GS Tương Lai : “Phải trưng cầu dân ý về điều 4 Hiến pháp”

Sau nhiều lần đình hoãn, Việt Nam bắt đầu chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp 1992. Theo dự kiến, dự thảo Hiến pháp sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10/2013. Phiên họp thứ nhất của Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã diễn ra vào đầu tháng 8/2011 dưới sự chủ toạ của chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chưa biết Hiến pháp sẽ được sửa đổi như thế nào, nhưng trong phiên họp hôm đầu tháng 8/2011, ông Nguyễn Sinh Hùng đã tuyên bố là việc biên soạn dự thảo phải bám sát thực tế, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, nhưng đồng thời phải “ bám sát Cương lĩnh, đường lối chủ trương của Đảng”. Ông Nguyễn Sinh Hùng còn yêu cầu là hoạt động của ủy ban phải “ bảo đảm nguyên tắc sự lãnh đạo của Đảng”. Trước khi trình cho Quốc hội vào tháng 10 năm 2012, bản dự thảo Hiến pháp còn phải được báo cáo cho Bộ Chính trị.

Trong điều kiện như vậy, việc sửa đổi Hiến pháp liệu có sẽ dẫn đến những thay đổi căn bản về thể chế ở Việt Nam? Hiến pháp cần phải được sửa đổi như thế nào để thật sự có tam quyền phân lập, để Nhà nước thật sự là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân?

Đối với giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, những bản Hiến pháp sau này của Việt Nam coi như đã đi thụt lùi so với bản Hiến pháp 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đây là bản Hiến pháp được coi là rất dân chủ, nhất là vì nó bảo đảm tam quyền phân lập và quy định quyền phúc quyết Hiến pháp của người dân. Cho nên, theo giáo sư Tương Lai, việc sửa đổi Hiến pháp 1992 dĩ nhiên phải đáp ứng những yêu cầu mới của thế kỷ 21, nhưng phải dựa trên căn bản là tinh thần của bản Hiến pháp 1946.

Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với giáo sư Tương Lai từ Sài Gòn:

RFI: Kính thưa giáo sư Tương Lai, theo giáo sư, trong việc sửa đổi Hiến pháp 1992, điều gì là trọng yếu nhất?

Giáo sư Tương Lai: Việc sửa đổi Hiến pháp là một điều đáng mừng, vì đó là đòi hỏi của đời sống. Vấn đề đặt ra là phải sửa như thế nào để đáp ứng nguyện vọng của dân. Tôi cho là sửa Hiến pháp tương đối dễ, vì đã có một cái chuẩn, đó là Hiến pháp 1946 của Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam DCCH, được thông qua cách đây 65 năm, tháng 11 năm 1946.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Hiến pháp 1946 là Hiến pháp tiến bộ nhất, mẫu mực nhất. Đó là một Hiến pháp dân chủ, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng chính phủ, một ngày sau khi tuyên bố độc lập 2/9:  “Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ”. Hiến pháp 1946 là làm theo hướng thượng tôn pháp luật để đảm bảo quyền lợi của dân.

Đương nhiên là đã 65 năm rồi, thời cuộc có thay đổi và phải cập nhật với tinh thần của thế kỹ 21 này, nhưng về cơ bản thì phải dựa trên Hiến pháp 1946, theo tinh thần Tuyên ngôn độc lập: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ có những quyền không ai xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Hiến pháp 1992 nếu có được sửa đổi thì phải theo được tinh thần đó.

RFI: Thưa Giáo sư, Hiến pháp 1946 là mẫu mực vì nó phân định rạch ròi tam quyền phân lập: hành pháp, lập pháp và tư pháp?

Giáo sư Tương Lai: Cái mà tôi nói là có một mô hình tương đối chuẩn là Hiến pháp 1946 không phải là ý kiến cá nhân. Tôi có tham dự cuộc họp của hội đồng xét duyệt thẩm định các đề tài sửa đổi Hiến pháp 1992, do Văn phòng QH và Bộ Khoa học Công nghệ triệu tập. Trong Hội đồng đó, tất cả các thành đều nhận định rằng Hiến pháp 1946 là một Hiến pháp mẫu mực, mà những Hiến pháp về sau đó không đạt được. Vậy thì đổi mới có khi lại là quay trở lại cái trước đây. Trước đây làm đúng quy luật, nhưng sau đó người ta lại không làm đúng quy luật, gây nên những trở ngại.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Hiến pháp 1946 gồm có 70 điều, nội dung có nhiều, nhưng chỉ tập trung vào hai vấn đề: xác lập quyền của công dân, quyền của Nhà nước và quyền giữa các cơ quan Nhà nước với nhau. Mà ở đây nổi bật lên hai điểm quan trọng nhất: ngăn cấm sự lạm quyền của quyền lực Nhà nước và đảm bảo quyền tự do dân chủ của công dân.

Hiến pháp 1946 làm nổi bật lên nguyên tắc cơ bản là đặt pháp quyền lên trên Nhà nước và quyền phúc quyết Hiến pháp là thuộc về dân. Nhà nước pháp quyền phải được tổ chức theo nguyên tắc là tam quyền phân lập, để kiểm tra lẫn nhau. Trong Nhà nước pháp quyền ấy, Nhà nước và công chức chỉ được phép làm những gì luật pháp cho phép, còn người dân thì được làm tất cả những điều gì luật pháp không cấm. Những yếu tố pháp quyền đặt lên trên nguyên tắc quyền lực và tổ chức quyền lực là điều mà các Hiến pháp sau này không làm rõ. Bây giờ sửa đổi thì phải quay trở về với tinh thần, nội dung và những nguyên tắc mà Hiến pháp 1946 đã đạt được.

RFI: Thưa giáo sư, có một điểm trước đây không có trong Hiến pháp 1946, đó là vai trò lãnh đạo của Đảng, như quy định của điều 4 Hiến pháp 1992. Vậy thì khi sửa đổi Hiến pháp, có nên xóa bỏ điều 4 hoặc sửa đổi điều khoản này?

Giáo sư Tương Lai: Về điểm này thì theo tôi, tốt nhất là thực hiện ngay tinh thần mà tôi nêu lên trong Hiến pháp 1946, đó là quyền của người dân được phúc quyết Hiến pháp.

Đảng khẳng định là vai trò lãnh đạo của đảng đã được nhân dân tôn trọng. Tôi nhớ là gần đây, bạn tôi, giáo sư Chu Hảo, trong một bài báo có đặt ra vấn đề như thế này: điều 4 Hiến pháp quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy thì để khẳng định một lần nữa là ý đảng hợp với lòng dân, chỉ việc đưa ra trưng cầu dân ý, theo tinh thần quyền phúc quyết thuộc về dân. Nếu đúng là dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, thì quyền phúc quyết Hiến pháp ấy của dân sẽ có sức mạnh lớn lao và làm uy tín lãnh đạo của đảng tăng lên, đồng thời trở thành vấn đề mang tính pháp lý nữa. Vậy thì hãy mạnh dạn đưa vấn đề này ra để người dân phúc quyết.

Cho nên, không nên đặt ra vấn đề là xóa bỏ hay không xóa bỏ điều 4. Ai có quyền làm điều đó? Chỉ có dân mới có quyền mà thôi.

RFI: Thưa giáo sư, ở Việt Nam có một số văn bản luật bị xem là trái với Hiến pháp. Trong Hiến pháp có quy định những quyền tự do như quyền tự do ngôn luận, nhưng trong Bộ luật hình sự Việt Nam lại có điều 88 về tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước”. Làm sao phân biệt được ranh gìới giữa tự do ngôn luận và tội danh này?

Giáo sư Tương Lai: Ở đây có vấn đề: Những điều quy định trong Hiến pháp, những điều quy định trong luật, hay là trong nghị quyết, với quá trình thực hiện đó, thì bao giờ cũng có một khoảng cách. Khoảng cách đó có thể ngắn, mà cũng có thể dài.

Vấn đề đặt ra là nếu tinh thần thượng tôn pháp luật, “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, được thực thi một cách nghiêm túc, thì mọi văn bản luật hay dưới luật đều không được mâu thuẩn với bộ luật tối cao nhất, đó là Hiến pháp, vì Hiến pháp là ý chí của dân tuyên bố trước thế giới về thể chế Nhà nước của mình và cũng là tuyên bố khẳng định là dân sẽ chấp hành trên tinh thần đó.

Quá trình đưa những vấn đề đã quy định trong Hiến pháp, trong luật pháp vào thực tế bao giờ cũng có những mâu thuẩn. Chuyện này phải được khắc phục dần. Để khắc phục nó thì không gì khác hơn là phải làm thế nào để ý thức thượng tôn pháp luật được thực thi một cách nghiêm chỉnh, từ trong dân và trước hết là từ những người cầm quyền.

RFI: Thưa giáo sư, Việt Nam có nên thành lập Tòa án Hiến pháp hay Tòa Bảo Hiến để giám sát tính hợp hiến của các văn bản luật?

Giáo sư Tương Lai: Trong phiên họp thẩm định về đề tài sửa đổi Hiến pháp, chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng, cũng đã đề xuất vấn đề này. Phải có Tòa án Hiến pháp để kiểm tra việc thực thi Hiến pháp. Đó là điều phù hợp với xu thế chung của thế giới. Vấn đề đặt ra là Việt Nam, nếu muốn đi vào quỹ đạo chung của thế giới, thì phải làm theo điều này. Nếu những gì trước nay chưa làm được, thì bây giờ làm đi! Đơn giản thế thôi. Vấn đề đặt ra là: Người dân Việt Nam và những người cầm quyền có muốn thực thi Hiến pháp theo đúng quỹ đạo của thế giới văn minh này hay không?

RFI: Nhưng nếu những thành viên của Tòa án Hiến pháp này cũng là do đảng chỉ định thì làm sao có thể bảo đảm được tính độc lập của cơ chế này?

Giáo sư Tương Lai: Đây là vấn đề nan giải đây. Nhưng bất cứ cái gì cũng đòi hỏi từng bước quá độ. Một lúc mà đòi hỏi ngay thì tôi cho đó là ảo tưởng. Nhưng xu thế chung là xu thế thực thi dân chủ. Dân chủ đang là đòi hỏi mang tính bức xúc của toàn xã hội và về phía đảng lãnh đạo, những người cầm quyền đều thấy rằng, chỉ trên cơ sở mở rộng dân chủ, thực thi dân chủ thì vận hành xã hội mới có thể thông suốt.

Trong việc thực thi Tòa án Hiến pháp, bao giờ cũng có cách thành lập và đề cử, rồi thông qua. Vấn đề là cái quy trình đó phải bảo đảm tính chất dân chủ. Cái quy trình dân chủ đó buộc đảng lãnh đạo, cũng như Nhà nước quản lý phải theo đúng mô hình đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Đó là cái đã được rao giảng từ rất lâu rồi, bây giờ phải thực thi điều đó. Trong đó, phải nhấn mạnh là nhân dân làm chủ như thế nào. Nhân dân phải làm chủ bằng quyền phúc quyết Hiến pháp, bằng trưng cầu dân ý, bằng việc phản biện và đề đạt nguyện vọng của mình mà không bị xem là lực lượng thù địch hay những phần tử muốn “diễn biến hòa bình”. Những vấn đề đó phải được đặt ra một cách công khai, minh bạch trong đời sống xã hội. Đó là để bảo đảm thành công cho việc sửa đổi Hiến pháp, cũng như cho những việc mà hiện nay Nhà nước đang cố gắng làm.

RFI: Xin cám ơn giáo sư Tương Lai.

Thanh Phương

Theo RFI

https://chhv.files.wordpress.com/2011/04/110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg?w=640

Nghe bài hát “Cù Huy Hà Vũ – người trí thức kiên trung”

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính(Nguyễn Chính)
Thể hiện : Nguyễn Văn Chính

&nbsp

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài vở liên quan và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to GS Tương Lai : “Phải trưng cầu dân ý về điều 4 Hiến pháp”


 1. BÀI HỌC NHẬT BẢN trong Quan hệ Nhật-Trung
  ===========================

  “Trong thế giới này không có Tình bạn vĩnh cửu hay Tử thù vĩnh viễn mà chỉ có Lợi ích Nước nhà mới là thực sự vĩnh hằng”
  Thủ Tướng Anh Lord Palmerston
  (20 octobre 1784 – 10 octobre 1865)

  “We have not eternal allies and we have not perpetual enemies. Our interests are eternal and peretual and those interests it is out duty to follow.”

  Lord Palmerston, British Prime Minister
  (20 octobre 1784 – 10 octobre 1865)

  Limits to Japan’s Nuclear Aversion
  Thủ tướng Nhật Eisaku Sato – NOBEL HÒA BÌNH năm 1974 – vào năm 1965 đề nghị là nếu xẩy ra chiến tranh Nhật-Trung, thì Hoa kỳ phải sử dụng vũ khí nguyên tử để tấn công Trung quốc.

  Thủ tướng Nhật Sato bạo gan

  Nếu chiến tranh Nhật-Trung ông bàn :

  Mỹ trả đũa Tàu bom nguyên tử !

  Khôi nguyên Nobel Hoà Bình hết can ! !

  Dù cổ vũ giải trừ vũ khí

  Lãnh đạo kiệt xuất xứ Phù Tang

  Mới hay Trung-Nhật thù truyền kiếp

  Ý kiến gì Thủ trưởng Việt Nam ???

  Nguyễn Hữu Viện

  Dân tộc Nhật Bản rất sáng suốt NGAY TRONG CẢ chọn lựa ĐỒNG MINH CHIẾN LƯỢC không gì sáng suốt và đau khổ cho bằng vẫn chọn lựa ĐỒNG MINH CHIẾN LƯỢC ĐÚNG ĐẮN là Hoa Kỳ ngay sau bại trận và 2 trái bom Nguyên tử tàn phá Trường Kỳ – Quảng Đảo !!!

  ĐÂY LÀ BẰNG CHỨNG Thủ tướng Nhật Eisaku Sato – NOBEL HÒA BÌNH năm 1974 – vào năm 1965 đề nghị là nếu xẩy ra chiến tranh Nhật-Trung, thì Hoa kỳ phải sử dụng vũ khí nguyên tử để tấn công Trung quốc.

  Một tài liệu tối mật của bộ ngọai giao Nhật vừa được giải mật cho biết

  Thủ tướng Nhật Eisaku Sato vào năm 1965 đề nghị là nếu xẩy ra chiến tranh Nhật-Trung, thì Hoa kỳ phải sử dụng vũ khí nguyên tử để tấn công Trung quốc.

  Điểm đáng lưu ý là trên thế giới, chỉ duy có nước Nhật là từng chịu thương đau vì sức tàn phá ghê gớm của bom nguyên tử, cho nên từ lâu Nhật đã cổ vũ việc giải trừ lọai vũ khí giết người hàng lọat này, và chính nhờ sự kiên trì đấu tranh ấy Thủ tướng Sato được trao tặng giải Nobel hoà bình năm 1974, hai năm sau khi ông rời khỏi chức vụ thủ tướng Nhật.

  Ông Sato trở thành nhà lãnh đạo xứ Phù Tang từ năm 1964. Năm sau, khi ông gặp bộ trưởng quốc phòng Hoa kỳ lúc đó là ông McNamara tại Washington, ông đã nói rằng ông hy vọng là nếu xẩy ra chiến tranh Nhật-Trung, thì ông mong Hoa kỳ sẽ tức thì trả đũa ngay Trung quốc bằng vũ khí nguyên tử.

  Đáp lại, vị bộ trưởng quốc phòng Mỹ từng được mệnh danh là kiến trúc sư của cuộc chiến Việt Nam đã chỉ nói rằng, Hoa kỳ có khả năng kỹ thuật để triển khai vũ khí nguyên tử ra thế giới. Khi đó, ông Sato cũng hứa là sẽ để Hoa kỳ sử dụng vùng biển, chứ không phải đất liền của Nhật để chuyên chở vũ khí nguyên tử nếu chuyện đó phải xẩy ra.

  Nhật đã cổ vũ việc giải trừ lọai vũ khí giết người hàng lọat này, và chính nhờ sự kiên trì đấu tranh ấy, mà thủ tướng Sato được trao tặng giải Nobel hoà bình năm 1974

  Năm 1945, Hoa kỳ thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật, khiến hơn 210 ngàn người chết. Đó là lần dầu tiên vũ khí nguyên tử được sử dụng và nó đã gây kinh hoàng cho toàn thể nhân lọai.


  Hiện nay hai nước là đồng minh thân thiết và đang có khoảng 40 ngàn quân Mỹ trú đóng trên lãnh thổ Nhật. Nhờ CHIẾC DÙ NGUYÊN TỬ Hoa Kỳ bảo vệ cho Nhật Bản mà nước này yên tâm làm kinh tế và phát triển mọi lãnh vực công nghệ cao

  Việt Nam sẽ học gì từ Nhật Bản ???

 2. Thăng Long nói:

  Về mặt lý luận cũng như thực tiễn, trên thế giới này (trừ một số nước cộng sản) không có nơi đâu một đảng đứng trên quốc hội, nhà nước, toà án, đứng trên tất cả như ở VN ta. Vì vậy Điều 4/Hiến pháp 1992 cần phải bãi bỏ trước. Còn muốn “trưng cầu ý dân” thì phải có một tổ chức quốc tế giám sát độc lập, chứ để ĐCSVN đứng ra tổ chức “trưng cầu ý dân” thì cũng giống như tổ chức bầu cử quốc hội của 13 kỳ vừa qua mà thôi, vì đảng lãnh đạo “Tuyệt đối, Trực tiếp, Toàn diện” thì làm sao kết quả trưng cầu không theo ý của đảng được?
  Tóm lại khi còn đảng lãnh đạo thì không tổ chức trưng cầu ý dân. Điều tiên quyết là phải xoá bỏ điều 4/Hiến pháp 1992 trước.


 3. HIẾN PHÁP là NGUYỆN VỌNG CHUNG của TOÀN DÂN ….

  Nên cần được tôn trọng qua TRƯNG CẦU DÂN Ý

  Thưa cùng Nhân dân
  ==============

  Thơ Victor HUGO

  ĐỌC nguyên bản tiếng Pháp tại :

  http://www.victor-hugo.info/poemes/365.html

  Nhân dân giống anh; Nhân dân là khủng khiếp lẫn hiếu hoà
  Nhân dân trong vô tận vô cùng, Người trên tầm mức cao xa
  Người trong vận hành chuyển động, Người mang theo vô tận
  Người an tâm cùng tia nắng cùng cảm động vì gió heo may
  Khi hòa điệu hoà âm, khi tiếng thét giọng khàn
  Nơi Nhân dân, bày quái vật thảnh thơi trong đáy thẳm xanh lam
  Từ ấy sóng thần bão lốc nảy mầm, Nhân dân có vực sâu chưa ai biết
  Nơi kẻ độc tài dò tìm ra đi không bao giờ trở lại
  Trên cõi mênh mông của Nhân dân, tên khổng lồ sụp đổ cuối đường
  Như mày tênbạo chúa, Nhân dân đập tan tầu viễn dương
  Đèn hiệu trên Nhân dân cũng như tinh thần nơi anh bạn
  Nhân dân nổi giận uất hận thiên đình, Nhân dân vuốt ve
  Và chỉ có Thượng đế biết tại sao tường tận
  Sóng của Nhân dân nơi ấy vang vọng tiếng lẻng kẻng gươm đao
  Đêm đen bao chùm đầy giọng ma quái thì thào
  Và ta cảm nhận làn sóng này, như vực thẳm Nhân gian
  Gào lên hô thét đêm nay đến mai rồi sẽ nuốt chửng
  Sóng của Nhân dân có lưỡi sắc bén như bảo kiếm thiêng
  Nhân dân ngợi ca khúc hát vô tận đến Sao Vệ Nữ lên cao
  Với đường mông cong căng tròn ghê gớm mầu thiên thanh bao phủ khắp
  Nhân dân là tấm gương phản chiếu mọi tinh vân tinh cầu xa tắp
  Nhân dân có sức mạnh và duyên dáng tuyệt vời
  Nhân dân nâng nhấc tảng đá như giỡn, nhưng Nhân dân nhẹ tay với cả ngọn cỏ
  Sóng của Nhân dân va chạm những đỉnh cao
  Ôi Nhân dân ! Chỉ Nhân dân không bao giờ lừa dối
  Khi mắt nhìn đăm đăm trên bãi cát biển thiêng liêng
  Đăm chiêu trầm tư lự ta đợi chờ giờ thủy triều trào dâng

  Nguyễn Hữu Viện chuyển ngữ

  Lướt bay qua Hiến pháp ….
  =================

  Hiến văn Dân chủ Hồn vọng đây

  Bóng Liên Xô thiếu vắng vai gầy

  Dáng Trung Hoa Dân quyền thấp hẳn

  Tiếc vận hội lập hiến chưa xây

  Dấu ấn Tuyên ngôn Độc lập Mỹ

  Oan nghiệt bi kịch Sử lệ đầy

  Hướng lai xin bỏ qua Điều Bốn (1)

  Kỳ vọng Đa nguyên hương ngất ngây

  *

  Hiến văn Dân chủ Hồn vọng đây

  Bóng Liên Xô thiếu vắng: “xương” gầy

  Dáng Trung Hoa Dân quyền: “lùn” hẳn

  Tiếc Vận hội Lập hiến trời Tây !

  Dấu ấn Tuyên ngôn Độc lập Mỹ

  Oan nghiệt bi kịch Sử lệ đầy ….

  Hướng Lai xin bỏ qua Điều Bốn (1)

  Kỳ vọng Đa nguyên cùng dựng xây

  Nguyễn Hữu Viện
  1. Điều Bốn Hiến pháp cho phép Đảng CS VN độc quyền lãnh đạo …

 4. Ha Tinh nói:

  Hien phap la cua toan dan, can phai duoc tung cau y kien cua nguoi dan. Neu khong thi se khong co gia tri.

 5. ĐỘC ĐẢNG, ĐỘC TÀI ĐÃ BIẾN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH 1 TRẠI TẬP TRUNG KHỔNG LỒ-1 CHỦ TRẠI !!!. nói:

  ĐỘC ĐẢNG, ĐỘC TÀI ĐÃ BIẾN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH 1 TRẠI TẬP TRUNG KHỔNG LỒ-1 CHỦ TRẠI !!!.

  ĐẢNG CSVN KHÔNG CHẤP NHẬN CẠNH TRANH CHÍNH TRỊ LÀ HÈN NHÁT LÀ CAI TRỊ NHÂN DÂN, LÀ ĐƠN ĐỘC TRÊN THẾ GIỚI !!!.

  AI CŨNG BIẾT RẰNG CẠNH TRANH KINH TẾ LUÔN LUÔN ĐEM LẠI NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP VÀ TIẾN BỘ !!!.

  VÌ HẠNH PHÚC NHÂN DÂN, VÌ TIẾN BỘ PHÁT TRIỂN,

  HÃY CÙNG NHAU CẠNH TRANH CHÍNH TRỊ LÀNH MẠNH !!

  CÓ THỂ BỊ MẤT QUYỀN LỰC MỘT NHÓM NGƯỜI, NHƯNG SẼ KHÔNG BỊ MẤT LÒNG TOÀN DÂN !!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s