Monthly Archives: Tháng Sáu 2016

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama dưới cái nhìn của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thuyết trình về Nhân quyền Việt Nam tại Viện quốc gia yểm trợ Dân chủ Mỹ (NED). LỜI GIỚI THIỆU: Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đuợc các Tổ chức Nhân quyền gọi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?