Daily Archives: Tháng Ba 3, 2011

Nhân dân có thể đi tù cùng ông Vũ

Trong thời gian qua, dân tộc chúng ta đã lập nhiều bản lên tiếng chung cho nhiều vấn đề. Nay kính đề nghị quí nhân sĩ khắp nơi khởi động một loại danh sách mới – danh sách những người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 13 phản hồi

Thư mở gửi đến bà Hillary Clinton can thiệp cho luật sư Cù Huy Hà Vũ được trả tự do

To: Mrs. Hillary Clinton Secretary of State of the United States of America March 2, 2011 Dear Mrs. Hillary Clinton,

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 12 phản hồi