Tiến trình dân chủ hóa, phải có ngay Tòa án Hiến pháp (phần 1)

Lời giới thiệu: Ngày Chủ nhật, 20 tháng 6 năm 2010 trên trang voanews.com tiếng Việt có bài viết quan trọng có tựa đề “TS Cù Huy Hà Vũ, từ khởi kiện Thủ tướng đến yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp“.[1]. Bài viết được nhiều bạn đọc quan tâm và đã có nhiều thắc mắc xung quanh vấn đề này, họ cho rằng ngoài các giải pháp của TS Luật Cù Huy Hà Vũ đã đưa ra  như Quốc hội hủy bỏ hay tổ chức trưng cầu dân ý thì còn có giải pháp nào dễ dàng hơn không?.

Việc xây dựng một nhà nước dân chủ pháp trị với một xã hội dân sự như hoàn cảnh Việt nam hiện nay không nhất thiết là phải đập bỏ để thay đổi toàn bộ, mà có thể cải tạo từ từ về mặt luật pháp. Như vậy sẽ đảm bảo sự chuyển đổi hòa bình không đổ máu và đảm bảo hài hòa quyền lợi của các bên.
Sửa đổi Hiến pháp là một trong những bước quan trọng nhất làm nền tảng thay đổi các vấn đề liên quan về bộ máy nhà nước. Nếu như có một giải pháp thiết lập Tòa án Hiến pháp ở Việt nam thì sẽ giải quyết điều 4 như đòi hỏi của TS Luật Cù Huy Hà Vũ hiện nay hết sức nhẹ nhàng và phù hợp với chủ trương của đảng CSVN.

Nhân sự kiện Quốc hội bác bỏ Dự án ĐSCT, sao chúng ta không tính tới một khả năng Quốc hội sẽ đồng thuận cho việc tổ chức một Tòa án Hiến pháp nếu vấn đề này được đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội theo tinh thần Nghị quyết đại hội đảng CSVN lần thứ X?

Bắt đầu từ hôm nay, trong loạt bài liên quan đến vấn đề Sửa đổi Hiến pháp sắp tới này, Kami xin lần lượt giới thiệu các vấn đề quan trọng cần đề cập tới, với hy vọng giúp cho bạn đọc hiểu được sự cần thiết và các biện pháp tiến hành để xây dựng một nền luật pháp cho một nhà nước pháp trị. Đó là giải pháp duy nhất để đảm bảo sự công bằng và để mọi người bình đẳng trước pháp luật. Nếu đạt được điều đó thì đương nhiên điều 4 Hiến pháp sẽ là một điều vi phạm Hiến pháp, nhưng vấn đề là tổ chức nào có quyền phán quyết và ra quyết định hủy điều đó.

Các thành viên Thẩm phán Tòa án Hiến pháp

Hôm nay xin đề cập tới nội dung Tòa án Hiến pháp bao gồm:

1. Sự cần thiết của Tòa án Hiến pháp.
2. Quyền hạn và trách nhiệm của Tòa án Hiến pháp.
3. Cơ cấu tổ chức và biện pháp xây dựng Tòa án Hiến pháp ở Việt nam thế nào?

Phần I: Sự cần thiết của Tòa án Hiến pháp:

Ở Việt nam người ta thường hô hào khẩu hiệu sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, mọi người bình đẳng trước luật pháp v.v.. đã nhiều chục năm nay, đặc biệt là sau khi đảng CSVN tiến hành công cuộc đổi mới đất nước vào năm 1986. Thực ra những người lãnh đạo đảng và chính quyền phần nào hiểu  được tầm quan trọng của việc thượng tôn luật pháp trong việc quản lý nhà nước đối với một quốc gia. Nhưng ở một nước thoát ra khỏi chủ nghĩa Marx-Lenin để đi theo nền kinh tế thị trường như Việt nam thì gặp phải muôn vàn trở ngại, nhưng điều trở ngại cơ bản nhất là sự chuyển đổi từ việc sử dụng nền chuyên chính vô sản thay cho luật pháp để quản lý nhà nước kéo dài nhiều chục năm như ở Việt nam.

Trong nghị quyết Đại hội đảng CSVN toàn quốc lần thứ X đã ghi rõ ““Xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của cơ quan công quyền” và nghị quyết trên cũng xác định phải “Xây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp”. Như vậy khi Đảng đã đặt mục tiêu xây dựng một nhà nước pháp quyền nghĩa là đã định hướng mọi tổ chức và cá nhân đều phải tuân theo pháp luật.

Người Việt nam chúng ta nói chung chưa có thói quen tuân thủ pháp luật một cách triệt để, bởi bộ máy nhà nước của chúng ta vẫn đang ở dạng nhân trị chứ chưa phải pháp trị, người ta hay mang cái tình để áp đặt lên cái lý (luật pháp) từ đó nảy sinh ra tình trạng “phép vua thua lệ làng”, do kéo dài dẫn đến tình trạng phép nước thua chỉ thị của đảng . Như cán bộ địa phương thì vẫn rất ngại đụng đến quyết định của lãnh đạo địa phương mình, dù biết ý kiến chỉ đạo của vị ấy sai luật thậm chí chỉ thị của lãnh đạo mình là vi phạm pháp và trái pháp luật họ cũng phải chấp hành.

Lý do chính bởi nó chịu ảnh hưởng của một hệ thống tổ chức chính trị nhà nước theo trục dọc, với đảng CSVN là tổ chức lãnh đạo toàn diện nhà nước trên cả ba hệ thống hành pháp – tư pháp – lập pháp. Đồng thời trong ngành tư pháp, các cơ quan tư pháp cũng tổ chức theo trục dọc từ trung ương đến địa phương, theo nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên, địa phương phục tùng trung ương.

Một điều bất hợp lý hơn cả do hệ thống tổ chức này Hiến pháp hiện tại quy định tòa án và VKS tổ chức theo địa hạt hành chính. Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao có trách nhiệm báo cáo công tác trước Quốc hội và chánh án, viện trưởng ở địa phương phải báo cáo công tác trước HĐND địa phương. Về mặt văn bản nghị quyết của đảng CSVN khẳng định là tư pháp phải độc lập, cấp ủy không làm thay, nhưng đồng thời cũng khẳng định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng (!?) ở mọi cấp. Điều đó dẫn tới thực trạng hiện nay là cơ quan tư pháp vừa chịu chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của trên, vừa chịu trách nhiệm và dưới sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương. Đó chính là nguyên nhân và lý do vì sao các vụ án điểm và mang tính nhạy cảm thường được các cấp lãnh đạo đảng phán quyết thay cho tòa án, mà người ta gọi là các bản án bỏ túi.

Từ những lý do trên tạo ra một lỗ hổng lớn, tạo điều kiện cho đảng CSVN đứng trên và đứng ngoài pháp luật, điều này đồng nghĩa với việc đảng CSVN có quyền lực cao nhất nhưng không hề bị ràng buộc và khống chế của một tổ chức có quyền tài phán (phân định phải trái và xử lí theo luật pháp) cần thiết. Đảng lãnh đạo toàn diện mọi mặt trên mọi lĩnh vực kể cả lãnh đạo cả Quốc hội và Chính phủ nhưng không ai hay tổ chức nào giám sát hoạt động của đảng

Hệ thống tổ chức chính trị bất hợp lý trên ở Việt nam cũng đã nhiều lần có việc các cơ quan nhà nước ban hành các quy định theo kiểu cứ làm mà không nghĩ đến hiến pháp (như việc cấm đăng ký xe máy trước đây), việc nhiều bộ ngành làm sai luật, việc ban hành giấy phép, điều kiện kinh doanh, hạn chế quyền kinh doanh của người dân… mà không bị một cơ quan nào phán xét cả.

Từ những nguyên nhân và các vướng mắc nói trên đòi hỏi có một tổ chức của nhà nước hoạt động độc lập, có quyền lực để phân xử và xử lý mọi hành vi trong hoạt động của bất kể tổ chức nào. Kể cả đảng CSVN là tổ chức đảng chính trị duy nhất nắm toàn bộ quyền lực của nhà nước theo quy định của điều 4 Hiến pháp đó là “Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Tổ chức đó sẽ được trao quyền để giải thích Hiến pháp và xem xét tính hợp hiến của tất cả các đạo luật, đưa ra các quyết định tư pháp để buộc tội hoặc giải thể một đảng chính trị hoặc đưa ra phán quyết đối với những tranh chấp về thẩm quyền xét xử và những khiếu nại về hiến pháp. Sự có mặt của tổ chức này sẽ giúp hoàn thiện vòng tròn giám sát, đưa luật lên vị trí tối thượng, tạo một nhà nước pháp quyền, không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào đứng trên pháp luật.

Tổ chức đảm nhận vai trò đó chính là Tòa án Hiến pháp.

Xin bạn đọc chớ vội phân vân và đừng nên quên rằng, một khi Tòa án Hiến pháp được thành lập, để đảm bảo các phán quyết của Tòa án này không chịu áp lực hay sự can thiệp của bất kỳ tổ chức và cá nhân nào, thì các thành viên của  Tòa án này sẽ được lựa chọn công khai với sự tham gia của các tổ chức và các cá nhân có uy tín tên tuổi và cuối cùng sẽ được Quốc hội phê chuẩn. Họ sẽ được ở vị trí đó đến hết đời, với một khoản thù lao thỏa đáng của nhà nước, để đảm bảo họ có điều kiện làm việc và xét xử một cách công tâm các vấn đề liên quan tới Tòa án Hiến pháp. Không ai có quyền tước quyền của họ như cách làm của hầu hết các nước khác trên thế giới.

Bạn đọc sẽ nghĩ gì nếu như trong tương lai trong số 9-12 thành viên Thẩm phán Tòa án Hiến pháp có tên nhiều luật gia, học giả có tên tuổi và uy tín xã hội đủ để họ công tâm phụng sự đất nước như TS Luật Cù Huy Hà Vũ,  Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi v.v..là một ví dụ?

(còn tiếp)

Hà nội, ngày 21/6/2010

© Kami

———–
Ghi chú:
[1] http://www1.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/hanoi-lawyer-vietnam-needs-a-multi-party-system-06-19-2010-96724789.html
[2] Xem thêm: Sửa đổi Hiến pháp – bước ngoặt quan trọng sự thay đổi của Việt nam!  http://postsbykami.multiply.com/journal/item/77/77

© Kami 2010

Theo Kami

https://chhv.files.wordpress.com/2011/04/110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg?w=640

Nghe bài hát “Cù Huy Hà Vũ – người trí thức kiên trung”

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính(Nguyễn Chính)
Thể hiện : Nguyễn Văn Chính

&nbsp

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài vở liên quan và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

9 Responses to Tiến trình dân chủ hóa, phải có ngay Tòa án Hiến pháp (phần 1)

 1. Thăng Long nói:

  Bài này Kami viết hay. Tuy nhiên để ĐCSVN thực hiện chủ trương xây dựng Toà án Hiến pháp, người dân, lực lượng dân chủ cần tiếp tục đấu tranh để buộc Đảng CS phải triển khai. Vấn đề là ai đứng ra lựa chọn các thành viên Thẩm phán Tòa án Hiến pháp. Nếu để Đảng lựa chọn thì xem như bằng “KHÔNG”.


 2. Hãy cùng nhau mơ ước !
  ===============

  Hãy mơ ước cùng nhau !
  Về Sáng mai đang gần về
  Và nếu lỡ Ngày mai chưa kịp đến ….
  Chúng ta quyết hứa cùng nhau đem một ngày nào sớm về
  Chúng ta sẽ tiếp tục biểu tình bất bạo động
  90 triệu bước chân Người Việt hàng hàng lớp lớp vạch Đại lộ Dân chủ thênh thang
  90 triệu bước chân Người Việt trùng trùng điệp điệp tạc Giấc mơ Việt Nam
  *
  Hãy mơ ước cùng nhau !
  Về Sáng mai đang gần về
  Và nếu lỡ Ngày mai chưa kịp đến …
  Chúng ta quyết hứa cùng nhau đem một ngày nào sớm về
  Chúng ta sẽ tiếp tục biểu tình bất bạo động
  90 triệu bước chân Người Việt hàng hàng lớp lớp vạch Đại lộ Dân chủ thênh thang
  90 triệu bước chân Người Việt trùng trùng điệp điệp tạc Giấc mơ Việt Nam

  *
  Cho dù có vài lần thất bại
  Nhưng Thất bại là Mẹ của Thành công
  Chúng ta có thể lại cùng vùng lên đứng dậy
  Tìm phương pháp đáp án mới vượt qua
  Thách thức thách đố những đám mây đen quyền lực
  Chúng ta quyết cùng nhau chuyển biến đêm tối thành hàng ngàn ban ngày
  Chỉ khi nào chúng ta ước ao Giấc mơ Việt Nam !…

  *
  Hàng triệu bạn ơi hãy mơ ước cùng với chúng tôi !
  90 triệu bước chân Người Việt hàng hàng lớp lớp vạch Đại lộ Dân chủ thênh thang
  90 triệu bước chân Người Việt trùng trùng điệp điệp tạc Giấc mơ Việt Nam
  90 triệu bước chân Người Việt rút ngắn lại Thời gian – Không gian !
  90 triệu bước chân Người Việt thu ngắn khoảng cách !
  Chúng ta cùng ươm mầm cho Giấc mơ Việt Nam đơm bông kết trái
  Dù Thời cuộc Trào lưu thế nào đi chăng nữa
  Giấc mơ Việt Nam vẫn ấp ủ trong tim óc chúng ta
  Dù cuộc hành trình lữ hành có kéo dài thêm đi chăng nữa ….
  Ngay dù có lúc chúng ta lạc lối bạn mến thân ơi !
  Hòa giải + Đại Đoàn kết sẽ kết hợp chúng ta về nơi hò hẹn của Giấc mơ Việt Nam
  Hướng về Giấc mơ Việt Nam của chúng ta :
  Tự do – Dân chủ – Pháp quyền
  Hướng về Giấc mơ Việt Nam của chúng ta :
  Tự do – Dân chủ – Pháp quyền
  Hướng về Giấc mơ Việt Nam của chúng ta :
  Tự do – Dân chủ – Pháp quyền
  Hướng về Giấc mơ Việt Nam của chúng ta :
  Tự do – Dân chủ – Pháp quyền
  Hướng về Giấc mơ Việt Nam của chúng ta :
  Tự do – Dân chủ – Pháp quyền
  Chỉ khi nào chúng ta ước ao Giấc mơ Việt Nam !…
  Chỉ khi nào chúng ta ước ao Giấc mơ Việt Nam !…
  Chỉ khi nào chúng ta ước ao Giấc mơ Việt Nam !…

  Nguyễn Hữu Viện

 3. BÁO ĐỘNG ĐỎ VÌ CÔNG AN nói:

  Báo động đỏ: hackers cấy mã mở WEB CAM thâu hình tự động gửi về cho Công An Mạng, MỜI XEM LINK:

  http://www.ttxva.org/bao-dong-do-hackers-cay-ma-mo-web-cam-thau-hinh-tu-dong-gui-ve-cho-cong-an-mang/

 4. MỘT MÌNH MỘT MÂM NO NÊ! nói:

  QUÂN ĐỘI CỦA HỌ,

  CÔNG AN CỦA HỌ,

  TÒA ÁN CỦA HỌ,

  ĐẢNG LÃNH ĐẠO CỦA HỌ,

  CHÍNH QUYỀN CỦA HỌ,

  TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG CỦA HỌ

  BÀ CON ANH EM CỦA HỌ

  …………………………………………

  CỦA HỌ TỪ A ĐẾN Z,

  MUỐN NÓI GÌ, LÀM GÌ MÀ KHÔNG ĐƯỢC!

 5. VU_CAO nói:

  1 bai`viet`hay va`sau sac`ve` nen`dang? tri o vn . dang muon xem tiep`p2

 6. TAM QUYỀN nói:

  Trong cơ chế : TAM QUYỀN NHẤT LẬP thì 100 tòa án Hiến Pháp cũng chỉ để trang trí mà thôi.
  chừng nào TAM QUYỀN PHÂN LẬP và những người hoạt động trong bộ máy tư pháp không tham gia một đảng phái nào cả, thì lúc đó CÔNG LÝ mới có cơ hội thực thi!
  ĐÓ LÀ ĐIỀU CHẮC CHẮN!!!


 7. Những Chiến hữu Dân chủ của chúng ta !
  ============================

  Những Chiến hữu Dân chủ của chúng ta !

  Xứng danh con cháu Trưng – Triệu Lạc Hồng

  Những Chiến hữu Dân chủ của chúng ta !

  Xứng danh con cháu Phan Châu Trinh

  *

  Đất thiêng Thánh địa của Dân tộc Việt

  Trường tồn vĩnh cửu trên xương máu Cha ông

  Kẻ thù truyền kiếp Bắc phương

  Phải thất trận ngay trên biên giới biên cương

  Chỉ chúng ta quyết tâm quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh

  Mang lại Dân chủ – Tự do yên ấm thanh bình

  *

  Những Chiến hữu Dân chủ

  Là Toàn Dân của chúng ta !

  Đi biểu tình ngẩng cao đầu

  Những Chiến hữu Dân chủ

  Là Toàn Dân của chúng ta !

  Không bao giờ chịu khuất phục

  Vùng lên đứng dậy

  Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng

  Những Chiến hữu Dân chủ

  Là Toàn Dân của chúng ta !

  Đều làm điều đúng

  Đi trên Con đường Dân chủ – Tự do

  Dáng đi bất khuất tự hào

  Những Chiến hữu Dân chủ

  Là Toàn Dân của chúng ta nối vòng tay lớn đi bên nhau

  Đấu tranh không lùi bước

  Theo lộ trình vạch trước

  Bằng Giấc mơ Việt Nam

  Chúng ta những Người con yêu quí của Mẹ Việt Nam

  Giao trọng trách làm nên Việt Sử hôm nay

  Những Chiến hữu Dân chủ của chúng ta là AI ?

  Hòa Thuợng Thích Quảng Độ

  Linh Mục Nguyễn Văn Ly’

  Mục sư Tin Lành Nguyễn Công Chính

  Giáo sĩ Cao đài Trần Quang Vinh

  Những Chiến hữu Dân chủ của chúng ta là AI ?

  Bác sĩ Nguyễn Đan Quế

  Bác sĩ Phạm Hồng Sơn

  Luật sư Cù Huy Hà Vũ

  Luật sư Lê Thị Công Nhân

  Giáo sư Đoàn Viết Hoạt

  Những Chiến hữu Dân chủ của chúng ta là AI ?

  Trung tá Trần Kim Anh

  Lão Tướng Trần Độ

  Những Chiến hữu Dân chủ của chúng ta là AI ?

  Giáo sư Hoàng Minh Chính

  Tiến sĩ Hà Sĩ Phu

  Đại ú Nguyễn Hữu Cầu

  Anh thư Phạm Thanh Nghiêm

  Kĩ sư Trần Huynh Duy Thức

  Giáo sư Phạm Văn Hoàng

  Những Chiến hữu Dân chủ của chúng ta là AI ?

  Hàng ngàn hàng vạn Tù nhân Lương tâm Lương tri vô danh khác

  Trong ngục tù cộng sản phi nhân

  Những Chiến hữu Dân chủ là Tinh hoa Dân tộc là Tương Lai

  *

  Những Chiến hữu Dân chủ

  Là Toàn Dân của chúng ta !

  Đi biểu tình ngẩng cao đầu

  Những Chiến hữu Dân chủ

  Là Toàn Dân của chúng ta !

  Không bao giờ chịu khuất phục

  Vùng lên đứng dậy

  Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng

  Những Chiến hữu Dân chủ

  Là Toàn Dân của chúng ta !

  Đều làm điều đúng

  Đi trên Con đường Dân chủ – Tự do

  Dáng đi bất khuất tự hào

  Những Chiến hữu Dân chủ

  Là Toàn Dân của chúng ta nối vòng tay lớn đi bên nhau

  Đấu tranh không lùi bước

  Theo lộ trình vạch trước

  Bằng Giấc mơ Việt Nam

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

 8. Cụ nông nói:

  Ông Kami nói đúng, chỉ như vậy thì mệnh đề: “Nhà nước chỉ được làm những gì mà hiến pháp cho phép, người dân được làm những gì mà luật pháp không cấm” mới được thực thi trong xã hội. Tất cả các nước văn minh họ đều làm như vậy, đó là khoa học về quản lý xã hội, là một trong những giá trị văn minh của nhân loại, thế mà ta lại đi tìm cái mô hình không tưởng nào đấy trong khi chưa làm được chiếc xe gắn máy ra hồn!

 9. Giáo dân ngu nói:

  Đúng vậy, phải có tòa án hiến pháp thì mới tránh được tình trạng án đã được quyết ở cung đình (án đã định trước) chứ không phải án được đấu tranh trong quá trình tranh tụng tại pháp đình (án không được định trước). Giữa hai cái đã định trước với cái không được định trước là giống như kiểu cơ hội muôn đời không bao giờ quay trở lại với người đó nếu người đó sai lầm hoặc bị người khác sai lầm tước đoạt đi cơ hội quý giá đó !!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s