Daily Archives: Tháng Một 6, 2011

Vài suy nghĩ nhân trận đấu pháp lý giữa bọn Cộng Sản đương quyền và ông Cù Huy Hà Vũ

Cái số dân ta Sống cùng Cộng Sản trên mặt đất này từ khi nó còn là cái “bóng ma”, nhờ lòng mê tín của con người mà phát triển một hệ thống (1945) cho tới khi nó tan vỡ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 26 phản hồi