Việt Nam Bauxite Diễn Ca

CÙ HUY HÀ VŨ, 2 Tết Canh Dần (15/02/2010)

Diễn ca đến đây chưa hết. Tôi tin các cơ quan an ninh và “bề trên” vẫn cay một Bauxite Việt Nam của Trí thức Việt Nam Yêu Nước-Thương Nòi, Chuộng Công lý và Dân chủ nên dám còn gây chuyện với trang mạng và những người chủ trương. Do đó, chắc sẽ còn chuyện để kể tiếp.

Tôi cũng tin rằng Việt Nam ta sẽ không thiếu người tiếp tục Diễn ca này nếu lúc đó tôi – Cù Huy Hà Vũ “Thà làm Quỷ Nước Nam” – có đi vắng!

Lời quê chắp nhặt dông dài NGUYỄN DU

Huệ Chi con bác Đổng Chi (1)

Người thì thậm bé, danh thì thật thơm.

Cùng Phạm Toàn, Thế Hùng thân

Lập ra trang mạng cứu dân, nước mình (2)

“Bauxite Việt Nam” đóng đinh

Thủ tướng Dũng đã cố tình quyết sai

Bô-xít Tây Nguyên cho khai

Quốc phòng thây kệ, mặc ai môi trường…

Tôn vinh Tướng Giáp ngoan cường

Gần Trăm tuổi vẫn không ngừng đấu tranh. (3)

“Kiến nghị” tập hợp rõ nhanh

Ba ngàn chữ ký quyết “phanh” sai lầm.

Quốc Hội nhận, ô hô nhầm!

Chẳng thèm đọc, ném trả dân tức thì

“Thị Huệ” thay cho “Huệ Chi”

“Cải giới” phải cỡ nhất, nhì thế gian! (4)

Xảy ra Hà Vũ đâm đơn

Kiện Thủ tướng cũng vì non nước nhà (5)

“Xô viết Nghệ – Tĩnh”! reo ca

“Con dòng cháu giống” chẳng ngoa chút nào!(6)

Phản biện bút lực ào ào

“Xã hội dân sự” lật nhào quan tham.(7)

Nguy nguy quá, sắp sắp tan…

Chặn ngay “Bauxite Việt Nam”! Lệnh dồn.

An ninh mạng, An ninh thường,

Triệt bằng tin tặc, chụp luôn điều hành!

Huệ Chi tin dữ đã rành

Vẫn cứu trợ bà con mình miền Trung (8)

Cho xong. Rồi mới về cùng

Phạm Toàn. Ta lại ung dung viết bài…

13 tháng Một sớm ngày

Công an bịt ngõ, tủa vây quanh tường

Huệ Chi điềm tĩnh lạ thường

Chông gai vốn phủ con đường đấu tranh.

Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh,

Rụng rời ổ cứng, tan tành sách hay.

Đồ học thuật, của riêng tây,

Sạch sành sanh vét cho đầy túi quan.(9)

Huệ Chi! Cấm có kêu oan

Phen này “phản động” hẳn tan nát nhà

Dừng ngay trang mạng mới tha!

Không thì tù rục, còn ta còn người.

Bay đâu! Thẩm vấn tức thời

Qua trưa cho tới tối thui thả về

Nhiều tuần cứ thế phải ghê!

Dè đâu lão Huệ chẳng nề đại lao

Khăng khăng “Bauxite” Cờ Đào

Dựng vì Tổ Quốc – Nghiệp nào rạng hơn.

Tiến sĩ Vũ, luật hùng hồn

Giải nguy lão Huệ, công đồn An ninh. (10)

Phạm Toàn thư thái tiên sinh

Ngày nào cũng một bài “đinh” trang nhà.

Thế Hùng tiếp ứng nơi xa

Bền tâm vững trí ấy là sĩ phu.

Đã hèn mà lại còn ngu

Quyền lực Đen tất phải thua Anh Hùng.

Tẽn tò còn muốn thượng phong

Ừ trang yêu nước, vẫn mong bác dừng?!

Còn như “Bauxite” lừng khừng

Thì đây lệnh miệng, không dừng không xong!

Huệ rằng chớp giật trời đông

Yêu Nước cấm chỉ – ngược không, hở Giời!

Giỏi ra văn bản buộc thôi

Bằng ra lệnh miệng, ắt tồi tệ hơn!

Đành theo Hàn Tín lòn trôn

Đồ thu đem trả, xoa hờn giáo sư

Hennessy một chai to…(11)

Anh em “Bauxite” lăn bò ra cươi

Chỉ riêng Hà Vũ chưa vui

Hành vi phạm pháp phải vùi, chớ tha!

Huệ Chi nho nhã chủ nhà

Rượu thời cứ uống, việc ta cứ làm.

“Bauxite Việt Nam” muôn năm!

Diễn ca đến đây chưa hết. Tôi tin các cơ quan an ninh và “bề trên” vẫn cay một Bauxite Việt Nam của Trí thức Việt Nam Yêu Nước-Thương Nòi, Chuộng Công lý và Dân chủ nên dám còn gây chuyện với trang mạng và những người chủ trương. Do đó, chắc sẽ còn chuyện để kể tiếp.


Tôi cũng tin rằng Việt Nam ta sẽ không thiếu người tiếp tục Diễn ca này nếu lúc đó tôi – Cù Huy Hà Vũ “Thà làm Quỷ Nước Nam” – có đi vắng!CHÚ GIẢI:


1.   Thân sinh Giáo sư Nguyễn Huệ Chi là Giáo sư Nguyễn Đổng Chi (quê xã Ích Hậu, Can Lộc, Hà Tĩnh), đặc biệt nổi tiếng với công trình 5 tập Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 (năm 1996, cùng đợt với Nhà thơ Huy Cận thân sinh và Nhà thơ Xuân Diệu bác ruột và là cha nuôi Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ). Ông nội Giáo sư là Nguyễn Hiệt Chi tham giaphong trào Duy Tân, đồng sáng lập Trường Dục Thanh (Phan Thiết) nơi Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh sau này) từng dạy học. Em ruột ông nội Giáo sư là Nguyễn Hàng Chi bị Pháp xử chém vì cầm đầu phong trào chống thuế ở Nghệ – Tĩnh năm 1908.


2.   Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cùng với Nhà văn Phạm Toàn và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng khởi xướng trang mạng (website) Bauxite Việt Nam vào tháng 4/2009 để tập hợp chữ ký cho Kiến nghị về quy hoạch và các dự án khai thác Bauxite ở Việt Nam phản đối Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép các công ty Trung Quốc đưa người nước này sang Tây Nguyên khai thác bauxite, gây hiểm họa khôn lường đối với quốc phòng, an ninh quốc gia và gây ô nhiễm môi trường. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cũng là người điều hành Bauxite Việt Nam.


3.   Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Khai Quốc công thần – Huyền thoại quân sự thế giới (Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một huyền thoại của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ –http://www.boxitvn.net/bai/1180), sinh năm 1911, đã ba lần gửi thư tới Quốc Hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Hội thảo về khai thác bauxite tại Tây Nguyên do Chính phủ chủ trì (5/01, 09/4 và 20/5/2009), khởi phát phản đối khai thác bauxite tại Tây Nguyên gây hiểm họa khôn lường đối với quốc phòng, an ninh quốc gia và gây ô nhiễm môi trường. Bauxite Việt Nam đã đăng cả ba tâm thư này của Đại tướng.


4.   Kiến nghị về quy hoạch và các dự án khai thác Bauxite ở Việt Nam được Giáo sư Nguyễn Huệ Chi thay mặt những người khởi xướng gửi tới Quốc Hội Việt Nam nhưng sau đó Giáo sư nhận được thư của Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất này trả lại với lý do không thuộc thẩm quyền giải quyết??! Tên người nhận lại Kiến nghị được ghi: “Giáo sư Nguyễn Thị Huệ”???!


5.   Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ ngày 11/6/2009 đã gửi Tòa án Hà Nội Đơn khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng do đã ban hành Quyết định số 167/2007/QĐ – TTg ngày 01/11/2007 phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007 -2015, có xét đến năm 2025, trái Hiến pháp và Luật bảo vệ môi trường, Luật Quốc phòng, Luật di sản văn hóa. Ngày 23/7/2009, Tiến sĩ tiếp tục gửi Đơn khởi kiện Thủ tướng tới Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình. Cho đến nay, Tòa án nhân dân tối cao lúng túng như gà mắc tóc, không dám thụ lý nhưng cũng không dám trả lạiĐơn khởi kiện Thủ tướng cho Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, một tình thế chưa từng có trong lịch sử tư pháp Việt Nam và tình thế này đủ để cho thiên hạ thấy “Nhà nước pháp quyền” dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam thực chất nó như thế nào!


6.   Bauxite Việt Nam ngày 12/6/2009 khẳng định việc Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là sự kiện chưa có tiền lệ ở Việt Nam và là “Xô viết Nghệ – Tĩnh thời nay”. Quả là trong Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ rần rật máu quật khởi của quê hương vì cả quê nội – Ân Phú, Vũ Quang (trước là Hương Sơn, Đức Thọ), Hà Tĩnh – và quê ngoại – Trảo Nha, Can Lộc, Hà Tĩnh – của Tiến sĩ đều đi đầu trong Khởi nghĩa Xô Viết Nghệ – Tĩnh năm 1930. Ông nội Tiến sĩ là Cù Huy Trương, còn gọi là Cù Trương, là người “đã rải tiền nuôi nghĩa quân Phan Đình Phùng chống thực dân Pháp” (theo tư liệu của nhà văn Sơn Tùng chuyên tiểu sử Hồ Chí Minh và Phong trào Cần Vương), sau này là Chủ tịch xã Ân Phú Xô viết ấy. Bà nội Tiến sĩ là Bùi Thị Chi, người Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh, có thân sinh là Hiệp quản Bùi Tri Khoách kề vai sát cách cùng Đình Nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê.


7.   Trong bài “Bauxite Việt Nam quyết sống” đăng trên Bauxite Việt Nam ngày 11/01/2010 (http://www.boxitvn.net/bai/8), Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ khẳng định: “với Bauxite Việt Nam, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam Cộng sản, “xã hội dân sự” – thành phần quyết không thể thiếu của bất kỳ quốc gia Dân chủ và Pháp quyền nào – đã được thị phạm một cách vô cùng hoành tráng và sinh động!”


8.   Bauxite Việt Nam bị tin tặc đánh phá khốc liệt liên tục kể từ ngày 12/12/2009 và Giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã nhận được cảnh báo sẽ bị Cơ quan an ninh điều tra– Bộ Công an “hình sự hóa” khi đang cùng nhà văn Phạm Toàn và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng và các trí thức yêu nước thương nòi khác tiến hành cứu trợ đồng bào miền Trung nạn nhân của bão lụt (http://www.boxitvn.net/bai/609).


9.   Sáng 13/01/2009, Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an đã bất ngờ lục soát nhà Giáo sư Nguyễn Huệ Chi mà không có bất cứ quyết định nào của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chiếm đoạt ổ cứng máy vi tính và nhiều tài liệu, sách vở của Giáo sư. Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ với tư cách người bảo hộ về pháp luật cho Bauxite Việt Nam và những người chủ trương ngay lập tức khẳng định việc cơ quan an ninh lục soát nhà giáo sư Nguyễn Huệ Chi là hoàn toàn trái pháp luật. (http://www1.voanews.com/vietnamese/news/a-19-2010-01-13-voa39-82745412.html).


10. Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ liên tục cố vấn pháp luật cho Giáo sư Nguyễn Huệ Chi trong suốt thời gian Giáo sư bị Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an thẩm vấn. Thậm chí chiều 28/01/2010, nhận được điện thoại kêu cứu khẩn cấp của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã xông thẳng tới trung tâm thẩm vấn của cơ quan an ninh này tại số 1 Ngõ 34 đường Âu Cơ, Hà Nội, quyết liệt yêu cầu cơ quan an ninh ngay lập tức chấm dứt truy bức và các hành vi phạm pháp khác đối với Giáo sư. Kết quả là ngay sau đó cơ quan an ninh đã chấm dứt liên tục thẩm vấn Giáo sư Nguyễn Huệ Chi.


11. Ngày 08/02/2010, Tổng cục phó Tổng Cục An ninh – Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành một mặt thừa nhận với Giáo sư Nguyễn Huệ Chi rằng Bauxite Việt Nam là trang mạng yêu nước nhưng mặt khác lại nhân danh Tổng cục An ninh lệnh miệng buộc Giáo sư ngừng trang mạng. Giáo sư thông báo ngay cho Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ thì Tiến sĩ khẳng định: “Lệnh miệng là lối hành xử của “xã hội đen”, của các băng nhóm tội phạm chứ tuyệt nhiên không thể là hành vi của cơ quan, cá nhân nhân danh Nhà nước pháp quyền Việt Nam, huống hồ lại là cơ quan bảo vệ pháp luậtTóm lại, lệnh miệng của đại diện Tổng cục An ninh hay của bất cứ ai khác không những vô giá trị pháp lý mà còn là hành vi phá hoại nghiêm trọng Nhà nước pháp quyền Việt Nam!”. Chiều cùng ngày, Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an đã trả lại Giáo sư Nguyễn Huệ Chi ổ cứng máy vi tính và một số đồ mà cơ quan này đã lục soát và chiếm đoạt vào sáng 13/01/2009. Sau đó hai ngày, cơ quan an ninh này đến biếu Giáo sư một chai rượu nhãn Hennessy, chừng để “bồi thường” cho những ngày Giáo sư bị thẩm vấn trái pháp luật! (Cơ quan an ninh mua thì may ra rượu thật vì xứ mình bây giờ hàng giả tràn lan, chẳng biết đâu mà lần!). Tuy nhiên, không loại trừ cơ quan an ninh học được chữ “Nhẫn” của Hàn Tín trong cổ sử Trung Hoa, “lùi để tiến”!Dẫu sao, nhân Tết Canh Dần 2010, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ cũng nâng một ly rượu chúc toàn thể anh em An ninh chuyển tâm phụng sự Tổ Quốc Việt Nam ngàn đời yêu dấu!

CÙ HUY HÀ VŨ, 2 Tết Canh Dần (15/02/2010).

Email: havulaw@yahoo.com; ĐT: 0904350187

(http://anhbasg.multiply.com/journal/item/1102)

Bài này đã được đăng trong Bài vở liên quan. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

16 Responses to Việt Nam Bauxite Diễn Ca

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________ ĐƠN KHỞI KIỆN ÁN HÀNH CHÍNH Về việc: không thược thi giải quyết KNTC về bàu ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 2016 Quyết định số 03 QĐ/HĐBC ngày 9 tháng 2 năm 2011 của Hội đồng bầu cử thành lập Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử ĐBQH khoá XIII và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (16/02/2011) Kính gửi : One Response to Tạ Phong Tần – THƯ KIẾN NGHỊ GỞI ĐẾN CÁC ĐẠI SỨ CỦA HOA KỲ VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU Viện Kiểm soát nhân dân …………………………………………………… : Tòa Hành chính – Tòa án nhân dân ………………………………………… Người khởi kiện : Nguyễn Công Trang sinh ngày 14 Tháng 7 Năm 1954 CMTND số 110384183 Hộ Khẩu Thường Chú Cao Trung – Đức Giang – Hoài Đức –T.P – Hà Nội Công An Hà Nội Cấp ngày 9 Tháng 5 Năm 2009 Hộ Khẩu Thường Chú Cao Trung – Đức Giang – Hoài Đức –T.P – Hà Nội Nội ĐT0433662092 RĐ 01684049911 Email : congtranghatay@gmail.com Khởi Kiện Hội Đồng bàu cử ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐN niên khóa 2011-2016 Họ và tên người đại diện theo pháp luật hoặc thủ trưởng đơn vị ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng chức vụ Chánh thanh tra Thành Phố phố trưởng giải quyết KNTC về bàu cử ĐBQH khóa XXIII và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 và ông Nguyễn Chác Chuông chủ tịch hội đồng bàu cử huyện Hoài Đức và tiểu ban giải quyết KNTC về bàu cử huyện Hoài Đức cố tình vi phạm luật bàu cử và KNTC nay khởi kiện họ ra tòa sử theo thẩm quyền ………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ, điện thoại, Fax của trụ sở . sở Nội Vụ TP Hà Nội …………………………………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ, điện thoại, Fax của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại tỉnh/thành phố sở Nội Vụ TP Hà Nội .Nguyễn Văn Tuấn Dũng chức vụ Chánh thanh tra Thành Phố phố trưởng giải quyết KNTC về bàu cử ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 .và hội đơngf bàu cử Huyện Hoài Đức ông Nguyễn Chác Chuông …………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Họ tên, chức vụ đại diện của người khởi kiện Nguyễn Công Trang Người bị kiện: (Tên của cơ quan nhà nước hoặc chức danh của cán bộ công chức): Ông Địa chỉ, điện thoại, Fax của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại tỉnh/thành phố sở Nội Vụ TP Hà Nội .Nguyễn Văn Tuấn Dũng chức vụ Chánh thanh tra Thành Phố phố trưởng giải quyết KNTC về bàu cử ĐBQH khóa XXIII và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 ( và tiểu ban giải quyết KNTC về bàu cử TP Hà Nội …………………………………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ, điện thoại..số 18 Lê Thánh Tông TP Hà Nội Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) Họ và tên: Nguyễn Công Thắng con Trai Tôi Địa chỉ, điện thoại …………………………………………………………………………………………………….. NỘI DUNG VỤ KIỆN – không thược thi giải quyết KNTC về bàu ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 2016 Quyết định số 03 QĐ/HĐBC ngày 9 tháng 2 năm 2011 của Hội đồng bầu cử thành lập Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử ĐBQH khoá XIII và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (16/02/2011) Nội dung khởi kiện kèm theo đơn và giấy báo chuyển đơn giả quyết theo luật của phó trưởng ban giải quyết KNTC về bàu cử quốc hội khóa XIII và ĐBHĐND các cấp niên khoa s2011 – 2016 của phó trưởng tiểu ban giải quyết KNTC về bàu cử TP Hà Nội ( Chánh thanh tra Thành Phố Nguyễn Văn Dũng . hồi đồng bàu cử TP Hà Nội. đã cố tình làm ngơ không kiểm tra giám sát thực thi theo luật bàu cử và giám sát bàu cử khi có đơn tố cáo các vị vi phạm luật người có công và luật HTXNN . vi phạm quyền và nợi ích của nhân dân ( không sứng đãng là ĐBHĐND huyện Và xã nhưng vấn làm ngơ khi có đơn tố cáo có bằng chứng dõ ràng nhưng không giải quyết theo quyết định 03/QĐ/HĐBC ngày 9-2-2011 – Nêu tóm tắt nội dung quyết định hành chính hay tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính hay quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ – công chức; – Nêu ngày tháng năm biết được hay nhận được quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người khởi kiện cho là trái pháp luật. – Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có); – Kèm theo những văn bản quy phạm pháp luật (nếu có); – Các yêu cầu đề nghị án xem xét, giải quyết. – Cam đoan không khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của cơ quan nhà nước, người đã ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính. Tiểu ban giải quyêt KNTC bề bàu cử ĐBQH khoa XIII và ĐBHĐND các Cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 Ngày 29 tháng 7 năm 2011 Người khởi kiện Nguyễn Công Trang ĐT0433662092 D Đ 01684049911 Email : congtranghatay@gmail.com CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________ ĐƠN KHỞI KIỆN ÁN HÀNH CHÍNH Về việc : .giải quyết KNTC về bàu cử ĐBQH khoa XIII và ĐBHĐND các Cấp nhiệm kỹ 2011 – 2016 Kính gửi: One Response to Tạ Phong Tần – THƯ KIẾN NGHỊ GỞI ĐẾN CÁC ĐẠI SỨ CỦA HOA KỲ VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU báo pháp luật và dân chủ hội đồng bảo an niên hợp quốc ………………………………………………………………………………………………… :Tòa Hành chính – Tòa án nhân dân Tối cáo ………. : Viện Kiểm soát tối cáo Người khởi kiện: Nguyễn Công Trang sinh ngày 14 Tháng 7 Năm 1954 CMTND số 110384183 Hộ Khẩu Thường Chú Cao Trung – Đức Giang – Hoài Đức –T.P – Hà Nội Công An Hà Nội Cấp ngày 9 Tháng 5 Năm 2009 * Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức. Họ và tên người đại diện theo pháp luật hoặc thủ trưởng đơn vị ………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ, điện thoại, Fax của trụ sở chính quê Đức Giang Hoài Đức Tp Hà Nội ĐT0433662092 RĐ 01684049911 Email: congtranghatay@gmail.con …………………………………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ, điện thoại, Fax của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại tỉnh/thành phố (nếu có) …………………………………………………………………………………………………………………………….. Họ tên, chức vụ đại diện của người khởi kiện (nếu có) Nguyễn Công Trang ……………………………………………………… Người bị kiện: TW Ủy Ban chỉ đạo bàu cử Quốc Hôi Khóa XIII và Tiểu ban giải quyết KNTCKN về bảu cử quốc Hội Khóa XIII và bàu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016 (Tên của cơ quan nhà nước hoặc chức danh của cán bộ công chức): gồm cá nhân, ông Trần Hồng cẩm cơ quan nhà nước ban dân nguyện tiếp nhân giả quyết . KNTC về bàu cử ĐBQH khoa XIII và ĐBHĐND các cấp nhiện kỳ 2011 -2016 tổ chức) cục phó cục 1 thanh tra chính phủ Nguyễn Hồng Điệp cục phó cục 1 chỉ đạo tiếp công dân tại trự sở tiếp công dân của trưng ương Đảng và Nhà Nước 110 cầu giấy và ông Nguyễn kim Châu cục trưởng cục 1 giải quyết KNT cáo sau tỉnh phí bắc của thanh tra chính phủ cấu kết với thanh tra các bộ các tỉnh thành tham nhũng lập các dự an giả đu hội đất bất hợp pháp và cấu kết lập hồ sơ giả ( buôn ban hồ sơ ) cho các cá nhân sai nghị định 45 / CP / QĐ- NĐ ngày 26 – 6 – 2006 đảo ngũ là thương bệnh binh nạn nhân đi ô sin – những người có công thật không được hưởng . chê độ theo quy định của nhà nước .và quân đội NDVN …………………………………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ, điện thoại.trụ sở tiếp công dân của trưng ương đảng và chính phủ 110 cầu giấy …………………………………………………………………………………………………….. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ, điện thoại …………………………………………………………………………………………………….. NỘI DUNG VỤ KIỆN – không thược thi giải quyết KNTC về bàu cử ĐBQH khóa XIII và bàu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 2016 Quyết định số 03 QĐ/HĐBC ngày 9 tháng 2 năm 2011 của Hội đồng bầu cử thành lập Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử ĐBQH khoá XIII và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (16/02/2011) Nội dung khởi kiện kèm theo đơn và giấy báo chuyển đơn giả quyết theo luật của phó trưởng ban giải quyết KNTC về bàu cử quốc hội khóa XIII và ĐBHĐND các cấp niên khóa 2011 – 2016 của phó trưởng tiểu ban giải quyết KNTC về bàu cử thường chực TW MTTQ ( Nguyễn Văn Pha . hồi đồng bàu cử TW và tiểu ban giải quyết KNTC về bàu cử quốc hội khóa XIII và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 . Ông Trần Thế Vượng – Uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện, thành viên Tiểu Ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử ĐBQH khoá XIII và bầu cử ĐB HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã cố tình làm ngơ không giải quyêt , theo giấy báo chuyển đơn của TW ủy ban pháp luật Và Dân chủ TW UBMTTQ Việt Nam thực thi theo luật bàu cử và giám sát bàu cử và giải quyêt KNTC khi có đơn tố cáo các vị vi phạm luật người có công và luật HTXNN . và thường chức ban dân nguyện tại Trụ Sở Tiếp Công Dân Của TW Đảng và Nhà Nước ông Trần Hồng Cẩn vi phạm quyền và nợi ích của nhân dân nhận đơn khởi kiện không ghi vào sổ và không nghi phiếu nhận đơn chỉ viết vào phiếu hướng dẫn là nhân đơn . không đúng với luật giải quyết KNTCKN cảu quốc hội và chính phủ quy định , ( không sứng đãng là ĐBHĐND huyện Và xã nhưng vấn làm ngơ khi có đơn tố cáo có bằng chứng dõ ràng nhưng không giải quyết theo quyết định 03/QĐ/HĐBC ngày 9-2-2011 để bảo vệ tội phạm thoat khỏi vòng tội phạm ! khi tôi đã nêu bằng chứng . rõ dàng nhứng vẫn không giải quyết – Nêu tóm tắt nội dung quyết định hành chính hay tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính hay quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ – công chức; – Nêu ngày tháng năm biết được hay nhận được quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người khởi kiện cho là trái pháp luật. – Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có); – Kèm theo những văn bản quy phạm pháp luật (nếu có); – Các yêu cầu đề nghị án xem xét, giải quyết. – Cam đoan không khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của cơ quan nhà nước, người đã ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính. Tiểu ban giải quyêt KNTC bề bàu cử ĐBQH khoa XIII và ĐBHĐND các Cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 – Nêu tóm tắt nội dung quyết định hành chính hay tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính hay quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ – công chức; – Nêu ngày tháng năm biết được hay nhận được quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người khởi kiện cho là trái pháp luật. – Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có); – Kèm theo những văn bản quy phạm pháp luật (nếu có); – Các yêu cầu đề nghị án xem xét, giải quyết. – Cam đoan không khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của cơ quan nhà nước, người đã ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính. Đức Giang Ngày 27 tháng 7 năm 2011 Người khởi kiện Nguyễn Công Trang ĐT0433662092 D Đ 01684049911 Email : congtranghatay@gmail.com CỘNG HÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc Đơn Khởi Kiện Khẩn Cấp Đơn Tố Cáo Các vị dưới đây không đủ tư cách là đại biểu quốc hội khóa XIII và hội đồng nhân các cấp niên khóa 2011 – 2016 Kính gửi : Chánh án TANDTC Ông TRƯƠNG HÒA BÌNH Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 gồm các ông: 1. Ông Uông Chu Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử, Trưởng Tiểu ban: 2. Ông Trần Thế Vượng, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực; 3. Ông Mai Thế Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Tiểu ban; 4. Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ viên; 5. Ông Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên; 6. Ông Nguyễn Văn Thuận, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên; 7. Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ viên; 8. Ông Lê Tiến Hào, Phó Tổng thanh tra Chính phủ, Uỷ viên; 9. Ông Văn Tất Thu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên; 10. Ông Vũ Văn Phòng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên; 11. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Uỷ viên; 12. Ông Nguyễn Văn Bính, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Uỷ viên; 13. Ông Bùi Nguyên Súy, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Uỷ viên; ban chỉ đạo PCTN thành phố Hà Nội Ông Nguyễn Thế Thảo tổng thanh tra chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Thanh tra bộ nội vụ và các ban ngành cục bộ nội vụ TW hội người cáo tuổi việt nam tổng thanh tra chính phủ thành ủy TP Hà nội Ông Phạm Quang Nghị và ban kiểm tra thành ủy TP Hà Nội Ban biên tập báo tiền phong Đ/c Nguyễn Phú Trọng– Tổng Bí Thư và các Ủy Viên Bộ Chính Trị Đ/c Trương Tấn Sang – Thường Trực Ban bí Thư và Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa 11 Đ/c Ngô Văn Dụ – Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng. bình luận về Bộ Quốc Phòng Nước CHXHCN Việt Nam : Tòa Án Binh Bộ Quốc Phòng Bộ Tư Lệnh Thủ Đô : Tòa Án Binh Bộ Quốc Phòng Nước CHXHCN Việt Nam : bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Đ/C Phùng Quang Thanh : Đ/C Chánh Thanh Tra Bộ Quốc Phòng : Đ/C Viện KSTC Bộ Quốc Phòng : Đ/C Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Thủ Đô : Đ/C Chánh Thanh Tra Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Tên Tôi Là : Nguyễn Công Trang sinh ngày 14 Tháng 7 Năm 1954 CMTND số 110384183 Hộ Khẩu Thường Chú Cao Trung – Đức Giang – Hoài Đức –T.P – Hà Nội Công An Hà Nội Cấp ngày 9 Tháng 5 Năm 2009 Khởi kiện một số cá nhân tập thể dưới đây I ) Các vị dưới đây không đủ tư cách là đại biểu quốc hội khóa XIII và hội đồng nhân các cấp niên khóa 2011 – 2016 1, ông Nguyễn Đình Đức Giám Đốc Sở LĐTB&XH T. P – Hà Nội Ông Phạm Ngọc Thạch nguyên Giám Đốc Sở LĐTB&XH Tỉnh Hà Tây ( cũ ) Ông Nguyễn Xuân Phương phó trưởng phòng chính xách Tỉnh Hà Tây ( cũ ) Đ/C Phí Quốc Tuấn chỉ huy Trưởng Bộ Tư Lệnh TP – Hà Nội Chước Là Tỉnh Đội Trưởng Tỉnh Đội Hà Tây ( cũ )chỉ đạo thanh tra Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Đ/C Phó chánh Thanh Tra nguyễn Huy Cận cấu kết cùng Đ/C Thanh Tra Thường Chực Tiếp Dân Bộ Tư Lệnh Thử Đô Lê Minh Quang . Nhận Đơn không Ghi Vào sổ đúng các nội dung đơn của người khởi kiện .dồi ông chánh thanh tra Nguyễn Huy Cận Đã chả lời đơn sai sự thật ? Đ/C Phùng Bá Tân chỉ huy trưởng Huyện Đội Hoài Đức TP – Hà Nội Đ/C Vương Quốc Vượng chính trị Viên ban chỉ huy quân Sự Huyện Hoài Đức ,T. P- Hà Nội Đ/C Nguyễn Trung Thuận Trưởng phòng chính sách LĐTB&XH huyện Hoài Đức T.P –Hà Nội Đã Từ Lâu cấu kết lập thành Đường dây làm giả hồ sơ cho bọn đảo ngũ là thương bệnh binh nạn nhân đi ô sin ở khắp tỉnh Hà Tây Cũ nay Địa giới TP – Hà Nội Mở dộng họ vẫn làm vậy Là ban liên lạc trung đoàn phòng không giải phóng 223 tỉnh quảng trị quân khu Bình Trị Thiên ( thuộc các xã trong huyện Hoài Đức TP Hà Nội ) bị nhiễm chất độc đi ô sin nhiều năm không được hưởng . đã nhiều năm chúng tôi kiến nghị lên ban quân sự xã đức giang tới huyện Hoài Đức TP Hà Nội nhưng ngày 19 tháng 10 năm 2009 chúng tôi viết đơn lên gặp chỉ huy trưởng quân sự Huyện Hoài Đức TP Hà Nội Đ/C chực ban Trần Quốc Đạt chực ban BCH QS huyện Hoài Đức chực ngày 21 /10 /2009 đã cố tình cấu kết không cho anh em chúng tôi gặp dồi Đ/C Phùng Bá Tân bỏ đi không tiếp Và chúng tôi ký vào đơn kiến nghị xin làm chế độ bệnh binh và chế độ đi ô sin có đầy đủ các hồ sơ gốc như XYZ của Cộng Hòa Miềm Nam Việt Nam độc Lập – Dân chủ -hào bình – trung lập , Q-G-P-Miền Nam – Q-K. Trị Thiên cấp và huy giấy chứng nhận huy chương của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam cấp và bị nhiễm bệnh đi ô sin bị bệnh chữa bệnh từ quân y viện 68 chuyển về quân y viện 103 điều chị song tôi về đoàn 587 giải quyết chính sách và đã phân loại sức khỏe loại III nhưng chưa được hưởng chế độ lào ( cái bảo hiểm thân thể cũng chưa được ) còn bọn đảo ngũ là thương bệnh binh nạn nhân đi ô sin và mẹ việt nam anh hùng giả bà Nguyễn Thi Bài còn con trai là Nguyễn Ích Chẩn mà ông nguyễn Ích Quý không chôn cất bà bài mà nay được hương chế độ mẹ việt nam anh hùng ông Nguyễn Phan Phúc không Nuôi em là liệt sỹ Nguyễn Phan Long . lúc đó ở với mẹ ? và liệt sỹ Nguyễn Văn Đốm ở sóm sáu xã Đắc Sở Huyện Hoài Đức .không đi tham gia kháng chiến cũng được là liệt sỹ ông Bùi Văn Nhe đi cắt cỏ bị tây bắn chết cũng là liệt sỹ Ngày 10 / 11 / 2009 Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Ban CHQS huyện Hoài Đức do Đ/C thượng tá Nguyễn Quốc Trung viết giấy mời tôi tới giải quyết đơn thư tố cáo của công dân ? Với đầy đủ các ban ngành giải quyết đơn tố cáo là Đ/C Phùng Bá Tân chỉ huy trưởng ông Vương Quốc Vượng chính Trị Viên và đủ các đồng chí đại diện cho các ban chính sách và ông trung tá Nguyễn Tiến Dũng ban chính sách bộ tư lệnh thủ Đô Đ/ C Lê Minh Quang thanh tra bộ Quốc Phòng Bộ Tư Lệnh Thủ Đô và ông Nguyễn Xuân quất .ông Nguyễn Xuân Diện là phong chính xách LĐTB&XH Hoài Đức Và ông Cao Văn Hòa xã đội phó xã Đức Giang huyện Hoài Đức ? tới nay là ngày …24…..Tháng …7……Năm 2011 Đ/C Phó tránh Đ/C Đại Tướng Lê Văn Dũng phó bí thư ban chấp hành TW Đảng chủ nhiệm tổng cục chính Trị Bộ Quốc Phòng cấu kết bảo kê cho Đ/C Lê Ngọc Long đại tá thanh tra bộ Quốc Phòng nhân đón không giải quyết ? Bảo kê cho Đ/C thiếu tướng Phí quốc Tuấn chỉ huy trưởng Bộ tư Lệnh Thử Đô chỉ đạo Chánh thanh Tra Nguyễn Huy Cận thanh tra Lê Minh Quang thanh tra bộ tư lệnh Thủ Đô cùng ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức Phùng Bá Tân . Trần Quốc Vượng chính trị Viên Lê Anh Tuấn chỉ huy phó làm giả hồ sơ thương bệnh binh nạn nhân đi ô sin khắp huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây (cũ ) nay là Hà Nội mở dộng họ vấn làm vậy ? (thật không được giả có tiền đảo ngũ cũng là thương bệnh binh ) Đ/C Phó tránh thanh tra bộ quốc phòng Bộ Tư Lệnh THủ Đô Nguyễn Huy Cận cấu kết cùng Đ/C Thanh Tra bộ tư lệnh Thủ Đô lê Minh Quang nhân đơn ngày 2-7-2010 nội dung đơn 33 Đ/C CCB trung đoàn 223 Phòng Không Giải Phóng tới gặp Huyện Đội Trưởng Phùng Bá Tân trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức không bỏ đi không tiếp hội chúng tôi xin giải quyết chế độ người có công theo nghị định 54 – 2006 /NĐ-CP và ngày 12/11/2009 đoàn thanh tra niên ngành không thực thi theo luật khiếu lại tố cáo chứng cơ slà giấy mời của Đ/C chính Trị viên Vương quốc Trung Chính trị viên huyện Đội Hoài Đức chưa có văn bản lào chả lời đơn mà ban quân sự huyện Hoài Đức giải quyết ? tôi tới phòng tiếp dân của bộ quốc phòng bộ tư lệnh thủ đô gặp Đ/C Nguyễn Tiến Dũng gửi đơn đại diện xin làm chế độ cho hội trung đoàn phòng không giải phóng 223 các đồng chí đều ở các xã thược huyện Hoài Đức TP Hà Nội và đơn tố cáo bọn làm giả chế độ kèm theo ranh xách những người giả ? nhưng Đ/C Nguyễn Tiễn Dũng không nhận Đơn còn đe dọa lập biên bản tôi đòi ghi vào biên bản là đại diện của 33 Đ/C bị nhiễm chất độc đi ô sin và danh sách của 29 người làm giả chế độ thương bệnh binh nạn nhân đi ô sin giả mẹ việt nam anh hùng giả liệt sỹ giả người có công nuôi liệt sỹ giả ở huyện Hoài Đức TP Hà Nội họ đã làm sai với ngị định chính phủ 54/2006/NĐ- CP thông tư số 08/ 2009/TT-BLĐTB&XH đề nghị chính phủ đã kí quyết định Tố cáo Đ/C LêMinhQuang thượng tá thanh tra bộ tư Lệnh Thủ Đô và Đ/C Thượng Tá Phó chánh thanh tra Nguyễn Huy cận bộ tư lệnh Thử Đô nhân đơn chả lời sai nội dung đơn nhằm che dấu bọn tội phạm của ban chỉ huy quân sự huyện Đội Hoài Đức từ lâu chưa thực thi chế độ người có công bị nhiễm chất độc đi ô sin và giải quyết dứt điểm bọn làm giả chế độ ( lập quyết định phục viên giả cho bọn đảo ngũ ) để làm chế độ thương bệnh binh nạn nhân đi ô sin ở huyện Hoài Đức và khắp tỉnh Hà Tây ( Cũ ) nhiều năm cấu kết với sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tây ( Ông Giám Đốc phạm Ngọc Thạch &ông Khuất Văn Thành và ông Nguyễn Xuân Phương trưởng phòng chính sách sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tây (cũ ) nay thành phố Hà Nội Mở rộng ông Giám đốc Nguyễn Đình Đức và ông Hoàng Khánh Tiên trưởng phòng chính sách người có công và bà lê Thị Thanh Huyền phó trưởng phòng chính sách người có công sở LĐTB&XH Thành Phố Hà Nội cấu lết làm giả chế độ người có công ( Làm mất lòng tin của CCB làm hại tới kính tế nhà nước CHXHCN Việt Nam ) trên bảo giưới không nghe : ngày 23-11-2006 có công văn của thanh tra Bộ LĐTB&XH số 10503/CĐ-TTr ông chánh thanh tra Nguyễn văn Tiến gửi sở LĐTB&XH tỉnh hà Tây thanh tra sở LĐTB&XH hà tây bao tre ngày 16-9-2008 chỉ đạo của thứ trưởng bộ LĐTB&XH Bùi Hồng Lĩnh chỉ đạo trang tra bộ gửi công văn số 222/TTr-KNTC chỉ đạo thanh tra bộ ông phó chánh thanh tra Tạ Văn thiệu ký chỉ đạo sở LĐTB&XH thành phố Hà Nội sử lý và trả lời ông nguyễn Công Trang thông báo kết quả về bộ LĐTB&XH ngưng vân chưa có chả lời Ngày 27-8-2008 công văn số 1807 /PC/NCC của cục người có công chỉ đạo sở LĐTB&XH thành phố giả quyết chế độ cho hội phòng không giải phóng 223 tỉnh Quảng Trị bị nhiễm chất độc hóa học không được giải quyết và và tố cáo môti số cán bộ công chức và có đường dây làm hồ sơ giả chế độ chất độc hóa học do ông trưởng phòng chính sách Nguyễn Duy Kiên Ký Ngày 24 -2-2009 công văn số 332/CĐ-TTr của thanh tra bộ chỉ đạo sở LĐTB&XH Thành phố Hà Nội giải quyết chế độ người có công bị nghiễm chất độc hóa học chưa được giải quyết giải quyết báo cáo kết quả về bộ LĐTB&XH do ông phó chánh thanh tra Tạ Văn Thiệu Ký kính mong các bán ngành thanh tra các bộ làm giõ đường giấy làm giả hồ sơ thương beẹnh binh giả nạn nhân đi ô sin giả mẹ việt nam anh hùng giả người có công nuôi liệt sỹ giả có danh sách những người giả kèm theo mới sơ tính đã có tới 29 vị giả còn nhiều và dất nhiều ? ĐIỀU KIỆN ,TIÊU CHUẨN VÀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN CỦA HỌ Theo nghị định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng hính phủ thông tư ,liên tịch số 144/2008TTLT- BQP-BLĐTBXH-BTCngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng – Bộ Lao động – Thương bing và xã hội , Bộ Tài chính ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức đã nhiều lần ghây khó khăn như hồ sơ của tôi đã được từ Trung đoàn phòng không giải phóng 223 tỉnh Quảng Trị . Q. K Trị Thiên và các giấy chứng nhân XYZ của Q-G-P Miền Nam Q-K Trị Thiên của chính phủ lâm thời cộng hòa Miền Nam Độc Lập _Dân Chủ -Hòa Bình – Chung lập công nhân thời gian công tác và giấy chuyển viện và giấy viện của quân Y Viện 68 chuyển viện ra quân y viện 103 điều trị song do bệnh tật lên sức khỏe phân loại III chuyển về đoàn 587 tỉnh Hà Tây giải quyết chế độ chính sách tôi về huyện đội Hoài Đức đã giữ tất cả các loại giấy ( lý lịch và quyết định phục viên ) nhưng huyện Đội Hoài Đức đã cố tình gây khó khăn khi tôi đi xin xác nhân thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ cùng với xã đội xã Đức Giang họ đều gây khó khăn ( Không xác nhân ) và hội cựu chiến binh xã Đức Giang ? đã nhiều đời chủ tịch CCB ông Nguyễn Công Thành ? tới ông Nguyễn Đăng Chuyền ? cũng không xác nhân vào đơn cho hội viên đi làm mọi chế độ mà nhà chính phủ quy định ( và bộ thương binh quyết định ) bị nhiễm chất độc đi ô sin Tự nhiên vô cớ ông chủ tịch CCB xã Đức Giang ký Quyết Định Kỷ luật Khai trừ ra khỏi hội CCB việt Nam xã Đức Giang không thông qua hội ( đọc kỷ luật chước hội ) mà tự đưa tới nhà ? quyết định khai trừ Và chi hội CCB thôn cao trung và ban chấp hành hội CCB xã Đức Giang đã thông phổ biến và cung cấp một thông tin lào về chế độ quyết định 142 /2008 QĐ-TTgngày 27/10/2008 của thử tướng chính phủ Đồng đội tôi mách bảo xã đội đang làm chế độ 142 / tôi tới hỏi ông xã đội trương Cao Văn Hòa ông hòa bảo về hỏi CCB thôn ( ông Thịnh ) tôi bảo bị khai trừ khỏi hội CCB xã Đức Giang rồi không họ không cho tôi giấy đây và xác nhân cho tôi đâu . tôi không biết , dồi mấy hôm sau ông đưa giấy khai cho tôi tôi khai và đưa những bản bệnh tật và các giấy đủ tư cách pháp nhân để khai . chứ không thông qua hội CCB xã Đức Giang . nhưng ngày 23 tháng 6 năm 2010 do huyện đội đã xác nhân sai ? lên ông xã đội Cao Văn Hòa đưa hồ sơ chả lại tôi tôi thấy vô lý là có một biên bản của hội nghị BCH Hội cựu chiến binh xét đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 142 /2008 QĐ-Ttgngày 27/10/2008của chính phủ và ban chấp hành hội CCB xã Đức Giang ký quyết định khi tôi bị khai trừ ra khỏi hội Khi hội viên đi lam chế độ chính đáng của mình và tôi không có một đơn từ lào dề nghị hội CCB xã Đức Giang xác nhân đề nghị hưởng chế độ 142 chính phủ ?nay tôi khiếu lại quyết định số 01 QĐKT/CCB do ông chủ tịch hội CCB Xã Đức Giang Nguyễn Đăng Chuyền ký ngày 22/4/2008 và biên bản xác nhân của ban chấp hành hội CCB xã đức giang do ông chủ tịch ký ngày 25 tháng 11 năm 2009 sai sự thật . mà ông Nguyễn Đăng Chuyền ký đơn khiếu lại kèm theo chứng từ là quyết định 01 và biên bản xác nhân 142 của BCH hội CCB xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội trên đây là hoàn toàn sự thật sia tôi sin chịu chách nhiện chước pháp luật Đức giang ngày 24 Tháng 7 năm 2011 Người tố cáo ký Nguyễn Công Trang ĐT 01684049911 Email:congtranghatay@gmail.com DANH XÁCH CÁC ĐÔNG CHÍ PHÒNG KHÔNG GIẢI PHÓNG 223 HUYỆN HOÀI ĐỨC T.P HÀ NỘI 1 : nguyễn Công Trang C21 D42 E223 : quê ,thôn cao trung xã Đức Giang Hoài Đức TP Hà Nội ĐT 0433662092 D. Đ 01694605515 Email congtranghatay@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó 2 : Nguyễn hữu Thân C21 D 142 E223 : Quê xã yên sở huyện hoài đức TP Hà Nội 3 : nguyễn Bá Quý C21 D142 E223 : Quê xã yên sở huyện hoài đức TP Hà Nội 4 : ngô bá Quý C21 D142 E 223 :Quê xã yên sở huyện hoài đức TP Hà Nội 5 : nguyễn Văn Tỵ C21 D142 E223: Quê xã yêb sở huyện hoài đức TP Hà Nội 6: Trần Hưu Miên C21 D142 E223 :Quyê xã yên sở huyên hoài đức Tp Hà Nội 7 : Hoàng Văn Do C22 D142 E223 :Quê xã dương Liễu huyện hoài đức Tp Hà Nội 8 : lê trần Huấn C21 D142 E223 Quê xã dương liễu huyện hoài đức TP Hà Nội 9 : Đỗ Văn Năng C21 D142 E223 Quê xã minh khai huyện hoài đức Tp Hà Nội 10 : Đỗ Văn Khoa C21 D142 E223 Quê xã minh khai huyện hoài đức TP Hà nội 11 : nguyễn Viết Thuận C22 D142 E223 Quê xã đức giang huyện hoài đức TP Hà Nội 12 : nguyễn Trí Thả C22 D142 E223 Quê Xã sơn Đồng huyện hoài đức TP Hà nội 13 : lê đình Long C22 D142 E223 Quê xa đức giang huyện hoài đức TP hà nội 14: Trần Thanh Thực C21 D142 E223 Quê xã đức giang huyeenj hoài đức TP hà nội 15 : nguyễn Duy Nghi C22 D142 E223 Quê xã đức giang huyện hoài đức TP hà Nội 16 : Trịnh Văn Phượng D142 E223 Quê xã đức giang huyện hoài đức TP hà Nội 17 : Phan Văn Đạt C21 D142 E223 Quê xã đức thượng huyện hoài đức TP Hà Nội 18 : Phan Tiễn Chiến C21 D142 E 223 Quê xã cát quế huyện hoài đức TP Hà Nội 19 : Trần Viết Sin C21 D142 E223 Quê xã cát quế huyện hoài đức TP Hà Nội 20 : Nguyễn Đình Kỹ C21 D142 E223 Quê tiền yên huyện hoài đức TP Hà Nội 21 : Mầu Tiến Mão C21 D142 E223 Quê xã cát quế huyện hoài đức TP hà nội 22 : lê Trần Dung trạm sá E223 Quê xã Dương liễu huyện hoài đức TP Hà Nội 23 : Nguyễn Văn Hải C21 D142 E223 Quê thị trấn tram trôi huyện hoài đức TP Hà nội 24 : Nguyễn Hiệp Dư C22 D142 E223 Quê xã đức thương huyện hoài đức TP Hà Nội 25 : Đinh Doãn Ngâm C22 D142 E223 Quê xã kim trung huyện hoài đức TP Hà Nội 26 : Nguyễn Đắc Lực C22 D142 E223 Quê xã kim trung hoài đức Tp Hà Nội 27 : nguyễn Đức Lền C22 D142 E223 Quê xã Kim trung Huyện hoài đức Tp Hà Nội 28 : Nguyễn bá Thân C21 D142 E223 Quê xã yên sở huyện hoài đức Tp hà nội 29 : phan Tiến Chiến C21 D142 E223 Quê xã Cát nghòi huyện hoài đức TP hà Nội 30 : lương văn Bình C22 D142 E223 Quê xã kim trung huyện hoài đức TP hà nội 31 : tạ Văn Dật C21 D142 E223 Quê xã đắc sở huyện hoài đức TP Hà Nội 32 : Tạ Văn Thân C21 D142 E 223 Quê xã đắc sở huyện hoài đức TP Hà Nội Ban liên lạc hôi trung đoàn cáo sạ giải phóng 223 ( huyện Hoài Đức ) Nguyễn Công Trang Đức giang ngày 27 Tháng 7 năm 2011 Địa chỉ thôn cao trung xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội ĐT 0433662092 D.Đ 01684049911 Email : Lê Trần Dung ĐT0433668250 Đ C đội 12 xã dương liễu huyện hoài đức TP Hà Nội Ban niên lạc Danh sách các Thương bệnh binh giả gọi chung là người có công giả ở huyện Hoài Đức TP hà Nội 1/ -Nguyễn Công Thịnh -cao trung ,Đức Giang ,Hoài Đức -bệnh binh giả 2/ -Nguyễn Phan phách -cao trung ,Đức Giang ,Hoài Đức -chất độc ra cam giả 3/ – bùi văn Kiểm -cao trung ,Đức Giang ,Hoài Đức -bệnh binh giả ,bố liệt sĩ giả 4/ -Đoàn Văn Chuẩn -cao trung ,Đức Giang ,Hoài Đức -thươngbinh giả 5/ Lê Đình Chu -Đảng viên -Cao Trung ,Đức Giang ,Hoài Đức -con nuôi cũng có gia cam 6/ -Nguyễn ích Ất -Cao trung ,Đức Giang ,Hoài Đức -Da cam giả 7/ – Lê Đình Hữu -Cao Trung ,Đức Giang ,Hoài Đức – da cam giả (rất khoẻ ) hai bố con cũng có chế độ 8/ -Lê Đình Kì-Cao Trung ,Đức Giang ,Hoài Đức – Thương binh giả ,ra cam giả ,con đi du học cũng có là nam nhân chất độc ra cam 9 / – nguyễn Công Hạnh – con đẻ 1972 cuối năm 1973 đi bộ đội cũng được chế độ ra cam Cao Trung Đức Giang Hoai Đức 10/ -Nguyễn Chính Thái con khoẻ như con voi cũng được hưởng da cam Cao Trung đức giang Hoài Đức ra cam giả 11 / -Nguyễn Công Sơn thương binh giả . tập xe gãy chân cũng được thương binh 12/ Nguyễn Phan Phúc không luôi em cũng đước hưởng công nuôi liệt sỹ cao trung đức giang hoài đức 13/ -nguyễn ích nhâm bệnh binh giả cao trung đừc giang hoài đức hà tây 14/ Nguyễn Duy Tiến quay máy nghiền ngô cụt tay cũng được lân bậc thương binh cao trung đức giang Hoai Đức 15/ -Ngô Đoãn Sủng thương binh giả chất độc da cam giả cao xá đức thượng hoài đức hà tây 16/ -Nguyễn Huy Lai đảo ngũ cũng được chất đốc da cam hai bố con cao trung đức giang hoài đức hà tây 17/ -ông Nguyên Viết Châm da cam giả lũng kênh hoài đức hà tây 18/ – ông Đam Bá Chi da cam giả lũng kinh đức giang hoài đức hà tây 19/ – ông Đỗ Mạnh Niên phó chủ tịch cựu chiến binh xã đức giang da cam giả lưu xá đức giang hoài đức hà tây 20/ – ông Hoang Chí Hải da cam giả lũng kinh đức giang hoài đức hà tây 21/ – ông Nguyễn Văn Trường thương binh giả cát Ngòi Cát Quế Hoài Đức Hà Tây (đảo ngũ cũng là thương binh ) đảo ngũ cũng là thương binh 22/ – ông Lê Văn Thú chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Yên Sở thương binh giả đi xe máy gãy trân cũng được thương binh yên sở hoài đức hà tây 23 / – ông nguyễn Văn Đốm liệt sỹ giả xóm sáu Đắc Sở hoài đức Hà Tây 24/ – bà Nguyễn Thị Bài, còn con Nguyễn ích Trẩn ông Nguyễn ích Quý cũng chạy được mẹ Việt Nam anh hùng 25 / -Nguyễn Văn Đức đảo ngũ cúng có chế độ hoá học cao trung đức giang Hoài Đức T.P Hà Nội 26/- Đặng Tài Tứ cao hạ Đức Giang Hoài Đức T.P Hà Nội Đảo ngũ cũng được huyện Đội Huyện Hoài Đức Cấp Quyết Định Phục Viên 27/- Nguyễn Trọng Tá đảo ngũ cũng có chế độ thương binh lưu xá Đức Giang Hoài Đức TP Hà Nội 28/- Nguyễn Trọng Tẹt đảo ngũ cũng là thương binh Lưu xá Đức Giang Hoài Đức TP Hà Nội 29 / – lê Đình Long bị ký kuật cũng có giấy xác nhân của huyện đội xuất ngũ Cao trung Đức Giang hoài Đức TP Hà Nội Đức giang Ngày 28 tháng 5 năm 2011 Nguyễn Công Trang Email:congtranghatay@gmail.com ĐT0433662092 R Đ01684049911 VỤ ÁN CHÍNH TRỊ VÀ ĐƠN TỐ CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI 11 CỦA ĐẢNG Các từ khóa: CSVN nhà nước quốc hội Trung Quốc Viet nam Kính gửi : Đ/c Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí Thư Bộ Chính Trị nước CHXHCN Việt Nam Đ/c Trương Tấn Sang – Thường Trực Ban bí Thư và Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa 10 Đ/c Nguyễn Văn Chi – Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng. ——————- Tôi tên là Mai Đốc, Đảng viên hưu trí ở tại 37 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Q. 2, Tp. HCM. Căn cứ Mục 3 Điều 3 Điều Lệ Đảng quy định về quyền của người Đảng viên tôi có đơn này nội dung như sau: I. CHẤT VẤN 1. Vì sao các vụ án chính trị nghiêm trọng đã xảy ra từ Khóa 4 mà không giải quyết cứ bàn giao hết khóa trước đến khóa sau? Nay Khóa 10 sắp hết nhiệm kỳ và đang chuẩn bị đại hội 11 vẫn không giải quyết mà diễn biến thực tế trong nội bộ lãnh đạo Đảng chỉ “bằng mặt không bằng lòng” ngày càng nghiêm trọng làm cho dư luận trong Đảng ngoài dân rất bất bình. Phải chăng từ vụ Sáu Sứ – Vụ T4 tạo cơ hội ra đời Tổng Cục II để tách khỏi Bộ Tổng Tham Mưu, Bộ Quốc Phòng và sau Vũ Chính đến Nguyễn Chí Vịnh tiếp tục theo 1 sự chỉ đạo ngầm của “bọn tay sai Trung Quốc” khuynh đảo Tổng Cục II (TCII)? Nguyễn Chí Vịnh 2. Vì sao là Tổng Bí Thư (TBT) là Bí Thư Đảng Ủy Quân Sự Trung Ương (ĐUQSTW) mà đồng chí Nông Đức Mạnh không tiếp nhận ý kiến của Đại tường Võ Nguyên Giáp sau khi đọc văn bản của Đ/c Vũ Minh Trí – hiện công tác tại TCII – mà Đại tướng đã đọc, đã đánh giá đó là “sự tố cáo của một cán bộ, một Đảng viên có trình độ và có trách nhiệm cao, dũng cảm, dám tố cáo những hành động mà mình cho là sai trái đang gây nguy hại đến Đảng đến quân đôi”. “Đây là sự tố cáo theo đúng điều lệ Đảng, pháp luật Nhà Nước của một cán bộ Đảng viên đương chức, của người trong cuộc, không phải là một thư nặc danh, thư người ngoài cuộc” (Văn bản gửi Bộ Chính Trị (BCT) và Ban Bí Thư (BBT) ký ngày 10/06/2009). Đại tướng nhắc lại lời nói của TBT đã nói với Đại tướng trước những khuyết điểm của Nguyễn Chí Vịnh là “không lên trung ương và chưa biết đưa đi đâu để rèn luyện”. Vậy vì sao TBT nuốt lời nói với Đại tướng lại thăng quân hàm trung tướng, giao trọng trách Tổng Cục Trưởng TCII, rồi đề bạt Nguyễn Chí Vịnh lên Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng (BQP)? Phải chăng đây là hậu quả của việc cố ý không giải quyết vụ T4 mà cán bộ TCII rất bất bình buộc phải tố cáo như bài viết của Đ/c Vũ Minh Trí “TCII vì ai nên nổi”? Vì sao ý kiến trên văn bản gửi BCT BBT của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký ngày 10/06/2009 và cả văn bản Đại tướng gửi 2 cựu TBT Lê Khả Phiêu và Đỗ Mười ký ngày 08/06/2009 không được xem xét giải quyết và trả lời? Thậm chí từ Trung ương còn đưa ra dư luận cho rằng chữ viết và chữ ký của Đại tướng là giả và cả dư luận cơ sở Đảng TCII đòi kỷ luật Đ/c Vũ Minh Trí. Trung tướng Lương Quang Liệt, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh Nếu quả vậy từ TBT đến BBT đều không chấp hành quy định của điều lệ Đảng đã quy định về quyền của người Đảng viên chứ không nói là theo luật khiếu nại tố cáo đã ban hành. Đ/c Vũ Minh Trí và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều nói đến Nguyễn Chí Vịnh mà TBT đã nuốt lời nói với Đại tướng, nay vì sao không chỉ đạo Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương (UBKTTW) làm nhiệm vụ xem xét trình ra BCHTW để giải quyết về TCII và Nguyễn Chí Vịnh theo quy định của Điều Lệ Đảng Đã Quy Định Tại Mục 5 Điều 32? 3. Có phải vì trách nhiệm người đứng đầu ĐUQSTW là TBT không muốn giải quyết dứt điểm vụ TCII mà dư luận còn đưa ra một việc làm nguy hại nghiêm trọng của TCII là cuộc gặp mật giữa đại diện Tổng Cục Tình Báo Hoa Nam – Trung Quốc với TCII – Việt Nam đã lưu trữ bảo quản mật về nội dung biến Việt Nam thành một tỉnh hay khu tự trị của Trung Quốc phải không? Và có phải từ cuộc gặp nhau này mà trong năm 2009 Trung Quốc hết tung ra “cái lưỡi bò” lãnh hải Trung Quốc để “liếm” xuống cả lãnh hải Việt Nam “nuốt” cả hai đảo Hoàng Sa – Trường Sa đưa về thuộc Hoa Nam; đến việc lập sân bay quân sự trên đảo Hoàng Sa và xây nhiều thành trì cao ốc kiên cố phải không? Thậm chí gần đây đầu tháng 12/2009 Trung Quốc còn bắt giữ tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi về đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa để hành hạ. Hội nghề cá Việt Nam đã thống kê năm 2009 “Trung Quốc đã bắt giữ 4 vụ với 17 tàu và 210 ngư dân”, tịch thu ngư cụ sản phẩm gây thiệt hại khoảng 8 tỷ VNĐ buộc chính phủ Việt Nam phải ra công hàm phản đối (Tuổi Trẻ ngày 13 & 15/12/2009). Ngay đầu năm 2010 Trung Quốc còn công bố việc phát triển du lịch trên đảo Hoàng Sa Việt Nam và đưa nhiều tàu cá của ngư dân xâm lấn lãnh hải Việt Nam có nơi chỉ cách cửa Thuận An (Huế) 24 hải lý về phía Đông Bắc (Tuổi Trẻ ngày 05/01/2010). Đây chính là hậu quả từ sự cố ý không giải quyết dứt điểm vụ T4 – TCII để “bọn tay sai Trung Quốc” móc nối giúp Trung Quốc ngày càng bành trướng lãnh hải uy hiếp Việt Nam. 4. Còn trên đất liền hậu quả của việc T4 – TCII đã đưa đến việc BCT ra kết luận cho khai thác Boxic Tây Nguyên bất chấp ý kiến trong thư Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Thủ Tướng Chính Phủ ký ngày 05/01/2009 đã chỉ rõ : từ 1980 chính phủ đã hợp tác với khối COMECON khảo sát Boxic Tây Nguyên và các chuyên gia Liên Xô đã khuyên chính phủ ta không nên khai thác do nhiều nguy hại gây ra lâu dài cho hệ sinh thái không khắc phục được cho dân cư Tây Nguyên và cả cho Đồng Bằng Nam Bộ. Đây là dự án lớn như Dung Quất vì sao BCT tự kết luận bất chấp luật Tổ Chức Quốc Hội đã quy định là phải được Quốc Hội “quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước” (Mục 3 Điều 2). Đến nay coi như việc đã rồi, Trung Quốc đã được hợp đồng đưa thiết bị và hàng trăm công nhân trá hình vào Tây Nguyên mà báo cáo tác động môi trường vẫn chưa được làm rõ trước chất vấn của nhiều đại biểu Quốc Hội tại kỳ họp vừa qua. Đây có phải là Trung Ương Đảng mà trách nhiệm người đứng đầu là TBT đến BCT và thường trực BBT đã cố ý “làm thay công việc của tổ chức khác trong hệ thống chính trị” mà cương lĩnh 1991 đã ghi rõ là “ Đảng không được làm”. Từ kết luận này của BCT đã làm thay tổ chức Quốc Hội trong hệ thống chính trị để chính phủ tự ý làm không cần quyết định của Quốc Hội phải không? Đây càng lộ rõ sự chỉ đạo ngầm của bè lũ tay sai Trung Quốc mà các vụ việc trên Biển Đông Trung Quốc đã gây ra cho ngư dân và Trung Quốc càng lấn tới càng cố ý dây dưa việc thực hiện các dự án thoát nước tại TP. HCM? Lê Thanh Hải – Ủy Viên BCT 5. Xin hỏi TBT BCT BBT vì sao tôi liên tục có đơn tố cáo ông Lê Thanh Hải – Ủy Viên BCT – Bí Thư Thành Ủy TP. HCM từ Hội nghị Trung Ương (HNTW) 3 đến 11 (trừ HNTW 8 & 9) đều có văn bản gửi EMS có người ký nhận mà không được giải quyết và trả lời theo điều lệ Đảng quy định. UBKTTW đã 4 lần cử cán bộ làm việc với tôi trực tiếp tại nhà và tại văn phòng phía Nam đã cho biết Trung Ương có ra 3 thông báo chỉ phê bình ông Lê Thanh Hải làm tôi rất bất bình. Dư luận trên mạng và trên miệng người dân đều nói Lê Thanh Hải chính là người gốc Hoa. Có lẽ vì thế các dự án thoát nước lớn nhất của TP. HCM khi ông Lê Thanh Hải là Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân (CTUBND) Trung Quốc đều trúng thầu để rồi không dự án nào làm đúng thời hạn cư kéo dài gây khổ dân, gây ách tắt giao thông nhiều năm liền. Ngay vụ PCI phía Nhật Bản đã kết tội người đưa hối lộ cho cán bộ Việt Nam mà trung ương cứ dùng dằn hết nói luật chưa quy định dùng chứng cứ nước ngoài để xử lý; đến khi Nhật cung cấp văn bản chứng cứ lại dịch kéo dài, rồi chỉ đưa ra xét xử việc cho thuê nhà làm văn phòng, không dám vạch ra trách nhiệm chủ dự án chính là CTUBND Lê Thanh Hải là Ủy Viên Ban Chấp Hành Khóa 9 nay là Bí Thư Thành Ủy Ủy Viên BCT. Theo điều lệ Đảng đã quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật Đảng viên vi phạm tại Điều 36 đã chỉ rõ tại Mục 3 là “BCHTW quyết định các hình thức kỷ luật Đảng viên kể cả UVBCHTW, UVBBT, UVBCT” tại sao gần hết nhiệm kỳ 10 qua 11 kỳ Hội Nghị BCHTW mà không đưa ra xử lý kỷ luật ông Lê Thanh Hải theo các nội dung đơn tố cáo của tôi mà chỉ ra thông báo phê bình. Tôi đã nhiều lần phát biểu khi làm việc với cán bộ UBKTTW và cả trên đơn gởi HNTW đòi khai trừ Đảng bải bỏ các chức danh của ông Lê Thanh Hải vì sao Trung Ương Đảng không giải quyết và trả lời tôi theo điều lệ Đảng quy định? II. KIẾN NGHỊ Hiện nay Trung Ương đang chuẩn bị tiến tới Đại Hội 11 từ việc tổ chức Đại Hội Đảng các cấp đến lập ban dự thảo cương lĩnh bổ sung và báo cáo chính trị tôi kiến nghị TBT – BCT – BBT cần giải quyết dứt điểm các vụ án chính trị nghiêm trọng mà Khóa 9 đã bàn giao lại và nội dung tố cáo của Đ/c Vũ Minh Trí và tôi, như sau: 1. TCII coi là cơ quan tình báo của Việt Nam, Trung Ương Đảng cần đưa văn bản của Đ/c Vũ Minh Trí ra giải quyết thông qua UBKTTW điều tra thu thập chứng cứ và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như của Đảng viên lão thành cách mạng và Đảng viên hưu trí của tôi theo đúng điều lệ Đảng đã quy định. Trước hết TBT cùng BCT và BBT có cuộc họp mở rộng có cả UBKTTW, 2 cựu TBT và một số cựu Ủy Viên Trung Ương đã có thư gửi đến để giải quyết dứt điểm là phải giải tán TCII đưa về Bộ Tổng Tham Mưu của Bộ Quốc Phòng như trước đây. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 2. Kiến nghị TBT cần tự kiểm điểm về lời nói với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước đây về việc ai thăng quân hàm Trung tướng? ai đưa làm Tổng Cục Trưởng rồi lên Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng cho Nguyễn Chí Vịnh? Nếu TBT từ phản lại lời nói với Đại tường Võ Nguyên Giáp, bất chấp cả thư Đại tướng đã ký gởi và bất chấp thư của lão thành cựu chiến binh đã coi Nguyễn Chí Vịnh là “Hổ phụ sinh cẩu tử” thì do bàn tay chỉ đạo nào? TBT là trưởng ban chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hãy tự liên hệ đã học được gì, đã làm theo như thế nào đối với người học trò xuất sắc của Bác Hồ là cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh? Hãy dùng tư cách là BTĐUQSTW là TBT để đưa “cẩu tử” Nguyễn Chí Vịnh ra xử lý không chỉ bằng kỷ luật Đảng là khai trừ ra khỏi Đảng mà cả về quân pháp truất bỏ các chức danh từ Trung tướng – Tổng Cục Trưởng TCII – đến Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng mới thực sự là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước khi bước vào Đại Hội 11. 3. Là người đứng đầu Trung Ương Đảng Khóa 10 TBT cần có trách nhiệm giải quyết dứt điểm các vụ án chính trị nghiêm trọng mà Khóa 9 đã bàn giao lại trước khi bước vào Đại Hội 11. Trước tiên là vụ Sáu Sứ – vụ T4 đến vụ TCII để xóa sổ TCII đưa về Bộ Tổng Tham Mưu thuộc Bộ Quốc Phòng; và giải quyết dứt điểm vụ Đảng tịch ông Lê Đức Anh để xóa tên trong Đảng dù ông là nguyên Đại tướng, nguyên chủ tịch nước để trả lại sự trong sáng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, của Nhà Nước Việt Nam mà dư luận trong và ngoài nước luôn mong chờ. 4. Kiến nghị TBT có trách nhiệm cùng BCT, BBT và UBKTTW Đảng đưa các nội dung tố cáo ông Lê Thanh Hải của tôi và biên bản 4 lần cán bộ UBKTTW đã làm việc với tôi để đưa ra HNBCHTW xử lý kỷ luật theo đúng quy định tại Mục 3 Điều 36 điều lệ Đảng mà tôi đã nhiều lần kiến nghị trên đơn, trên biên bản làm việc với cán bộ UBKTTW là khai trừ ông Lê Thanh Hải ra khỏi Đảng, tước bỏ các danh hiệu UVBCT, Bí Thư Thành Ủy trước khi TP. HCM chuẩn bị Đại Hội Đảng Bộ để tiến tới Đại Hội 11. Trên đây là các nội dung chất vấn và kiến nhị của tôi yêu cầu Trung Ương Đảng trước hết là TBT – BCT và BBT phải giải quyết và trả lời tôi theo quy định của điều lệ Đảng. Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe để sáng suốt làm hết nhiệm vụ của nhiệm kỳ 10 là phải giải quyết dứt điểm các vụ án chính trị nghiêm trọng và các tố cáo của Đảng viên trước Đại Hội 11. Người Ký Đơn MAI ĐỐC (0958054136) Đơn tố cáo ông Trương Tấn Sang thường chực ban bí thư TW Đảng CSViệt Nam . Chuyện xử lý vi phạm đất đai (Hoài Đức -Hà Nội): Chỉ mạnh tay với dân, bỏ qua cán bộ! Thứ ba, ngày 09 tháng 12 năm 2008 cập nhật lúc 16:19 Trao đổi với PV báo ĐS &PL, ông Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết: Quan điểm của UBND huyện là cương quyết xử lý những vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện, nhưng không thể làm trong một sớm một chiều, không thể làm đồng loạt cùng một lúc. Lý giải như ông Đức nghe qua thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng rất tiếc là việc “không làm đồng loạt” được ở đây lại đồng nghĩa với việc chỉ xử lý mạnh tay với dân, còn “quan” vi phạm từ nhiều năm nay vẫn được “làm ngơ”. Đóng tiền chuyển đổi đất: Dân bảo phải, chính quyền bảo không! Theo đơn gửi báo ĐS &PL, hơn 700 hộ dân ở thôn Cao Xá Trung, Cao Xá Hạ xã Đức Giang cho biết: Năm 1994, được sự thống nhất của các cấp uỷ, chính quyền, HTX nông nghiệp Cao Xá Trung (có nghị quyết) chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lấy tiền xây dựng công trình phúc lợi của thôn. Hơn 500 hộ dân ở đây đã được gắp phiếu, chia ô. Thôn Cao Xá Hạ cũng chuyển đổi khu Dũng lay và khu lò gạch thùng đào, hố đấu (Phỗng Đá -Đồng Trôi km 19+800). Năm 1995, có 200 hộ được gắp phiếu, chia ô. Hai thôn này đều có quy hoạch đường đi, ngõ xóm. Những người dân này thì với mỗi ô đất, họ đã phải nộp tiền theo quy định tuỳ vào diện tích. Từ đó đến nay, các ô đất đều không có sự tranh chấp. Do điều kiện đất chật, người đông, một số hộ gia đình đã xây dựng lên ngôi nhà cấp 4 để làm ăn sinh sống nhưng đến tháng 8.2008, chính quyền xã, huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính, cưỡng chế tháo dỡ. Các hộ dân này cho rằng họ đã nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất (số tiền vào thời điểm đó không phải là nhỏ), đáng lẽ phải được hướng dẫn để làm các thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng khi đất ở đây ngày một “sốt” thì chính quyền địa phương lại tìm cách tước quyền lợi của họ. Trả lời đơn khiếu nại của các hộ dân, UBND xã Đức Giang chỉ nói một cách chung chung: “Việc chuyển đổi đất đai ở thôn Cao Trung năm 1994 là chuyển từ quỹ 2 (đất công) sang quỹ đất 1 (đất giao hộ xã viên), có thu tiền chênh lệch, không phải là chuyển mục đích sử dụng đất. Sự việc này được thể hiện trong bản án số 14 ngày 24.4.1996 của TAND huyện Hoài Đức”. Như vậy, chính quyền địa phương đã viện dẫn từ một bản án hình sự mà không mấy người dân được biết (trước đó đã xử lý một số cán bộ có sai phạm trong việc thu tiền, lập quỹ đen…) để biện bạch cho bản chất của sự việc. Trao đổi với PV báo ĐS &PL, ông Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cũng cho rằng, đúng là HTX Cao Trung trước đó có nghị quyết về chuyển đổi đất nhưng đó chỉ là “đổi từ vị trí nọ sang vị trí kia và vẫn sử dụng làm đất nông nghiệp”. Còn việc thu tiền “là do các hộ tự nguyện đóng góp tiền xây dựng đường…” (!?). Như vậy, cứ theo cách lý giải của xã, huyện thì chỉ chuyển đổi vị trí đất nông nghiệp mà nhiều hộ dân đã phải bỏ ra một số tiền lớn vào thời điểm đó (có thể mua được gần một miếng đất) để đóng góp, xây dựng công trình phúc lợi (?). Nhìn đâu cũng thấy sai phạm Theo đơn thư phản ánh của hơn 700 hộ dân này, thì việc mà chính quyền xã, huyện cho là xử lý vi phạm về đất đai cũng chỉ được áp dụng với người dân, còn một loạt các “quan” vi phạm thì không bị “sờ” đến. Nhà ông Nguyễn Phan Minh, Trưởng phòng nội vụ tại huyện Hoài Đức xây dựng 4 tầng từ năm 2004-2005 trên đất chuyển đổi tại thôn Cao Xá Trung; Bí thư huyện ủy đã có 2 ngôi nhà 2 tầng, lại được cấp thêm 1 ô đất cạnh kho bạc, nhưng vẫn xây nhà trên đất 5%, thuộc ven đường 422; Bí thư xã Đức Giang ngang nhiên nhảy dù, chiếm dụng 1 ô đất ao trước cửa UBND xã; ông Khang, Huyện uỷ viên cũng làm nhà trên đất nông nghiệp; ông Sơn, cán bộ văn phòng xã Đức Giang cũng làm nhà trên đất chuyển đổi như các hộ dân…nhưng nhiều năm không bị ai nhắc nhở hay xử phạt. Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Đức cho rằng, chính quyền vẫn chưa nhận được đơn phản ánh. Mới đây, UBND huyện giao cho Phòng TN & MT xác minh và báo cáo lại. Nhưng khi được hỏi về thời điểm “báo cáo lại” thì ông Đức không trả lời. Ngoài ra, theo tìm hiểu của PV thì ở Đức Giang có một số dự án nông nghiệp do tư nhân lập ra, thuê đất đến 49 năm, sau đó bán qua bán lại, sử dụng không đúng mục đích. Như 35.000 m2 đất, ông Mầu Tiến Mão thuê 49 năm, với giá thuê gần 78 triệu /1 năm. Quyết định có nhưng Phòng TN & MT chưa giao đất, khiến 5 năm dự án này “treo”, thất thoát hơn 388 triệu tiền thuê đất. Sau đó, ông Mão bán lại một phần cho một cá nhân ở Hà Nội, ông này lại bán cho Cty Thạch Thảo và Cty này xây tường bao quanh 3000 m2, làm nhà cho công nhân ở. Giải thích về việc này, ông Nguyễn Quang Đức cho rằng đây chỉ là hợp tác làm ăn giữa ông Mão và Thạch Thảo và chính quyền không can thiệp, miễn là vẫn thực hiện dự án nông nghiệp. “Theo dự án, thì ông Mão vẫn được làm một phần nhà xưởng. Thạch Thảo chỉ có cái sai là cho công nhân vào ở. Chúng tôi đã xử phạt việc làm trên”, ông Đức nói. Nếu cứ giải thích vòng quanh như vậy, thì có lẽ mọi sai phạm đều “hoà cả làng”. Một loạt các sai phạm khác cũng liên quan đến việc bán lại đất dự án, hợp đồng cho thuê lấy đất đóng gạch khiến cả một khu vực trở thành thùng ao, không trồng cấy được…, Phó chủ tịch huyện cũng nói đang xác minh và sẽ cho xử lý. Nhiều sai phạm về đất đai ở Đức Giang, Hoài Đức đã tồn tại nhiều năm, nhưng chính quyền vẫn không giải quyết dứt điểm, quyền lợi chính đáng của người dân (trong khi có thể vận dụng được chính sách chuyển đổi) thì không được xem xét đến. Như vậy, thử hỏi đến bao giờ công bằng xã hội mới được thực thi ở đây? Minh Lý VỤ ÁN CHÍNH TRỊ VÀ ĐƠN TỐ CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI 11 CỦA ĐẢNG Các từ khóa: CSVN nhà nước quốc hội Trung Quốc Viet nam Kính gửi : Đ/c Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí Thư Bộ Chính Trị nước CHXHCN Việt Nam Đ/c Trương Tấn Sang – Thường Trực Ban bí Thư và Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa 10 Đ/c Nguyễn Văn Chi – Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng. ——————- Tôi tên là Mai Đốc, Đảng viên hưu trí ở tại 37 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Q. 2, Tp. HCM. Căn cứ Mục 3 Điều 3 Điều Lệ Đảng quy định về quyền của người Đảng viên tôi có đơn này nội dung như sau: I. CHẤT VẤN 1. Vì sao các vụ án chính trị nghiêm trọng đã xảy ra từ Khóa 4 mà không giải quyết cứ bàn giao hết khóa trước đến khóa sau? Nay Khóa 10 sắp hết nhiệm kỳ và đang chuẩn bị đại hội 11 vẫn không giải quyết mà diễn biến thực tế trong nội bộ lãnh đạo Đảng chỉ “bằng mặt không bằng lòng” ngày càng nghiêm trọng làm c
 2. Ẩn danh nói:

  Mọi người hãy lên tiếng vì một tương lai bình đẵng bác ái

 3. Pingback: Tin Tức « IDM TIẾNG VIỆT

 4. Ông nội của thằng Hoang Anh nói:

  Thằng Giang này nó cũng bị thần kinh rồi

 5. hên xui nói:

  nhìn và nghĩ là 2 chuyện khác nhau. Nghĩ và làm thì càng khác nhau hơn nữa.tôi nghĩ khác nhưng tôi làm sẽ khác vì tôi sợ.hihih còn trẻ mà.thời buổi này hên xui wa

 6. Hồn Đại Việt nói:

  ông giang không nên tin vào thằng hồ và vào mấy thằng súc sinh cộng sản hiện nay, vì chúng đã biến chất rồi, không khéo não ông củng bị chúng tẩy mất đấy!

 7. Pingback: Việt Nam Bauxite Diễn Ca | Dinhtan's Blog

 8. Đấu tranh vì nhân dân vì quyền lợi chung của cả dân tộc. Không vì danh vọng của bản thân hay của một tổ chức! Tin tưởng vào sức mạnh của toàn dân tộc, không vội vàng cầu ngoại, trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân thế giới! Không lợi dụng việc công để trả thù riêng. Khoan dung độ lượng với kẻ thù riêng, không khoan nhượng với kẻ thù chung của giai cấp của dân tộc!

 9. Đọc càng kỹ càng thấy Diễn ca này gượng ép, không thuyết phục lòng dân. Chú thích diễn giải lôi thôi dài dòng! Nhưng mà phải có thời gian mới thành ca dao 10 yêu sách của nhân dân An Nam. Những người đi tiên phong hay bị hiểu nhầm vì vậy. Phải gần dân cùng nhân dân tranh đấu tránh tư tưởng anh hùng cá nhân!

 10. Đừng ai bịp bợm nhân dân!
  Vì dân chiến đấu toàn quân anh tài!

 11. Ngàn năm tranh đấu đã dạn dày!
  Anh hùng xưa để giống hôm nay!

 12. Không ai có quyền đứng trên pháp luật để xét xử anh Vũ!
  Không ai có thể độc chiếm chiên công hiển hách của toàn dân tộc ta cho cá nhân và cho tổ chức của mình!
  Nhân dân Việt Nam hãy anh dũng tiến lên! Bảo vệ vững chắc non sông gấm vóc!

 13. Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng
  Vùng lên xông pha vượt qua bão bùng
  Thề cứu lấy nước nhà thề hy sinh đến cùng
  Cầm dao ôm súng ta xốc tới
  Vận nước đã tới rồi bình minh chiếu khắp nơi
  Dựng xây non nước sáng tươi muôn đời

 14. Bà Trưng quê ở Châu Phong
  Giận người tham bạo thì chồng chẳng quên
  Chị em nặng một lời nguyền
  Phất cờ lương tử thay quyền tướng quân
  Ngàn tây nổi áng phong trần
  Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên
  Hồng quần nhẹ bước chinh yên
  Giết ngay Tô định dẹp yên biến thành
  Đô kỳ đóng cõi Mê Linh
  Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta

 15. Nhật ký trong tù
  Hồ Chí Minh
  Nguyễn Ái Quốc đã phục sinh!

  • Kal El nói:

   -Nhật Ký Trong Tù không phải là của Hồ Chí Minh mà là của 1 số phạm nhân Trung Quốc….
   – Nguyễn Ái Quốc là tên gọi của 1 nhóm người yêu nước, trong đó có Phan Chu Trinh- Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền….
   Hồ Chí Minh đã ” lấy trộm” tất cả những thứ ấy cho mình…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s