Daily Archives: Tháng Hai 17, 2011

Hãy xuống đường đòi hỏi trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Theo tôi hiện nay đồng bào Việt nam trong nước cũng như ngoài nước gần 90 triệu người, không có ai được kính mến như tiến sĩ Cù huy hà Vũ.

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 6 phản hồi

Biện minh trạng bênh vực TS Cù Huy Hà Vũ [1]

*Giới thiệu bản “Biện Minh Trạng”. Bản “Biện Minh Trạng” này ngoài mục đích biện hộ cho Tiến sĩ  Cù Huy Hà Vũ còn nhằm cung cấp một số kiến thức luật học cho quần chúng, cho  các đại biểu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài vở liên quan | Thẻ , | 7 phản hồi