Phạm văn Điệp – Luận bàn với cơ quan an ninh Việt Nam

Trong thời gian qua tại Việt Nam, tôi được cơ quan an ninh Việt Nam chú ý và được mời đến để đàm luận với nhau về các vấn đề về Biển Đông giữa Việt Nam với Trung Quốc, vụ án Cù Huy Hà Vũ và các vấn đề vô lý trong bầu cử ở Việt Nam. Trước các chủ trương phải để cho Đảng và nhà nước lo và điều phối trong các sự việc liên quan đến biển Đông, chủ trương kết luận ông Cù Huy Hà Vũ phạm pháp và chủ trương Đảng không giao cho ai quyền lãnh đạo, chỉ đạo trong bầu cử, tôi đã giải thích với cơ quan an ninh Việt Nam như sau :
1. Chủ trương để cho Đảng, nhà nước lo và điều phối trong các sự việc liên quan đến biển Đông giữa Việt Nam với Trung Quốc là một chủ trương bất lợi cho an ninh, chủ quyền quốc gia Việt Nam và bất lợi cho uy tín của chính phủ với người dân Việt Nam và thế giới.

Do sự vội vã tán thành Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa năm 1958 bằng Công hàm của Thủ tướng chính phủ Việt Nam là Phạm văn Đồng gửi cho Thủ tướng Trung Quốc là Chu Ân Lai nên mọi cuộc đàm phán của chính phủ Việt Nam sau này với Trung Quốc để khẳng định chủ quyền của Việt Nam gồm có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều bị phía Trung Quốc khống chế , bác bỏ và có lý do để chỉ chỉ trích phủ Việt Nam lật lọng, thủ đoạn và vô liêm sỉ. Người dân Việt Nam không thể khoanh tay đứng nhìn quân xâm lược Trung Quốc vừa ăn cướp vừa lên giọng dạy dỗ liêm sỉ nên đã cùng nhau tập hợp phản đối Trung Quốc xâm lược và đòi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa dựa theo các bằng chứng lịch sử , nhằm không cho Trung Quốc lợi dụng Công hàm có nội dung liên quan đến chủ quyền quốc gia không thông qua biểu quyết của Quốc hội và toàn dân. Gỉai pháp hiệu quả hiện tại phải để cho dân lo liệu theo tinh thần “Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”. Đảng , chính phủ phải thành thật nhận khuyết điểm trước người dân và cùng nhân dân Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt lợi dụng công hàm sai trái để tiến tới bàn giao chủ quyền dựa theo các bằng chứng sở hữu lịch sử. Kiên quyết không tán thành việc câu giờ để Trung Quốc tiếp tục chiếm đóng, tạo bàn đạp để gây hấn, phá hoại và bắn giết ngư dân Việt Nam.
Trong thời gian qua, những người Việt Nam yêu nước đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lươc. Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam đã tiến hành một loạt các hành vì sai trái như cô lập, đàn áp, đe dọa người yêu nước đã tham gia biểu tình, loại bỏ những người công dân Việt Nam yêu nước ra khỏi cộng đồng xã hội bằng cách không cho báo chí là diễn đàn của người dân nói về tinh thần yêu nước của người Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Những hành vi đó của Đảng và Nhà nước phải được xem là phản dân, hại nước và cần phải xem xét lại.Không có kẻ nào có quyền ngăn cấm lòng yêu nước hay đăng ký phiền hà để bày tỏ lòng yêu nước, mà chỉ có kẻ cướp và bán nước mới hay làm các điều ngăn cản và phiền hà này.
2.Tạo ra Vụ án Cù Huy Hà Vũ, Chính quyền đã gây một tổn thất nặng nề cho an ninh, chủ quyền quốc gia và đẩy Việt Nam vào thế tứ cố vô thân để Trung Quốc tự tin hơn trong kế hoạch thôn tính.
Trước câu hỏi của cơ quan an ninh : Tại sao lại khẳng định ông Cù Huy Hà Vũ vô tội và Người không đáng bắt thì bị bắt còn người đáng bắt lại không bắt?
Lời giải thích được nêu lại như sau:
A. Với nhận xét người vô tội không đáng bắt như ông Cù Hùy Hà Vũ
Do trong xã hội đang tồn tại phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và người dân là chủ, cán bộ, đảng viên là đầy tớ nên người dân với hiểu biết của họ, họ có quyền bàn, luận và nêu tất cả các vấn đề đang hiện hữu trong xã hội. Có dân trước, có cán bộ sau. Người dân bàn, hội ý với nhau trước, Đại biểu quốc hội hay cán bộ nắm bắt ý của dân sau và phải đem các ý muốn của người dân ra bàn để lập ra các chính sách phù hợp, lập ra các điều trong Hiến Pháp, trong luật pháp phù hợp, các cơ quan chức năng phải giải quyết các mong muốn, nguyện vọng của người dân một cách khẩn trương và hợp lý.Với tư cách là một Công dân Việt Nam, ông Cù Huy Hà Vũ đã sử dụng kiến thức của mình một cách tự tin để nêu ra các vấn đề cùng các sự kiện để cả xã hội cùng quan tâm và giải quyết theo hướng có lợi cho đất nước và dân tộc. Trong khi nhiều người khác do hiểu biết có hạn, không đủ khả năng nêu ra vấn đề cùng hướng giải quyết, hoặc thiếu tự tin, thiếu can đảm nên không tích cực đưa ra những bài viết, quan điểm sát với thực tiễn. Trong vụ án Cù Huy Hà Vũ có nhiều sự ngộ nhận và quy kết vô lý từ phía chính quyền như cho rằng xuyên tạc lịch sử, coi cuộc chiến tranh trước 1975 là cuộc nội chiến, đòi thả hết người của VNCH trong các nhà tù, tuyên truyền đa đảng, đòi bỏ điều 4 chống lại Hiến Pháp, kêu gọi nước ngoài ( Mỹ) can thiệp vào nội bộ Việt Nam, bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam. Những luận cứ của chính quyền đưa ra trong vụ án đều bộc lộ hiện tượng vi phạm các quyền cơ bản của công dân được ghi trong Hiến Pháp và các văn bản pháp luật của Việt Nam .
– Đánh giá về cuộc chiến trong hoàn cảnh ” Chiến tranh lạnh” bao trùm toàn thế giới, việc người Việt Nam tự tìm các lực lượng hậu thuẫn để đối đầu với nhau là việc đã từng xảy ra, Bác Hồ tìm sự hậu thuẫn của phe XHCN, Ngô Đình Diệm tìm sự hậu thuẫn của phe TBCN là một sự thật, trong khi đó, nhiều tư liệu lịch sử về cuộc chiến đang được bảo mật nên việc đánh giá, nhận định phụ thuộc vào kiến thức chủ quan của từng người, ai đó gọi cuộc chiến đó là nội chiến đối với xã hội cũng không gây hại gì. Việc đang còn bảo mật các tài liệu mật của cuộc chiến và buộc người dân phải nói và hiểu giông như Đảng đã tuyên truyền là vi phạm quyền bày tỏ quan điểm khác biệt, khác chính kiến của người dân. Quan điểm đòi thả hết tù nhân là cán chính VNCH trong các nhà tù hiện nay cũng hoàn toàn phù hợp và có lợi cho dân tộc trong tinh thần đoàn kết, xóa bỏ hận thù, hướng tới tương lai. Nguyễn Cao Kỳ là người còn sống có vai trò và địa vị cao nhất của VNCH đã được chào đón và tự do ở Việt Nam đi lại thì chế độ này sao lại tiếp tục giam tù cấp dưới của ông ta ? Đó là sự bất công cần phải xem xét lại và ông Cù Huy Hà Vũ đứng trước một thực trạng đó đã đưa ra vấn đề và mong xã hội giải quyết theo vấn đề đó cũng là việc làm thường tình, không có gì nên tội.
– Nhân dân Việt Nam đã từng bàn kể cả việc so sánh, thảo luận giữ chế độ nào là phù hợp để Đại biểu quốc hội căn cứ theo nguyện vọng đó mà soạn thảo Hiến Pháp thì việc bàn luận bỏ điều 4, điều 5 hay dăm điều nào đó cũng là việc bình thường trong xã hội, điều này chứng tỏ nhân dân Việt Nam luôn vận động và liên tục góp ý với nhau để xây dựng đất nước. Nếu chính quyền cho rằng việc vân động, bày tỏ hiểu biết để đòi bỏ, thay đổi nội dung một vài điều của Hiến Pháp là chống lại Hiến Pháp thì đáng lý ra phải bắt bỏ tù toàn bộ các Đại biểu Quốc hội từ những năm khi sắp ban hành các HP của Việt Nam 1959, 1980 và 1992 hoặc tối thiểu là bắt bỏ tù những người đang tham gia soạn thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992. Thành ra việc bàn để hủy bỏ hoặc thay đổi nội dung mốt số điều là việc làm thường xuyên trong nhân dân, đặc biệt là giới trí thức và không thể coi đó là hoạt động chống lại Hiến Pháp hay nhà nước. Ông Cù Huy Ha Vũ là một trí thức nên càng không thể phủ nhận vai trò tích cực của ông trong xã hội. Bắt tù công dân vì họ đã bàn luận tích cực các điều của Hiến Pháp là vi hiến vì công dân có quyền bàn luận và tạo cơ sở cho Đại biểu Quốc hội dựa vào đó để biểu quyết.
– Việc đưa ra ý tưởng liên minh với Hoa Kỳ để chống lại kế hoạch thôn tính, xâm lược của Trung Quốc là một giải pháp hữu hiệu. Không riêng gì ông Cù Huy Hà Vũ mà còn bao nhiêu người Việt Nam khác khi nhận thấy an nguy của đất nước trước tham vọng xâm lăng và phá hoại, ăn cướp của Trung Quốc đã phải suy nghĩ tìm trăm phương ngàn kế để đối phó. Có người đưa ra ý tưởng liên kết với Nga, có người cho rằng chỉ cần liên kết với khối Asian, có người bàn nên câu giờ với Trung Quốc để lập thế trận, có người tập trung tạo khối Đông Dương đoàn kết và tương trợ …..nên một Công dân như ông Cù Huy Hà Vũ nêu ra giải pháp liên minh với Hoa Kỳ để chống khả năng hung hăng, coi thường và gây hấn của Trung Quốc là điều tất yếu và đáng được ghi nhận. Việc liên kết quân sự. hay hợp tác toàn diện không có gì là mới lạ, đã được Bác Hồ sử dụng từ 1946 khi dùng Quân đội Pháp thay thế Quân đội Tàu Tưởng hoặc sau này là Hiệp ước toàn diện giữa Việt Nam với Liên Xô 1978 để chống Trung Quốc 1979. Đó là điều không có gì mới lạ hoặc sai trái mà là một việc đáng làm, đáng nêu ra trong hoàn cảnh hiện nay. Bắt bỏ tù ông Cù Huy Hà Vũ về việc kêu gọi liên minh với Hoa Kỳ càng làm cho Trung Quốc thỏa ý vì Bản án cho ông Cù Huy Hà Vũ đã làm cho nhân dân và Chính Phủ Hoa Kỳ buộc phải đối phó với chính quyền Việt Nam và chia rẽ sự hợp tác, Không có Hoa Kỳ cản trở ngáng đường gây hấn của Trung Quốc thì Việt Nam đã rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân và Trung Quốc dễ bề thôn tính. Đó là bản án mà Trung Quốc rất cần để cô lập Việt Nam với Hoa Kỳ,
– Quan niệm của an ninh Việt Nam cho rằng ông Cù Huy Hà Vũ bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc chế độ, chống phá nhà nước đàn áp dân chủ, nhân quyền nên phải bắt ông Cù Huy Hà Vũ nhằm tránh nguy hiểm cho an ninh quốc gia là một quan niệm sai trái, bởi nhẽ ông Cù Huy Hà Vũ đã được chứng minh là một trí thức tích cực trong xã hội hiện tại nên khi cho rằng ông Cù Huy Hà Vũ bị thế lực nào đó lợi dụng thì phải tìm bắt kẻ lợi dụng và hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân là người bị lợi dụng , chứ không thể làm điều ngược lại kém thông minh là bắt người nạn nhân bị lợi dụng. Đó là hành vi hại dân, hại nước.
B. Với người đáng bắt thì lại không bắt.
– Như báo chí, công luân và thông tin nhiều chiều đã phơi bày nhiều sự kiện, riêng bê bối trong vụ Vinashin, trung bình mỗi người dân Việt Nam phải chịu thất thoát hơn 1 triệu ĐVN mà người phải chịu trách nhiệm là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, so với sự việc ông Cù Huy Hà Vũ không gây hại gì cho bất kỳ người dân nào thì Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đáng lý ra phải bị truy cứu trách nhiệm ( phải bị bắt ). Thành ra, mọi quan niệm, hành xử lâu nay nên xem xét lại.
3. Bầu cử ở Việt Nam trong năm 2011 là một hiện tượng phi dân chủ và áp đặt .Cơ quan an ninh không bàn luận thêm.

Với tinh thần sống và làm việc theo Hiến Pháp và Pháp luật trong các sự việc vừa qua, tôi có thể chủ quan đánh giá tinh thần làm việc và hiểu biết phải trái của cơ quan an ninh tỉnh Thanh Hóa hơn hẳn cơ quan an ninh tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi trao đổi với nhau, cán bộ an ninh tỉnh Thanh Hóa đều thấy được sự hợp pháp của từng vấn đề và thỏa mãn trong việc không làm phức tạp vụ việc, không ngăn cản việc xuất cảnh ngày 10.8.2011 của tôi. Tuy nhiên do sự bảo thủ của Bộ Công An, tại sân bay Nội Bài, lúc làm thủ tục trình hộ chiếu xuất cảnh, trên mạng vẫn lưu hồ sơ không cho xuất cảnh và Đội an ninh sân bay Nội Bài đã tham vấn với PA61 tỉnh Thanh Hóa để tôi trở lại máy bay kịp giờ.

Theo PVĐ

https://chhv.files.wordpress.com/2011/04/110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg?w=640

Nghe bài hát “Cù Huy Hà Vũ – người trí thức kiên trung”

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính(Nguyễn Chính)
Thể hiện : Nguyễn Văn Chính

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài vở liên quan và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

19 Responses to Phạm văn Điệp – Luận bàn với cơ quan an ninh Việt Nam

 1. ĐỀ NGHỊ GS NGÔ BẢO CHÂU gởi bài VỀ NỖI SỢ HÈN NHÁT BẠC NHƯỢC

  cho Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam Vietnam United Sciences and Technologies Associations (VUSTA)

  đọc tiếp THEO ĐỊA CHỈ SAU :

  http://dcvonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=8650&mode=&order=0&thold=0

 2. Yêu VN nói:

  Bài viết quá hay. Nhiều đứa to run lên vì sợ sự thật.

 3. Thăng Long nói:

  Bài của anh Phạm Văn Điệp viết rất hay, có tình, có lý. Tôi hoàn toàn ủng hộ.
  “Bình Ngô Đại Cáo, vốn là kết tinh của nguyên lý đấu tranh dựng nước và chiến tranh giữ nước của truyền thống Dân Tộc Việt Nam, mà Nhà Văn Hóa, Nhà Chiến Lược, Nguyễn Trãi sau khi chiến thắng Quân Minh Trung Hoa xâm lược, đã viết lên, đó là: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn”. “Lấy chí nhân mà thay cường bạo”. Đây là nguyên tắc rất cần đưa ra làm Kim Chỉ Nam cho sách lược chiến tranh và hành động đấu tranh của thời đại” (Theo http://greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00CWMe). Lý luận của Phạm Văn Điệp tựa như vậy. Xin CQCSVN hãy noi theo, không nên đàn áp nhân dân, dân không chịu được áp bức sẽ “lật thuyền” nhấn chìm đảng.

 4. Ẩn danh nói:

  Bài viết quá hay. Có nhiều đứa đang sợ run lên.

 5. Hổ Tướng nói:

  bè lũ CSVN tối nát hại người yêu nước như CHHV, hãy diệt nó đi

 6. phamdinhtan nói:

  Kính gởi Quí Vị BBT trang CHHV: tôi có nhận được một phản hồi của Tiến sĩ Nguyễn minh Quang trên bài: (tôi cũng không biết Ông TS này là ai,ở đâu)
  “Luật sư Vũ Đức Khanh: Tin liên qua đến vụ án TS Cù Huy Hà Vũ từ Cao Ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu châu và Canada”
  mà tôi đã chép trên trang của CHHV-Loay hoay không biết gởi đến Quý trang như thế nào,tôi xin chép “đại “vào đây-để Quí vị xem như thế nào,vì trình độ tôi kém-Và tùy Quí vị ,để có thể gởi đến LS Vũ đức Khanh cho rộng đường “dư luận”-Và tôi cũng cho đăng ở phần phản hồi trên log của tôi-Chúc sức khỏe Quí vị-Phamdinhtan’s blog-
  MinhQuang
  thungo@net.net
  Đăng ngày 2011/08/16 lúc 10:27 sáng

  Thư ngỏ gửi ông Luật Sư Vũ Đức Khanh,
  Tôi được đọc thư của Ngài (trên mạng VN), gửi em gái và vợ ông Cù Huy Hà Vũ về việc ông Vũ vừa bị Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tuyên phạt 7 năm tù và 3 năm quản chế ở địa phương. Thiết nghĩ lẽ ra thư riêng thì không nên đưa lên mạng (vì đây không phải có văn hóa truyền thống) song ông đã làm như vậy nêu tôi cũng đành phải viết thư ngỏ cho ông. Thư này tôi muốn trao đổi với ông về 2 khía cạnh: – khía cạnh pháp lý và- về ”nỗi đau lòng” của ông!
  1-Về khía cạnh pháp lý, ông nói rằng CHHV vô tội và dẫn ra Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị- công ước mà VN đã gia nhập năm 1982. Tuy nhiên có lẽ ông đã “quên” Khoản 3, Điều 19 nói rằng: “Việc thực hiện những quy định tại mục 2 của điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, có thể phải chịu một số hạn chế nhất định… để: Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng”.
  Là một luật sư, lẽ ông phải biết rằng, mỗi quốc gia khi tham gia công ước quốc tế về quyền con người đều có quyền nội luật hóa công ước quốc tế phù hợp với “với tính đặc thù dân tộc và khu vực,với bối cảnh khác nhau về lịch sử, văn hóa và tôn giáo”…Diều này được ghi trong văn kiện “ Tuyên bố Viên và Chương trình hành động” của Hội nghị nhân quyền thế giới năm 1993 ở Viên (Áo).
  Trong thư, ông nói rằng”Bản án này lại một lần nữa đã thể hiện rõ bản chất tự do, dân chủ và nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN”. Nếu tôi không nhầm thì ông muốn lên án nền pháp quyền VN. Tôi nghĩ lẽ ra ông phải hiểu rằng sự khác biệt của hệ thông pháp luật giữa các quốc gia dựa trên chế độ chính trị, bản sắc văn hóa và lịch sử là điều bình thường. Điều này cũng đã được ghi nhận trong Điều 1, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, năm 1966:” Tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị của mình và tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa…các dân tộc có quyền tự do định doạt tài nguyên thiên nhiên và của cải của mình”…Như vậy có nghĩa là mỗi quốc gia có quyền xây dựng chế độ chính trị như thế nào đa đảng hay một đảng…, thể chế xã hội ( bao gồm cả hệ thống pháp luật) ra sao là quyền của mỗi nước.
  Nhân đây tôi cũng chia sẻ với ông rằng, ở một quốc gia nào đó, hành vi chống nhà nước bằng “phương pháp hòa bình” hay còn gọi là “bất bạo động“ không cấu thành tội phạm. Thế nhưng ở nước CHXHCN VN thì hành vi cho dù là “bất bạo động”, nếu đó là tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VN được pháp luật xác định là hành vi phạm tội. Như ông biết đấy, đây là quy định pháp luật của nhiều quốc gia nhằm đối phó với thủ đoạn can thiệp, gây bạo loạn, lật đổ chính quyền của những lực lượng chống đối về chính trị đối với Nhà nước và đương nhiên đối với chế độ hiện hữu. Có người nói rằng pháp luật là nhằm bảo về con người, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Muốn bảo về con người thì không thể không bảo vệ chế độ xã hội-là môi trường sinh tồn của mọi người!
  Tôi danh chống Nhà nước bằng hành vi “ bất bạo động”, được quy định tại Điều 88, Bộ luật Hình sự Viêt Nam bao gồm những hành vi sau:
  “a. Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;…
  c. Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN”…
  Những diễn biến của tình hình thế giới thời gian qua cho thấy, từ hành vi” bất bạo động” đến hành vi bạo động chỉ trong gang tấc. Như vậy có thể xem những hành vi được gọi là “ bật bạo động” tương tự như hành vi “ chuẩn bị phạm tội” hoặc “phạm tội chưa thành”, là những khái niệm pháp lý tồn tại ở mọi quốc gia.
  2- về ”nỗi đau lòng” của ông!
  Tôi không nghi ngờ gì tình cảm của ông đối với CHHV, hơn nữa còn thấy ông là người quá “giầu tình cảm” đối với những người có quan điểm chống nhà nước VN nói chung, nhưng lại quá nghèo nàn tình cảm đối với đất nước và dân tộc VN. Xin được hỏi: ông đã giành bao nhiêu thời gian, công sức để đấu tranh, đòi công lý cho hơn 4 triệu nạn nhân chất độc da cam ở VN? Ông đã giành bao nhiêu thời gian, công sức để đấu tranh đòi công lý cho những nông dân nuối cá cá basa, những công nhân sản xuất giầy da, quần áo may sẵn, xe đạp…những người làm ra hàng hàng xuất khẩu đã và đang bị Hoa Kỳ và Châu Âu áp đặt thuế “bán phá giá”phi lý, điều này khiến cho hàng triệu người công ăn việc làm, rơi vào nghèo khó?
  Cuối cùng tôi muốn nói về sự hứa hẹn, hay nói đúng hơn là sự đe dọa của ông đối với Chính phủ VN. Ông có nói tới những việc ông đang làm với cơ quan này, quốc gia kia…nhằm lên tiếng phản đối Chính phủ VN, bảo vệ CHHV và Khuyến kích CHHV rằng: Tổ Quốc, nhân dân sẽ “phá án” cho anh ta…Thiết nghĩ ông đã nhầm: ông đã đánh giá thấp trạng thái thần kinh của Chính phủ VN và đã nhầm về sử dụng ngôn ngữ. Lẽ ra ông có thể kêu gọi Tòa án hãy “ khoan dung” cho CHHV.
  Gửi ông lời chào trân trọng.
  Tiến sỹ Nguyễn Minh Quang


 7. ‘Dậy Mà Đi’ lại hồi sinh giữa Sài Gòn và bắt đầu tại Hà Nội
  ===================

  Dậy mà đi, dậy mà đi !

  Chiến thắng đâu ? Chỉ tòan là Chiến bại !

  36 năm Hòa Bình lập lại

  Hàng triệu lao nô lê lết khắp xứ người

  Hàng triệu Công chúa Huyền Trần thời đại

  Hàng triệu sinh viên du học lạc lối về

  *

  Dậy mà đi, dậy mà đi !

  Chiến thắng đâu ? Chỉ tòan là Chiến bại !

  AI không đau lòng nhìn Quê Hương nghèo hèn xót xa ? ?

  AI mặc áo gấm về làng cưỡi ngựa CÁI chân dài chơi hoa ĐỘC dại

  Dậy mà đi, dậy mà đi

  Dậy mà đi hỡi THẾ HỆ TRẺ HÔM NAY

  Cài đặt NHU LIỆU MỚI trong TIM biết yêu biết ghét

  Cài đặt PHẦN MỀN MỚI trong ÓC biết ý thức biết hành động

  Vứt chiếc khăn quàng đỏ giáo điều dối lừa

  Vứt lời dạy Bác Hồ nặc mùi ngụy ngữ ngụy ngôn

  Giữ chặt trong tim lời Anh hùng Trần Bình Trọng

  « Thà làm quỷ Nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc ! »

  Nắm chặt tay bóp nát trái cam như Anh hùng Trần Quốc Tỏan

  Nắm chặt hai trái đấm thép trước Tòa « cuội »

  Như Anh hùng Cù Huy Hà Vũ bất khuất hiên ngang

  *

  THẾ HỆ TRẺ HÔM NAY dậy mà đi TỔ QUỐC đang chờ

  Dậy mà đi, dậy mà đi

  Dậy mà đi hỡi THẾ HỆ TRẺ HÔM NAY

  NON SÔNG như cá nằm trên thớt

  ĐẤT NƯỚC trên đầu đang treo hàng triệu tấn trên đầu

  Giặc thù truyền kiếp đang tập trận bắn đạn thật trên Biên giới Bắc

  THẾ HỆ TRẺ HÔM NAY dậy mà đi TỔ QUỐC đang chờ

  Dậy mà đi, dậy mà đi

  Dậy mà đi hỡi THẾ HỆ TRẺ HÔM NAY

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

 8. Đảng viên lót đường nói:

  Tin nóng : bán ghế chủ tịch tại Đà nẵng , ai mua ?
  Minh chủ tịch Đà nẵng được hội đồng nhân dân Đà nẵng mới bầu lên chủ tịch thì mấy ngày qua bị bộ chính trị cho đổi ghế và hết ăn . Lý do Minh không chung để giữ ghế .
  Dù hội đồng nhân dân Đà nẵng là trò bù nhìn của đảng thì 14 siêu cướp cũng không nên làm vậy . Một tuần nay chưa có chủ tịch . Nghe đâu 14 tên ra giá bán 300 -500 tỷ . Các phó chủ tịch đang chạy mua .
  Bà con mình chờ xem .

 9. Thay mặt người dân yêu sự thật và công lý nói:

  Bài viết rất hay, tôi ủng hộ bì viết này của tác giả. rất mong mọi người có nhiều bài viết có ý nghĩa như thế này mong mở mang dân trí Việt!

 10. thảo nói:

  Bài viết khách quan, bổ ích. Cảm ơn tác giả.

 11. yêu Hòa Bình nói:

  Tôi đồng tình với suy nghỉ của Tác Giả bài viết này .
  Mong rằng CPVN nên thay đổi cách quản lý & cần hợp tác với Nhân Dân để trước tiên là bảo vệ lãnh thổ và bên cạnh đó thì đây cũng là cách để toàn Dân & CPVN cùng nhau xây dựng một Việt Nam giàu mạnh hơn .

 12. 1nxx nói:

  Tôi hòan tòan nhất trí với tác giả Phạm Văn Điệp về những nhận định chí lý của anh :

  1. Để cho đảng và nhà nước lo thì chết cả lũ vì đảng chả lo được gì cả ngoài mỗi 1 chuyện duy nhất là tự làm giầu bất chính cho bè lũ lãnh đạo, đảng đã làm mất bao nhiêu đất+biển+đảo rồi, để đảng làm thêm thì cả nước đi ăn mày.

  2. Ông Cù Huy Hà Vũ vô tội vì ông chỉ yêu nước, thương dân, bảo vệ Tổ quốc, chống ngoại xâm, chống tham nhũng và từ xưa đến nay những việc này chưa ai dám bảo là tội lỗi cả. Nếu yêu nước là có tội thì cả dân tộc này có tội.

  3.Với người đáng bắt thì lại không bắt là hòan tòan chính xác vì 14 tên đầu xỏ bán nước trong bộ chính trị đáng bắt thì lại bỏ quyên. Trần Bình Minh, Sang Trọng Hùng Dũng Mạnh Phiêu …đáng bắt khẩn cấp thì lại chưa bắt, chúng là thủ phạm chính gây đau khổ cho dân tộc ta.

  4.Bầu cử quốc hội ở Việt Nam 05/ 2011 là 1 trò bịp vĩ đại và là 1 trò hề gây cười đau bụng. Cần giải tán ngay cái gánh xiếc nước ấy đi. Ai đời quốc hội gì mà đảng bảo hát là hát, đảng bảo múa là múa, không làm đảng vui thì đảng dìm đầu xuống cho uống nước no bụng. Đại biểu quốc hội gì mà trông giống như mấy thằng người rơm đứng ngoài đồng để dọa chim phá hoại hoa màu.

  5.Công an Thanh hóa hơn hẳn công an Hà nội vì tinh hoa của ngành công an như đại úy Minh chó, trung tướng gestapo Nhanh đều công tác tại vùng đất mầu mỡ nhất tòan quốc là ” Hà lội ” để kiếm shit ăn.

 13. duongcong nói:

  Bài viết rất hay, cám ơn tác giả nhiều!
  Mong rằng có nhiều thông tin này để người người được rõ.

 14. vinuoc nói:

  Viec co tinh xu CU HUY HA VU la mot bang chung de doa moi nguoi,muon che day su sai lam VINASIN,su sai lam ve du an khai thacBOXIT,da den luc chung ta phai len tieng,hoi dong bao,lat do nhung ke lay danh nghia DANG di nguoc lai loi ich cua nhan dan,yeu cau tra tu do ngay cho CU HUY HA VU.

 15. quoc hoi nói:

  Dung vay vu su CU HUY HA VU DA LAM MAT LONG TIN CUA DAN VOI DANG, muon chung to su cong bang hay tra tu do cho CU HUY HA VU,neu khong phai dua vu an ra su cong khai cho moi nguoi biet,VKS,TOA AN hay tra loi cac cau hoi cua luat su,khong the quanh co mai duoc,su nhu vay :hoac la dan ap,hoac la su qua non yeu ve phap luat???trong ruot thoi ruong roi se ra toi vo.

 16. NGUOI DAN nói:

  Thủ đô mà còn như vậy thì ở miền quê, miền sâu cán bộ họ ấu trĩ đến cỡ nào, họ làm việc mà người dân thấy như không có đầu, chỉ khẩu hiệu và khẩu hiệu, tư duy ở đâu đâu vài thế kỷ trước… Họ ko biết rằng sự nhiệt tình đó sẽ là kẻ phá hoại cho tiến trình công bằng, dân chủ, văn minh và là rào cản to lớn cho sự tiến bộ của đất nước…

 17. thanh nói:

  Nguoi dang bi bat o day nhieu lam, Nong duc manh tu y qua mat CP va QH ban TN cho TAU toi nay dang tung xeo. Le kha phieu ky ban dat bien gioi phia bac, vinh Bac Bo cho tau toi tu hinh. Le duc anh, do muoi chua den 11 can toi bam dit tau nguyen lam no boc toi TH. Con Nguyen tan dung an cap, tham o, doc tai, gia doi , dan ap nguoi yeu nuoc, ky ban BXTN cho tau, ko quan ly dieu hanh de cho 30 tinh ban rung dau nguon cho tau, co tinh moc ngoac an cap tien cua ND trong vu Vinashin lam mat hon 4,5 ty do la toi ac tay troi nhu vay can TRU DI tam toc nha no. Va con lai ca mot lu sau bo tu Bo cho chet, TW, cac tinh thanh , huyen xa, deu cho dua cot va vao nha da het. Noi tom lai cai goi la HTCT cua cai dang cho chet nay la tham tan ban nuoc hai dan can phai loai bo ra khoi XH van minh.

 18. Pingback: Phạm văn Điệp – Luận bàn với cơ quan an ninh Việt Nam | phamdinhtan

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s