Daily Archives: Tháng Mười Hai 31, 2011

Định Nguyên (RFA) – Những nhà bất đồng chính kiến nổi bật năm 2011

“Bất Đồng Chính Kiến” là một thuật ngữ chỉ danh cho những người đưa ra phân tích, phản biện những chính sách của đảng không thật sự phù hợp với hiện tình đất nước, dưới hình thức ôn hòa.

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ | 6 phản hồi