TS. Cao Đức Thái (CAND) – Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền

Trong bối cảnh quốc tế ngày nay, cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa ” trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền đang diễn ra phức tạp. Đối với chúng ta, đó là cuộc đấu tranh có tầm quan trọng sống còn đối với chế độ xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng.

Quyền con người (QCN) là một trong những thành quả của nền văn minh nhân loại, là giá trị lớn lao mà các quốc gia dân tộc có thể chia sẻ. Dân tộc ta trong thế kỷ XX đã có những đóng góp lớn lao, mang tính đột phá về tư tưởng nhân quyền, thể hiện tập trung trong Tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng do Đảng ta lãnh đạo.

Trên bình diện nhân văn, QCN được xem là một phạm trù đạo đức. Hạt nhân của quan niệm này là sự tôn trọng nhân phẩm, và tinh thần nhân đạo, khoan dung đối với con người. Trên bình diện pháp lý, QCN là các nhu cầu, lợi ích (về vật chất và tinh thần) của tất cả mọi người – “không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo… hoặc các điều kiện khác”  được quy định trong pháp luật – được pháp luật bảo vệ.

Khác với quyền công dân, QCN là quyền của mọi thành viên trong cộng đồng nhân loại. Đây chính là cơ sở lý luận và pháp lý mà các thế lực đế quốc và tay sai của chúng lợi dụng để can thiệp vào công việc của các quốc gia.

Trên phạm vi quốc tế, chiến lược “diễn biến hòa bình” (DBHB), lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền của chủ nghĩa đế quốc diễn ra song song với cuộc đấu tranh vũ trang ngay từ khi Nhà nước công nông đầu tiên ra đời (1917). Từ giữa thập kỷ 80 (thế kỷ XX), lợi dụng cải tổ, cải cách, đổi mới, chủ nghĩa đế quốc đã đẩy mạnh chiến lược này kết hợp với bạo loạn, lật đổ hòng làm thay đổi chế độ xã hội ở các nước XHCN. Có thể nói các cuộc “cách mạng mầu” ở Đông Âu, “cách mạng hoa nhài” ở Trung Đông, Bắc Phi là những biến thể của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Chẳng thế mà ngày nay các thế lực thù địch đang mơ sẽ có “cách mạng hoa sen” ở Việt Nam.

Đối với Việt Nam hiện nay, “các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”. Chủ nghĩa đế quốc cùng với lực lượng tay sai và những phần tử bất mãn, trở cờ, “xám hối” ở trong nước đòi “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí” phi pháp. Chúng tuyên truyền kích động các phần tử cực đoan trong tôn giáo, dân tộc ít người đòi “quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, đòi quyền tự trị, quyền thành lập “nhà nước Đề-Ga”, “nhà nước Khmer-Crom”, “nhà nước H’Mông”, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Thâm độc và nguy hiểm hơn chúng tìm cách, tạo cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta.

Lợi dụng đường lối đổi mới và  những mặt trái của xã hội hiện nay, như tình trạng quan liêu, tham nhũng …, các thế lực thù địch đòi “đổi mới triệt để”, đòi cải cách thể chế chính trị, xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hạn chế sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, đòi thực hiện “tam quyền phân lập”…

Không phủ nhận rằng xã hội ta đang tồn tại nhiều vấn đề bức xúc, như tình trạng “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; như tình trạng quan liêu, tham nhũng, sự phân hóa giàu – nghèo; những bất cập trong y tế, giáo dục; tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, ca sỹ “lộ hàng”, nữ sinh “đánh hội đồng”, bệnh “vô cảm”, cơ chế “xin – cho”, “lợi ích nhóm”… Song không phải vì thế mà có thể phủ nhận được đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhất quán tôn trọng và bảo vệ QCN. Cũng không thể phủ nhận được thành quả hơn 20 năm đổi mới, đã làm thay đổi căn bản đời sống chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam mà cộng đồng quốc tế đã ghi nhận.

Trong bối cảnh quốc tế ngày nay, cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa ” trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền đang diễn ra phức tạp. Đối với chúng ta, đó là cuộc đấu tranh có tầm quan trọng sống còn đối với chế độ xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng. Với niềm tin của nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp, với bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng nhất định chúng ta sẽ đập tan âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh”

C.Đ.T.

Theo CAND

Nhân quyền không thể là trò đùa

Luật pháp liên quan tới quyền con người cần phải thay đổi tùy theo xã hội, nhưng tất cả các nền dân chủ đều được giao trọng trách trong việc xây dựng các cấu trúc xã hội lập hiến, lập pháp để bảo đảm cho các quyền con người đã được khẳng định. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền không thể là trò đùa trong tay “kẻ mạnh”!

Ngày 10-12 hằng năm được tôn vinh là Ngày Nhân quyền quốc tế, được các nước trên thế giới kỷ niệm. Đây cũng là ngày Liên hợp quốc công bố Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.

Trong khi cả thế giới đều hướng đến nhân quyền với những việc làm thiết thực để kỷ niệm Ngày Nhân quyền thì “đến hẹn lại lên”, một số tổ chức và cá nhân phản động lưu vong, thù địch với xu hướng CNXH và sự phát triển tiến bộ của nhân loại đã viện cớ này để ra sức đả kích, chống phá. Ngoài những bài đả phá theo kiểu “mưa dầm” trong suốt năm, cứ đến thời điểm trên, luận điệu của các thế lực thù địch gia tăng về liều lượng và cường độ.

Có một quy luật được lặp lại qua các năm: Các thế lực thù địch, chống phá sự phát triển của các nước đi theo con đường XHCN và các nước tiến bộ khác, đều lấy chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tự do, tôn giáo làm “lá chắn” cho hành động đả kích trắng trợn, như một trò đùa tiêu khiển. Nhiều cá nhân, tổ chức thù địch vẫn ngờ rằng, luận điệu sai trái, phi lý nếu lặp đi lặp lại thường xuyên, liên tục sẽ trở thành có lý, chuyển từ sai thành đúng, từ trái thành phải.

Trên thực tế, sự nói dối trong một số trường hợp nếu lặp lại nhiều lần sẽ khiến tâm lý người nghe ngộ nhận đó là sự thật. Tuy nhiên, điều này không thể áp dụng với những vấn đề có tính thiêng liêng, cốt lõi như nhân quyền. Nhân dân yêu chuộng hòa bình và xu hướng phát triển tiến bộ của nhân loại đã quá hiểu bản chất đằng sau những lời tuyên bố kệch cỡm mượn cớ nhân quyền nhằm lợi dụng chiêu bài chính trị của các thế lực thù địch. Nhân loại tiến bộ không thể chấp nhận những tuyên bố kệch cỡm như một trò đùa hài hước như thổi phồng chiêu trao giải thưởng cho một vài cá nhân chống đối các nhà nước để chống lại nhân dân nước họ.

Tại sao các thế lực thù địch, phản động dẫu biết chiêu bài lợi dụng dân chủ, nhân quyền là lỗi thời, kệch cỡm vẫn ra rả thổi phồng như một thứ vũ khí yếu ớt chống lại xu hướng phát triển tiến bộ của con người? Có thể thấy, sự vin cớ nhân quyền, dân chủ nói trên chỉ như kẻ đuối nước vớ được thanh gỗ, nó chứng tỏ sự bất lực khi tất cả sự đả kích, chống phá đều đi ngược xu hướng phát triển nhân dân yêu chuộng hòa bình và hiển nhiên không có chỗ cho sự tồn tại lạc lõng. Nhân quyền vốn dĩ thiêng liêng với người dân của mọi quốc gia, nó là cái đích hướng tới chứ không thể lạm dụng làm trò đùa thô thiển. Sự lố bịch của những kẻ coi nhân quyền là “trò hề chính trị”. Ai cũng biết, một số nước can thiệp thô bạo về nhân quyền, nhưng chính họ vi phạm trắng trợn về nhân quyền, đưa sự thiêng liêng, cao quý của con người thành trò chơi phục vụ mưu đồ đê hèn, thấp kém. Sự kệch cỡm ấy, hơn bao giờ hết, phải được nhìn nhận đúng.

Nhân quyền, hay quyền con người (là Human Rights) là những quyền tự nhiên  của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Nhân quyền được xem là một trong mười sáng kiến làm thay đổi thế giới. Luật pháp liên quan tới quyền con người cần phải thay đổi tùy theo xã hội, nhưng tất cả các nền dân chủ đều được giao trọng trách trong việc xây dựng các cấu trúc xã hội lập hiến, lập pháp để bảo đảm cho các quyền con người đã được khẳng định. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền không thể là trò đùa trong tay “kẻ mạnh”!

Trường Đăng

Theo CAND

Nghe ca khúc mới: Anh là vầng dương Độc lập – Tự do

https://chhv.files.wordpress.com/2011/04/110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg?w=640

Nghe bài hát “Cù Huy Hà Vũ – người trí thức kiên trung”

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính(Nguyễn Chính)
Thể hiện : Nguyễn Văn Chính

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài vở liên quan và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

10 Responses to TS. Cao Đức Thái (CAND) – Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền

 1. Ẩn danh nói:

  bò nhai lại………….

 2. Ngu Dân nói:

  Ts Cao Đức Thái ?nay là lúc nào mà còn tung giọng điệu hòng lừa dân,ô danh học hàm tiến sĩ quá!!!

 3. Khanh nói:

  Sao Chính quyền không sử dụng “chiêu bài dân chủ” để vạch trần những kẻ sử dụng Chiêu bài đó ?

  Hầu hết những Tiến sỹ được đào tạo ở các trường trong nước có trình độ “lùn lắm” vì đa số thuộc loại “học gạo” thôi, …

 4. Giáo Dân nói:

  Nhân quyền, hay quyền con người (là Human Rights) là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Nhân quyền được xem là một trong mười sáng kiến làm thay đổi thế giới. Luật pháp liên quan tới quyền con người cần phải thay đổi tùy theo xã hội, nhưng tất cả các nền dân chủ đều được giao trọng trách trong việc xây dựng các cấu trúc xã hội lập hiến, lập pháp để bảo đảm cho các quyền con người đã được khẳng định. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền không thể là trò đùa trong tay “kẻ mạnh”!
  Trường Đăng
  Mời mọi người kiểm chứng về nhân quyền VN
  Mùa bội thu sắp đến
  Giáo xứ Mỹ Lộc, GP Vinh bị nhà cầm quyền tấn công
  Nhà cầm quyền Nghệ An tấn công bao vây Nhà Nguyện Con Cuông
  Công an Hà Nội và côn đồ tấn công giáo dân Thái Hà tại Bờ Hồ
  Nhà nguyện giáo điểm Con Cuông lại bị tấn công

 5. Cộng sản đang Cạn sống nói:

  Thời gian còn lại rất ngắn, còn tồn tại ngày nào thì ráng sủa để cho biết là còn thở chứ

 6. Thanh nói:

  Tại sao Chính quyền Việt Nam có nhiều kẻ thù thế ? Thế lực nào là bạn của Chính quyền Việt Nam ?

 7. Lê hiển Dương nói:

  Thằng TS ” Cứt Đái Thao” chuyên môn nói bậy

 8. A Cô Đa nói:

  Đến giờ này mà cậu bé Thái vẫn sủa được những lời lẽ như vậy thì đúng là hết biết !

 9. Yeu cach mang nói:

  Dung roi.toan la nhung luan dieu cu rich a.ts gi?Ts ninh bo thi co!!!

 10. ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ LUÔN CỔ VŨ CHO : ĐA ĐẢNG ĐỂ PHÁT TRIỂN !! nói:

  Độc đảng, độc tài đã biến Tổ Quốc Việt Nam thành 1 trại tập trung khổng lồ – 1 chủ trại !!

  Đảng CSVN không chấp nhận cạnh tranh chính trị là hèn nhát,

  Đảng CSVN không chấp nhận cạnh tranh chính trị là cố tình vơ vét,

  Đảng CSVN không chấp nhận cạnh tranh chính trị là cố tình cai trị nhân dân,

  Đảng CSVN không chấp nhận cạnh tranh chính trị là đơn độc trên thế giới,

  Ai cũng biết rằng cạnh tranh kinh tế đã và đang luôn luôn đem lại những điều tốt đẹp hơn và tiến bộ hơn.

  Vì hạnh phúc nhân dân, vì tiến bộ phát triển !

  Hãy cùng nhau cạnh tranh chính trị lành mạnh !

  Có thể bị mất quyền lực của một nhóm nhỏ người, nhưng sẽ không bị mất lòng toàn dân.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s