TS.Hoàng Tương (CAND) – Tăng sức đề kháng sẽ thắng âm mưu chống phá của thế lực thù địch

Ổn định chính tri –  xã hội là nguồn gốc, là cơ sở của mọi thắng lợi của đất nước ta trong những năm qua. Thành tựu đặc biệt này, có sức lay động nhận thức, cổ vũ tinh thần, khích lệ đồng bào, chiến sĩ cả nước, là nét đẹp bình yên trong bạn bè quốc tế. Chúng ta tự hào về lịch sử giữ nước, khi phải đương đầu với chiến tranh quân sự hay phi quân sự thì bao giờ cũng có những thế hệ người Việt Nam đủ ý chí, bản lĩnh và trí tuệ tạo ra thế và lực mới để đánh thắng kẻ thù.

Cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình (DBHB) của các thế lực thù địch diễn ra hết sức quyết liệt, phức tạp và nóng bỏng. Chúng phá hoại ta toàn diện trên tất cả các mặt trận: Tư tưởng, kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao,…bằng những thủ đoạn rất “mềm”, sâu và tinh vi nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN ở Việt Nam. Với tinh thần tiến công kiên quyết và liên tục, chúng ta đã kịp thời phát hiện, bóc gỡ, vô hiệu hóa hàng loạt cơ sở phản động, chủ động ngăn chặn nhiều âm mưu, kế hoạch xâm nhập, hoạt động manh động phá hoại của chúng.

Chỉ tính riêng trong 5 năm (từ 2006 đến 2010), toàn ngành Tòa án nhân dân đã xét xử 144 vụ, 330 bị cáo với các tội danh, tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, tội phá rối an ninh, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội phá hoại chính sách đoàn kết, tội khủng bố. Việc xét xử các vụ án nói trên đã bảo đảm công khai, đúng người, đúng pháp luật, đúng tội, được nhân dân ủng hộ, góp phần quan trọng ngăn chặn âm mưu và hoạt động chống, phá Nhà nước của các đối tượng trong nước và các thế lực thù địch bên ngoài.

Mới đây, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Chúng áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, rất kiên trì, kiên quyết, xảo quyệt, kích động vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo là bốn đòn đột phá khẩu, bốn mũi xung kích để chọc thủng mặt trận tư tưởng chính trị của ta. Thực hiện âm mưu đó, chúng đẩy mạnh hoạt động móc nối, câu kết trong ngoài để gây dựng “ngọn cờ”, gây cơ sở, phát triển lực lượng vào nội địa hình thành tổ chức chính trị trong nước. Đây là một phương thức, thủ đoạn có tính tất yếu, thường xuyên, nhưng hiện nay các thế lực thù địch đẩy lên thành “cao trào” để chống phá nước ta ráo riết hơn, hòng đạt hiệu quả nhanh hơn.

Các thế lực thù địch bên ngoài muốn chống phá có hiệu quả thì chúng cần phải có tổ chức ở trong nước. Và đây cũng chính là “lực lượng” quyết định tạo ra làn sóng biểu tình “cách mạng đường phố”, gây bạo loạn từ trong nội bộ, làm thay đổi thể chế chính trị ở nước ta nếu Đảng mắc sai lầm nghiêm trọng, đất nước rơi vào tình trạng bất ổn chính trị. Hình thức móc nối, câu kết của chúng thường là, bên ngoài hỗ trợ, ủng hộ cho các đối tượng bên trong tạo dựng tổ chức; trong nước lập tổ chức và đưa ra bên ngoài phát triển lực lượng… Một khi đã được thành lập, chúng sẽ công khai thành tổ chức chính trị đối lập, tham gia chính trường như một chính đảng đối lập với Đảng Cộng sản.

Những thủ đoạn nói trên của các thế lực thù địch tuy không có gì mới, nhưng nó được tăng cường vào lúc này là hết sức thâm độc, nguy hiểm. Do đó, phải coi cuộc đấu tranh chống DBHB là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, kết hợp chặt chẽ chủ động tiến công với chủ động phòng ngừa, lấy chủ động phòng ngừa giữ bên trong là chính.Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải dành cho được thế chủ động. Muốn chủ động tuyệt nhiên không được chủ quan. Muốn chủ động phải có bản lĩnh chính trị và trí tuệ, phải nắm vững và vận dụng sáng tạo những nguyên tắc cơ bản của Đảng ta trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn DBHB. Mọi đối sách phải dựa trên những phân tích sâu sắc và khoa học, phải mềm dẻo và linh hoạt, xử lý các vấn đề một cách cương quyết, khôn khéo, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi, phân hóa cô lập kẻ thù, không để xảy ra hậu quả phức tạp. Chủ động là để chiến thắng.

Sẵn sàng đánh thắng âm mưu, thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đó không chỉ là niềm tin lớn mà còn là khả năng hiện thực của thế hệ người Việt Nam trong tình hình hiện nay

Theo CAND

Nghe ca khúc mới: Anh là vầng dương Độc lập – Tự do

https://chhv.files.wordpress.com/2011/04/110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg?w=640

Nghe bài hát “Cù Huy Hà Vũ – người trí thức kiên trung”

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính(Nguyễn Chính)
Thể hiện : Nguyễn Văn Chính

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài vở liên quan và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to TS.Hoàng Tương (CAND) – Tăng sức đề kháng sẽ thắng âm mưu chống phá của thế lực thù địch

 1. 1nxx nói:

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng cầm quyền nhưng dân là chủ – Mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” là 1 sự vu oan giá họa vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh cho nhân dân VN, bởi vì từ 02/09/1945 đến nay nhân dân chưa được hưởng dù chỉ là 1 ngày của độc lập, tự do, hạnh phúc. Suốt cả quãng thời gian dài 67 năm dân tộc ta nai lưng ra làm nô lệ cho đảng cộng sản Việt nam.

  Đây là một vấn đề thuộc về bản chất của Đảng cộng sản, là điều khác biệt giữa đảng cộng sản và đảng tư sản trong cầm quyền. Đảng tư sản cầm quyền do nhân dân trực tiếp bầu lên nắm chính quyền, do đó nhân dân thực sự là chủ. Nếu đảng tư sản lãnh đạo không ra gì sẽ bị chủ đuổi cổ đi và đưa đảng khác lên cầm quyền. Còn đảng cộng sản VN tự bầu mình là người lãnh đạo vĩnh viễn và tự cho mình cái quyền đè đầu cưỡi cổ dân tộc, do đó không còn phải nghi ngờ gì nữa đscvn là chủ nô và dân tộc VN là nô lệ của đảng

  Vấn đề quyền lực thuộc về đảng cộng sản VN là vấn đề nguyên tắc do đscvn tự đề ra. Đảng cộng sản cầm quyền là để thiết lập và củng cố quyền làm chủ của mình, mọi quyền lực phải thuộc về đảng cộng sản VN. Trái với nguyên tắc này, Đảng sẽ thoái hóa, biến chất, trở thành đối lập với bộ chính trị.

  Đảng scvn đứng trên đầu dân, đứng trên pháp luật và ngồi xổm trên hiến pháp. Còn cán bộ, đảng viên của Đảng đã trở thành những quan cách mạng vinh thân phì gia, những nhóm lợi ích độc quyền và lộng quyền vì quyền lợi ích kỷ của họ đã trở thành chuyện hiển nhiên, cả dân tộc 90 triệu người mà không một ai dám cãi lại sự áp đặt phi lý này của đscvn. Chuyện lạ mà có thật.

  Đó là nguy cơ diễn biến và tự diễn biến mà Đảng cộng sản VN đã tích cực tự diễn biến từ sau 1986 đến nay.

  Đi xa hơn nữa đscvn muốn biến VN thành 1 khu tự trị của TQ, đscvn vì lợi ích cá nhân của mình, sẵn sàng bán rẻ Tổ quốc và dân tộc cho giặc ngoại xâm, phản bội lại ý chí và lời dặn của tiền nhân, phản bội lại quyền sống của hàng ngàn thế hệ trẻ mai sau.

  Hiện nay, việc hủy bỏ cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, cần được tiến hành ngay lập tức và đưa việc này vào việc sửa đổi và bổ sung Hiến pháp, bảo đảm thực thi quyền làm chủ của dân, ngăn chặn tình trạng cướp quyền làm chủ của nhân dân.

  Đây là 1 vài góp ý xây dựng đscvn của tôi.

  Trần Phong.


 2. Bia thi Tưởng niệm Anh Hùng Trần Văn Phương và 63 Liệt sĩ Trường Sa
  =====================================================

  Kính tặng Tất cả các Nàng Tô Thị, các Bà Quả phụ của Anh Hùng Trần Văn Phương và 63 Liệt sĩ Trường Sa ….với Lòng Tri ân của Người viết ….

  Hô vang Lời Tâm huyết Bất tử !

  Giương Cờ Tổ Quốc … giặc không từ

  Lưỡi lê chúng đâm Anh thủng ngực

  Kẻ thù truyền kiếp khiếp lặng đừ…

  Thế đứng trên Biển Đông bất khuất

  Hồn Anh hùng bất tử vào Không hư

  Hiu quạnh thế sao Nghĩa trang Liệt sỹ ?

  Sử Việt Lòng dân Anh mãi định cư ….

  Suốt 23 năm Tô Thị thắp hương chồng

  Bên bờ bao lơn nhìn Biển Đông

  Làng cát thương nhớ mộ hương nghi ngút

  Ngày hy sinh một Người con Anh hùng

  Giỗ chồng nuôi con thờ đằng đẵng

  Cháu lớn vừa nối nghiệp bố Hải quân

  Hòn Vọng phu khóc át Sóng gào thét

  Đợi chồng giữa Đất Mẹ cuối Trăm năm ….

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

  Paris, Đêm 13/03/2012

 3. tenan nói:

  ĐCS VN, đồ chó chết.

 4. phó thường dân nói:

  Thời đại cai trị của một lũ mafia, hèn với giặc, ác với dân, tham quyền nhưng lại luôn mồm dao giảng đạo đức. Ngày nay, chẳng còn người dân nào có thể tin vào cái miệng lưỡi “nói như sản” cả. Thời mạt vận của cộng sản đã đến, bà con ơi, đừng sợ!


 5. Mẹ vẫn thuộc nằm lòng Hoàng Sa – Trường Sa như nhà mình dù chưa một lần ra đảo
  ==========================================================

  Những lá thư từ Hoàng Sa trùng dương ngàn khơi
  Lá thư con từ ấy mãi mãi rồi xa xôi
  Nối kết với nỗi nhớ con thành tấm địa đồ Hoàng Sa trong lòng Mẹ
  Hoàng Sa ký ức Tháng Giêng
  Hoàng Sa … biển đảo nơi có con của Mẹ nằm lại vĩnh hằng
  Gần 40 năm đã trôi qua
  Trong Tâm hồn của Mẹ già còn trong hay ngoài Nước
  Mẹ vẫn thuộc nằm lòng Hoàng Sa như nhà mình dù chưa một lần ra quần đảo
  Hoàng Sa ký ức Tháng Giêng
  Hoàng Sa … biển đảo nơi có con của Mẹ nằm lại vĩnh hằng

  Những lá thư từ Trường Sa ngàn khơi trùng dương
  Lá thư con từ ấy mãi mãi rồi xa xôi khói hương
  Nối kết với nỗi nhớ con thành tấm địa đồ Trường Sa trong lòng Mẹ
  Trường Sa ký ức Tháng Ba tang thương
  Trường Sa … biển đảo nơi có con của Mẹ nằm lại vĩnh hằng miên trường
  Gần 40 năm đã trôi qua
  Trong Tâm hồn của Mẹ già còn trong hay ngoài Quê hương
  Mẹ vẫn thuộc nằm lòng Trường Sa như nhà mình dù chưa một lần ra quần đảo
  Trường Sa ký ức Tháng Ba tang thương
  Trường Sa … biển đảo nơi có con của Mẹ nằm lại sau hải chiến trường
  64 chiến sĩ Việt vĩnh viễn nằm lại nơi bãi đá ngầm Gạc Ma
  Hy sinh hiến dâng mình thành cột mốc Tổ quốc giữa trùng dương
  Sinh mệnh anh đã nằm xuống
  Cho Đất Nước còn một dải san hô
  Do trận hải chiến chỉ nổ súng từ một phía quân xâm lược
  Qua phim do chính Tàu ghi lại cuộc cướp giật Gạc Ma năm ấy

  Bao chiến sĩ Hải quân Việt Nam mãi mãi dừng lại tuổi Thanh Xuân
  Cho Hoàng Sa – Trường Sa mãi mãi
  Là hai Giọt máu đào của Đất Mẹ ngoài trùng khơi
  Tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống vì Hoàng Sa – Trường Sa
  Tri ân những Nỗi đau của Mẹ Việt Nam nhớ mãi hình bóng con Bà ….
  Tưởng tượng Mẹ già lần dò tìm lửa đốt nén nhang hương
  Tóc bạc phơ mắt mờ khấn nguyện rưng rưng nhắc về đứa con mình
  Mãi mãi không về để Mẹ suốt đời còn lại thiếu con …
  Lòng Mẹ Việt Nam bao dung bao la như Thái Bình Dương
  Chưa bao giờ lặng quên
  Vì xương thịt của con Mẹ cùng bao đồng đội
  Đã tan hòa vào lòng Biển Đông của Tổ quốc
  Có khi mô hài cốt con yêu dấu ấu yêu được tìm về
  Cho khuôn mặt vò nhàu của Mẹ bớt trầm thống nhiêu khê
  Cho Mẹ bớt cô liêu cô độc cô đơn thắp trên bàn thờ con mình
  Một nén nhang hương rồi lại lăn lộn tảo tần kiếm sống mưu sinh

  Bao nhiêu bà Mẹ Tử sĩ Hoàng Sa đã đang và sẽ sống lặng lẽ mong chờ vô vọng ?
  Bao nhiêu Nàng Tô Thị Hoàng Sa đã đang và sẽ sống lặng lẽ khăn tang thờ chồng nuôi con ?
  Bao nhiêu bà Mẹ Liệt sĩ Trường Sa đã đang và sẽ sống lặng lẽ mong chờ tuyệt vọng
  Bao nhiêu Nàng Tô Thị Hoàng Sa đã đang và sẽ sống lặng lẽ khăn tang  nuôi con thờ chồng ?
  Nay lại dậy sóng Biển Đông !….

  TRIỆU LƯƠNG DÂN


  Hoàng Sa -Trường Sa : Biển đảo Quê Hương luôn mãi là máu thịt của Đất Mẹ Việt Nam
  ================================================

  Là máu là thịt : Biển đảo Quê Hương !

  Tử sĩ Hoàng Sa trên Hải chiến trường

  Bao Liệt sĩ Trường Sa đã ngã xuống

  Trước họng súng bọn bành trướng Bắc phương

  Chính Tàu quay phim cướp Gạc Ma ngầm bãi đá

  Máu Việt không ai cầm lòng đau thương

  Hải quân Việt biến mình thành cột mốc

  Hy sinh hiến dâng Tổ Quốc giữa trùng dương

  Ai tin giọng điệu « 16 chữ vàng » của kẻ cướp

  Chỉ có Việt gian mới « 4 DỐT » sai đường !

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s