Category Archives: Văn bản pháp luật

Toàn văn Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền

Trong bài http://www.boxitvn.net/bai/7860, BVN đã đăng 27 điều trích từ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ, 1966. Nay theo yêu cầu của nhiều bạn đọc, chúng tôi xin đăng toàn văn 53 điều của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn bản pháp luật | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hiến pháp 1992 sửa đổi 2001

Bấm vào đây để tham khảo Hiến pháp 1992 sửa đổi 2001

Đăng tải tại Văn bản pháp luật

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992

Bấm vào đây để tham khảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992

Đăng tải tại Văn bản pháp luật | Thẻ

BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bấm vào đây để tham khảo  bộ luật hình sự Việt Nam có sửa đổi ổ xung 2009

Đăng tải tại Văn bản pháp luật