Daily Archives: Tháng Ba 8, 2011

Nhất Điểm Lương Tri

[Về lời cảnh báo nghiêm trang và khẩn thiết của Chị Dương Hà] Bài viết của „Người Buôn Gió“ Bùi Thanh Hiếu (?) rất hay và cần thiết: Không được quên số phận những con người! Những cảnh báo bài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?