho phép an ninh mạng muốn nói gì thì nói mà không bị phản kháng.
   -Về nhận thức vấn đề tôi nghĩ rằng đa số đều hiểu vấn đề ở đây là gì và không cần hoangducduy phải quan tâm đến mọi người, hoangducduy hãy quan tâm đến việc của mình và của gia đình mình. Chuyện của chúng tôi hãy để chúng tôi lo.
   – Về chuyện định kiến vối chế độ hoangducduy hãy chỉ ra cho mọi người biết chế độ này đã làm được gì tốt cho dân tộc, cho Tổ quốc. Tôi hy vọng hoangducduy không nêu thành tích duy nhất của đcsvn là làm cho hơn 65 triệu dân ta trở thành triệu phú…tiền đồng. Thành tích này không 1 đảng nào, không một quốc gia nào có thể làm cho 2/3 dân số của mình thành triệu phú được, kể cả các quốc gia giầu có như Mỹ, Nhật, Đức…trừ Việt nam.
   hoangducduy says:
   ” Ở đây ai cũng có cái kiểu phê phán người khác như nhau là hạ thấp, bôi xấu hay thậm chí là chửi thề chửi tục…Tất cả đây đang đấu tranh cho cái gì đây? Vì công lý? Vì dân chủ? Vì công bằng xã hội? hay bất kỳ lý do gì mà mọi người có thể cho rằng nó có lợi cho đất nước việt nam, cho 54 dân tộc trong cả nước, có lợi cho những người theo tôn giáo và không tôn giáo?…
   Trả lời :
   – Đây là blog để mọi người bày tỏ quan điểm của mình về vụ án 2 cái bao cao su của đcsvn dành cho nhà yêu nước CHHV, với tư cách gì hoangducduy chụp mũ và vơ đũa cả nắm :” Ở đây ai cũng có cái kiểu phê phán người khác như nhau là hạ thấp, bôi xấu hay thậm chí là chửi thế chửi tục…” . Công nhận có 1 vài người chửi tục nhưng không phải là tất cả mà hoangducduy dám nói :” Ở đây ai cũng …” là kiểu chụp mũ y hệt như kiểu đcsvn vẫn làm trong cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm và điển hình là vụ CHHV gần đây.
   hoangducduy says :
   ” Tất cả đây đang đấu tranh cho cái gì đây? Vì công lý? Vì dân chủ? Vì công bằng xã hội? hay bất kỳ lý do gì mà mọi người có thể cho rằng nó có lợi cho đất nước việt nam, cho 54 dân tộc trong cả nước, có lợi cho những người theo tôn giáo và không tôn giáo?”
   Trả lời :
   – Ở đây mọi người đang đấu tranh vì công lý, vì dân chủ, vì công bằng xã hội, vì Tổ quốc VN, vì 54 dân tộc trong cả nước tôn giáo và không tôn giáo. Chúng tôi yêu cầu đcsvn phải trả tự do ngay lập tức cho CHHV và tất cả tù chính trị đang bị đcsvn giam giữ trái phép trong các nhà tù ở VN. hoangducduy hãy về bảo các đồng chí lãnh đạo của duy như vậy. Chúng tôi thấy rằng làm như vậy là có lợi nhất cho nước Việt nam thân yêu của chúng tôi. Cảm ơn duy nhiều.
   (Còn tiếp)

   • danv nói:

    Chào bạn 1nxx.
    “Chúng tôi yêu cầu đcsvn phải trả tự do ngay lập tức cho CHHV …”,
    theo ý kiến của riêng bản thân tôi,chúng ta không nên yêu cầu như vậy,mà ‘chúng tôi yêu cầu đcsvn tiến hành sét xử (phiên phúc thẩm) công khai TS luật học Cù Huy Hà vũ’
    Chỉ cần xử công khai thôi ắt sẽ có kẻ phải bẽ mặt vì không thể đấu lý với TS họ Cù được,đúng không nào.

   • 1nxx nói:

    danv says:‘chúng tôi yêu cầu đcsvn tiến hành sét xử (phiên phúc thẩm) công khai TS luật học Cù Huy Hà vũ’
    Trả lời:
    Đúng, và tòa án phải dựa vào luật pháp và hiến pháp để xử chứ không được phép dựa vào nghị quyết của bộ chính trị (luật rừng Trường sơn) để xử.
    Chính quyền phải hủy bỏ tất cả các bản án phi lý. vi phạm hiến pháp của mình đối với tất cả tù chính trị tại VN. Phải trả tự do ngay lập tức, không điều kiện, xin lỗi và bồi thường danh dự cho họ.

 44. caotrung nói:

  Cố gắng lắm cũng không thể đọc hết được cái bài hôi thúi của thằng chó này . Thằng này bị hoang tưởng , hết thuốc chữa rồi . Kệ con mẹ nó , cho con chó này tru một thời gian rồi tự nó die thôi .

 45. halinh2 nói:

  Ông Trung này cứ sợ diễn biến hòa bình. Nó diễn biến ta thì ta diễn biến lại bỏ mẹ chúng nó đi. Chúng có trí thức ngoài ra chẳng có gì trong tay. Ta thì có đủ chính quyền, cảnh sát, nhà tù, trí thức thì cũng chẳng kém chúng nó, chỉ khác cái là bằng mua thôi.

  • TƯ 3 NGÓN nước đục thả là dính nói:

   Ăn nói cẩn thận Việt nam bây giờ gần 90 triệu người ah? Hào kiệt người ta bận đi chùa và cầu siêu thôi nhé, đừng nói bậy rồi quá chớn

 46. nguyen nói:

  Buồn thật, mang danh tiến sĩ nhưng làm công tác tư tưởng và lý luận thì lại kém như bọn bồi bút. Càng cố tỏ ra mình nguy hiểm kiểu này càng khiến nhân dân Việt Nam thấy Mikhial Gobachev đúng khi nói: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Hôm nay tôi đau buồn mà nói rằng, Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”

  • 1nxx nói:

   Nguyễn Phú Trọng cũng là tiến sĩ chính trị học chuyên ngành xây dựng đảng. Loại tiến sĩ này rất xuất sắc trong việc trên đội dưới đạp. Tỷ lệ tốt nghiệp của mấy trường chính trị này là 100%, ngu hay không không cần biết, đã tốt nghiệp lớp 1 chưa cũng không cần biết luôn. Còn loại có học thực sự như CHHV thì chúng tặng cho 2 bao cao su và tống vào ngục tối. Bởi vậy chúng mới dắt cả dân tộc ta lao xuống vực.

 47. Nữ nhi nói:

  Không hiểu sao đọc bài này của “đại tá tiến sĩ ‘ tôi chỉ đọc vài dòng là lòng dấy lên một nỗi chán ngán, tởm lợm, không thể nào, không tài nào đọc tiếp nữa.!
  Rất khâm phục những ai đã đọc hết bài này.

 48. Bách Việt Nhân nói:

  CHỐNG LẠI DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH!
  ĐẢNG CỦA DÂN MÌNH ỦNG HỘ CHIẾN TRANH???
  Hòa Bình là của Dân Lành,
  Chiến Chinh, Tranh Cướp để dành cho ai???

  Đảng Ta an tọa trên ngai,
  Binh đao, khói lửa, Đảng sai Dân làm?
  Ơn Đảng Cộng Sản Việt Nam,
  Hòa Bình phải chịu án giam trong tù,

  Án dài mấy chục triệu thu?
  Thả cho bọn Ác, Tham, Ngu Độc Tài.
  Văn Minh Nhân Loại nó sai!?
  Có Quyền lại chẳng được xài máu Dân!

  Ác, Tham bởi tại Ngu, Đần.
  Cố Quyền, Đảng bắt buộc cần gian manh!
  Giả, Ác, Xí đã rành rành,
  Để Chân, Thiện, Mỹ hóa thành tàn tro.

  Đảng Ta vẫn mãi ấm no,
  Của Dân Chiếm Sạch, Đảng cho Dân nhờ.
  Do Dân tin tưởng, phụng thờ,
  Vì Dân vẫn quá ngây thơ, Đảng lừa.

  Hẹn Dân chờ mãi đến “CHƯA”!
  Đứng nhìn Đảng ĐÃ có thừa vinh quang.
  Nhà Đảng giàu có, khang trang,
  Nhà Dân tăm tối, tan hoang, bần cùng.

  Hỡi đàn con cháu vua Hùng!
  Hẹn nhau một bữa, ta cùng kéo lên,
  Đảng mình xin sửa lại tên:
  Việt Nam_xóa bớt phần trên đã thừa.

  Chủ Nghĩa Xã Hội chuyên Lừa.
  Chết rồi mà vẫn còn chưa bị vùi???
  Lòng Dân còn mãi chưa Vui,
  Giữ cho Ý Đảng bốc mùi tử thi.

  Chủ Nghĩa Xã Hội là gì?
  Là một chủ nghĩa tự đi xuống mồ!

  Dân theo chủ nghĩa làm Nô,
  Quan dùng chủ nghĩa làm ô che đầu.
  Năng Lực ít, lắm Nhu Cầu,
  Vẫn xài thỏa thích, kiếm đâu mà bù?

  Tài nguyên đất nước tận thu,
  Xài cho bằng hết, che dù đi vay.
  Chủ nghĩa ấy thật là hay!?
  Sao người theo chủ nghĩa nay ít dần!?

  Chỉ còn lũ Ác, Tham, Đần,
  Mạo xưng chủ nghĩa lừa Dân_Độc Tài.
  Không xấu hổ_độc quyền sai.
  Máu Dân, Xương Nước xây ngai, cố ngồi.

  Ác_Điêu có giữ được ngôi?
  Lừa, bưng bít, giết chỗ ngồi có yên?
  Nước dần cạn hết tài nguyên,
  Lòng Dân cũng mất, tuyên truyền cho ai?

  Vẫn không chịu thấy mình sai.
  Kiên định chủ nghĩa ca bài mị Dân.
  Giết cho sạch Mỹ_Thiện_Chân.
  Nuôi Giả_Ác_Xí nên cần máu tươi.

  Giữ Đảng như giữ con ngươi,
  Dẫu cần bán Nước vẫn cười vô tư!?
  Đảng mình vẫn có Bí Thư.
  Học thuyết không tưởng giữ như lá bùa.

  Trách nhiệm tập thể ngàn vua.
  Tiền đồ Dân Tộc để đùa cho vui?
  Dân phải liệt, điếc, câm, đui,
  Mong được như Đảng rung đùi cảnh tiên!?

  Chủ Nghĩa Xã Hội tất nhiên,
  Giành cho kẻ điếc, câm, điên, liệt, mù!
  Đồng Bào ơi! Hãy phá tù!
  Cứu Dân Tộc thoát vua ngu độc tài!

 49. Nhân nói:

  Nếu cái sự ngu và bỉ ổi của nhân loại có thể định lượng được và là một hằng số, thì tôi xin vô cùng cảm ơn ông Cao Xuân Trung. Lý do: ông đã ngu và bỉ ổi hộ cái phần của rất nhiều người khác.

 50. Dân oan nói:

  Cao xuân Trung ngài TS đại tá ơi, ngài cũng đồng bằng cấp như ông TS Cù Huy Hà Vũ mà sao ngài lú thế .Bằng cấp của ngài tỏa mùi của giả cầy . Ngài nên xin ông TS họ Cù thí cho chút tư duy kẻo não của ngài khác nào đống PHỜ ÂN …

 51. Ẩn danh nói:

  Thang nay la Dai ta tien si Chu nhiem khoa tam ly Truong si quan chinh tri day

 52. danchung nói:

  Lổi: từ trên xuống dòng 6, chữ thứ 4 từ trái sang phải “viêc”

 53. danchung nói:

  nói thật cục đất cũng nghe (theo).
  – Bác Tiến sĩ Cao Xuân Trung ơi!, mình lớn rồi đừng để con cháu nó cười là ko có nhận thức của một con người. Bài viết của Bác sau này sẽ được ghi lại như một bài văn điển hình nhất về “những bài viết có nhiều từ lặp lại nhất” cho các em lớp năm nó học để tránh lổi.
  – Hãy nói thật cho dù việt chúng ta nói có ảnh hưởng đến ai đi chăng nữa, tránh lặp lại lổi lầm của thế hệ lãnh đạo ngày nay, sự dối trá đã đẩy họ đi vào con đường của những vua chúa trước đây phạm phải.

 54. Thế Thịnh nói:

  Đã là Tiến sĩ mà kiêm Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam thì hết nói rồi, với những vị này thì loài khủng long hoá thạch có sống lại cũng thua họ thôi. Tranh luận bằng trái óc hay trái tim đều vô ích. Họ “kiên định” hơn trâu nhiều. Nhưng rất dễ điều khiển, chỉ cần Đảng của họ đổi chiều là họ ngoan ngoãn đi theo ngay, bất kể ngoặt 90 độ hay 180 độ cũng không cần biết!

 55. linh nói:

  Trong bai viet ngo ngan, ngu xuan cua thang TS deu nay chinh la no dang lam tro ” Vach ao cho nguoi xem seo” cua dcs. No ko phai bao ve che do ma dang lot tran bo mat xau xa de hen nhat ma ai cung biet. Bai viet cua no bong dung lam cho nguoi ta LON MUA cho cai che do nay. Ko nhan dan , ko dan toc chi co loi ho hao tim moi cach bao ve cai dang luu manh cua chung no. Tinh than cua TSLS CHHV chinh la niem tin va long dung cam cua DTVN ma ko mot ke nao co the boi nho duoc

 56. Phản động nói:

  Lại “Diễn biến hòa bình”
  Không biết tự bao giờ cái khái niệm quái gở này lại có ở Viêt nam ,nơi mà những kẻ to mồn vẫn tự phụ ” ..Môi trường chính trị ổn định ,an ninh được giữ vững..v.v.” Chẳng ai cấm được ” miệng quan , chôn trẻ ” .Thế thì tại sao lại xuất hiện “Diễn biến hòa bình.” Quá nhiều những học giả , những cây bút.. “Ăn cơm nhà ,vác tù và hàng tổng ” hoặc quán triệt nhuần nhuyễn tư tưởng “Ăn cây nào ,rào cây ấy, “đâm lao ,thì phải theo lao” , hay là cố tình làm ngơ trước sự thật ,nơi mà xuất xứ thưc sự của khái niệm này..Viết lách bừa bãi , lý giải lung tung đổ lõi cho các “Thế lực phản đông “mưu toan ,phá phách này nọ ,hay là ” Bọn chống đối trong nước,cấu kết với phẩn động nước ngoài tìm cách thủ tiêu sự lãnh đạo của .. “ông này ,bà nọ .(Tại sao lại” ông này ,bà nọ ” mà phải là “của Đảng ” .Khốn nạn, bố ai đã nhìn thấy ông Đảng hình thù thế nào ,có thể giống một thằng hành tinh mô phỏng, hay giống một thằng người tuyết tưởng tượng..Tóm lại , nếu hỏi Đảng là ai , có lẽ người ta chẳng phải suy nghĩ nhiều, chỉ ngay một nhân vật cụ thể nào đó,một bố chủ tịch Phường ,một mẹ bí thư Quận có cái nhà to đùng ở chỗ này ,chỗ kia..Người rộng hơn thí nói thẳng là ông Trọng ,hay ông Dũng.Vậy thì “ông này , bà nọ ” có sai)..Cách đây không lâu một kẻ có trách nhiệm đến huấn thị ngành cảnh sát có căn dặn đâi loại (.. Các đồng chí phải trung thành với Đảng ,kiên quyêt làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch ..),gần đây trên báo “độc quyền” lại xuât hiện một bài với tít ” Chống “Diễn biến hòa bình ..” tác giả Bắc gì đấy .Nội dung cũng không có gì mới lạ , cũng ca ngợi Đảng ,cũng liệt kê những “thành tích” Đảng dành được,cũng ” gay gắt” với thế lực này ,nọ có âm mưu liên kết thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng. Rồi thì “Diễn biến hòa bình ” là sản phẩm của chính trị gia Hoa kỳ nào đấy ,rồi Ních sơn tổng kết thế này ,thế kia..Rồi tác giả kết luân (xin trích)”Tính chất nguy hại của chiến lược DBHB hiện nay là ở chỗ, một khi những quan điểm cực đoan của phương Tây về đa nguyên chính trị, dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền của các dân tộc thiểu số được kích động sẽ chuyển thành những hành động chính trị phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phá hoại sự ổn định xã hội, thậm chí có thể hủy hoại thành quả cách mạng trên một nửa thế kỷ qua của nhân dân ta, đưa nước ta sang con đường tư bản chủ nghĩa “.Thế là đã rõ ,”Diễn biến hòa bình “hoàn toàn do khách quan đến .Có một vấn đề là tại làm sao nó chỉ có ở Việt nam ?; Nhìn sang các nước láng giềng như Thái Lan, Lào,Malasya ,Indo,Sing..vv chính phủ ,nhân dân họ không lo sợ chuyện này .Vậy Đ.C.S.Viêt nam phải “nghiêm khắc” chuyện này ,thay vì, cứ “lộ hàng ” mà không “cố” tìm ra”lối” giải quyết dứt điểm ,để vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng..Hẳn đã có sự lo ngại “Diễn biến..” Đảng đã ra sức ” ngăn chặn “bằng nhiều vụ bắt bớ linh tinh ,xét xử lung tung ,không tuân thủ chặt chẽ luật lệ ,bắt một đằng ,xét một nẻo ,ví dụ :(Bắt Huy Vũ vì có quan hệ trụy lạc ,song khi xét xử thì lại mang tội danh liên quan đến chính trị ,đến “diễn biến này ,nọ} .Do đó ,càng làm chuyện trở nên rối rắm ,khiến các lực lượng Đảng coi là “Phản động “càng xem thường Đảng ..Đảng không nên đặt mình vào vị trí “Con ếch nằm nép bờ ao ;Xem ra lại muốn đớp sao trên trời” ..Có một điều chắc chắn , chẳng “dễ thở “chút nào ;Dân tộc Viêt nam mấy chục năm qua Đảng lãnh đạo ,chiến tranh dài dằng dặc ,đất nước tan hoang ,máu , xương “rơi vãi” tứ tung .Gà cùng một mẹ mà “tan đàn xẻ nghé” .Tổ quốc vẫn nghèo , nhiều gia đinh tan nát ,do đói rách phải đi tha phương
  ,trẻ em nhiều nơi bỏ học .Nạn cướp bóc hoành hành ,tham nhũng khắp nơi ; Kẻ ăn không hết , người lần chẳng ra ;Cảnh sát đánh chết dân nghèo chẳng có lý do gì rõ ràng ;Ốm đau , đi học không có tiền là vô cùng “hiểm nguy”; Lạm phát ngày càng gia tăng ,người dân quằn mình “vượt cạn” .Tổ quốc bị xâm lược ,dân tộc bị chia rẽ, ” con đường” bị nô dịch đã rõ ràng ..vv Vậy , tất cả những “chuyện” này ,không nhẽ Đảng vô can..vv Đảng hãy nói gì đi chứ ,hay “Câm miệng ăn tiền “..”Diễn biến hòa bình ” có lẽ xuât xứ thật của nó phải là những vấn đề trên . Còn tất cả những “nguyên nhân” này , khác chỉ là ngụy biện ,chỉ là trốn tránh trách nhiệm ,chỉ là ..nhằm giữ “Ghế ” của mình ,chỉ là “Sống chết mặc bay ;Tiền thày bỏ túi ” .Nếu vậy ,thì Đảng quá khốn nạn , bó tay chấm com Đảng
  Được đăng bởi MắtBão vào lúc 18:03 0 nhận xét
  Phản ứng:
  CHỦ NHẬT, NGÀY 24 THÁNG TƯ NĂM 2011

  • 1nxx nói:

   Phản động says:
   ” Lại “Diễn biến hòa bình”
   Không biết tự bao giờ cái khái niệm quái gở này lại có ở Viêt nam”.
   Có lẽ từ khi đcsvn trở thành đảng giả danh cộng sản VN. Diễn biến hòa bình cũng trơ tráo y như 2 cái bao cao su. Bây giờ đảng cứ nói bừa đi đến đâu thì đến, nói xong cả bọn cứ đua nhau nhắc đi nhắc lại như Paul Joseph Goebbels là xong. Đảng còn học cả cách ăn vạ của Chí phèo nữa. Đảng kêu ầm ỹ cả làng Vũ đại là CHHV ỉa đùn trong quần của đảng, còn 2 cái áo mưa không biết đảng giấu ở đâu.

 57. Đại_SG nói:

  Lâu lâu lại có một thằng TS nhảy ra trả bài. Cái giọng điệu này cứ nhai đi nhai lại mãi mà không thấy thối à. Trình độ lí luận mấy chục năm nay cũng chỉ đến vậy thôi sao, mười thằng như một rất thuộc bài, luẩn quản như gà què ăn quẩn cối xay. Lâu lâu ợ ra nhai lại như bò. Mấy thằng này nó viết chắc chỉ cho mấy chaTBT các báo đọc thôi chứ ai mà tiêu hoá được

 58. NHÂN DÂN nói:

  Mặt khác Đại tá TS Cao Xuân Trung còn nói thẳng những lão thành cách mạng đã góp ý cho Đảng là những người thuộc diện “các thế lực thù địch” như: Chủ tich Quốc hội Nguyễn Văn An, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương Dương Phú Hiệp, Tổng biên tập báo Lao động Tống Văn Công. Phó Thủ tướng Trần Phương vv và vv.
  Một mũi tên của Ông Trung trúng hai mục đích.
  Riêng chỉ một bài viết này Ông Trung xứng đáng bị khai trừ Đảng, tước quân tịch và truy tố.

 59. yêu hòa Bình nói:

  Nếu những gì Đảng nói mà làm đc thì người Dân nhất định sẽ một lòng , nhưng tiếc thay , tất cả những đều Đảng nói cũng chỉ là nói thôi …… V….v… Dân vẫn nghèo đói . Thuế , xăng , lạm phát càng ngày càng tăng cao , xe ôtô nhập khẩu ầm ầm với mức thuế không thể tin đc vậy mà đường xá thì ì ạch , không biết tiền trôi về đâu ? Tôi thấy cái câu ” Đảng trong sạch , vững mạnh ….” nên tháo bỏ vào thùng rác

 60. NHÂN DÂN nói:

  Đại tá TS Cao Xuân Trung mượn lời các “thế lực thù địch” để phê phán chủ nghĩa Mác – Lê Nim. chống phá CNXH và Đảng và Nhà nước một cách mạnh mẽ quá, “… những khó khăn tạm thời và những sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những tiêu cực nảy sinh ở một số cán bộ có chức, có quyền…” và “… ở Việt Nam “không có dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận”, Đảng Cộng sản Việt Nam “không có khả năng lãnh đạo, điều hành, quản lý kinh tế”,“bao che cho tham nhũng”,…” và “…việc phân định biêngiới lãnh thổ trên bộ và trên biển Đông; tình trạng tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên; hiện tượng tập trung khiếu kiện đông người,… ” (trích bài viết của Cao Xuân Trung) và còn nhiều nữa. Ông Trung qua đó phê phán một cách toàn diện chế độ.

 61. Khoa nói:

  Mấy hôm nay trời cũng mát mà sao đại tá Cao Xuân Tru (tên khác là Cao Xuân Trư) lại ngứa “mõm” quá vậy. Chắc tại thừa tướng 3D bận đi “tiêm chủng” dạo cho các nữ nhân nên quên không “giải quyết” cho đại tá hoặc quên không “đấm cứt (xin lỗi: cám) vào mõm” của ngài hay sao ấy khiến ngài đại tá lên cơn ấy mà!

 62. minh sài gòn nói:

  “…..con đường đi lên CNXH của nhân dân ta làsai lầm; bởi có nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới có điểm xuất phátgiống Việt Nam, nhưng nhờ đi theo con đường TBCN, đã trở nên giàu có, phồnvinh;…”
  Xin mời Tiến sĩ chứng minh tính sai, trái (hay đúng đắn!?) của quan điểm trên. Và “con đường” này là ai chọn? hổng phải nhân dân chọn à nghen!!

 63. Dũng HN nói:

  Đọc mà thấy buồn cho 1 người có học vị Tiến Sĩ còn suy nghĩ lạc hậu , đi tuyên truyền chống lại cả dân tộc nầy để bảo vệ ngoại xâm Trung Quốc chăng? Một Đại tá quân đội mà chẳng biết phân biệt đâu là địch đâu là ta , đâu là dân tộc đâu là kẻ bành trướng đang thôn tính đất nước VN nầy từng ngày, từng giờ. Cao Xuân Trung chính là Trần Ích Tắc hoặc Lê Chiêu Thống ngày nay.


  • Mùa Xuân Miến Điện : BAO GIỜ ĐẾN Mùa Xuân Việt Nam ? ? ?
   =======================================

   Những nước cờ lớn nơi Địa đàng phương Đông

   Mùa Xuân Miến Điện : Bình minh rạng hồng …

   Thiếu phụ cố đô Ngưỡng Quang : đóa Hoa Kim Cương cứng hơn sắt thép

   Ôi cánh hoa Dạ Lan báo Mùa Xuân Miến Điện mênh mông …

   NHỮNG DÒNG NƯỚC NGẦM Miến Điện :

   DÒNG NƯỚC ẤM đang lấn át DÒNG NƯỚC LẠNH

   Phản ánh giao thoa giữa luồng bảo thủ với ôn hòa canh tân

   Chỉ biết chờ xem đành vậy nhé

   Chắc Bóng ma quỷ Bắc Kinh cứ thế đẩy xa dần dần .. ..

   Bỗng quân phiệt còn nghĩ chút Tình Quê hương

   Lột xác thành Gorbachev của Miến Điện phi thường

   Trực tiếp đối thoại với Linh hồn Phong trào Dân chủ

   Trả Tự do cho hàng trăm Tù nhân Lương tâm

   Đưa Miến Điện xa vòng tay Đại Hán

   Mùa Xuân Miến Điện chim Én báo hiệu đang về dần

   BAO GIỜ ĐẾN Mùa Xuân Việt Nam nhỉ ? ? ?

   Cho Đàn Chim Việt bay về Địa đàng phương Đông cho Canh tân ….

   TRIỆU LƯƠNG DÂN

 64. Ba Dê nói:

  Tên cộng sản giả hiệu Cao Xuân Trung chắc đang mon men nịnh bợ để gắn thêm một sao vào cái lon quân hàm khốn nạn của mình để có nhiều cơ hội kiếm chác. Ai cũng biết thanm nhũng trong quân đội hiện nay là không kiểm soát nổi. Lên cấp bằng mọi giá để kiếm chác, Cao Xuân Trung cố rặn ra một bài viết thối hơn cặn bã để lấy lòng Ba Dê. Cái đầu óc ngu muội như thằng này chỉ có con đương duy nhất là nâng bi liến cứt mới mong có thể ngoi ngóc kiếm miếng ăn, giống như loài bọ hung vậy. Loại người như CXT sẽ mãi mãi chỉ làm kiếp bọ hung ngoi ngóc trong đống cặn bã mà thôi.

 65. Dân đen Nam bộ nói:

  Đại tá TS Cao Xuân Trung không biết Tiến sĩ thật giả mà viết lung tung quá, nhà lý luận có bản lĩnh có tầm nhìn xa trông rộng thì không viết một cách nhảm nhí như vậy mà khi nói hoặc viết phải chuẩn không nên la lối, vu khống và phát ngôn tùy tiện rẻ tiền làm xấu chế độ cộng sản đầy tính ưu việt của chúng ta.

 66. dung nói:

  troi oi thang nay ma cung TS a? Bao nhieu thang tuong ta QD cung nhu CA dang mua liem sy de tro thanh TS nhu no day. Phai goi thang CXT nay la gi? nghi rang hay gianh cho no nhung tinh tu ban thiu , de hen, khon nan va ngu xuan nhat. Lay me no cai bang TS deu cua may ma chui dit di con a. May ko du tu cach lam nguoi chu noi gi ran ra may thu tu deu cang boc mui ngui ko duoc.

 67. minh nói:

  “…..con đường đi lên CNXH của nhân dân ta làsai lầm; bởi có nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới có điểm xuất phátgiống Việt Nam, nhưng nhờ đi theo con đường TBCN, đã trở nên giàu có, phồnvinh;…”
  Xin mời Tiến sĩ chứng minh tính sai, trái (hay đúng đắn!?) của quan điểm trên. Và “con đường” này là ai chọn? hổng phải nhân dân chọn à nghen!!

 68. Biểu tình, biểu tình, phải biểu tình!
  Bọn lãnh đạo Đảng CSVN chỉ lo cầu danh cầu lợi.
  “Cái lưng cúi xuống, cái đầu ngang mông, mặt mày sợ hãi, cặp mắt láo liên”, núp sau lưng Đảng CSTQ: đó là hình ảnh hèn hạ của Đảng CSVN.
  Với dân thì bọn chúng sai lực lượng an ninh đàn áp thẳng tay, bỏ tù những ai chống đối nhằm duy trì chế độ thối nát càng lâu càng tốt. Nhưng nhất định chế độ độc tài phải diệt vong, và phải diệt vong sớm!
  Tình hình đã thế này mà chúng vẫn cứ ngoan cố khư khư ôm đồm quyền lực, ôm ghế không buông, giao du kẻ thù, buôn dân bán nước.
  Với bọn này, chúng ta không thể chỉ dùng lời để mong thay đổi.
  Thành lập hội NHÂN SỸ TRÍ THỨC, nhanh chóng kết nối tổ chức biểu tình là giải pháp chống ngoại xâm và thực thi dân chủ.

  Biểu tình, biểu tình, biểu tình, đại biểu tình
  Ngoại xâm, tham nhũng phải diệt ngay
  Tiến lên! Trí thức cùng nhân sỹ
  Quyết một phen, phải đổi thay!

 69. bacumybacumy nói:

  http://thanhtra.com.vn có bao nhiêu người dân biết trang web này

 70. anhtusg nói:

  Đúng rồi! Chúng ta phải tích cực chống lại đường lối thù địch “diễn biến hòa bình” của nhà cầm quyền Tàu cộng dùng 4 tốt,16 chữ vàng lừa bịp dân Việt nam. Xuống đường thôi các bạn để phản đối “hòa bình” kiểu “đường lưỡi bò” của Tàu cộng:

 71. bui nói:

  lập luận chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy, nhưng ko có dẫn chứng. Muốn chứng minh cái gì thì phải có dẫn chứng thì người ta mới tin chứ. Về học lại tập làm văn đi cha nội!!!

 72. Phuc Quoc nói:

  CAO XUÂN TRUNG ong chi la con cho san

 73. bacumybacumy nói:

  Bài viết chỉ ra khá rõ về các mục tiêu bị tấn công và nguyên nhân lý do khiến bị tấn công
  Nhưng tác giả đã sai lầm nghiêm trọng khi đề ra các phương pháp giải quyết để bền vững cho một chế độ. Đó là các đảng viên ,lãnh đạo các cấp phải thấm nhuần đạo lý vì dân vì nước.Quyền lợi của nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu trong bất kì chính sách hay kế hoạch phát triển nào Đạo đức lãnh đạo phải được đặt lên hàng thiết yếu nhất.Thanh trừ mọi tư tưởng và hành động quan liêu,tham ô, ích kỉ trong toàn bộ hệ thống Đảng.
  Được như vậy ắt sẽ được đồng lòng dân và tự khắc sẽ có sự ổn định bền vững dù đó là XHCN hay TBCN

 74. Sắp thành cựu đảng viên CS nói:

  Lại thêm một thằng điên. Tui trước đây cũng điên nhưng bây giờ đã bình thường. CÒn như thằng cha này thì hết trị rồi. Có chập thì cũng chập vừa thôi chứ.

 75. DanViet nói:

  Cai thu nhu Cao xuan Trung nay ma mang chuc Dai Ta thi chi co la Dai Ta cua QDND VN ,chu quan doi cac nuoc tien bo thi chi co di quet nha xi ,don ve sinh la het co ,vay ma lai con co them cai mac TS nua thi khong biet no hoc cai truong nao ,chac lai la truong dang cao cap Nguyen ai Quoc hay Ho chi minh gi do.
  Bay gio ma con mo mom ra chu nghia cach mang Mac-Lenin ,lai con “tu tuong HCM”, khong biet la cai thu tu tuong gi ?tu tuong :”Viet Nam cung voi Trung Hoa ,vua la dong chi vua la anh em “u? tu tuong ” ..Bac Mao khong bao gio sai” u ?
  Chu nghia cach mang Mac-Lenin ?,XHCN ,? mo mat ra ma nhin Ai Nam Quan ,Thac Ban gioc ,duong bien gioi ,Hoang Sa ,Truong Sa ,bien Dong kia
  66 nam xay dung XHCN,may chuc nam “hoc tap theo guong bac Ho vi dai “,”hoc tap dao duc Ho Chi Minh” “xay dung con nguoi moi XHCN” thanh cong roi do : con giet cha chat ra tung khuc,cha giet con ,vo chem chong ,chong dam vo,thay giao doi l.. hoc tro de doi diem , hieu truong ,chu tich tinh hiep dam hoc tro, thay giao cat co nhau ,sinh vien choi xong roi giet ,dam chem giet hiep…. toan la nho “HOC TAP DAO DUC HO CHI MINH” , “XAY DUNG CON NGUOI MOI XHCN ” ca day.
  Mo mieng noi ra ma khong biet nhuc chinh la cai thu cs nhu Cao xuan Trung nay day.
  Dat nuoc Viet Nam ,dan toc Viet Nam cang ngay cang mat la nho dang cs VN ,co cong lon cua nhung thang giu bo nhu Dai Ta ,TS Cao Xuan Trung nay day.

  • Ẩn danh nói:

   Thang nay la chu nhiem khoa tam ly truong si quan chinh tri

   • Khoa nói:

    Thế à ! Tôi thì nghe nhiều tin đồn ‘rất thiệt” là ‘Thiến sĩ, Đại Trá” họ Cao này là cháu của cậu Đỗ Mười Thiến Heo. Trước đây Cao từng là ‘cao thủ’ giết … heo có hạng, có mở thêm quán ‘lòng lợn, tiết canh heo’ kiêm cả nghề nấu rượu ‘lậu’. Chính vì làm ăn lương thiện như vậy nên cũng được nhiều chú … ‘Tiểu Trư’ quý mến. Chẳng hiểu phạm pháp gì mà Đảng và Nhà nước lại kết án ‘khổ sai’ làm … chủ nhiệm khoa ‘trăm lý’ trường ‘cẩu quan’ … ‘chính ị’ thế nhỉ. Thế ngài TS.ĐT có được các chú ‘quân khuyển’ ở đấy ‘ngưỡng mộ’ như … bầy heo năm xưa không ???

 76. Yeu cach mang nói:

  Haha bao le phai ko nhin duoc phai len tieng roi.,cu chui dang mot chieu hoai chan lam,hoan ho bac TRUNG (KHONG CONG)

  • TƯ 3 NGÓN nước đục thả là dính nói:

   o hiểu

   • Ẩn danh nói:

    người công giáo có tinh thân trách nhiệm vì tổ quốc hy sinh cao hậy?củng đi biểu tình…..trong khi đó chưa làm tròn trách nhiệm địa phương nơi sinh sống…..lấn chiếm đất, không đóng thuế, mọi khoản…., Chông đối chính quyền. Linh Mục thì làm việc như một xóm trưởng kiêm cả đạo cả đời

 77. Dân oan nói:

  Thưa cái ông bằng cấp TS , trước tiên người dân chúng tôi chỉ hỏi ông vì lẽ gì người dân vẫn đói khổ mà quanh năm bán mặt cho đất , luôn tuân theo đường lối chính sách của Đảng và nhà nước dù rất nhiều người còn bị các quan tham cướp đất trắng trợn . Sao bỗng dưng chúng tôi lại gánh chịu món nợ trời ơi Vinashin mà Đảng và chính phủ ném lên lưng còng của chúng tôi . Chúng tôi đang sống trong thời kỳ đen tối nhất khi cả XH chỉ toàn những thứ giả cầy từ bằng cấp cho tới đạo đức .Đâu cũng đảo lộn như con tôm Hùm . Tham nhũng là tư cách thời đại của các quan to nhỏ . Nơi nơi đều có bàn tay của láng giềng 4 tốt sờ nắn , Chính ông -TS Cao xuân Trung là thuyền viên tích cực của con tàu lớn vinashin . Hãy để dành chút liêm sỉ ông ơi

  • đặng tuất nói:

   cái “thằng tiến sỹ” này viết bài hay quá, cho nó vào nhà thương điên, viết chữ mà cũng không biết cách ra nữa, bằng tiến sỹ chắc nó vừa mua 18 triêu như báo tuổi trẻ đăng ngày 27 hay 28 tháng 6 gi đó. Giọng điệu của cộng sản chính thống, thăng nào nói cũng giống thằng nào, không khác đâu được, nó nói vật thôi chứ đánh nhau là nó lên máy bay chạy ra nước Mỹ liền, nhà và con cái tiền bạc nó ở bên đó hết mà.

 78. Bush nói:

  VN nghèo nàn, lac hâu thì chang sao. Chi so mât Ðang thui. Thê gioi van minh nhìn dân tôc VN cung nhu nguoi thành phô nhìn nguoi vùng sâu, vùng xa vây. Cân soi roi ánh sáng van minh vào nhung ngo ngách tam tôi nhât cua nhân loai. Bao biên là ban chât cua chê do doc tài.

 79. Yeu nuoc, nhung ghet cs nói:

  Truoc tien toi xin loi ve noi loi, nhung toi ko chiu noi cai may lao cs nay, xin loi TS Cao Xuan Trung voi tien si Cut’ CS tien si chac tien si cung tom’ tac khen ngon, cai mac tien si khong dang mot xu, khi ma quyen loi cua nhan dan, dan toc bi cha` dap, bi boc lot trang tron cua lu cs tham doc, co loi suy nghi au tri.

 80. Hòa Bình nói:

  Đại tá, TS. CAO XUÂN TRUNG là sĩ quan làm tay sai, ôm gót bọn bành trướng do đảng cộng sản Trung Quốc có cái lưỡi bò muốn thâu tóm Biển Đông và xâm lược Việt Nam. Đại tá, TS. CAO XUÂN TRUNG đang đớp cái thứ nhớt dơ dáy do bè lũ bành trướng xì ra. Luận điệu Đại tá, TS. CAO XUÂN TRUNG là luận điệu tuyên truyền của thế lực phản động chống lại Dân tộc Việt Nam luôn yêu hòa bình – Dân chủ – Công lý.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s