Daily Archives: Tháng Bảy 18, 2011

CA đạp vào mặt người biểu tình – Ai đạp vào mặt đảng CSVN !

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ | 120 phản hồi

Biết rồi, nhục lắm! đừng nói nữa – Máu đã đổ vì biểu tình !

Biết rồi, nhục lắm! đừng nói nữa Đúng y như mình dự đoán, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo, đàn áp ngư dân Việt Nam chắc chắn sẽ bị bọn tay chân của Trung Quốc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ | 31 phản hồi

Người Buôn Gió – Vật cổ truyền 17/7/2011

Người Buôn Gió – Giải thưởng có giá trị cực kỳ lớn, đó là sự phán xét của hậu thế Việt Nam sau này, được ghi vào sử sách của Việt Nam. Đó là một giải thưởng mà chưa có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ | 18 phản hồi

Nguyễn Huệ Chi – Chúng tôi lại đi biểu tình

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ | 11 phản hồi

Nguyễn Tường Thụy – Nhật ký biểu tình

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ | 9 phản hồi