TS Cao Đức Thái (CAND) – Cơ sở lịch sử; vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Vai trò lãnh đạo cầm quyền của ĐCSVN là quang minh chính đại. Điều 4 Hiến pháp chỉ là sự hợp thức vai trò lãnh đạo, cầm quyền của ĐCSVN trong suốt chiều dài trên một phần hai thế kỷ qua.

Những thành tựu đã đạt được trong 20 năm thực hiện Cương lĩnh Đổi mới, Cương lĩnh 1991, là đã đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống của nhân dân đã có những cải thiện đáng kể, vị thế, uy tín của Việt Nam đã được nâng cao rõ rệt… Tuy nhiên đất nước vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, trong đó có Chiến lược “diễn biến hòa bình” (DBHB) của các thế lực thù địch. Hiện nay, chúng đang âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng chiêu bài  “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta” . Mục tiêu của chúng là từng bước hạn chế, đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Con đường ngắn nhất, “rẻ nhất” đi đến mục tiêu đó là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp 1992.

Sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ sở lịch sử, chính trị – tư tưởng và pháp lý minh bạch: Về mặt lịch sử, ai cũng biết 80 năm qua, kể từ khi thành lập Đảng, 3-2-1930 đến nay, ĐCSVN do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; trong  các cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược và cũng là người khởi xướng công cuộc đổi mới, hội nhập với cộng đồng quốc tế tạo nên vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế; Về mặt chính trị – tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đi theo Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu của Đảng là: Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước, đồng thời xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đảng ta khẳng định “xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”; “xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”; “phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội và hội nhập với cộng đồng quốc tế”…; Về mặt pháp lý, vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đã được Quốc hội biểu quyết thông qua và được quy định tại Điều 4, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (1992). Điều 4 còn quy định: “Mọi tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Như vậy sự lãnh đạo của Đảng không có nghĩa Đảng đứng trên Hiến pháp và pháp luật. Hơn nữa việc Hiến pháp quy định vai trò lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn phù hợp với quyền dân tộc tự quyết được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc.

Như vậy là vai trò lãnh đạo cầm quyền của ĐCSVN là quang minh chính đại. Điều 4 Hiến pháp chỉ là sự hợp thức vai trò lãnh đạo, cầm quyền của ĐCSVN trong suốt chiều dài trên một phần hai thế kỷ qua. Hơn nữa vai trò đó còn gắn với thời đại mới của dân tộc ta – thời đại độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, gắn với các giá trị của nền văn minh nhân loại.

C.Đ.T.

Theo CAND

Nghe ca khúc mới: Anh là vầng dương Độc lập – Tự do

https://chhv.files.wordpress.com/2011/04/110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg?w=640

Nghe bài hát “Cù Huy Hà Vũ – người trí thức kiên trung”

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính(Nguyễn Chính)
Thể hiện : Nguyễn Văn Chính

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Diễn biến vụ án và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

18 Responses to TS Cao Đức Thái (CAND) – Cơ sở lịch sử; vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

 1. Trời của ThÁnh, đất của ThAnh.
  Con chim trên cành là của Tuấn Anh


  Nguyễn Bá Thánh (1) và chuyện cầu Chệt bằng công nghệ tuyệt chủng
  ===========================================

  Sông Hàn ngắn nhiều cầu bắt ngang
  Bao nhiêu cho đủ lũ buôn càng ?
  Cầu Quay cầu Rồng xé thơ mộng
  Tự biên tự diễn tham ô mang
  Đôi khi tạm ngưng vì sự cố
  Mở cửa Sơn Trà như mỏ vàng
  Quan đỏ chia nhau cùng phá núi
  Bãi biển khu nghỉ mát khang trang

  Quốc sản rơi vào tay Bá Thánh (2)
  Giờ thêm cầu nữa Cổ viện Chàm
  Loài người đây Đỉnh cao trí tuệ !
  Công trình Thế kỷ lũ quan tham
  Nâng bi bốc báo nô bộ sậu
  Bá Thánh nhà ta lại thích Tàu (3)
  Lặn lội khiêng về cầu quay Chệt
  Công nghệ tuyệt chủng tiền đút bao !

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

  2. Khu resort Biển Đông chiếm trọn khu vực bãi Nam chẳng hạn, ai cũng biết khu resort Furama ở Non Nước là của gia đình Nguyễn Bá Thanh.

  Chủ tịt Nguyễn Bá Thanh – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vẫn đủ tiêu chuẩn trở thành ứng cử viên rồi trúng ủy viên Trung ương Đảng qua Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10 (!?) – mà lũ báo nô văn nô thi nô bơm lrrn nịnh bợ gọi là Nguyễn Bá Thánh, xuất thân chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Quảng Nam, Nguyễn Bá Thanh leo lên được cái địa vị hiện nay với khối tài sản kết xù nhờ vào tham nhũng đất đai.

  3. Đặc biệt Nguyễn Bá Thánh thích Tàu .. .. ! Nên y lặn lội khiêng qua Khựa dinh về chiếc cầu quay Chệt làm bằng công nghệ tuyệt chủng ! Thời ấy nhiều tờ báo trong nước nói nhiều đến chuyện công nghệ cổ lổ sĩ của cây cầu, sau này có lần Nguyễn Bá Thánh bào chữa « vậy chứ hiện nay có bao du khách đến Đà Nẵng chỉ cốt để xem chiếc cầu nó quay lúc nửa đêm về sáng. »

  Chắc tụi Tàu cũng đã lại quả cho ông ta một số tiền kha khá vì đã có công mua giúp cái thứ hàng mà ngay cả bên Tàu cũng không xài. Việc xây cầu đương nhiên đem lại lợi lộc riêng tư cho cá nhân hay tập thể tư bản đỏ nhỏ nào đó nên họ mạnh tay vẽ vời, mạnh tay thi triển để có thêm nhiều tiền bỏ túi, không cần biết đến sinh hoạt hay đếm xỉa gì đến phúc lợi của người dân. Trong ngành xây dựng, mỗi năm đầu tư hàng trăm triệu Mỹ kim thì sự thất thoát dù là vài phần trăm cũng là cả hàng chục triệu Mỹ kim.

  Nhắc lại chiếc cầu này là một trong những công trình có liên quan đến chuyện tham nhũng của Nguyễn Bá Thánh, khiến cho một tướng công an cũng tên Thanh mất chức, ra tòa mới đây.


 2. Chúc Tết «Quan Đỏ Gian Tham»
  =======================
  (Cập nhật hóa thơ trào phúng của Thi sĩ Tú Xương)

  Chểnh chảng mà nghe !
  «Quan đỏ» chúc
  Băng (0) dù che đỡ
  Mặt thịt đục
  Gậm khoét tham nhũng
  Lòi đuôi chuột
  Nối đuôi dắt díu
  Rúc tù chung

  * * *

  Chểnh chảng mà nghe !
  «Cán» .. .. chúc giàu
  Hôi của lương dân
  Chúng thi nhau
  Lắm «đô» rửng mỡ
  Sinh mạt đốn
  Vồ «ếch» (1) vào mình
  Thế mới kinh !

  * * *

  Chểnh chảng mà nghe !
  Quan chúc con
  Cậu ấm sứt «vòi» .. ..
  Biếng ác hoang
  Cô chiêu « ghe » .. .. ghẻ
  Thích « vác cày » (2) .. ..
  Cô chiêu cậu ấm
  Thi nhau « choác » (3)
  Mê say cờ bạc
  Thành quỉ ác

  * * *

  Chểnh chảng mà nghe !
  Quan chúc dân
  Chúc dân xong nhanh
  Tự chúc mình
  Nên tu thân đi
  Kẻo dân khinh
  Sống làm việc Thiện
  Nên để đức
  Con cháu ngày sau
  Hưởng lộc mình
  Sống làm việc Nước
  Nên lưu Tiếng
  Đất Nước Mai Sau
  Nhớ đến mình

  Nguyễn Hữu Viện — Paris
  Năm Con Khỉ Bú dù 2004

  0. Băng Đảng mafia
  1. AIDS/HIV, SIDA
  2. Vác cày qua núi .. .. : one of love positions .. ..
  3. Chích choác thuốc phiện thuốc lắc

 3. Cu Tèo nói:

  Thời đại “Con cháu các cụ cả – Có chi các cụ chịu”

 4. Vang Lai nói:

  Noi cho nhieu cung vay thoi
  Oi don dau da nhieu roi, ngay buon them, cang buon them, “dung noi nhieu”

 5. Nghe Cay nói:

  Kinh thua cac Vi
  Toi nghi trong dien dan nay. Ong Cao Duc Thai cung co quyen dua ra quan diem cua Ong ta, chung ta co quan diem cua rieng minh nhung cung nen co thai do lich su cua nguoi tri thuc.
  Toi da co nhieu Comment noi ve DCS cam quyen. Toi cung khong phu nhan su lanh dao cua Dang CSVN da lanh dao nhan dan den thong nhat dat nuoc. Nhung do la thoi ky DCS van co chut gi do dan chu, vi dan, vi nuoc (quan diem ca nhan toi, bang chung la hang van con nguoi san sang tham gia theo tieng goi cua dang CS). Con thu hoi tu 1992 den nay, vi lo so va tham chi lo bo mat that la 1 chinh quyen doc doan, chuyen quyen, tham nhung, tao ra ca 1 the he suy doi ve dao duc, thay hiep dam hoc sinh, con giet Cha giet Me, vo dot chong, cac xep tap doan do nha nuoc CS tao ra thi hut mau cua nguoi dan, bien lai thanh lo, tien vao day tui tham cua chung va cac vi lanh dao Dang va Nha nuoc (Neu cac vi phu nhan sao cac vi khong minh bach hoa tai chinh cac tap doan nay tu truoc, ma phai mat 20 nam doi moi de co chut cong khai nhu hom nay (ma chua biet khi nao moi thuc thi nua). Ve mat chinh tri thi phai noi la DCS ban nuoc hai dan: Ngu dan bam bien lam an va bao ve chu quyen quoc gia thi bi Tau Cong bat bo, ban, giet, thu hoi ngu cu, phat tien. Vi cam phuc Ngu dan va vi chu quyen dat nuoc, nhan dan, tri thuc xuong duong bieu tinh chong Trung Cong thi lai bi chinh nha cam quyen CSVN dan ap, bat bo, dap vao mat … de o be Tau cong. Do chi la 1 vai su kien noi troi thoi, con hang nghin vo so su tan bao ma DCS doi xu voi nguoi dan VN thi khong sao ke het
  Thu hoi Ong Cao Duc Thai, Ong nen binh tam thoat ra khoi u me cua cai bay CSVN di, chu nguoi dan Nghe An que toi da thoat ra tu lau roi.
  Chao cac vi.

 6. ĐƠN KHIẾU NẠI (gãi tai trâu) CỦA BÀ BÙI THỊ MINH HẰNG : nói:

  ĐƠN KHIẾU NẠI (gãi tai trâu) CỦA BÀ BÙI THỊ MINH HẰNG, XEM TẠI ĐÂY:
  http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/12/on-khieu-nai-cua-ba-bui-thi-minh-hang.html

 7. Thanh nói:

  Nếu đúng như Cao Đức Thái nói thì trưng cầu dân ý về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đi.
  Kết quả trưng cầu dân ý có giá trị hơn triệu lần những lời lẽ hay bài viết có tính chất “tự thừa nhận, tự khen bản thân”.

  Một người có liêm sỷ thì không bao giờ tự khen mình trước người khác.

 8. Viet nói:

  Tiến sĩ gì mà nói giống như cha mẹ sắp chết đòi chia của vậy cha? Tôi là công nhân còn ko nghe lọt lỗ tai nữa là… Nói về đảng phải theo tính đảng đó là LÒNG DÂN, đừng PR giống như phòng maketing của công ty tôi quá, thằng này theo tôi đoán chắc học hết lớp 5, học thêm bồi dưỡng ngắn hạn phổ thông rồi học tại chức, lo lót sao mới có cái vị cức là TS…

 9. Cái hang Pác Pó CÓ CON CHỒN LÙI THÒ RA THỤT VÀO …… ấy nằm mẹ trên đất khựa rồi
  ẢI NAM QUAN và Nửa THÁC BẢN GIỐC nằm mẹ trên đất khựa rồi

  “Đã có bác MAO XẾNH XÁNG nghĩ hết rồi….bác MAO không bao giờ sai !” HỒ Chủ tịT
  16 chữ DZÀNG DẺO + 4 DỐT + Viện KHỔNG CHẾT mà lão TẬP tặng cho mỗi Tỉnh VN ….

  Cái hang Pác Pó CÓ cáo CON CHỒN LÙI THÒ RA THỤT VÀO …… ấy nằm mẹ trên đất khựa rồi
  ẢI NAM QUAN và Nửa THÁC BẢN GIỐC nằm mẹ trên đất khựa rồi

  “Đã có bác MAO XẾNH XÁNG nghĩ hết rồi….bác MAO không bao giờ sai !” HỒ Chủ tịT
  16 chữ DZÀNG DẺO + 4 DỐT + Viện KHỔNG CHẾT mà lão TẬP tặng cho mỗi Tỉnh VN ….

  Cái hang Pác Pó CÓ cáo CON CHỒN LÙI THÒ RA THỤT VÀO …… ấy nằm mẹ trên đất khựa rồi
  ẢI NAM QUAN và Nửa THÁC BẢN GIỐC nằm mẹ trên đất khựa rồi

  “Đã có bác MAO XẾNH XÁNG nghĩ hết rồi….bác MAO không bao giờ sai !” HỒ Chủ tịT
  16 chữ DZÀNG DẺO + 4 DỐT + Viện KHỔNG CHẾT mà lão TẬP tặng cho mỗi Tỉnh VN ….

  Cái hang Pác Pó CÓ cáo CON CHỒN LÙI THÒ RA THỤT VÀO …… ấy nằm mẹ trên đất khựa rồi
  ẢI NAM QUAN và Nửa THÁC BẢN GIỐC nằm mẹ trên đất khựa rồi

  “Đã có bác MAO XẾNH XÁNG nghĩ hết rồi….bác MAO không bao giờ sai !” HỒ Chủ tịT
  16 chữ DZÀNG DẺO + 4 DỐT + Viện KHỔNG CHẾT mà lão TẬP tặng cho mỗi Tỉnh VN ….

 10. 4 THẰNG ĐIÊN KHÙNG : VIỆT NAM, TRUNG QUỐC, TRIỀU TIÊN, CU BA nói:

  HOAN HÔ SỰ KIÊN TRÌ PHÁT TRIỂN BÁM ĐÍT THẾ GIỚI CỦA 4 THẰNG ĐIÊN KHÙNG : VIỆT NAM, TRUNG QUỐC, TRIỀU TIÊN, CU BA

  HOAN HÔ SỰ KIÊN TRÌ PHÁT TRIỂN BÁM ĐÍT THẾ GIỚI CỦA 4 THẰNG ĐIÊN KHÙNG : VIỆT NAM, TRUNG QUỐC, TRIỀU TIÊN, CU BA


 11. Lão TẬP CẬN BÌNH bành trướng QUYỀN LỰC MỀM qua Viện KHỔNG CHẾT (0)
  ======================================================


  KHỔNG Huyển Hựu (1) trong Dinh Thái thú

  Bầy khuyển mã ra vào cúi lưng gù

  Nối đuôi nhau trình diện tớ bưng bô ra mắt chủ !(2)

  Nay lão TẬP đòi mở Viện KHỔNG CHẾT cho dù

  Tượng Khổng Tử trên Thiên An Môn lúc bày ra lúc bỏ

  Rõ ràng muốn bành trướng QUYỀN LỰC MỀM ruồi bu

  Tuổi Trẻ Việt Nam thiết tha Văn hóa Âu-Mỹ khai phóng

  Nỉ ngộ KHỔNG CHẾT thắt bím mặc  xường xám  buồn như cù ! …

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

  (0) Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm với kêu gọi sớm thành lập các Viện Khổng Tử ở Việt Nam. Viện Khổng Tử là hình thức trung tâm quảng bá văn hóa Trung Quốc ở các nước ngoài, hiện chưa có ở Việt Nam tuy đã mở ở nhiều nước.

  (1) Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHND Trung Hoa Khổng Huyền Hựu vừa mới nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam vào tháng Chín 2011

  (2)
  Phát hiện loài bò sát mới ở VN

  Thạch sùng ngũ sắc và thằn lằn toàn giống cái là hai chủng loại động vật mới được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát hiện tại Việt Nam.

  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/12/111212_new_species_gecko.shtml

  Lưu vực sông Mekong được cho là rất đa dạng về mặt sinh học
  Trong báo cáo được công bố vào hôm thứ Hai 12/12, WWF cho biết họ đã phát hiện những giống loài kỳ lạ chẳng hạn như thằn lằn tự nhân bản.

  BÊN QUÊ NHÀ giờ này có hàng TRIỆU loài bò sát mới ….đến nỗi THÁI THÚ Khổng Huyển Hựu CHÁU của lão KHỔNG CHẾT ( Tử ) mới đến DINH THÁI THÚ ….đã có hàng trăm thằng CHÓP MU đỉnh cao CHí tuệ từ BỘ TRính CHỊ chính EM …đến các Bộ Trưởng Thứ chưởng BÒ 5 CẰNG ( 4 CHÂN DAI + 1 CHÂN NGẮN ! !!! ) loài bò sát mới ..VÀO CHÚC PHUNG THÁI THÚ Khổng Huyển Hựu CHÁU của lão KHỔNG CHẾT ( Tử ) …
  Cứ hình hình thằng cu lờ PHÙNG QUANG THANH vòng tay khép chân

  BẤM VÀO XEM hình sau THÌ BIẾT …chắc TRỌNG “lú” CÒN BÚ …. răng chắc C……….ẶC BỀN của thằng THÁI THÚ Khổng Huyển Hựu CHÁU của lão KHỔNG CHẾT ( Tử )
  RÔI THẤY bác HỌA SĨ BIẾM HỌA Ba Bui QUẢ TÀI TÌNH khi nêu đượ cái ý
  AI ĐỜI
  tác giả viết TỰ TRUYỆN và tác giả (đúng là tOác GIẢ chứ KHÔNG THẬT !) TỰ TRUYỆN LẠI LÀ MỘT
  bác TRẦN DÂN TIÊN = bác HCM !!!!

  BẤM VÀO XEM hình sau THÌ BIẾT …

 12. ĐỘC TÀI, ĐỘC ĐẢNG CSVN HÈN NHÁT nói:

  Đảng CSVN không chấp nhận cạnh tranh chính trị là hèn nhát,

  Đảng CSVN không chấp nhận cạnh tranh chính trị là cố tình vơ vét,

  Đảng CSVN không chấp nhận cạnh tranh chính trị là cố tình cai trị nhân dân,

  Đảng CSVN không chấp nhận cạnh tranh chính trị là đơn độc trên thế giới,

  Ai cũng biết rằng cạnh tranh kinh tế đã và đang luôn luôn đem lại những điều tốt đẹp hơn và tiến bộ hơn.

  Vì hạnh phúc nhân dân, vì tiến bộ phát triển !

  Hãy cùng nhau cạnh tranh chính trị lành mạnh !

  Có thể bị mất quyền lực của một nhóm nhỏ người, nhưng sẽ không bị mất lòng toàn dân.

 13. nặc danh nói:

  Mọi ngươi nói :
  ” …Cương lĩnh 1991, là đã đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển…. ” là do :
  + Đói quá , bị Liên Xô bỏ rơi và Trung Quốc đi theo con đường đó làm CSVN mất phương hướng nên như kẻ bơ vơ chờ chết đành làm nhục chơi với anh bành trướng , thấy tư bản chưa dẫy chết mà mình chết đến nơi rồi đành làm cái bang đi theo nó .
  Chính cương lĩnh 1991 của đảng CSVN là phản động , đi ngược lại đường lối ” Kiên định XHCN ”

  tao điều kiện cho CNTB áp sát vào thành trì XHCN và tất nhiên phải chịu mọi chi phối của nó và bây giờ dở thói múa miệng ” Diễn biến hòa bình ” – nghe phát ói .

  ” ….. ĐCSVN do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 … ”
  + Mấy đảng cùng đảng CSVN giành chính quyền và xây dựng nước VNDCCH đâu hết rồi , ai thủ tiêu hết trơn , chú C.Đ.T của CAND cho biết nhé .
  + Cái từ ” cướp chánh quyền” đã nói lên là kẻ cướp rồi cón gì .

  ” …..Về mặt chính trị – tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đi theo Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh … ” .
  + CN Mác – Lê thì bị nóoc – ao rồi còn cụ Hồ thì nói ông không có tư tưởng gì cả mà đi theo chủ trương các đại ca Nga Tầu cộng mà bây giờ cứ tuyên truyền láo lếu – tự trọng một chút nhé mấy cha .
  + Dãy từ ” Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ” nghe ra thì tuyệt cú mèo cứ y như là nền dân chủ Pháp quốc nhưng xem lại thì ý ẹ .

  ” …..Đảng ta khẳng định xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ….” Định hướng XHCN để đảng ta có cơ hội tham gia vào hoạt động kinh tế để làm giàu cho cán bộ cao và trung cấp , chứ hỏng lẽ để bọn tư sản trong nước giàu còn mình thì nghèo sao , mình cũng có phần chứ để rửa tiền tham nhũng và hối lộ . OK

  Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội và quốc hội là của đảng đâu là của dân , cứ hỏi mấy ổng thì biết , ai điều hành các tổ chức này . Các tổ chức này để lừa dư luận thế giới và mị dân mà .

  “…. vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đã được Quốc hội biểu quyết thông qua và được quy định tại Điều 4, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (1992) … ”
  + Đa số thành viên trong quốc hội là đảng viên CS thì đương nhiên phải dể dàng thông qua điều 4 phải không các cụ , các cụ cứ hù người ta hoài – sợ ma quá .
  + Các cụ sợ nên ráng đưa điều 4 này vào để làm cớ hợp pháp đập mấy thằng đòi dân chủ đa đảng nhí nhố nhưng yêu nước phải không mấy cụ . Riêng vụ điều 4 này thì các cụ bám triệt để lắm còn các vấn đề thực hiện quyền dân chủ trong hiến pháp thì các cụ lờ tịt đi , thế mới đáo để và khốn nạn chứ .

  ” …. Điều 4 Hiến pháp chỉ là sự hợp thức vai trò lãnh đạo, cầm quyền của ĐCSVN … ” . Cái này mới lộ mặt mình đốn mạt nên sợ chết yểu nè . Từ 3-2-1930 đến 1990 sao không sợ chết mà từ 1991 mới thì sợ chết bởi trước kia có thể xem là ” Tinh hoa ” nhưng bây giờ thì lộ mặt nhiều quá rồi , những bí mật xấu của quá khứ bị phơi bày còn hiện tại thì tha hóa , lừa dối , tham nhũng – thật tội nghiệp .

  Còn ” …. vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng CSVN gắn với các giá trị của nền văn minh nhân loại…… ” Câu này mới thật là quá đáng nhé – ” Nền văn minh dã nhân ” thì có .

  Nói chung bài này vứt sọt rồi mà thẳng nào đưa lên đây .
  Còn thằng tác giả C.Đ.T. đem bài này cho cha mẹ , vợ con mày đọc thì coi chừng họ chửi đó .

  HÈN GÌ NÓ DẤU TÊN .

 14. 1 BẦY GIA SÚC, 1 BẦY NÔ LỆ CỦA ĐỘC TÀI, ĐỘC ĐẢNG CSVN ! nói:

  – Chúng ta không phải là một bầy gia súc của độc tài – độc đảng csvn,

  – Chúng ta không phải là một bầy nô lệ của độc tài – độc đảng csvn,

  – Chúng ta hãy đừng để cho độc tài – độc đảng csvn đánh cắp mất phẩm giá con người ,

  – Chúng ta hãy đừng bao giờ quên đang sống trong 1 trại tập trung khổng lồ của 1 chủ trại là độc tài – độc đảng csvn,

  – Nước mắt đã thành sông, thành biển !!

  – Uất hận đã thành núi, thành rừng !!

 15. ĐỘC ĐẢNG, ĐỘC TÀI ĐÃ BIẾN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH 1 TRAI TẬP TRUNG KHỔNG LỒ-1CHỦ TRẠI ĐẢNG CSVN !!! nói:

  Độc đảng, độc tài đã biến Tổ Quốc Việt Nam thành 1 trại tập trung khổng lồ – 1 chủ trại !!

  Đảng toàn trị của chúng,

  Quân đội của chúng,

  Công an của chúng,

  Viện kiểm sát của chúng,

  Tòa án của chúng,

  Truyền thông đại chúng của chúng,

  Chính quyền của chúng,

  Luật rừng riêng của chúng ,

  Cha con của chúng ( Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng, con trai 35 tuổi thứ trưởng )

  Quyền sinh, quyền sát của chúng,

  Của chúng từ A đến Z , tất tần tật ,

  …………………………………………

  Chúng muốn nói gì, làm gì mà chẳng được !!

  Chỉ có đói nghèo, lạc hậu, cơ cực, nhà …à … tù …ù …là của nhân dân !!

 16. nặc danh nói:

  Bài này thế nào cũng bị chúng chửi nhiều lắm cho mà coi . Chú nào dốt mới đăng bài này

 17. conrong nói:

  “Con chó” Cao đức Thái cút khỏi nơi này

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s