Daily Archives: Tháng Bảy 28, 2011

Nguyễn Ngọc Già – Cù Huy Hà Vũ còn thiếu chỉ một nụ cười rạng rỡ

Vậy là chỉ còn bốn ngày nữa, TS. Cù Huy Hà Vũ lại một lần nữa bước ra chốn pháp đình để nghe “quan” tòa “luận tội”. Nhiều người cho rằng, rồi vụ án của anh cũng sẽ “được” xử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 28 phản hồi

Nguyễn Tường Tâm – Sĩ Phu Bắc Hà và phiên xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ (2/8/2011)

“Sĩ phu Bắc Hà”, một danh xưng được quần chúng dành cho một tầng lớp, một giới người, với đầy kính trọng. Danh xưng đó không biết xuất hiện từ bao giờ, nhưng chắc từ lâu lắm, cùng với sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 10 phản hồi

Châu Xuân Nguyễn – Vụ án TS Cù Huy Hà Vũ, “Not only must Justice be done; it must also be seen to be done.”

Câu này dịch ra tiếng VN là : “Không những công lý được thực thi, mà công lý phải được quần chúng nhìn thấy là đã được thực thi”. Đây là lý do mà tất cả phiên Tòa trên thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Diễn biến vụ án | Thẻ , | 2 phản hồi

Bùi Tín – Xử phúc thẩm Luật sư Hà Vũ: khéo mà mắc lỡm

Ngày 2-8-2011 sắp đến tòa án Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm Luật sư Cù Huy Hà Vũ về cái gọi là “tội tuyên truyền chống nước CHXHCN Việt Nam”.

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 13 phản hồi

RFA – Tân Chủ Tịch nước hứa một lòng vì dân

Nhà báo Bùi Tín – Nếu thật sự nghe theo tiếng nói của toàn dân, của trí thức thì nhà nước Trương Tấn Sang cần thả ngay lập tức, không điều kiện cho TS Cù Huy Hà Vũ vì anh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Diễn biến vụ án | Thẻ , | 28 phản hồi

Thư của những người tham gia&ủng hộ biểu tình gửi ông Giám đốc Công an Hà Nội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——*——

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ | 13 phản hồi

Tuần hành Yêu Nước, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và âm mưu đen tối của “Tập đoàn Đồng thuận”

Dân Làm Báo – Trong suốt gần 2 tháng qua đảng và nhà nước CSVN đứng trước một thử thách nghiêm trọng: nhiều người dân liên tục đứng lên, với sự hưởng ứng của các thành phần quần chúng khác nhau từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 8 phản hồi