Daily Archives: Tháng Hai 28, 2011

Vụ án Cù Huy Hà Vũ: Luật pháp Việt Nam đúng?

All the rights secured to the citizens under the Constitution are worth nothing, and a mere bubble, except guaranteed to them by an independent and virtuous Judiciary. Tất cả quyền lợi của công dân được hiến pháp bảo kê chỉ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 6 phản hồi

Thư của Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường về vụ Cù Huy Hà Vũ

Sáng sớm nay thứ Hai, ngày 28-2-2011, Ba Sàm vừa nhận được bức thư sau, từ Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường Về vụ Cù Huy Hà Vũ

Đăng tải tại Bài vở liên quan, Diễn biến vụ án | Thẻ , , | 3 phản hồi

Xét xử cả một dân tộc

Dân Làm Báo – Vụ án Cù Huy Hà Vũ khẳng định rằng ước nguyện chính đáng của đất nước và dân tộc đang bị thế lực cầm quyền, tay sai của ngoại bang Trung Cộng đem ra vành móng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 9 phản hồi