Daily Archives: Tháng Ba 2, 2011

Hy vọng ông Cù Huy Hà Vũ được tại ngoại

(Việt Hà, phóng viên RFA) Bà Cù Thị Xuân Bích, em gái tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, vừa gửi đơn đến tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xin bảo lĩnh cho ông Cù Huy Hà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan, Diễn biến vụ án | Thẻ , , | 6 phản hồi