Daily Archives: Tháng Bảy 16, 2011

Nguyễn Tường Thụy – Biểu tình ngày mai

Cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc vào ngày mai 17/7/2011 sẽ là cuộc biểu tình thứ 7 liên tiếp, diễn ra trong bối cảnh:

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ | 15 phản hồi

Hà Sỹ Phu – Thành phố HCM cần thúc đẩy các cuộc biểu tình của dân chúng, thay vì ngăn cản

Thưa các quý vị lãnh đạo đảng, chính quyền và các đoàn thể của thành phố Hồ Chí Minh

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ | 12 phản hồi