Daily Archives: Tháng Hai 7, 2011

Nguyễn Ngọc Già – Phân tích cáo trạng truy tố công dân Cù Huy Hà Vũ (phần 4)

Theo lệnh tạm giam bốn (4) tháng áp dụng đối với công dân Cù Huy Hà Vũ, ông ấy sẽ phải hầu tòa trước ngày 05/3/2011, từ đây đến đó chỉ còn khoảng 3 tuần lễ. Cáo trạng đã hoàn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 2 phản hồi